Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Levanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 190 34,6 2 156 31,5 3 346 32,8 -16,2 32,8 11 -6
H 288 8,4 526 7,7 814 8,0 0,3 8,0 3 0
Frp 139 4,0 324 4,7 463 4,5 -0,6 4,5 2 0
SV 396 11,5 544 7,9 940 9,2 3,6 9,2 3 1
Sp 831 24,2 2 287 33,4 3 118 30,6 14,2 30,6 11 5
KrF 209 6,1 363 5,3 572 5,6 -1,1 5,6 2 0
V 119 3,5 241 3,5 360 3,5 -2,5 3,5 1 -1
MDG 160 4,7 181 2,6 341 3,3 0,5 3,3 1 0
R 107 3,1 141 2,1 248 2,4 2,4 2,4 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 684 78,0 5 309 77,6 7 993 78,3 4,5 78,3 27 1
H+Frp+
KrF+V
755 22,0 1 454 21,2 2 209 21,6 -3,9 21,6 8 -1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (69 stemmer), tape mandat: Frp (27 stemmer)
Fremmøte: 66,0 % Stemmeberettigede: 15 656 Opptalte stemmer: 10 283
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 32,8 8,0 4,5 9,2 30,6 5,6 3,5 3,3 2,4 0,0
14:25 32,8 8,0 4,5 9,2 30,6 5,6 3,5 3,3 2,4 0,0
17:50 32,8 8,0 4,5 9,2 30,6 5,6 3,5 3,3 2,4 0,0
17:50 32,8 8,0 4,5 9,2 30,6 5,6 3,5 3,3 2,4 0,0
23:34 32,9 8,1 4,6 9,0 30,7 5,6 3,5 3,2 2,4 0,0
23:19 32,9 8,1 4,6 9,0 30,7 5,6 3,5 3,2 2,4 0,0
23:19 32,9 8,1 4,6 9,0 30,7 5,6 3,5 3,2 2,4 0,0
21:57 32,9 8,1 4,5 9,0 30,7 5,6 3,5 3,2 2,4 0,0
21:33 33,3 8,2 4,3 9,4 29,5 5,8 3,5 3,5 2,4 0,0
21:05 33,3 8,0 3,9 10,0 29,2 6,1 3,4 3,8 2,4 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (17) 7,7 (3) 5,1 (2) 5,6 (2) 16,4 (6) 6,7 (2) 6,0 (2) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,5 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,0 (12) 6,7 (2) 4,4 (2) 9,0 (3) 28,0 (10) 5,0 (2) 4,4 (2) 4,9 (2) 0,0 (0) 0,9 (0)
Siste lokale målings 30,0 (11) 11,1 (4) 4,8 (2) 9,8 (3) 28,0 (10) 7,4 (3) 4,2 (1) 3,3 (1) 1,4 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,7 (12) 7,0 (2) 4,4 (2) 11,5 (4) 28,4 (10) 5,1 (2) 3,7 (1) 5,9 (2) 0,0 (0) 0,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,1 (13) 6,5 (2) 4,0 (1) 9,5 (3) 29,4 (11) 4,9 (2) 3,9 (1) 5,1 (2) 0,0 (0) 0,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 99,5 (35) 98,4 (35) 98,6 (35) 99,7 (35) 99,4 (35) SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 25,6 (9) 20,5 (8) 27,5 (10) 20,2 (7) 19,3 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 73,9 (26) 77,9 (27) 72,5 (25) 79,5 (28) 80,1 (29) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,2 (10) 37,4 (14) 39,6 (14) 37,2 (13) 38,2 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (17) 7,7 (3) 5,1 (2) 5,6 (2) 16,4 (6) 6,7 (2) 6,0 (2) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,5 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 50 42
Høyre 24 2 51 25
KrF 37 2 52 46
Venstre 33 3 56 52
Sp 40 3 49 48
Ap 41 4 51 49
SV 41 2 56 56
Rødt 8 1 47 25
MDG 10 2 49 70
Sum 246 21 52 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 5 58 40
Høyre 29 2 49 31
KrF 31 2 48 45
Venstre 41 1 53 49
Sp 40 2 51 40
Ap 38 4 48 50
SV 41 1 56 56
Partiet De Kristne 7 2 54 43
Miljøpartiet De Grønne 11 2 48 64
Sum 253 21 51 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 52 24
Høyre 32 2 47 28
KrF 20 2 51 45
Venstre 41 1 53 49
Sp 34 1 53 41
Ap 37 4 51 49
SV 41 1 51 51
Demokratene i Norge 7 1 30 14
Miljøpartiet De Grønne 7 1 49 14
Sum 236 15 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1719).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 19 145
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 8 839
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,0 %
F-2015 56,2 %
K-2015 59,0 %
S-2013 78,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Robert Svarva, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A 21/8-2019 30,0 (11) 11,1 (4) 4,8 (2) 9,8 (3) 28,0 (10) 7,4 (3) 4,2 (1) 3,3 (1) 1,4 (0) 0,0 (0)
Sentio / T-A 28/8-2015 44,9 (16) 8,5 (3) 8,7 (3) 4,5 (2) 17,7 (6) 4,6 (2) 6,9 (2) 2,5 (1) 0,5 (0) 1,3 (0)
Sentio / T-A 25/8-2011 42,8 (15) 12,8 (5) 11,9 (4) 7,6 (3) 13,1 (5) 4,2 (1) 6,8 (2) 0,0 (0) 0,5 (0) 0,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 49,0 7,7 5,1 5,6 16,4 6,7 6,0 2,9 0,0 0,5
2011 44,8 14,3 7,3 6,3 13,1 6,8 6,5 0,7 0,0 0,2
2007 38,2 8,4 11,9 10,1 15,5 6,7 8,5 0,0 0,6 0,0
2003 29,7 10,3 10,4 17,5 18,2 8,1 5,0 0,0 0,8 0,0
1999 30,0 13,0 8,9 12,8 18,8 11,1 5,5 0,0 0,0 0,0
1995 31,0 10,4 5,4 11,4 27,7 8,2 5,9 0,0 0,0 0,0
1991 30,1 10,0 3,4 17,1 26,7 8,0 4,3 0,0 0,4 0,0
1987 35,8 12,2 6,3 8,6 17,9 8,0 8,2 0,0 0,9 2,1
1983 37,4 14,0 0,0 6,1 17,0 8,9 10,0 0,0 1,2 5,5
1979 36,1 14,2 0,0 5,1 18,5 9,9 10,7 0,0 0,0 5,5
1975 34,2 10,1 0,0 4,2 22,5 11,7 9,7 0,0 0,0 7,6
1971 40,5 7,7 0,0 0,0 22,4 11,0 11,8 0,0 0,0 6,6
1967 41,5 9,1 0,0 2,5 21,1 10,6 11,9 0,0 0,0 3,3
1963 44,2 9,7 0,0 0,0 21,3 10,4 9,9 0,0 0,0 4,6
1959 39,5 3,0 0,0 0,0 27,5 13,0 10,5 0,0 0,0 6,4
1955 40,8 3,5 0,0 0,0 29,5 12,6 9,4 0,0 0,0 4,1
1951 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,9
1947 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5
1945 42,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 1,7 0,0 0,0 27,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,0 9,1 5,2 5,3 19,5 7,0 4,7 3,7 0,8 0,7
2011 42,9 14,7 7,2 7,0 14,2 7,0 4,8 0,7 0,6 0,8
2007 38,6 8,8 12,6 9,5 16,1 7,3 6,4 0,4 0,0 0,4
2003 31,5 9,3 10,7 15,5 19,0 8,5 4,0 0,4 0,7 0,3
1999 33,6 11,1 9,2 10,7 17,9 11,2 4,7 0,3 1,1 0,2
1995 33,1 9,8 5,6 9,2 28,5 7,9 4,5 0,6 0,7 0,0
1991 31,7 9,9 3,3 14,8 28,5 7,3 3,9 0,0 0,6 0,0
1987 37,6 12,2 6,9 7,8 19,1 8,0 0,0 0,0 0,9 7,5
1983 37,8 14,3 2,8 5,9 18,5 8,7 9,4 0,0 1,1 1,6
1979 35,6 14,7 1,5 4,5 19,3 10,0 10,5 0,0 1,0 2,9
1975 34,7 10,7 0,4 4,1 22,1 11,8 10,2 0,0 0,0 5,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 36,7 14,1 10,0 5,6 20,7 5,2 2,3 2,0 1,7 1,8
2013 42,2 13,8 11,5 4,2 15,3 6,3 3,7 1,6 0,5 1,0
2009 44,8 8,8 15,1 7,6 12,9 6,8 2,6 0,2 0,7 0,4
2005 40,3 7,3 14,2 11,7 14,3 7,1 3,8 0,0 0,6 0,7
2001 31,2 10,7 12,2 13,9 14,2 12,2 2,9 0,1 0,5 2,1
1997 38,3 7,2 8,8 7,7 17,3 14,9 4,2 0,1 1,1 0,5
1993 37,7 8,9 2,5 10,8 27,7 7,4 3,9 0,0 0,6 0,6
1989 34,2 12,0 7,4 16,1 17,7 7,4 4,2 0,2 0,0 0,6
1985 41,9 16,0 1,8 7,3 18,8 6,8 6,1 0,0 0,4 0,9
1981 38,5 19,9 2,0 4,8 0,0 0,0 8,8 0,0 0,8 25,1
1977 41,7 0,0 0,6 3,5 21,8 0,0 0,0 0,0 0,7 31,7
1973 35,3 0,0 2,4 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 53,6
1969 44,4 9,4 0,0 1,8 24,1 9,3 10,6 0,0 0,0 0,5
1965 40,9 10,3 0,0 4,1 22,3 9,8 12,0 0,0 0,0 0,6
1961 41,3 4,4 0,0 0,0 29,1 13,6 10,0 0,0 0,0 1,5
1957 44,1 3,8 0,0 0,0 29,1 12,7 8,5 0,0 0,0 1,9
1953 43,5 4,6 0,0 0,0 29,4 13,3 6,7 0,0 0,0 2,5
1949 45,6 0,0 0,0 0,0 32,8 8,8 9,8 0,0 0,0 3,0
1945 43,5 3,8 0,0 0,0 34,0 0,0 14,8 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 51 8.4 5.5 6.5 11 7.3 5.7 3.9 0 0.7
Valgting 48,2 7,5 5,0 5,3 18,4 6,5 6,2 2,5 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned