Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lierne

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 133 57,1 299 59,8 432 59,3 13,0 59,3 9 2
Sp 89 38,2 169 33,8 258 35,4 -4,3 35,4 5 -1
V 11 4,7 28 5,6 39 5,3 -5,1 5,3 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
222 95,3 468 93,6 690 94,7 8,7 94,7 14 1
H+Frp+
KrF+V
11 4,7 28 5,6 39 5,3 -5,1 5,3 1 -1
Nærmest til å vinne mandat: Sp (22 stemmer), tape mandat: V (7 stemmer)
Fremmøte: 65,6 % Stemmeberettigede: 1 121 Opptalte stemmer: 733
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 59,3 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
14:25 59,3 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
18:11 59,3 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
22:13 59,1 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0
16:41 56,3 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 39,7 (6) 3,5 (0) 10,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 34,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 67,7 (9) 2,6 (0) 7,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 68,7 (10) 2,7 (0) 6,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 34,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 71,1 (9) 2,6 (0) 6,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 56,7 (9) 41,7 (6) 38,3 (5) 40,9 (6) Ap, V
Borgerlige 14,0 (2) 10,3 (1) 9,2 (1) 9,4 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 86,0 (13) 101,7 (14) 100,5 (14) 105,2 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 53,8 (8) 78,0 (10) 77,9 (11) 80,5 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,2 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 39,7 (6) 3,5 (0) 10,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 10 1 57 50
Sp 19 3 47 42
Ap 17 2 46 53
Sum 46 6 49 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 7 1 60 57
Venstre 11 1 54 36
Sp 18 1 41 33
Ap 20 3 46 60
Sum 56 6 48 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 7 1 61 57
Venstre 13 3 57 38
Sp 16 3 35 31
Ap 18 3 47 50
Lierne Bygdeliste 16 0 52 25
Sum 70 10 49 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1738).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 389
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 705
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,2 %
F-2015 57,6 %
K-2015 64,1 %
S-2013 69,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bente Estil, Ap (2015-)
Alf Robert Arvasli, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,2 0,0 0,0 0,0 39,7 3,5 10,5 0,0 0,0 0,0
2011 56,3 0,0 0,0 0,0 23,2 4,5 4,3 0,0 0,0 11,8
2007 52,1 0,0 0,0 3,4 29,7 3,8 5,1 0,0 0,0 5,9
2003 37,0 0,0 0,0 4,8 43,7 0,0 6,2 0,0 0,0 8,3
1999 29,7 0,0 0,0 5,8 41,3 5,5 6,8 0,0 0,0 10,9
1995 32,1 0,0 0,0 4,8 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
1991 33,1 0,0 0,0 8,5 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1
1987 44,8 6,6 0,0 0,0 21,1 8,7 5,5 0,0 0,0 13,3
1983 41,5 9,4 0,0 0,0 25,0 8,7 11,3 0,0 0,0 4,1
1979 33,9 10,0 0,0 0,0 21,4 8,7 13,2 0,0 0,0 12,8
1975 28,9 3,6 0,0 3,4 27,8 8,1 13,1 0,0 0,0 15,1
1971 31,7 5,1 0,0 0,0 19,8 10,2 21,2 0,0 0,0 12,0
1967 34,4 5,4 0,0 0,0 21,4 8,2 30,6 0,0 0,0 0,0
1963 33,4 5,4 0,0 0,0 20,1 8,8 32,4 0,0 0,0 0,0
1959 38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,9
1955 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3
1951 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,3
1947 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,4
1945 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,6 2,7 4,3 2,1 43,1 3,8 5,2 0,3 0,6 0,3
2011 45,2 6,3 9,5 1,9 27,6 4,2 4,4 0,3 0,3 0,2
2007 41,7 2,0 10,7 5,2 29,7 4,2 6,3 0,0 0,0 0,3
2003 31,4 2,4 6,6 9,7 39,9 4,8 5,2 0,0 0,0 0,0
1999 30,3 3,1 3,9 13,4 35,0 7,0 6,7 0,1 0,1 0,3
1995 32,5 2,3 2,0 5,9 45,4 4,2 7,3 0,4 0,0 0,0
1991 36,6 4,6 1,1 8,5 35,9 6,2 7,0 0,0 0,0 0,0
1987 43,9 8,5 2,5 1,9 25,3 8,3 0,0 0,0 0,1 9,4
1983 38,4 8,2 1,7 2,0 23,1 8,3 14,2 0,0 0,1 4,0
1979 36,3 11,2 0,1 1,4 22,5 9,5 13,2 0,0 0,1 5,6
1975 29,3 4,3 0,4 4,8 28,4 9,9 11,6 0,0 0,0 11,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,2 7,1 8,2 1,9 47,2 2,8 0,5 0,7 0,5 0,8
2013 41,1 9,2 11,5 0,8 28,7 3,5 3,5 0,5 0,7 0,4
2009 39,1 2,6 18,5 3,7 26,7 5,0 3,9 0,3 0,3 0,0
2005 32,4 1,6 10,5 15,4 28,1 6,5 4,8 0,0 0,1 0,5
2001 24,4 4,3 8,5 13,8 25,4 16,6 4,4 0,0 0,0 2,8
1997 34,4 3,6 5,0 5,2 28,8 14,5 7,7 0,0 0,4 0,4
1993 32,9 4,0 1,8 6,8 41,2 5,9 7,4 0,0 0,0 0,0
1989 41,9 7,6 5,4 7,3 22,7 7,1 7,5 0,3 0,0 0,2
1985 49,5 11,5 1,5 2,5 18,5 7,0 7,0 0,0 0,1 2,3
1981 40,6 14,8 0,8 1,4 0,0 0,0 12,0 0,0 0,4 29,9
1977 42,0 0,0 0,9 1,7 24,0 0,0 0,0 0,0 0,2 31,3
1973 31,2 0,0 2,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1
1969 33,1 4,5 0,0 0,8 25,0 10,2 26,1 0,0 0,0 0,3
1965 30,4 5,3 0,0 1,7 24,5 9,2 28,6 0,0 0,0 0,1
1961 36,2 3,5 0,0 0,0 22,2 9,5 28,7 0,0 0,0 0,0
1957 36,2 3,8 0,0 0,0 25,2 6,6 28,1 0,0 0,0 0,0
1953 39,3 2,6 0,0 0,0 17,2 7,7 33,2 0,0 0,0 0,0
1949 38,3 0,0 0,0 0,0 18,5 5,1 37,7 0,0 0,0 0,4
1945 40,4 7,4 0,0 0,0 14,2 0,0 35,8 0,0 0,0 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 51 0 0 0 36.4 4 8.6 0 0 0
Valgting 44,9 0,0 0,0 0,0 40,6 3,4 11,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned