Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hitra

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 346 32,1 418 32,0 764 32,4 -2,3 9 0
H 250 23,2 338 25,9 588 24,9 14,1 7 4
Frp 114 10,6 158 12,1 272 11,5 3,8 3 1
SV 58 5,4 43 3,3 101 4,3 0,1 1 0
Sp 56 5,2 73 5,6 129 5,5 -6,4 1 -2
KrF 26 2,4 19 1,5 45 1,9 -0,4 0 0
V 20 1,9 26 2,0 46 2,0 -1,2 0 -1
R 121 11,2 81 6,2 202 8,6 -0,3 2 0
Andre (vis) 87 8,1 123 9,4 210 8,9 -5,3 2 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
581 53,9 615 47,1 1 196 50,8 -8,9 13 -2
H+Frp+
KrF+V
410 38,0 541 41,4 951 40,3 16,3 10 4
Nærmest til å vinne mandat: Sp (6 stemmer), tape mandat: H (29 stemmer)
Fremmøte: 58,2 % Stemmeberettigede: 4 127 Opptalte stemmer: 2 385
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
20/9 - 15:15 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
20/9 - 15:15 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
14/9 - 10:02 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
14/9 - 10:02 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
14/9 - 10:02 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
13/9 - 09:52 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
13/9 - 09:52 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
13/9 - 09:52 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9
12/9 - 14:07 32,4 24,9 11,5 4,3 5,5 1,9 2,0 0,0 8,6 8,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 34,7 (9) 10,9 (3) 7,7 (2) 4,2 (1) 11,9 (3) 2,3 (0) 3,1 (1) 2,0 (0) 8,9 (2) 14,2 (4)
Poll of polls (brutt ned) 29,0 (8) 14,3 (4) 10,1 (3) 5,4 (1) 6,2 (2) 2,4 (0) 4,2 (1) 1,5 (0) 9,0 (2) 13,0 (4)
Siste lokale målings 32,0 (8) 26,8 (7) 6,9 (2) 5,4 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 10,2 (3) 9,9 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,8 (8) 13,6 (3) 11,0 (3) 5,5 (1) 5,8 (1) 2,8 (1) 4,2 (1) 1,4 (0) 10,1 (3) 14,2 (4)
K-snitt september (brutt ned) 29,1 (7) 13,7 (4) 10,2 (3) 5,4 (1) 6,4 (2) 2,5 (0) 4,3 (1) 1,4 (0) 10,5 (3) 14,7 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 54 22
Høyre 25 1 51 32
KrF 11 1 65 55
Venstre 8 3 64 13
Sp 21 2 56 29
Ap 24 2 48 50
SV 16 1 51 38
Rødt 31 4 51 52
Pensjonistpartiet 24 1 66 38
Sum 169 17 55 39
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Hitra og Snillfjord kommuner.
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 281
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 267
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 71,8 %
K-2019 56,5 %
F-2019 47,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ole Haugen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / H-F 26/6-2023 32,0 (8) 26,8 (7) 6,9 (2) 5,4 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 10,2 (3) 9,9 (2)
Norfakta / H-F 21/6-2019 29,3 (7) 9,5 (2) 3,4 (1) 7,2 (2) 14,2 (4) 1,9 (0) 6,4 (2) 4,0 (1) 9,9 (2) 14,0 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,7 10,9 7,7 4,2 11,9 2,3 3,1 2,0 8,9 14,2
2015 42,8 8,2 6,9 4,1 14,6 2,3 4,3 3,4 0,0 13,5
2011 37,2 18,4 8,3 4,3 9,8 4,4 2,8 1,2 0,0 13,7
2007 33,9 17,7 23,9 5,2 13,7 4,2 1,5 0,0 0,0 0,0
2003 22,6 24,1 19,1 8,4 14,0 6,7 2,1 1,5 0,0 1,4
1999 24,2 22,1 10,3 0,0 20,2 11,8 2,9 3,7 0,0 4,7
1995 24,9 21,5 6,0 6,4 24,2 9,8 0,0 1,4 0,0 5,8
1991 24,8 23,9 3,3 11,3 20,2 10,8 0,0 0,0 1,1 4,6
1987 31,9 19,2 4,3 4,8 15,1 9,6 1,0 0,0 4,0 10,1
1983 27,3 14,0 4,2 3,9 14,3 10,7 3,0 0,0 2,6 20,1
1979 30,7 23,5 0,0 4,6 17,1 12,9 4,9 0,0 0,0 6,3
1975 27,3 20,5 0,0 4,8 23,7 14,4 2,3 0,0 0,0 6,9
1971 36,1 10,8 0,0 2,9 13,5 9,0 2,5 0,0 0,0 25,2
1967 34,8 15,3 0,0 3,7 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 37,0
1963 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0
1959 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,8
1955 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 63,4
1951 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 65,8
1947 32,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6
1945 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 30,4 13,0 8,8 4,8 16,9 2,0 1,8 3,3 6,3 12,7
2015 37,4 13,5 9,9 3,7 13,6 4,3 2,9 3,4 1,2 10,2
2011 38,8 18,2 11,7 4,1 10,9 3,8 1,8 1,5 1,0 8,1
2007 27,8 22,8 21,0 5,3 13,5 5,4 1,1 0,8 1,0 1,4
2003 24,3 19,2 18,0 8,0 17,2 5,7 1,5 1,6 1,0 3,6
1999 24,5 18,8 10,7 4,6 21,0 14,6 1,5 2,2 1,1 0,9
1995 26,7 20,3 6,2 5,1 27,1 9,5 1,6 1,4 1,2 0,9
1991 27,9 19,8 4,7 11,4 21,7 10,9 1,5 1,0 1,2 0,0
1987 35,3 20,1 6,2 4,9 15,5 11,8 2,9 0,0 2,7 0,5
1983 34,1 19,2 5,6 5,7 16,8 13,0 3,6 0,0 1,4 0,5
1979 33,4 24,2 0,7 4,5 17,5 14,3 4,3 0,0 0,5 0,6
1975 27,7 20,7 1,0 5,4 24,6 14,4 2,7 0,0 0,0 3,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 23,5 17,6 17,0 4,6 19,5 1,6 1,5 1,9 5,8 6,9
2017 25,1 20,0 18,8 4,1 17,6 3,2 1,6 1,7 2,3 5,7
2013 30,3 19,7 20,8 3,7 9,9 4,5 3,4 1,8 0,5 5,5
2009 32,1 13,3 28,9 5,1 11,5 5,0 1,8 0,4 0,6 1,3
2005 32,2 8,2 25,6 6,5 14,8 6,5 2,7 0,3 0,9 2,4
2001 23,0 15,0 15,9 9,1 11,9 14,7 2,0 0,3 0,7 7,4
1997 32,0 9,9 13,8 4,0 17,7 18,2 2,3 0,2 1,1 0,8
1993 33,6 12,0 3,5 7,9 29,5 10,0 1,8 0,2 0,6 0,8
1989 33,4 16,8 10,6 10,7 13,5 11,5 1,9 0,3 0,0 1,2
1985 41,3 22,0 3,3 5,6 12,5 11,5 2,4 0,0 1,1 0,3
1981 34,0 26,3 2,4 4,4 13,7 13,8 4,8 0,0 0,3 0,4
1977 34,7 19,2 1,7 4,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,3 22,2
1973 30,5 11,7 2,4 7,7 23,7 19,8 2,5 0,0 0,3 1,5
1969 39,8 13,4 0,0 2,3 23,2 15,9 4,7 0,0 0,0 0,6
1965 36,1 18,5 0,0 4,0 19,2 15,5 6,2 0,0 0,0 0,6
1961 42,1 9,4 0,0 0,0 0,0 20,0 1,1 0,0 0,0 27,5
1957 41,3 7,0 0,0 0,0 18,9 23,1 8,2 0,0 0,0 1,6
1953 41,9 11,2 0,0 0,0 12,7 21,5 10,4 0,0 0,0 2,4
1949 39,0 10,4 0,0 0,0 11,6 22,5 14,2 0,0 0,0 2,3
1945 42,3 12,9 0,0 0,0 5,9 19,4 16,8 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.5 8.3 8.3 4.2 9.9 3 3.4 2.8 11.7 16.5
Valgting 35,8 12,2 7,4 4,2 12,8 2,0 3,0 1,6 7,6 13,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned