Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Flatanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 37 16,1 68 15,2 105 15,6 -1,3 15,6 2 -1
H 23 10,0 48 10,7 71 10,6 0,5 10,6 2 0
Frp 48 20,9 87 19,5 135 20,1 8,0 20,1 3 1
SV 56 24,3 70 15,7 126 18,8 4,8 18,8 3 1
Sp 66 28,7 169 37,8 235 35,0 6,8 35,0 5 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
159 69,1 307 68,7 466 69,4 10,3 69,4 10 1
H+Frp+
KrF+V
71 30,9 135 30,2 206 30,7 8,5 30,7 5 1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (14 stemmer), tape mandat: H (7 stemmer)
Fremmøte: 74,4 % Stemmeberettigede: 910 Opptalte stemmer: 677
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 15,6 10,6 20,1 18,8 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 15,6 10,6 20,1 18,8 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22:10 15,6 10,6 20,1 18,8 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17:18 15,6 10,6 20,1 18,8 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23:52 15,6 10,5 20,2 18,2 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22:13 16,4 9,6 21,9 23,3 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,9 (3) 10,1 (2) 12,1 (2) 14,0 (2) 28,2 (4) 3,1 (0) 15,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 12,4 (2) 8,7 (1) 10,4 (1) 22,3 (3) 48,0 (6) 2,3 (0) 11,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,6 (2) 9,1 (1) 10,4 (1) 28,5 (4) 48,7 (6) 2,3 (0) 9,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 12,5 (2) 8,5 (1) 9,4 (1) 23,7 (3) 50,4 (7) 2,3 (0) 10,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 96,9 (15) 113,3 (15) 118,0 (15) 114,7 (15) SV, Ap, Sp, V, H, Frp
Borgerlige 41,0 (6) 32,9 (4) 31,5 (3) 30,4 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 59,0 (9) 82,7 (11) 88,8 (12) 86,6 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 46,9 (6) 61,8 (8) 60,7 (7) 62,9 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,9 (3) 10,1 (2) 12,1 (2) 14,0 (2) 28,2 (4) 3,1 (0) 15,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 0 47 23
Høyre 15 0 45 27
Sp 20 0 41 45
Ap 14 0 56 50
SV 9 0 52 67
Sum 71 0 47 41
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 46 20
Høyre 14 2 44 14
KrF 7 1 67 57
Venstre 17 2 51 29
Sp 21 2 45 33
Ap 13 2 50 54
SV 8 2 48 88
Sum 95 13 49 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 41 21
Høyre 15 1 46 13
KrF 7 2 68 43
Venstre 17 2 44 24
Sp 21 2 49 38
Ap 12 2 50 33
SV 14 1 50 50
Sum 100 13 48 31
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1749).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 133
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 586
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,9 %
F-2015 55,5 %
K-2015 65,4 %
S-2013 77,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Olav Jørgen Bjørkås, Sp (2011-)
Reidar Lindseth, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 16,9 10,1 12,1 14,0 28,2 3,1 15,7 0,0 0,0 0,0
2011 14,7 10,5 14,7 8,1 17,6 3,6 30,9 0,0 0,0 0,0
2007 0,0 11,5 12,0 0,0 13,4 3,6 42,9 0,0 0,0 16,7
2003 15,5 14,8 12,0 6,8 19,2 3,5 28,2 0,0 0,0 0,0
1999 22,4 18,4 0,0 7,1 27,1 5,7 19,4 0,0 0,0 0,0
1995 26,2 15,1 0,0 11,5 28,1 5,3 13,8 0,0 0,0 0,0
1991 28,3 12,7 4,6 8,0 30,6 6,2 9,6 0,0 0,0 0,0
1987 31,9 17,7 0,0 5,8 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 38,8
1983 34,8 14,4 0,0 0,0 15,7 8,3 7,5 0,0 0,0 19,4
1979 29,0 19,3 0,0 0,0 18,5 11,5 7,8 0,0 0,0 14,0
1975 18,8 0,0 0,0 0,0 16,2 11,9 5,7 0,0 0,0 47,4
1971 23,6 0,0 0,0 0,0 24,3 10,2 8,7 0,0 0,0 33,1
1967 22,8 0,0 0,0 0,0 21,6 6,1 0,0 0,0 0,0 49,5
1963 29,3 0,0 0,0 0,0 20,1 8,5 0,0 0,0 0,0 42,2
1959 22,8 0,0 0,0 0,0 15,6 7,5 0,0 0,0 0,0 54,2
1955 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5
1951 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2
1947 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 72,6
1945 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 59,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,8 14,1 12,1 8,2 24,5 3,8 7,4 1,8 1,2 0,0
2011 25,7 11,4 14,0 6,3 18,8 4,9 17,4 0,0 1,3 0,2
2007 20,1 10,1 16,5 7,6 17,7 4,0 23,1 0,2 0,0 0,7
2003 22,1 10,2 12,8 10,2 25,9 4,1 13,1 0,2 0,5 1,0
1999 25,3 14,7 8,6 7,9 23,4 7,7 10,3 0,2 0,5 1,4
1995 25,1 9,3 3,4 7,5 41,2 3,4 8,6 0,2 1,4 0,0
1991 32,4 12,1 4,4 8,1 32,1 5,4 5,4 0,0 0,1 0,0
1987 33,0 17,5 5,0 5,1 27,3 5,8 0,0 0,0 0,1 6,0
1983 37,5 15,7 2,7 3,0 20,7 9,9 10,1 0,0 0,0 0,3
1979 29,0 17,4 7,2 0,8 22,0 13,1 9,3 0,0 0,0 1,4
1975 22,4 4,9 0,4 3,1 20,6 20,6 8,7 0,0 0,0 19,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,9 18,1 16,1 8,1 25,0 2,5 1,8 2,1 1,1 1,4
2013 34,0 15,6 17,1 4,2 15,3 4,5 6,5 0,8 0,8 1,4
2009 33,7 10,9 19,9 7,0 14,6 4,7 7,3 0,0 1,1 0,8
2005 26,0 7,5 19,5 14,2 18,1 4,9 7,5 0,0 0,6 1,9
2001 21,3 10,7 13,8 10,3 17,8 12,5 6,8 0,0 0,3 6,4
1997 25,0 8,0 10,7 7,5 24,8 17,3 5,2 0,0 1,0 0,4
1993 26,1 9,6 2,2 10,0 38,6 7,9 4,8 0,0 0,1 0,5
1989 32,5 13,8 10,7 9,4 20,2 8,7 4,3 0,1 0,0 0,3
1985 40,5 16,6 3,0 3,8 19,8 10,7 5,1 0,0 0,0 0,6
1981 35,0 20,9 2,0 1,6 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 32,1
1977 35,2 0,0 1,4 2,3 24,3 0,0 0,0 0,0 0,1 36,8
1973 30,6 0,0 2,7 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7
1969 39,1 5,1 0,0 1,3 30,7 12,0 11,0 0,0 0,0 0,8
1965 37,9 8,2 0,0 1,5 27,6 12,6 12,1 0,0 0,0 0,1
1961 34,9 6,9 0,0 0,0 25,4 19,0 12,6 0,0 0,0 1,2
1957 40,8 5,7 0,0 0,0 24,0 18,8 10,0 0,0 0,0 0,6
1953 40,4 12,4 0,0 0,0 22,5 13,5 11,2 0,0 0,0 0,0
1949 42,0 0,0 0,0 0,0 23,1 15,1 19,3 0,0 0,0 0,5
1945 44,3 11,6 0,0 0,0 16,6 0,0 26,5 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.7 7.6 8.3 17.2 25.5 4.5 15.3 0 0 0
Valgting 15,2 11,0 13,5 12,8 29,1 2,6 15,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned