Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Grong

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 130 31,0 279 29,8 409 30,3 -20,7 30,3 5 -4
H 33 7,9 79 8,4 112 8,3 1,1 8,3 1 0
SV 37 8,8 49 5,2 86 6,4 -5,2 6,4 1 -1
Sp 191 45,5 491 52,5 682 50,6 25,4 50,6 9 4
MDG 29 6,9 31 3,3 60 4,4 1,7 4,4 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
387 92,1 850 90,8 1 237 91,7 1,2 91,7 16 0
H+Frp+
KrF+V
33 7,9 79 8,4 112 8,3 1,1 8,3 1 0
Nærmest til å vinne mandat: H (9 stemmer), tape mandat: MDG (8 stemmer)
Fremmøte: 72,7 % Stemmeberettigede: 1 874 Opptalte stemmer: 1 356
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
24/9 - 13:38 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
24/9 - 13:38 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
24/9 - 13:38 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
24/9 - 13:38 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
10/9 - 17:16 30,3 8,3 0,0 6,4 50,6 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,0 (9) 7,3 (1) 0,0 (0) 11,6 (2) 25,2 (5) 0,0 (0) 2,3 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 37,5 (6) 6,3 (1) 0,0 (0) 18,4 (3) 42,9 (6) 0,0 (0) 1,7 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 35,1 (5) 6,6 (1) 0,0 (0) 23,5 (4) 43,5 (6) 0,0 (0) 1,4 (0) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 37,6 (5) 6,1 (1) 0,0 (0) 19,5 (3) 45,0 (7) 0,0 (0) 1,5 (0) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 94,9 (17) 105,1 (16) 108,7 (16) 108,2 (16) SV, Ap, Sp, H
Borgerlige 9,6 (1) 8,0 (1) 8,0 (1) 7,6 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 90,4 (16) 103,5 (16) 107,7 (16) 106,9 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 27,5 (5) 44,6 (6) 44,9 (6) 46,5 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,0 (9) 7,3 (1) 0,0 (0) 11,6 (2) 25,2 (5) 0,0 (0) 2,3 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 0 54 25
Sp 22 3 46 55
Ap 20 4 40 55
SV 17 2 54 59
MDG 8 2 46 75
Sum 79 11 48 53
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 0 57 22
Venstre 8 0 54 25
Sp 23 4 47 39
Ap 18 2 44 50
SV 23 2 50 52
Miljøpartiet De Grønne 9 2 38 67
Sum 90 10 48 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 0 53 30
Venstre 15 1 61 27
Sp 20 2 45 45
Ap 17 2 45 59
SV 22 3 48 55
Sum 84 8 50 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1742).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 444
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 324
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,0 %
F-2015 59,0 %
K-2015 69,0 %
S-2013 81,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Skjalg Åkerøy, Ap (2011-)
Erik Seem, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 51,0 7,3 0,0 11,6 25,2 0,0 2,3 2,7 0,0 0,0
2011 38,6 8,6 0,0 8,1 40,8 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
2007 24,4 5,9 0,0 9,5 55,2 0,0 4,4 0,0 0,0 0,8
2003 32,1 3,6 0,0 15,1 45,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 31,8 6,6 0,0 17,3 36,6 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0
1995 28,0 6,9 0,0 14,5 44,5 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0
1991 26,4 6,6 0,0 17,9 43,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0
1987 31,9 9,9 0,0 18,7 27,3 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0
1983 45,1 11,4 0,0 0,0 32,3 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0
1979 45,4 12,4 0,0 0,0 30,2 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
1975 40,6 9,4 0,0 7,0 31,5 0,0 10,0 0,0 0,0 1,5
1971 45,9 6,6 0,0 0,0 34,1 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
1967 40,0 8,3 0,0 10,2 27,5 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0
1963 52,8 6,8 0,0 0,0 26,9 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0
1959 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,2
1955 42,1 0,0 0,0 0,0 26,5 0,0 10,4 0,0 0,0 21,0
1951 46,7 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 18,7 0,0 0,0 7,8
1947 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 40,5
1945 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 37,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,9 6,7 4,9 9,7 33,2 1,4 1,9 3,4 0,7 0,2
2011 39,1 7,7 6,9 8,8 31,6 1,0 3,7 0,3 1,1 0,0
2007 30,2 4,1 8,2 11,6 40,3 1,0 3,9 0,3 0,0 0,4
2003 31,2 3,7 6,4 15,0 38,6 1,1 3,3 0,2 0,3 0,2
1999 32,7 5,0 4,5 19,2 30,9 2,0 4,5 0,0 1,1 0,1
1995 33,0 5,7 2,6 11,6 40,2 1,8 3,9 0,5 0,7 0,0
1991 33,8 6,7 1,8 13,9 36,8 1,1 5,3 0,0 0,6 0,0
1987 38,7 9,2 3,9 11,7 28,2 1,2 0,0 0,0 0,2 6,8
1983 42,2 10,4 1,7 5,4 30,2 0,9 8,0 0,0 0,5 0,7
1979 42,6 12,5 0,5 2,7 28,5 2,1 9,7 0,0 0,2 1,2
1975 39,2 8,6 0,2 6,7 31,0 3,7 8,9 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,9 11,4 8,4 7,4 34,9 0,7 1,0 1,5 1,0 1,9
2013 40,9 10,8 9,2 4,9 26,4 1,2 3,1 2,0 1,0 0,6
2009 38,4 6,0 14,8 8,7 26,9 1,6 2,7 0,1 0,6 0,1
2005 33,8 3,9 10,5 17,9 29,1 1,2 2,6 0,2 0,2 0,6
2001 28,6 6,7 8,2 20,8 24,4 6,0 3,1 0,0 0,3 1,9
1997 39,2 5,2 6,8 8,6 25,7 7,8 4,9 0,1 1,1 0,6
1993 35,0 6,1 1,6 14,2 37,3 0,8 4,7 0,0 0,2 0,1
1989 39,6 9,3 5,1 14,7 25,1 1,2 4,4 0,1 0,0 0,4
1985 49,3 12,0 1,2 6,0 23,9 1,2 5,9 0,0 0,1 0,4
1981 44,5 14,5 0,8 4,6 0,0 0,0 8,3 0,0 0,2 27,1
1977 45,9 0,0 0,6 4,4 27,8 0,0 0,0 0,0 0,2 21,2
1973 37,6 0,0 1,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 50,3
1969 45,4 7,8 0,0 3,9 30,0 0,4 11,8 0,0 0,0 0,7
1965 44,9 7,7 0,0 6,9 25,8 0,8 13,4 0,0 0,0 0,6
1961 50,5 7,4 0,0 0,0 27,5 1,4 10,4 0,0 0,0 2,9
1957 50,6 4,5 0,0 0,0 28,1 1,7 12,1 0,0 0,0 3,0
1953 48,0 5,3 0,0 0,0 26,7 1,3 13,4 0,0 0,0 5,3
1949 46,2 0,0 0,0 0,0 26,2 0,3 20,1 0,0 0,0 7,1
1945 41,9 4,8 0,0 0,0 19,7 0,0 21,9 0,0 0,0 11,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 47.9 4.9 0 15.9 25.2 0 2.3 3.9 0 0
Valgting 51,9 8,0 0,0 10,2 25,1 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned