Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Levanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 379 29,7 1 295 25,5 2 674 27,9 -4,9 10 -1
H 799 17,2 778 15,3 1 577 16,4 8,4 6 3
Frp 290 6,2 304 6,0 594 6,2 1,6 2 0
SV 452 9,7 357 7,0 809 8,4 -0,8 3 0
Sp 738 15,9 1 245 24,5 1 983 20,7 -9,9 7 -4
KrF 271 5,8 225 4,4 496 5,2 -0,4 2 0
V 128 2,8 115 2,3 243 2,5 -1,0 1 0
MDG 108 2,3 107 2,1 215 2,2 -1,1 1 0
R 161 3,5 143 2,8 304 3,2 0,7 1 0
Andre (vis) 320 6,9 384 7,6 704 7,3 7,3 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 838 61,1 3 147 62,0 5 985 62,4 -16,0 22 -5
H+Frp+
KrF+V
1 488 32,0 1 422 28,0 2 910 30,3 8,6 11 3
Nærmest til å vinne mandat: INP (64 stemmer), tape mandat: MDG (30 stemmer)
Fremmøte: 61,3 % Stemmeberettigede: 15 913 Opptalte stemmer: 9 722
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
20/9 - 15:15 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
20/9 - 15:15 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
14/9 - 10:30 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
14/9 - 10:02 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
14/9 - 10:02 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
14/9 - 10:02 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
13/9 - 09:53 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
13/9 - 09:53 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3
13/9 - 09:53 27,9 16,4 6,2 8,4 20,7 5,2 2,5 2,2 3,2 7,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 32,8 (11) 8,0 (3) 4,5 (2) 9,2 (3) 30,6 (11) 5,6 (2) 3,5 (1) 3,3 (1) 2,4 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,4 (11) 10,5 (4) 5,9 (2) 11,8 (5) 16,0 (7) 5,8 (2) 4,7 (2) 2,4 (1) 2,4 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 26,0 (9) 19,1 (7) 4,9 (2) 10,3 (3) 16,3 (6) 5,2 (2) 4,3 (1) 5,4 (2) 4,6 (2) 3,9 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,3 (11) 10,9 (4) 6,4 (3) 9,7 (4) 17,0 (7) 4,2 (2) 4,8 (2) 2,0 (1) 2,2 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,6 (11) 10,1 (4) 6,0 (2) 11,7 (5) 16,5 (7) 5,9 (2) 4,8 (2) 2,3 (1) 2,8 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 2 49 44
Høyre 27 2 55 37
KrF 30 2 56 43
Venstre 23 6 59 48
Sp 41 3 53 39
Ap 35 4 54 49
SV 41 3 53 56
Rødt 21 2 51 52
MDG 8 1 44 25
Pensjonistpartiet 24 4 60 33
Industri- og Næringspartiet 15 1 52 0
Norgesdemokratene 7 1 52 14
Sum 288 31 54 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1719).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 20 344
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 10 202
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,2 %
K-2019 65,2 %
F-2019 62,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Anita Ravlo Sand, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A 9/8-2023 26,0 (9) 19,1 (7) 4,9 (2) 10,3 (3) 16,3 (6) 5,2 (2) 4,3 (1) 5,4 (2) 4,6 (2) 3,9 (1)
Sentio / T-A 21/8-2019 30,0 (11) 11,1 (4) 4,8 (2) 9,8 (3) 28,0 (10) 7,4 (3) 4,2 (1) 3,3 (1) 1,4 (0) 0,0 (0)
Sentio / T-A 28/8-2015 44,9 (16) 8,5 (3) 8,7 (3) 4,5 (2) 17,7 (6) 4,6 (2) 6,9 (2) 2,5 (1) 0,5 (0) 1,3 (0)
Sentio / T-A 25/8-2011 42,8 (15) 12,8 (5) 11,9 (4) 7,6 (3) 13,1 (5) 4,2 (1) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,5 (0) 0,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,8 8,0 4,5 9,2 30,6 5,6 3,5 3,3 2,4 0,0
2015 49,0 7,7 5,1 5,6 16,4 6,7 6,0 2,9 0,0 0,5
2011 44,8 14,3 7,3 6,3 13,1 6,8 6,5 0,7 0,0 0,2
2007 38,2 8,4 11,9 10,1 15,5 6,7 8,5 0,0 0,6 0,0
2003 29,7 10,3 10,4 17,5 18,2 8,1 5,0 0,0 0,8 0,0
1999 30,0 13,0 8,9 12,8 18,8 11,1 5,5 0,0 0,0 0,0
1995 31,0 10,4 5,4 11,4 27,7 8,2 5,9 0,0 0,0 0,0
1991 30,1 10,0 3,4 17,1 26,7 8,0 4,3 0,0 0,4 0,0
1987 35,8 12,2 6,3 8,6 17,9 8,0 8,2 0,0 0,9 2,1
1983 37,4 14,0 0,0 6,1 17,0 8,9 10,0 0,0 1,2 5,5
1979 36,1 14,2 0,0 5,1 18,5 9,9 10,7 0,0 0,0 5,5
1975 34,2 10,1 0,0 4,2 22,5 11,7 9,7 0,0 0,0 7,6
1971 40,5 7,7 0,0 0,0 22,4 11,0 11,8 0,0 0,0 6,6
1967 41,5 9,1 0,0 2,5 21,1 10,6 11,9 0,0 0,0 3,3
1963 44,2 9,7 0,0 0,0 21,3 10,4 9,9 0,0 0,0 4,6
1959 39,5 3,0 0,0 0,0 27,5 13,0 10,5 0,0 0,0 6,4
1955 40,8 3,5 0,0 0,0 29,5 12,6 9,4 0,0 0,0 4,1
1951 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9
1947 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5
1945 42,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 1,7 0,0 0,0 27,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,4 8,7 4,3 7,1 30,0 5,5 2,0 4,4 2,8 2,8
2015 44,0 9,1 5,2 5,3 19,5 7,0 4,7 3,7 0,8 0,7
2011 42,9 14,7 7,2 7,0 14,2 7,0 4,8 0,7 0,6 0,8
2007 38,6 8,8 12,6 9,5 16,1 7,3 6,4 0,4 0,0 0,4
2003 31,5 9,3 10,7 15,5 19,0 8,5 4,0 0,4 0,7 0,3
1999 33,6 11,1 9,2 10,7 17,9 11,2 4,7 0,3 1,1 0,2
1995 33,1 9,8 5,6 9,2 28,5 7,9 4,5 0,6 0,7 0,0
1991 31,7 9,9 3,3 14,8 28,5 7,3 3,9 0,0 0,6 0,0
1987 37,6 12,2 6,9 7,8 19,1 8,0 0,0 0,0 0,9 7,5
1983 37,8 14,3 2,8 5,9 18,5 8,7 9,4 0,0 1,1 1,6
1979 35,6 14,7 1,5 4,5 19,3 10,0 10,5 0,0 1,0 2,9
1975 34,7 10,7 0,4 4,1 22,1 11,8 10,2 0,0 0,0 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 35,5 10,5 6,6 7,1 24,8 4,4 2,3 2,3 3,6 2,9
2017 36,7 14,1 10,0 5,6 20,7 5,2 2,3 2,0 1,7 1,8
2013 42,2 13,8 11,5 4,2 15,3 6,3 3,7 1,6 0,5 1,0
2009 44,8 8,8 15,1 7,6 12,9 6,8 2,6 0,2 0,7 0,4
2005 40,3 7,3 14,2 11,7 14,3 7,1 3,8 0,0 0,6 0,7
2001 31,2 10,7 12,2 13,9 14,2 12,2 2,9 0,1 0,5 2,1
1997 38,3 7,2 8,8 7,7 17,3 14,9 4,2 0,1 1,1 0,5
1993 37,7 8,9 2,5 10,8 27,7 7,4 3,9 0,0 0,6 0,6
1989 34,2 12,0 7,4 16,1 17,7 7,4 4,2 0,2 0,0 0,6
1985 41,9 16,0 1,8 7,3 18,8 6,8 6,1 0,0 0,4 0,9
1981 38,5 19,9 2,0 4,8 0,0 0,0 8,8 0,0 0,8 25,1
1977 41,7 0,0 0,6 3,5 21,8 0,0 0,0 0,0 0,7 31,7
1973 35,3 0,0 2,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 53,6
1969 44,4 9,4 0,0 1,8 24,1 9,3 10,6 0,0 0,0 0,5
1965 40,9 10,3 0,0 4,1 22,3 9,8 12,0 0,0 0,0 0,6
1961 41,3 4,4 0,0 0,0 29,1 13,6 10,0 0,0 0,0 1,5
1957 44,1 3,8 0,0 0,0 29,1 12,7 8,5 0,0 0,0 1,9
1953 43,5 4,6 0,0 0,0 29,4 13,3 6,7 0,0 0,0 2,5
1949 45,6 0,0 0,0 0,0 32,8 8,8 9,8 0,0 0,0 3,0
1945 43,5 3,8 0,0 0,0 34,0 0,0 14,8 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34.9 8.4 4.1 11.6 24.4 6.1 3.5 4.7 3.1 0
Valgting 31,7 7,7 4,8 8,0 33,7 5,3 3,5 2,7 2,1 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned