Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Heim

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 515 38,7 599 34,6 1 114 36,7 5,1 8 -2
H 195 14,6 289 16,7 484 15,9 6,7 4 1
Frp 108 8,1 102 5,9 210 6,9 3,5 2 1
Sp 259 19,4 342 19,8 601 19,8 -13,3 4 -6
KrF 42 3,2 70 4,0 112 3,7 1,4 1 0
V 20 1,5 18 1,0 38 1,3 0,0 0 0
Andre (vis) 193 14,5 286 16,5 479 15,8 -3,3 4 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
774 58,1 941 54,4 1 715 56,5 -8,2 12 -8
H+Frp+
KrF+V
365 27,4 479 27,7 844 27,8 11,6 7 2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (5 stemmer), tape mandat: INP (2 stemmer)
Fremmøte: 65,4 % Stemmeberettigede: 4 714 Opptalte stemmer: 3 063
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
27/11 - 21:39 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
27/11 - 21:39 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
27/11 - 21:39 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
20/9 - 15:15 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
20/9 - 15:15 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
20/9 - 15:15 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
20/9 - 15:15 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
14/9 - 10:30 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7
14/9 - 10:30 36,7 15,9 6,9 0,0 19,8 3,7 1,3 0,0 0,0 15,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 31,6 (10) 9,2 (3) 3,5 (1) 0,0 (0) 33,1 (10) 2,3 (1) 1,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,0 (6)
Poll of polls (brutt ned) 26,4 (8) 12,1 (4) 4,5 (1) 0,0 (0) 17,3 (5) 2,4 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,4 (5)
Siste lokale målings 34,1 (8) 20,2 (5) 6,4 (1) 0,0 (0) 16,2 (4) 3,9 (1) 0,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,9 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,3 (8) 12,6 (4) 4,9 (1) 0,0 (0) 18,4 (6) 1,7 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,7 (4)
K-snitt september (brutt ned) 26,6 (8) 11,7 (3) 4,6 (1) 0,0 (0) 17,8 (5) 2,4 (0) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,0 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 54 38
Høyre 22 2 56 23
KrF 12 2 62 58
Venstre 9 1 49 56
Sp 23 3 41 39
Ap 25 2 49 56
Halsalista 10 3 47 50
Industri- og Næringspartiet 8 2 39 25
Sum 122 17 50 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner.
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 880
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 212
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,1 %
K-2019 66,7 %
F-2019 55,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 31 til 23. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Odd Jarle Svanem, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Avisa ST 8/9-2023 34,1 (8) 20,2 (5) 6,4 (1) 0,0 (0) 16,2 (4) 3,9 (1) 0,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,9 (4)
Norfakta / Avisa ST 21/8-2019 39,3 (12) 9,0 (3) 2,2 (1) 0,0 (0) 33,5 (11) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,6 9,2 3,5 0,0 33,1 2,3 1,3 0,0 0,0 19,0
2015 40,2 8,9 2,3 0,0 39,2 2,2 1,2 1,2 0,0 4,7
2011 39,2 14,6 7,2 0,0 24,7 4,5 0,0 0,0 0,0 9,9
2007 36,6 13,7 7,2 0,0 29,2 3,1 0,0 0,0 0,0 10,2
2003 30,5 14,2 3,0 0,0 29,1 4,5 0,9 0,0 0,0 17,8
1999 34,6 10,9 0,0 1,4 13,6 6,1 0,0 0,0 0,0 33,5
1995 38,0 8,0 1,0 2,5 30,8 6,1 5,2 0,0 0,0 8,6
1991 37,6 9,1 1,5 3,5 28,9 8,1 3,6 0,0 0,0 7,7
1987 43,8 14,0 0,0 3,5 20,6 9,1 5,9 0,0 0,0 3,1
1983 39,6 13,8 0,0 3,4 20,9 9,9 6,1 0,0 0,0 6,3
1979 37,1 16,5 0,0 4,0 22,0 10,6 4,9 0,0 0,0 5,0
1975 38,5 12,1 0,0 4,1 14,3 12,9 3,2 0,0 0,0 14,9
1971 39,0 7,0 0,0 2,9 20,3 5,7 3,1 0,0 0,0 22,0
1967 42,2 9,2 0,0 2,1 18,6 5,2 3,1 0,0 0,0 19,7
1963 43,6 9,2 0,0 0,0 22,0 6,4 3,0 0,0 0,0 15,8
1959 44,5 8,7 0,0 0,0 21,0 7,9 3,6 0,0 0,0 14,3
1955 46,1 4,0 0,0 0,0 23,6 6,4 4,4 0,0 0,0 15,6
1951 42,1 5,0 0,0 0,0 24,1 8,2 3,7 0,0 0,0 17,0
1947 40,6 4,3 0,0 0,0 12,5 8,2 5,4 0,0 0,0 28,9
1945 43,6 3,1 0,0 0,0 10,6 7,5 6,3 0,0 0,0 29,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,4 11,9 5,4 1,7 33,1 2,6 1,1 3,0 3,5 3,3
2015 38,2 10,9 5,1 1,2 28,2 4,7 2,6 2,5 0,5 6,0
2011 40,8 13,5 8,6 2,0 22,5 4,9 2,8 0,8 0,6 3,5
2007 38,8 10,1 9,5 2,6 28,5 5,7 2,4 0,4 0,7 1,3
2003 35,2 9,7 9,5 6,0 29,2 5,8 1,7 0,4 0,2 2,3
1999 35,7 12,2 5,7 3,8 28,2 9,3 2,6 0,4 0,7 1,4
1995 37,0 9,9 3,2 3,1 32,9 8,9 3,7 0,3 0,5 0,6
1991 37,1 10,9 3,6 6,4 28,2 9,6 3,3 0,4 0,5 0,0
1987 41,1 13,1 5,5 4,1 21,5 9,4 4,7 0,0 0,3 0,2
1983 40,6 15,2 2,8 4,4 20,8 10,2 5,0 0,0 0,3 0,5
1979 37,3 17,6 1,0 4,2 22,7 11,4 4,5 0,0 0,3 1,0
1975 37,4 10,9 0,6 4,7 27,7 13,8 2,9 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 31,3 11,5 10,0 3,4 32,7 2,1 1,6 1,4 3,2 3,0
2017 33,9 16,2 12,6 2,2 25,8 3,0 1,6 1,9 1,5 1,5
2013 39,1 17,1 12,6 1,7 18,0 5,0 3,1 1,8 0,5 1,2
2009 41,8 9,8 17,9 3,0 19,7 4,5 2,0 0,2 0,4 0,7
2005 39,6 8,2 15,7 4,2 20,0 6,3 4,4 0,1 0,4 1,2
2001 28,9 12,7 8,9 8,3 17,5 15,1 3,5 0,1 0,3 4,7
1997 38,1 8,2 8,6 3,5 20,8 15,4 3,8 0,1 0,6 0,9
1993 36,5 9,2 2,3 5,1 34,1 8,6 3,1 0,0 0,2 0,8
1989 37,8 13,7 8,3 6,5 18,4 10,9 3,3 0,3 0,0 0,7
1985 43,1 18,4 3,0 4,0 17,9 9,5 3,6 0,0 0,1 0,4
1981 38,9 19,6 2,1 3,4 18,8 11,2 5,4 0,0 0,1 0,3
1977 41,8 12,7 1,2 2,9 23,2 3,5 1,5 0,0 0,2 13,0
1973 36,7 7,9 2,0 6,7 26,8 14,3 3,8 0,0 0,1 1,8
1969 44,8 6,9 0,0 1,9 27,8 11,6 6,7 0,0 0,0 0,3
1965 43,5 8,9 0,0 3,0 25,7 11,3 7,1 0,0 0,0 0,5
1961 46,9 6,3 0,0 0,6 10,3 14,4 2,6 0,0 0,0 18,8
1957 45,0 6,0 0,0 0,0 25,8 15,8 7,0 0,0 0,0 0,5
1953 45,1 6,0 0,0 0,0 23,3 17,0 7,9 0,0 0,0 0,7
1949 43,8 7,6 0,0 0,0 12,7 25,2 9,8 0,0 0,0 0,9
1945 41,2 5,3 0,0 0,0 21,1 20,5 11,7 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.1 11.1 3.6 0 32 3 1.7 0 0 16.2
Valgting 30,7 8,6 3,4 0,0 33,5 2,1 1,1 0,0 0,0 20,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned