Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Inderøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 485 34,6 787 34,9 1 272 35,7 8,9 9 2
H 252 18,0 396 17,5 648 18,2 7,2 5 2
SV 149 10,6 143 6,3 292 8,2 -1,4 2 0
Sp 408 29,1 679 30,1 1 087 30,5 -13,8 8 -3
KrF 34 2,4 81 3,6 115 3,2 0,2 1 0
V 41 2,9 46 2,0 87 2,4 0,0 0 0
MDG 31 2,2 36 1,6 67 1,9 -1,1 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 073 76,6 1 645 72,9 2 718 76,3 -7,4 19 -2
H+Frp+
KrF+V
327 23,4 523 23,2 850 23,8 7,4 6 2
Nærmest til å vinne mandat: V (14 stemmer), tape mandat: KrF (22 stemmer)
Fremmøte: 68,4 % Stemmeberettigede: 5 400 Opptalte stemmer: 3 657
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
27/11 - 21:39 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
27/11 - 21:39 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
27/11 - 21:39 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
20/9 - 15:15 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
20/9 - 15:15 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
20/9 - 15:15 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
20/9 - 15:15 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
14/9 - 10:02 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0
14/9 - 10:02 35,7 18,2 0,0 8,2 30,5 3,2 2,4 1,9 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,7 (7) 11,0 (3) 0,0 (0) 9,6 (2) 44,3 (11) 3,0 (1) 2,5 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,4 (7) 14,4 (5) 0,0 (0) 12,4 (4) 23,2 (7) 3,1 (1) 3,3 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 30,3 (7) 19,6 (5) 0,0 (0) 8,9 (2) 31,9 (8) 2,7 (1) 4,0 (1) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,1 (7) 15,0 (5) 0,0 (0) 10,1 (3) 24,6 (8) 2,3 (1) 3,4 (1) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,5 (7) 13,9 (4) 0,0 (0) 12,2 (4) 23,9 (8) 3,2 (1) 3,3 (1) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 2 54 43
KrF 10 1 57 30
Venstre 8 1 37 38
Sp 19 4 44 37
Ap 19 3 53 47
SV 24 3 60 67
MDG 7 2 64 43
Sum 108 16 53 46
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1756).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 841
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 735
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede K-2019 70,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ida Stuberg, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Sp, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A 10/8-2023 30,3 (7) 19,6 (5) 0,0 (0) 8,9 (2) 31,9 (8) 2,7 (1) 4,0 (1) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / T-A 29/8-2019 25,4 (7) 9,1 (2) 0,0 (0) 10,5 (3) 48,3 (12) 1,9 (0) 1,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,7 11,0 0,0 9,6 44,3 3,0 2,5 2,9 0,0 0,0
2015 28,1 8,0 0,0 6,0 48,0 4,1 3,2 2,6 0,0 0,0
2011 33,2 10,6 3,9 5,7 39,8 4,3 2,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2011 40,2 13,7 4,9 5,6 26,6 4,0 3,3 0,6 0,6 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,2 12,3 8,0 6,8 30,0 3,4 1,9 2,1 1,5 2,0
2013 41,8 11,3 8,8 3,7 23,9 4,1 3,1 2,2 0,5 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.4 10.5 0 12.8 43 3.2 3.2 4.9 0 0
Valgting 27,9 11,1 0,0 8,5 44,7 2,9 2,2 2,3 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned