Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Verdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 833 31,3 1 226 25,8 2 059 27,9 -15,7 27,9 10 -5
H 198 7,4 343 7,2 541 7,3 -0,9 7,3 3 0
Frp 99 3,7 147 3,1 246 3,3 -2,0 3,3 1 -1
SV 112 4,2 197 4,1 309 4,2 0,7 4,2 1 0
Sp 1 239 46,5 2 529 53,1 3 768 51,1 21,2 51,1 18 7
KrF 34 1,3 56 1,2 90 1,2 -0,8 1,2 0 -1
MDG 67 2,5 89 1,9 156 2,1 -0,5 2,1 1 0
R 82 3,1 122 2,6 204 2,8 1,7 2,8 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 333 87,6 4 163 87,4 6 496 88,1 7,4 88,1 31 3
H+Frp+
KrF+V
331 12,4 546 11,5 877 11,8 -3,7 11,8 4 -2
Nærmest til å vinne mandat: SV (14 stemmer), tape mandat: MDG (12 stemmer)
Fremmøte: 62,9 % Stemmeberettigede: 11 862 Opptalte stemmer: 7 425
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 27,9 7,3 3,3 4,2 51,1 1,2 0,0 2,1 2,8 0,0
14:25 27,9 7,3 3,3 4,2 51,1 1,2 0,0 2,1 2,8 0,0
07:12 27,9 7,3 3,3 4,2 51,1 1,2 0,0 2,1 2,8 0,0
17:04 27,9 7,3 3,3 4,2 51,1 1,2 0,0 2,1 2,8 0,0
00:41 28,0 7,3 3,3 4,1 51,3 1,2 0,0 2,0 2,7 0,0
23:41 28,0 7,3 3,3 4,1 51,3 1,2 0,0 2,0 2,7 0,0
23:37 28,0 7,3 3,3 4,1 51,3 1,2 0,0 2,0 2,7 0,0
23:06 28,0 7,3 3,3 4,1 51,3 1,2 0,0 2,0 2,7 0,0
23:00 26,9 6,5 3,3 3,2 54,2 1,3 0,0 2,0 2,5 0,0
23:00 26,9 6,5 3,3 3,2 54,2 1,3 0,0 2,0 2,5 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,7 (15) 8,2 (3) 5,4 (2) 3,5 (1) 29,9 (11) 2,0 (1) 3,7 (1) 2,7 (1) 1,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,1 (10) 7,1 (2) 4,6 (2) 5,6 (2) 51,0 (17) 1,5 (0) 2,7 (1) 4,6 (1) 2,1 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 29,6 (10) 7,5 (3) 2,4 (1) 4,5 (2) 48,6 (17) 1,1 (0) 0,0 (0) 3,0 (1) 3,3 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,1 (10) 7,4 (2) 4,6 (1) 7,1 (2) 51,8 (17) 1,5 (0) 2,3 (1) 5,5 (2) 1,8 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,2 (10) 7,0 (2) 4,2 (1) 5,9 (2) 53,5 (17) 1,5 (0) 2,4 (1) 4,7 (2) 2,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,8 (19) 40,7 (12) 38,2 (13) 39,0 (12) 40,7 (12) Ap, KrF, H
Borgerlige 19,2 (7) 15,9 (5) 11,0 (4) 15,8 (4) 15,1 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 80,8 (28) 95,4 (30) 89,0 (31) 96,3 (31) 98,3 (31) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 35,6 (13) 55,2 (18) 49,7 (17) 55,6 (18) 57,4 (18) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,7 (15) 8,2 (3) 5,4 (2) 3,5 (1) 29,9 (11) 2,0 (1) 3,7 (1) 2,7 (1) 1,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 53 28
Høyre 30 6 52 40
KrF 25 1 63 56
Sp 38 2 43 45
Ap 41 6 49 49
SV 35 2 54 57
Rødt 15 2 49 33
MDG 13 2 46 46
Sum 215 24 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 5 61 8
Høyre 30 2 49 30
KrF 35 2 51 63
Venstre 31 3 57 42
Sp 35 2 45 46
Ap 41 6 51 49
SV 37 2 54 49
Rødt 8 1 38 25
Miljøpartiet De Grønne 15 2 46 53
Sum 245 25 51 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 45 31
Høyre 34 2 49 29
KrF 35 2 52 57
Venstre 41 2 53 49
Sp 28 4 45 50
Ap 39 6 53 49
SV 39 2 50 44
Rødt 8 3 47 25
Sum 240 25 50 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1721).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 14 784
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 6 272
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,9 %
F-2015 50,6 %
K-2015 54,6 %
S-2013 75,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Bjørn Iversen, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A 23/8-2019 29,6 (10) 7,5 (3) 2,4 (1) 4,5 (2) 48,6 (17) 1,1 (0) 0,0 (0) 3,0 (1) 3,3 (1) 0,0 (0)
Sentio / T-A 31/8-2015 47,3 (17) 7,8 (3) 5,6 (2) 5,2 (2) 22,0 (8) 2,6 (1) 3,6 (1) 3,9 (1) 0,7 (0) 1,3 (0)
Sentio / T-A 26/8-2011 48,7 (17) 11,7 (4) 11,3 (4) 5,6 (2) 15,8 (6) 2,0 (1) 2,6 (1) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,7 8,2 5,4 3,5 29,9 2,0 3,7 2,7 1,0 0,0
2011 47,2 11,6 9,5 4,2 18,5 2,5 5,4 0,0 1,3 0,0
2007 48,1 6,8 14,0 6,1 17,4 3,3 4,3 0,0 0,0 0,1
2003 44,4 5,5 13,2 12,7 16,2 3,3 4,0 0,0 0,8 0,0
1999 46,7 7,2 8,5 8,1 17,6 5,4 5,3 0,0 1,3 0,0
1995 41,0 7,4 4,2 6,0 28,3 3,6 5,6 0,0 0,0 3,9
1991 39,0 8,7 3,3 12,6 22,9 3,6 4,3 0,0 0,7 4,9
1987 43,5 11,9 0,0 4,5 15,9 3,4 8,0 0,0 0,9 11,9
1983 51,2 11,1 0,0 4,1 15,4 3,5 6,4 0,0 1,1 7,1
1979 42,7 9,9 5,3 3,7 18,0 3,9 8,5 0,0 1,3 6,7
1975 41,9 7,0 0,0 9,9 22,2 5,9 5,9 0,0 0,0 7,2
1971 46,4 5,2 0,0 0,0 22,0 5,1 9,7 0,0 0,0 11,5
1967 47,0 6,2 0,0 4,9 19,8 4,7 8,5 0,0 0,0 8,9
1963 52,2 6,3 0,0 0,0 17,2 5,2 7,1 0,0 0,0 11,9
1959 42,7 7,4 0,0 0,0 17,5 5,7 6,2 0,0 0,0 20,4
1955 48,4 0,0 0,0 0,0 20,3 5,9 9,2 0,0 0,0 16,2
1951 47,7 0,0 0,0 0,0 20,1 6,4 11,7 0,0 0,0 14,1
1945 47,5 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 15,6 0,0 0,0 21,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,9 8,6 5,5 3,8 30,4 2,0 2,3 2,9 1,1 0,5
2011 47,7 11,6 9,5 4,0 18,7 2,4 3,7 0,7 1,2 0,6
2007 47,4 6,3 14,7 6,4 17,8 2,9 3,7 0,4 0,0 0,3
2003 42,2 5,6 13,9 12,7 17,4 3,4 3,4 0,4 0,9 0,1
1999 46,9 7,1 8,9 7,6 17,6 5,1 4,2 0,4 1,5 0,6
1995 42,6 7,3 4,8 6,1 30,0 3,4 3,8 0,9 1,3 0,0
1991 40,4 7,3 3,8 13,8 27,2 3,0 3,6 0,0 0,8 0,0
1987 48,0 10,5 6,2 5,7 17,5 3,5 0,0 0,0 0,9 7,7
1983 50,9 11,3 3,0 4,1 17,1 3,4 6,4 0,0 1,0 2,7
1979 45,0 11,1 1,6 4,0 18,9 4,1 8,2 0,0 1,1 5,9
1975 43,0 7,6 0,4 9,8 22,1 5,8 5,5 0,0 0,0 5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 36,7 13,7 11,4 4,2 25,8 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8
2013 48,1 12,8 14,6 2,8 14,6 2,1 2,7 1,0 0,6 0,6
2009 51,5 7,5 19,0 5,1 11,2 2,6 2,0 0,1 0,8 0,3
2005 50,0 5,3 15,4 9,1 12,6 3,5 2,9 0,1 0,7 0,5
2001 39,1 8,7 12,2 13,2 12,0 9,5 2,3 0,1 0,6 2,3
1997 47,0 6,1 9,3 5,8 15,0 11,1 3,1 0,2 1,2 1,2
1993 46,5 6,9 2,5 9,6 27,2 3,1 2,8 0,0 0,7 0,6
1989 44,1 9,6 8,3 14,2 16,0 3,2 3,5 0,1 0,0 0,9
1985 54,4 14,0 1,9 5,1 14,9 3,1 4,6 0,0 0,6 1,4
1981 48,6 15,7 2,5 4,9 0,0 0,0 10,2 0,0 0,7 17,5
1977 52,9 0,0 1,1 4,7 16,3 0,0 0,0 0,0 0,6 24,3
1973 39,8 0,0 1,9 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 41,7
1969 52,9 6,1 0,0 3,7 21,9 4,5 7,4 0,0 0,0 3,5
1965 49,9 6,7 0,0 7,5 18,8 4,9 8,5 0,0 0,0 3,7
1961 54,3 5,8 0,0 0,0 19,6 6,3 6,9 0,0 0,0 7,1
1957 53,6 4,2 0,0 0,0 20,6 6,9 7,9 0,0 0,0 6,9
1953 51,4 4,9 0,0 0,0 17,6 6,6 7,6 0,0 0,0 12,0
1949 52,3 0,0 0,0 0,0 18,8 6,1 11,2 0,0 0,0 11,5
1945 49,4 2,4 0,0 0,0 17,7 0,0 15,3 0,0 0,0 15,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 50.7 7.6 6.3 3 22.2 2.3 4.3 2.7 0.8 0
Valgting 40,7 8,4 4,9 3,7 33,2 1,8 3,4 2,7 1,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned