Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hitra

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 242 32,3 545 35,6 787 34,7 0,0 34,7 9 0
H 62 8,3 185 12,1 247 10,9 0,0 10,9 3 1
Frp 62 8,3 113 7,4 175 7,7 0,0 7,7 2 0
SV 31 4,1 64 4,2 95 4,2 0,0 4,2 1 0
Sp 74 9,9 195 12,7 269 11,9 0,0 11,9 3 1
KrF 22 2,9 30 2,0 52 2,3 0,0 2,3 0 -1
V 25 3,3 46 3,0 71 3,1 0,0 3,1 1 0
MDG 21 2,8 25 1,6 46 2,0 0,0 2,0 0 -1
R 87 11,6 115 7,5 202 8,9 0,0 8,9 2 2
Andre (vis) 123 16,4 200 13,1 323 14,2 0,0 14,2 4 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
455 60,7 944 61,7 1 399 61,7 0,0 61,7 15 2
H+Frp+
KrF+V
171 22,8 374 24,4 545 24,0 0,0 24,0 6 0
Nærmest til å vinne mandat: KrF (13 stemmer), tape mandat: V (14 stemmer)
Fremmøte: 57,2 % Stemmeberettigede: 4 014 Opptalte stemmer: 2 280
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 34,7 10,9 7,7 4,2 11,9 2,3 3,1 2,0 8,9 14,2
14:25 34,7 10,9 7,7 4,2 11,9 2,3 3,1 2,0 8,9 14,2
18:09 34,7 10,9 7,7 4,2 11,9 2,3 3,1 2,0 8,9 14,2
17:07 34,7 10,9 7,7 4,2 11,9 2,3 3,1 2,0 8,9 14,2
09:36 34,8 11,0 7,6 4,1 11,8 2,3 3,1 2,0 9,0 14,3
09:36 34,8 11,0 7,6 4,1 11,8 2,3 3,1 2,0 9,0 14,3
09:36 34,8 11,0 7,6 4,1 11,8 2,3 3,1 2,0 9,0 14,3
01:22 34,8 11,0 7,5 4,0 11,9 2,3 3,1 2,0 9,0 14,3
22:54 34,8 11,0 7,5 4,0 11,9 2,3 3,1 2,0 9,0 14,2
22:54 34,8 11,0 7,5 4,0 11,9 2,3 3,1 2,0 9,0 14,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 42,8 (11) 8,2 (2) 6,9 (2) 4,1 (1) 14,6 (4) 2,3 (0) 4,3 (1) 3,4 (1) 0,0 (0) 13,5 (3)
Poll of polls (brutt ned) 31,5 (7) 7,1 (2) 5,9 (1) 6,5 (2) 24,8 (6) 1,7 (0) 3,1 (1) 5,8 (1) 0,0 (0) 22,7 (5)
Siste lokale målings 29,3 (7) 9,5 (2) 3,4 (1) 7,2 (2) 14,2 (4) 1,9 (0) 6,4 (2) 4,0 (1) 9,9 (2) 14,0 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,5 (7) 7,4 (2) 5,9 (2) 8,3 (2) 25,2 (6) 1,8 (0) 2,6 (0) 6,9 (2) 0,0 (0) 16,0 (4)
K-snitt september (brutt ned) 31,6 (8) 6,9 (2) 5,4 (1) 6,9 (2) 26,0 (6) 1,7 (0) 2,8 (0) 6,0 (1) 0,0 (0) 22,0 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 2 50 30
Høyre 23 1 53 26
KrF 9 1 66 56
Venstre 14 1 59 29
Sp 30 4 53 30
Ap 22 1 46 45
SV 16 2 51 50
Rødt 25 2 47 48
MDG 11 2 52 36
Pensjonistpartiet 23 1 69 39
Sum 183 17 54 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Hitra og Snillfjord kommuner.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / H-F 21/6-2019 29,3 (7) 9,5 (2) 3,4 (1) 7,2 (2) 14,2 (4) 1,9 (0) 6,4 (2) 4,0 (1) 9,9 (2) 14,0 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,8 8,2 6,9 4,1 14,6 2,3 4,3 3,4 0,0 13,5
2011 37,2 18,4 8,3 4,3 9,8 4,4 2,8 1,2 0,0 13,7
2007 33,9 17,7 23,9 5,2 13,7 4,2 1,5 0,0 0,0 0,0
2003 22,6 24,1 19,1 8,4 14,0 6,7 2,1 1,5 0,0 1,4
1999 24,2 22,1 10,3 0,0 20,2 11,8 2,9 3,7 0,0 4,7
1995 24,9 21,5 6,0 6,4 24,2 9,8 0,0 1,4 0,0 5,8
1991 24,8 23,9 3,3 11,3 20,2 10,8 0,0 0,0 1,1 4,6
1987 31,9 19,2 4,3 4,8 15,1 9,6 1,0 0,0 4,0 10,1
1983 27,3 14,0 4,2 3,9 14,3 10,7 3,0 0,0 2,6 20,1
1979 30,7 23,5 0,0 4,6 17,1 12,9 4,9 0,0 0,0 6,3
1975 27,3 20,5 0,0 4,8 23,7 14,4 2,3 0,0 0,0 6,9
1971 36,1 10,8 0,0 2,9 13,5 9,0 2,5 0,0 0,0 25,2
1967 34,8 15,3 0,0 3,7 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 37,0
1963 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
1959 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,8
1955 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 63,4
1951 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 65,8
1947 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6
1945 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,4 13,5 9,9 3,7 13,6 4,3 2,9 3,4 1,2 10,2
2011 38,8 18,2 11,7 4,1 10,9 3,8 1,8 1,5 1,0 8,1
2007 27,8 22,8 21,0 5,3 13,5 5,4 1,1 0,8 1,0 1,4
2003 24,3 19,2 18,0 8,0 17,2 5,7 1,5 1,6 1,0 3,6
1999 24,5 18,8 10,7 4,6 21,0 14,6 1,5 2,2 1,1 0,9
1995 26,7 20,3 6,2 5,1 27,1 9,5 1,6 1,4 1,2 0,9
1991 27,9 19,8 4,7 11,4 21,7 10,9 1,5 1,0 1,2 0,0
1987 35,3 20,1 6,2 4,9 15,5 11,8 2,9 0,0 2,7 0,5
1983 34,1 19,2 5,6 5,7 16,8 13,0 3,6 0,0 1,4 0,5
1979 33,4 24,2 0,7 4,5 17,5 14,3 4,3 0,0 0,5 0,6
1975 27,7 20,7 1,0 5,4 24,6 14,4 2,7 0,0 0,0 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,1 20,0 18,8 4,1 17,6 3,2 1,6 1,7 2,3 5,7
2013 30,3 19,7 20,8 3,7 9,9 4,5 3,4 1,8 0,5 5,5
2009 32,1 13,3 28,9 5,1 11,5 5,0 1,8 0,4 0,6 1,3
2005 32,2 8,2 25,6 6,5 14,8 6,5 2,7 0,3 0,9 2,4
2001 23,0 15,0 15,9 9,1 11,9 14,7 2,0 0,3 0,7 7,4
1997 32,0 9,9 13,8 4,0 17,7 18,2 2,3 0,2 1,1 0,8
1993 33,6 12,0 3,5 7,9 29,5 10,0 1,8 0,2 0,6 0,8
1989 33,4 16,8 10,6 10,7 13,5 11,5 1,9 0,3 0,0 1,2
1985 41,3 22,0 3,3 5,6 12,5 11,5 2,4 0,0 1,1 0,3
1981 34,0 26,3 2,4 4,4 13,7 13,8 4,8 0,0 0,3 0,4
1977 34,7 19,2 1,7 4,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,3 22,2
1973 30,5 11,7 2,4 7,7 23,7 19,8 2,5 0,0 0,3 1,5
1969 39,8 13,4 0,0 2,3 23,2 15,9 4,7 0,0 0,0 0,6
1965 36,1 18,5 0,0 4,0 19,2 15,5 6,2 0,0 0,0 0,6
1961 42,1 9,4 0,0 0,0 0,0 20,0 1,1 0,0 0,0 27,5
1957 41,3 7,0 0,0 0,0 18,9 23,1 8,2 0,0 0,0 1,6
1953 41,9 11,2 0,0 0,0 12,7 21,5 10,4 0,0 0,0 2,4
1949 39,0 10,4 0,0 0,0 11,6 22,5 14,2 0,0 0,0 2,3
1945 42,3 12,9 0,0 0,0 5,9 19,4 16,8 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.7 9.6 6.5 6.3 9.4 4.4 4.2 5 0 15.8
Valgting 44,0 7,7 7,0 3,5 16,0 1,8 4,3 2,9 0,0 12,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned