Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Inderøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 223 23,2 776 27,6 999 26,7 -1,3 26,7 7 -2
H 100 10,4 310 11,0 410 11,0 3,0 11,0 3 1
SV 122 12,7 237 8,4 359 9,6 3,6 9,6 2 0
Sp 409 42,6 1 244 44,2 1 653 44,3 -3,8 44,3 11 -4
KrF 30 3,1 82 2,9 112 3,0 -1,1 3,0 1 0
V 30 3,1 62 2,2 92 2,5 -0,7 2,5 0 -1
MDG 47 4,9 63 2,2 110 2,9 0,4 2,9 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
801 83,4 2 320 82,4 3 121 83,5 -1,1 83,5 21 -6
H+Frp+
KrF+V
160 16,6 454 16,1 614 16,5 1,2 16,5 4 0
Nærmest til å vinne mandat: V (16 stemmer), tape mandat: MDG (10 stemmer)
Fremmøte: 71,5 % Stemmeberettigede: 5 317 Opptalte stemmer: 3 777
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 26,7 11,0 0,0 9,6 44,3 3,0 2,5 2,9 0,0 0,0
14:25 26,7 11,0 0,0 9,6 44,3 3,0 2,5 2,9 0,0 0,0
17:29 26,7 11,0 0,0 9,6 44,3 3,0 2,5 2,9 0,0 0,0
17:29 26,7 11,0 0,0 9,6 44,3 3,0 2,5 2,9 0,0 0,0
04:27 27,0 11,0 0,0 9,5 44,5 3,0 2,3 2,8 0,0 0,0
04:27 27,0 11,0 0,0 9,5 44,5 3,0 2,3 2,8 0,0 0,0
03:26 27,0 11,0 0,0 9,5 44,5 3,0 2,3 2,8 0,0 0,0
03:26 27,0 11,0 0,0 9,5 44,5 3,0 2,3 2,8 0,0 0,0
15:43 23,9 10,4 0,0 12,4 43,3 3,0 2,7 4,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,1 (9) 8,0 (2) 0,0 (0) 6,0 (2) 48,0 (15) 4,1 (1) 3,2 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,7 (5) 6,9 (2) 0,0 (0) 9,6 (2) 81,9 (20) 3,1 (1) 2,4 (0) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 25,4 (7) 9,1 (2) 0,0 (0) 10,5 (3) 48,3 (12) 1,9 (0) 1,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,3 (5) 7,2 (2) 0,0 (0) 12,3 (3) 83,1 (19) 3,1 (1) 2,0 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 20,7 (5) 6,8 (2) 0,0 (0) 10,2 (2) 85,9 (20) 3,1 (1) 2,1 (0) 4,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,4 (30) 124,6 (30) 96,2 (24) 127,0 (30) 128,8 (30) SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Borgerlige 15,3 (4) 12,4 (3) 12,0 (2) 12,3 (3) 12,0 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 84,7 (27) 116,6 (28) 87,9 (23) 119,9 (28) 121,4 (28) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 55,4 (17) 87,4 (21) 51,2 (12) 88,2 (20) 91,1 (21) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,1 (9) 8,0 (2) 0,0 (0) 6,0 (2) 48,0 (15) 4,1 (1) 3,2 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 26 4 46 42
KrF 10 1 54 40
Venstre 14 4 38 50
Sp 25 4 47 48
Ap 26 3 52 46
SV 22 3 56 68
MDG 8 1 59 63
Sum 131 20 50 50
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 24 2 48 42
KrF 15 3 50 40
Venstre 15 2 43 27
Sp 35 4 43 43
Ap 26 6 50 50
SV 20 4 49 55
Miljøpartiet De Grønne 7 1 51 43
Sum 142 22 47 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 48 33
Høyre 28 2 47 43
KrF 18 3 51 39
Venstre 13 1 56 38
Sp 36 4 41 50
Ap 29 6 51 48
SV 23 5 45 65
Sum 156 23 47 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1756).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 723
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 401
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,3 %
K-2015 65,5 %
S-2013 80,9 %
K-2011 68,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ida Stuberg, Sp (2011-)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A 29/8-2019 25,4 (7) 9,1 (2) 0,0 (0) 10,5 (3) 48,3 (12) 1,9 (0) 1,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,1 8,0 0,0 6,0 48,0 4,1 3,2 2,6 0,0 0,0
2011 33,2 10,6 3,9 5,7 39,8 4,3 2,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2011 40,2 13,7 4,9 5,6 26,6 4,0 3,3 0,6 0,6 0,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,2 12,3 8,0 6,8 30,0 3,4 1,9 2,1 1,5 2,0
2013 41,8 11,3 8,8 3,7 23,9 4,1 3,1 2,2 0,5 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.8 7.7 0 7.7 40.5 4.7 5.1 5.6 0 0
Valgting 27,9 8,0 0,0 5,7 49,7 4,0 2,8 1,9 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned