Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Snåsa

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 163 37,4 263 31,8 426 33,9 -12,1 33,9 6 -4
H 23 5,3 39 4,7 62 4,9 -2,0 4,9 1 0
SV 51 11,7 61 7,4 112 8,9 0,2 8,9 2 0
Sp 180 41,3 432 52,2 612 48,6 16,2 48,6 8 1
V 19 4,4 27 3,3 46 3,7 -2,2 3,7 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
394 90,4 756 91,4 1 150 91,4 4,3 91,4 16 -3
H+Frp+
KrF+V
42 9,6 66 8,0 108 8,6 -4,2 8,6 1 -1
Nærmest til å vinne mandat: V (7 stemmer), tape mandat: SV (4 stemmer)
Fremmøte: 75,8 % Stemmeberettigede: 1 668 Opptalte stemmer: 1 263
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:29 33,9 4,9 0,0 8,9 48,6 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,0 (10) 7,0 (1) 0,0 (0) 8,7 (2) 32,5 (7) 0,0 (0) 5,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 33,9 (5) 6,0 (1) 0,0 (0) 13,8 (2) 55,4 (9) 0,0 (0) 4,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 36,4 (8) 10,8 (2) 0,0 (0) 6,2 (1) 39,3 (8) 0,0 (0) 7,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,6 (5) 6,3 (1) 0,0 (0) 17,7 (3) 56,2 (8) 0,0 (0) 3,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 33,9 (5) 5,9 (1) 0,0 (0) 14,7 (2) 58,1 (9) 0,0 (0) 3,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 12,8 (2) 10,3 (1) 18,1 (4) 9,9 (1) 9,7 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 87,2 (19) 103,1 (16) 81,9 (17) 105,5 (16) 106,7 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 38,4 (8) 59,7 (9) 46,6 (10) 59,8 (8) 61,9 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 46,0 (10) 7,0 (1) 0,0 (0) 8,7 (2) 32,5 (7) 0,0 (0) 5,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 1 51 14
Venstre 12 2 58 42
Sp 21 2 43 48
Ap 17 2 48 47
SV 17 2 47 41
Sum 81 9 49 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 15 2 49 27
Venstre 17 2 52 41
Sp 20 2 47 50
Ap 20 2 41 50
SV 18 3 50 44
Sum 90 11 47 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 45 25
Høyre 11 2 55 18
Venstre 19 2 48 37
Sp 24 2 42 46
Ap 20 2 43 55
SV 15 1 46 40
Sum 97 11 46 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1736).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 142
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 222
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,9 %
F-2015 65,8 %
K-2015 71,8 %
S-2013 79,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til 17. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Tone Våg, Ap (2015-)
Vigdis Hjulstad Belbo, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Snåsn. 3/9-2015 36,4 (8) 10,8 (2) 0,0 (0) 6,2 (1) 39,3 (8) 0,0 (0) 7,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / Snåsn. 15/10-2014 48,5 (11) 5,6 (1) 1,9 (0) 5,0 (1) 32,3 (7) 0,0 (0) 6,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,0 7,0 0,0 8,7 32,5 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0
2011 39,5 5,2 2,8 4,7 34,9 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0
2007 36,0 6,7 0,0 6,0 43,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0
2003 31,7 6,0 5,3 6,3 36,9 0,0 7,4 0,0 0,0 6,4
1999 34,2 6,8 0,0 8,2 26,0 0,0 4,7 0,0 0,0 20,0
1995 27,8 4,1 0,0 7,3 42,3 0,0 6,0 0,0 0,0 12,4
1991 26,8 3,6 0,0 10,9 36,0 0,0 5,0 0,0 0,0 17,7
1987 37,4 8,8 0,0 7,2 34,1 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0
1983 34,4 9,4 0,0 6,0 35,2 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
1979 39,7 9,4 0,0 0,0 33,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0
1975 32,3 5,3 0,0 6,7 44,3 0,0 8,1 0,0 0,0 3,3
1971 45,4 3,7 0,0 0,0 40,8 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0
1967 44,0 6,1 0,0 0,0 38,2 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0
1963 48,2 0,0 0,0 0,0 40,5 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0
1959 46,7 0,0 0,0 0,0 39,1 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0
1955 46,6 0,0 0,0 0,0 39,2 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0
1951 49,5 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 16,3 0,0 0,0 0,0
1947 42,5 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 21,3 0,0 0,0 4,5
1945 49,0 0,0 0,0 0,0 22,4 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,8 6,3 2,5 12,9 40,0 0,9 2,8 2,2 0,5 0,1
2011 42,1 5,9 4,2 4,9 35,5 0,7 4,7 0,7 0,9 0,4
2007 36,4 4,5 5,9 6,5 40,2 0,9 5,2 0,3 0,0 0,2
2003 30,8 5,0 6,9 11,6 39,2 1,1 4,1 0,1 0,9 0,3
1999 35,4 5,8 4,4 10,5 32,1 4,5 4,6 0,2 1,7 0,9
1995 28,8 4,2 2,7 6,8 49,7 1,2 5,2 0,4 0,9 0,0
1991 31,1 4,1 0,8 11,9 46,5 0,6 4,2 0,0 0,8 0,0
1987 34,5 5,9 1,4 6,7 42,1 0,7 0,0 0,0 0,8 7,9
1983 31,9 7,4 0,8 6,3 41,4 1,1 10,4 0,0 0,3 0,3
1979 36,9 8,0 0,0 2,7 38,1 1,0 12,2 0,0 0,5 0,6
1975 30,5 5,2 0,0 6,8 47,0 2,1 6,0 0,0 0,0 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,4 8,1 4,7 4,5 44,7 0,3 1,3 1,5 1,5 1,0
2013 37,8 8,5 5,9 4,9 35,6 1,3 3,3 1,7 0,7 0,3
2009 39,3 5,1 9,0 6,6 34,9 0,7 3,2 0,4 0,7 0,2
2005 32,8 4,0 8,0 13,8 33,7 1,8 4,8 0,2 0,5 0,4
2001 26,0 6,4 6,9 16,0 29,5 7,2 3,6 0,0 0,7 3,6
1997 33,0 4,5 4,5 6,3 35,7 9,8 3,7 0,1 2,1 0,2
1993 30,7 3,6 0,8 10,4 48,2 1,1 5,0 0,0 0,1 0,1
1989 37,0 6,0 3,4 11,6 33,9 1,5 6,0 0,1 0,0 0,4
1985 40,4 10,0 0,6 7,3 31,9 1,8 7,1 0,0 0,2 0,6
1981 41,2 11,8 0,6 3,6 0,0 0,0 14,7 0,0 0,4 27,8
1977 42,3 0,0 0,5 3,9 33,7 0,0 0,0 0,0 0,5 19,1
1973 32,2 0,0 1,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 57,4
1969 44,8 3,5 0,0 2,3 38,4 1,8 8,9 0,0 0,0 0,2
1965 41,4 4,0 0,0 4,5 38,1 1,4 10,7 0,0 0,0 0,1
1961 48,9 2,7 0,0 0,0 35,7 1,7 10,0 0,0 0,0 1,0
1957 50,4 2,5 0,0 0,0 33,7 1,7 11,1 0,0 0,0 0,6
1953 51,4 2,7 0,0 0,0 33,9 1,2 9,0 0,0 0,0 1,7
1949 49,0 0,0 0,0 0,0 30,6 1,4 15,0 0,0 0,0 3,9
1945 49,2 2,8 0,0 0,0 26,6 0,0 17,6 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 48.7 5.7 0 12.6 28.4 0 4.6 0 0 0
Valgting 45,3 7,3 0,0 7,6 33,6 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned