Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Indre Fosen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 356 18,5 548 16,1 904 17,0 -9,8 17,0 6 -9
H 217 11,3 468 13,7 685 12,9 -13,6 12,9 5 -7
Frp 70 3,6 206 6,0 276 5,2 -0,4 5,2 2 -1
SV 78 4,1 143 4,2 221 4,2 0,4 4,2 2 0
Sp 425 22,1 964 28,3 1 389 26,2 6,9 26,2 10 1
KrF 57 3,0 93 2,7 150 2,8 -1,4 2,8 1 -1
V 14 0,7 53 1,6 67 1,3 -3,0 1,3 0 -2
MDG 68 3,5 87 2,6 155 2,9 0,8 2,9 1 0
Andre (vis) 638 33,2 825 24,2 1 463 27,6 22,3 27,6 10 8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
927 48,2 1 742 51,1 2 669 50,3 -1,7 50,3 19 -8
H+Frp+
KrF+V
358 18,6 820 24,1 1 178 22,2 -18,4 22,2 8 -11
Nærmest til å vinne mandat: PP (10 stemmer), tape mandat: SV (5 stemmer)
Fremmøte: 67,4 % Stemmeberettigede: 7 949 Opptalte stemmer: 5 332
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 17,0 12,9 5,2 4,2 26,2 2,8 1,3 2,9 0,0 27,5
14:25 17,0 12,9 5,2 4,2 26,2 2,8 1,3 2,9 0,0 27,5
17:04 17,0 12,9 5,2 4,2 26,2 2,8 1,3 2,9 0,0 27,5
16:31 16,7 12,9 5,3 4,0 26,2 2,8 1,2 2,8 0,0 27,9
16:31 16,7 12,9 5,3 4,0 26,2 2,8 1,2 2,8 0,0 27,9
23:15 16,7 13,0 5,3 4,0 26,3 2,8 1,2 2,8 0,0 27,9
17:32 17,7 11,3 3,7 3,7 22,1 3,0 0,6 3,3 0,0 34,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 26,8 (10) 26,5 (9) 5,6 (2) 3,7 (1) 19,2 (7) 4,2 (2) 4,3 (2) 2,1 (1) 0,0 (0) 7,6 (3)
Poll of polls (brutt ned) 19,7 (7) 22,9 (8) 4,8 (2) 5,9 (2) 32,8 (11) 3,2 (1) 3,1 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 12,7 (4)
Siste lokale målings 23,1 (8) 12,8 (4) 4,7 (2) 5,6 (2) 23,9 (8) 4,6 (1) 1,2 (0) 3,1 (1) 0,0 (0) 21,1 (11)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,4 (6) 24,0 (8) 4,8 (2) 7,6 (3) 33,3 (12) 3,2 (1) 2,6 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 8,9 (3)
K-snitt september (brutt ned) 19,8 (7) 22,4 (8) 4,3 (1) 6,3 (2) 34,4 (12) 3,1 (1) 2,8 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 12,3 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 49 20
Høyre 36 1 52 33
KrF 22 4 63 45
Venstre 8 1 53 50
Sp 37 2 46 41
Ap 37 2 44 43
SV 22 2 52 59
MDG 8 2 43 50
Kommunelista 33 5 47 36
Pensjonistpartiet 20 2 69 25
Sum 233 21 51 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Slått sammen av tidligere Rissa og Leksvik kommuner.
Mandater i kommunestyret 37 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / FF 17/8-2019 23,1 (8) 12,8 (4) 4,7 (2) 5,6 (2) 23,9 (8) 4,6 (1) 1,2 (0) 3,1 (1) 0,0 (0) 21,1 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,8 26,5 5,6 3,7 19,2 4,2 4,3 2,1 0,0 7,6
2011 25,1 28,2 9,9 3,3 18,1 5,2 5,3 0,0 0,0 5,0
2007 36,2 9,7 10,2 5,1 23,9 6,9 5,0 0,0 0,0 3,0
2003 33,8 10,2 8,6 10,0 26,2 6,8 4,4 0,0 0,0 0,0
1999 35,6 12,7 3,2 7,1 25,8 10,6 4,9 0,0 0,0 0,0
1995 28,7 10,4 2,0 6,6 35,8 10,2 6,4 0,0 0,0 0,0
1991 25,7 11,6 1,4 10,7 35,7 9,4 5,5 0,0 0,0 0,0
1987 35,2 13,3 2,9 4,9 26,5 10,6 6,7 0,0 0,0 0,0
1983 35,6 15,0 0,0 2,3 26,3 11,8 6,7 0,0 0,0 2,4
1979 30,3 14,6 0,0 1,6 27,7 13,6 6,0 0,0 0,0 6,3
1975 26,1 6,4 0,0 2,3 34,0 13,7 2,8 0,0 0,0 14,6
1971 33,5 8,0 0,0 2,3 32,9 13,5 9,7 0,0 0,0 0,0
1967 31,8 9,9 0,0 1,8 27,4 14,0 10,8 0,0 0,0 4,3
1963 36,2 6,9 0,0 0,0 17,8 11,4 8,5 0,0 0,0 19,3
1959 23,2 3,1 0,0 0,0 18,2 6,8 7,2 0,0 0,0 41,5
1955 21,9 3,6 0,0 0,0 14,9 7,8 8,1 0,0 0,0 43,8
1951 24,6 4,9 0,0 0,0 12,8 7,0 10,0 0,0 0,0 40,6
1947 19,4 0,0 0,0 0,0 8,7 7,7 10,7 0,0 0,0 53,4
1945 19,9 0,0 0,0 0,0 10,2 5,3 14,0 0,0 0,0 50,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,7 23,0 6,7 3,4 21,2 5,2 3,1 3,4 0,9 4,4
2011 29,4 25,1 9,8 3,1 17,4 5,9 5,2 0,7 0,8 2,6
2007 35,1 8,7 12,5 4,5 24,5 7,2 3,6 0,5 0,8 2,6
2003 27,7 8,6 9,3 8,8 32,6 7,3 2,7 0,3 0,7 1,9
1999 31,4 11,9 6,2 5,1 28,0 10,9 4,3 0,5 1,0 0,6
1995 27,1 9,5 4,4 5,3 36,7 10,5 4,7 0,7 0,6 0,4
1991 26,0 10,9 2,7 10,3 35,8 9,5 4,1 0,4 0,4 0,0
1987 35,3 12,6 5,1 4,4 25,7 10,4 3,5 0,0 0,5 2,4
1983 35,2 14,4 2,7 2,9 24,7 13,3 5,7 0,0 0,6 0,5
1979 31,2 15,6 1,1 1,7 28,1 14,4 5,7 0,0 0,7 1,6
1975 28,5 7,4 0,6 2,8 37,0 15,9 3,9 0,0 0,2 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,3 20,9 15,0 4,3 22,1 3,4 2,0 2,1 1,0 3,9
2013 30,3 19,0 16,9 2,9 16,2 5,8 3,9 1,8 0,4 2,8
2009 34,3 11,3 22,3 4,5 17,1 6,3 2,4 0,2 0,5 1,0
2005 33,5 7,9 17,0 6,3 21,9 7,8 3,7 0,2 0,4 1,3
2001 25,0 11,9 11,9 9,6 18,6 14,7 3,2 0,1 0,4 4,6
1997 30,5 7,8 11,1 4,3 24,3 16,5 3,8 0,2 0,7 0,9
1993 29,5 8,9 2,6 6,3 37,7 10,0 3,9 0,1 0,3 0,8
1989 31,1 13,7 8,4 7,2 23,6 11,4 3,8 0,3 0,0 0,6
1985 37,7 18,5 2,5 3,6 22,1 11,1 3,7 0,0 0,3 0,5
1981 32,3 21,2 2,4 2,6 13,0 9,2 5,7 0,0 0,5 13,1
1977 35,0 8,2 1,1 2,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,5 25,6
1973 31,0 5,5 2,4 4,3 20,1 11,2 2,5 0,0 0,3 22,8
1969 35,2 7,8 0,0 1,3 33,7 14,3 7,5 0,0 0,0 0,3
1965 35,1 10,9 0,0 2,2 29,0 12,9 9,5 0,0 0,0 0,4
1961 34,8 9,0 0,0 0,0 14,4 18,2 3,6 0,0 0,0 20,0
1957 33,4 8,1 0,0 0,0 31,5 17,6 8,4 0,0 0,0 1,0
1953 31,5 10,3 0,0 0,0 28,5 17,2 10,6 0,0 0,0 2,0
1949 31,6 5,7 0,0 0,0 30,6 14,8 15,4 0,0 0,0 1,9
1945 28,4 10,0 0,0 0,0 22,7 9,9 25,5 0,0 0,0 3,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.3 21.8 4.4 4.1 14.2 6.1 6.1 3.2 0 7.7
Valgting 25,2 27,8 5,9 3,6 20,7 3,7 3,7 1,8 0,0 7,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned