Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Heim

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 284 33,6 731 30,5 1 015 31,6 0,0 31,6 10 -3
H 92 10,9 205 8,6 297 9,2 0,0 9,2 3 -1
Frp 30 3,5 81 3,4 111 3,5 0,0 3,5 1 0
Sp 266 31,4 797 33,3 1 063 33,1 0,0 33,1 10 -7
KrF 25 3,0 49 2,0 74 2,3 0,0 2,3 1 0
V 14 1,7 27 1,1 41 1,3 0,0 1,3 0 0
Andre (vis) 135 16,0 476 19,9 611 19,0 0,0 19,0 6 6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
550 65,0 1 528 63,8 2 078 64,7 0,0 64,7 20 -10
H+Frp+
KrF+V
161 19,0 362 15,1 523 16,3 0,0 16,3 5 -1
Nærmest til å vinne mandat: HA (1 stemmer), tape mandat: HE (1 stemmer)
Fremmøte: 67,8 % Stemmeberettigede: 4 819 Opptalte stemmer: 3 240
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 31,6 9,2 3,5 0,0 33,1 2,3 1,3 0,0 0,0 19,0
14:25 31,6 9,2 3,5 0,0 33,1 2,3 1,3 0,0 0,0 19,0
19:39 31,6 9,2 3,5 0,0 33,1 2,3 1,3 0,0 0,0 19,0
18:07 31,6 9,2 3,5 0,0 33,1 2,3 1,3 0,0 0,0 19,0
23:49 31,7 9,2 3,4 0,0 33,2 2,3 1,2 0,0 0,0 19,0
23:49 31,7 9,2 3,4 0,0 33,2 2,3 1,2 0,0 0,0 19,0
23:07 31,7 9,2 3,4 0,0 33,2 2,3 1,2 0,0 0,0 19,0
22:57 31,7 9,2 3,4 0,0 33,2 2,3 1,2 0,0 0,0 19,0
22:57 31,7 9,2 3,4 0,0 33,2 2,3 1,2 0,0 0,0 19,0
21:58 31,7 9,2 3,4 0,0 33,2 2,3 1,2 0,0 0,0 19,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 40,2 (13) 8,9 (3) 2,3 (1) 0,0 (0) 39,2 (12) 2,2 (1) 1,2 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 4,7 (1)
Poll of polls (brutt ned) 29,6 (8) 7,7 (2) 2,0 (0) 0,0 (0) 66,8 (19) 1,7 (0) 0,9 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 8,0 (2)
Siste lokale målings 39,3 (12) 9,0 (3) 2,2 (1) 0,0 (0) 33,5 (11) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,7 (8) 8,1 (2) 2,0 (0) 0,0 (0) 67,8 (19) 1,7 (0) 0,7 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 5,6 (2)
K-snitt september (brutt ned) 29,7 (8) 7,6 (2) 1,8 (0) 0,0 (0) 70,1 (19) 1,6 (0) 0,8 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 7,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 1 63 33
Høyre 25 4 51 16
KrF 11 1 57 55
Venstre 8 1 57 50
Sp 26 3 49 42
Ap 31 3 45 61
Halsalista 11 2 42 55
Heimlista 22 3 51 41
Sum 143 18 50 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Avisa ST 21/8-2019 39,3 (12) 9,0 (3) 2,2 (1) 0,0 (0) 33,5 (11) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,2 8,9 2,3 0,0 39,2 2,2 1,2 1,2 0,0 4,7
2011 39,2 14,6 7,2 0,0 24,7 4,5 0,0 0,0 0,0 9,9
2007 36,6 13,7 7,2 0,0 29,2 3,1 0,0 0,0 0,0 10,2
2003 30,5 14,2 3,0 0,0 29,1 4,5 0,9 0,0 0,0 17,8
1999 34,6 10,9 0,0 1,4 13,6 6,1 0,0 0,0 0,0 33,5
1995 38,0 8,0 1,0 2,5 30,8 6,1 5,2 0,0 0,0 8,6
1991 37,6 9,1 1,5 3,5 28,9 8,1 3,6 0,0 0,0 7,7
1987 43,8 14,0 0,0 3,5 20,6 9,1 5,9 0,0 0,0 3,1
1983 39,6 13,8 0,0 3,4 20,9 9,9 6,1 0,0 0,0 6,3
1979 37,1 16,5 0,0 4,0 22,0 10,6 4,9 0,0 0,0 5,0
1975 38,5 12,1 0,0 4,1 14,3 12,9 3,2 0,0 0,0 14,9
1971 39,0 7,0 0,0 2,9 20,3 5,7 3,1 0,0 0,0 22,0
1967 42,2 9,2 0,0 2,1 18,6 5,2 3,1 0,0 0,0 19,7
1963 43,6 9,2 0,0 0,0 22,0 6,4 3,0 0,0 0,0 15,8
1959 44,5 8,7 0,0 0,0 21,0 7,9 3,6 0,0 0,0 14,3
1955 46,1 4,0 0,0 0,0 23,6 6,4 4,4 0,0 0,0 15,6
1951 42,1 5,0 0,0 0,0 24,1 8,2 3,7 0,0 0,0 17,0
1947 40,6 4,3 0,0 0,0 12,5 8,2 5,4 0,0 0,0 28,9
1945 43,6 3,1 0,0 0,0 10,6 7,5 6,3 0,0 0,0 29,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,2 10,9 5,1 1,2 28,2 4,7 2,6 2,5 0,5 6,0
2011 40,8 13,5 8,6 2,0 22,5 4,9 2,8 0,8 0,6 3,5
2007 38,8 10,1 9,5 2,6 28,5 5,7 2,4 0,4 0,7 1,3
2003 35,2 9,7 9,5 6,0 29,2 5,8 1,7 0,4 0,2 2,3
1999 35,7 12,2 5,7 3,8 28,2 9,3 2,6 0,4 0,7 1,4
1995 37,0 9,9 3,2 3,1 32,9 8,9 3,7 0,3 0,5 0,6
1991 37,1 10,9 3,6 6,4 28,2 9,6 3,3 0,4 0,5 0,0
1987 41,1 13,1 5,5 4,1 21,5 9,4 4,7 0,0 0,3 0,2
1983 40,6 15,2 2,8 4,4 20,8 10,2 5,0 0,0 0,3 0,5
1979 37,3 17,6 1,0 4,2 22,7 11,4 4,5 0,0 0,3 1,0
1975 37,4 10,9 0,6 4,7 27,7 13,8 2,9 0,0 0,0 2,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,9 16,2 12,6 2,2 25,8 3,0 1,6 1,9 1,5 1,5
2013 39,1 17,1 12,6 1,7 18,0 5,0 3,1 1,8 0,5 1,2
2009 41,8 9,8 17,9 3,0 19,7 4,5 2,0 0,2 0,4 0,7
2005 39,6 8,2 15,7 4,2 20,0 6,3 4,4 0,1 0,4 1,2
2001 28,9 12,7 8,9 8,3 17,5 15,1 3,5 0,1 0,3 4,7
1997 38,1 8,2 8,6 3,5 20,8 15,4 3,8 0,1 0,6 0,9
1993 36,5 9,2 2,3 5,1 34,1 8,6 3,1 0,0 0,2 0,8
1989 37,8 13,7 8,3 6,5 18,4 10,9 3,3 0,3 0,0 0,7
1985 43,1 18,4 3,0 4,0 17,9 9,5 3,6 0,0 0,1 0,4
1981 38,9 19,6 2,1 3,4 18,8 11,2 5,4 0,0 0,1 0,3
1977 41,8 12,7 1,2 2,9 23,2 3,5 1,5 0,0 0,2 13,0
1973 36,7 7,9 2,0 6,7 26,8 14,3 3,8 0,0 0,1 1,8
1969 44,8 6,9 0,0 1,9 27,8 11,6 6,7 0,0 0,0 0,3
1965 43,5 8,9 0,0 3,0 25,7 11,3 7,1 0,0 0,0 0,5
1961 46,9 6,3 0,0 0,6 10,3 14,4 2,6 0,0 0,0 18,8
1957 45,0 6,0 0,0 0,0 25,8 15,8 7,0 0,0 0,0 0,5
1953 45,1 6,0 0,0 0,0 23,3 17,0 7,9 0,0 0,0 0,7
1949 43,8 7,6 0,0 0,0 12,7 25,2 9,8 0,0 0,0 0,9
1945 41,2 5,3 0,0 0,0 21,1 20,5 11,7 0,0 0,0 0,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.1 10.1 3.8 0 35.2 3.6 0.9 1.6 0 4.7
Valgting 40,3 8,6 2,0 0,0 40,1 1,9 1,3 1,1 0,0 4,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned