Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Indre Fosen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 605 21,9 480 21,0 1 085 21,6 4,6 6 0
H 477 17,3 412 18,0 889 17,7 4,8 5 0
Frp 197 7,1 161 7,0 358 7,1 1,9 2 0
SV 151 5,5 85 3,7 236 4,7 0,5 1 -1
Sp 365 13,2 478 20,9 843 16,8 -9,4 5 -5
KrF 86 3,1 69 3,0 155 3,1 0,3 1 0
V 20 0,7 13 0,6 33 0,7 -0,6 0 0
MDG 46 1,7 34 1,5 80 1,6 -1,3 0 -1
R 30 1,1 22 1,0 52 1,0 1,0 0 0
Andre (vis) 781 28,3 506 22,1 1 287 25,6 -1,9 7 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 197 43,4 1 099 48,0 2 296 45,7 -4,6 12 -7
H+Frp+
KrF+V
780 28,3 655 28,6 1 435 28,6 6,4 8 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (45 stemmer), tape mandat: KrF (36 stemmer)
Fremmøte: 64,5 % Stemmeberettigede: 7 897 Opptalte stemmer: 5 048
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
20/9 - 15:15 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
20/9 - 15:15 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
14/9 - 10:30 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
14/9 - 10:02 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
14/9 - 10:02 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
14/9 - 10:02 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
13/9 - 09:52 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
13/9 - 09:52 21,6 17,7 7,1 4,7 16,8 3,1 0,7 1,6 1,0 25,7
12/9 - 17:41 21,2 18,2 7,1 3,8 21,2 3,1 0,6 1,5 1,0 22,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 17,0 (6) 12,9 (5) 5,2 (2) 4,2 (2) 26,2 (10) 2,8 (1) 1,3 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 27,6 (10)
Poll of polls (brutt ned) 14,2 (5) 16,9 (5) 6,8 (2) 5,4 (2) 13,7 (4) 2,9 (1) 1,7 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 25,2 (8)
Siste lokale målings 21,0 (6) 18,7 (6) 5,4 (2) 6,3 (2) 15,3 (4) 2,5 (1) 0,7 (0) 2,3 (0) 1,2 (0) 26,6 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,6 (5) 16,1 (5) 7,4 (2) 5,5 (2) 12,9 (4) 3,5 (1) 1,7 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 27,4 (8)
K-snitt september (brutt ned) 14,3 (4) 16,3 (5) 6,8 (2) 5,4 (2) 14,1 (4) 3,1 (1) 1,7 (0) 2,0 (0) 0,0 (0) 28,3 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 1 53 30
Høyre 33 2 54 27
KrF 15 1 64 47
Venstre 7 1 40 14
Sp 22 3 47 50
Ap 27 3 48 52
SV 24 1 55 50
Rødt 7 1 57 43
MDG 7 2 48 43
Pensjonistpartiet 20 4 70 25
Industri- og Næringspartiet 16 3 57 13
Kommunelista 21 4 49 38
Sum 209 26 54 37
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Slått sammen av tidligere Rissa og Leksvik kommuner.
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 9 977
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,2 %
K-2019 66,8 %
F-2019 56,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra til 27. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, H, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / FF 31/8-2023 21,0 (6) 18,7 (6) 5,4 (2) 6,3 (2) 15,3 (4) 2,5 (1) 0,7 (0) 2,3 (0) 1,2 (0) 26,6 (8)
Norfakta / FF 14/6-2023 20,3 (6) 16,8 (5) 5,8 (2) 4,2 (1) 20,5 (6) 3,1 (1) 0,9 (0) 2,4 (1) 1,5 (0) 24,5 (7)
Norfakta / FF 17/8-2019 23,1 (8) 12,8 (4) 4,7 (2) 5,6 (2) 23,9 (8) 4,6 (1) 1,2 (0) 3,1 (1) 0,0 (0) 21,1 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,0 12,9 5,2 4,2 26,2 2,8 1,3 2,9 0,0 27,6
2015 26,8 26,5 5,6 3,7 19,2 4,2 4,3 2,1 0,0 7,6
2011 25,1 28,2 9,9 3,3 18,1 5,2 5,3 0,0 0,0 5,0
2007 36,2 9,7 10,2 5,1 23,9 6,9 5,0 0,0 0,0 3,0
2003 33,8 10,2 8,6 10,0 26,2 6,8 4,4 0,0 0,0 0,0
1999 35,6 12,7 3,2 7,1 25,8 10,6 4,9 0,0 0,0 0,0
1995 28,7 10,4 2,0 6,6 35,8 10,2 6,4 0,0 0,0 0,0
1991 25,7 11,6 1,4 10,7 35,7 9,4 5,5 0,0 0,0 0,0
1987 35,2 13,3 2,9 4,9 26,5 10,6 6,7 0,0 0,0 0,0
1983 35,6 15,0 0,0 2,3 26,3 11,8 6,7 0,0 0,0 2,4
1979 30,3 14,6 0,0 1,6 27,7 13,6 6,0 0,0 0,0 6,3
1975 26,1 6,4 0,0 2,3 34,0 13,7 2,8 0,0 0,0 14,6
1971 33,5 8,0 0,0 2,3 32,9 13,5 9,7 0,0 0,0 0,0
1967 31,8 9,9 0,0 1,8 27,4 14,0 10,8 0,0 0,0 4,3
1963 36,2 6,9 0,0 0,0 17,8 11,4 8,5 0,0 0,0 19,3
1959 23,2 3,1 0,0 0,0 18,2 6,8 7,2 0,0 0,0 41,5
1955 21,9 3,6 0,0 0,0 14,9 7,8 8,1 0,0 0,0 43,8
1951 24,6 4,9 0,0 0,0 12,8 7,0 10,0 0,0 0,0 40,6
1947 19,4 0,0 0,0 0,0 8,7 7,7 10,7 0,0 0,0 53,4
1945 19,9 0,0 0,0 0,0 10,2 5,3 14,0 0,0 0,0 50,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,2 13,4 6,9 3,9 28,8 3,2 1,1 4,2 2,2 14,2
2015 28,7 23,0 6,7 3,4 21,2 5,2 3,1 3,4 0,9 4,4
2011 29,4 25,1 9,8 3,1 17,4 5,9 5,2 0,7 0,8 2,6
2007 35,1 8,7 12,5 4,5 24,5 7,2 3,6 0,5 0,8 2,6
2003 27,7 8,6 9,3 8,8 32,6 7,3 2,7 0,3 0,7 1,9
1999 31,4 11,9 6,2 5,1 28,0 10,9 4,3 0,5 1,0 0,6
1995 27,1 9,5 4,4 5,3 36,7 10,5 4,7 0,7 0,6 0,4
1991 26,0 10,9 2,7 10,3 35,8 9,5 4,1 0,4 0,4 0,0
1987 35,3 12,6 5,1 4,4 25,7 10,4 3,5 0,0 0,5 2,4
1983 35,2 14,4 2,7 2,9 24,7 13,3 5,7 0,0 0,6 0,5
1979 31,2 15,6 1,1 1,7 28,1 14,4 5,7 0,0 0,7 1,6
1975 28,5 7,4 0,6 2,8 37,0 15,9 3,9 0,0 0,2 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 22,5 12,6 12,6 5,0 31,4 2,8 1,4 1,8 2,8 7,0
2017 25,3 20,9 15,0 4,3 22,1 3,4 2,0 2,1 1,0 3,9
2013 30,3 19,0 16,9 2,9 16,2 5,8 3,9 1,8 0,4 2,8
2009 34,3 11,3 22,3 4,5 17,1 6,3 2,4 0,2 0,5 1,0
2005 33,5 7,9 17,0 6,3 21,9 7,8 3,7 0,2 0,4 1,3
2001 25,0 11,9 11,9 9,6 18,6 14,7 3,2 0,1 0,4 4,6
1997 30,5 7,8 11,1 4,3 24,3 16,5 3,8 0,2 0,7 0,9
1993 29,5 8,9 2,6 6,3 37,7 10,0 3,9 0,1 0,3 0,8
1989 31,1 13,7 8,4 7,2 23,6 11,4 3,8 0,3 0,0 0,6
1985 37,7 18,5 2,5 3,6 22,1 11,1 3,7 0,0 0,3 0,5
1981 32,3 21,2 2,4 2,6 13,0 9,2 5,7 0,0 0,5 13,1
1977 35,0 8,2 1,1 2,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,5 25,6
1973 31,0 5,5 2,4 4,3 20,1 11,2 2,5 0,0 0,3 22,8
1969 35,2 7,8 0,0 1,3 33,7 14,3 7,5 0,0 0,0 0,3
1965 35,1 10,9 0,0 2,2 29,0 12,9 9,5 0,0 0,0 0,4
1961 34,8 9,0 0,0 0,0 14,4 18,2 3,6 0,0 0,0 20,0
1957 33,4 8,1 0,0 0,0 31,5 17,6 8,4 0,0 0,0 1,0
1953 31,5 10,3 0,0 0,0 28,5 17,2 10,6 0,0 0,0 2,0
1949 31,6 5,7 0,0 0,0 30,6 14,8 15,4 0,0 0,0 1,9
1945 28,4 10,0 0,0 0,0 22,7 9,9 25,5 0,0 0,0 3,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.6 11.3 3.7 4.1 22.2 3 0.7 3.6 0 33.3
Valgting 16,1 13,8 6,1 4,2 28,4 2,7 1,6 2,6 0,0 24,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned