Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Frosta

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 104 29,2 249 22,7 353 24,5 6,2 24,5 5 2
H 118 33,1 375 34,2 493 34,2 7,2 34,2 6 2
Frp 15 4,2 23 2,1 38 2,6 2,6 2,6 0 0
SV 11 3,1 21 1,9 32 2,2 -3,2 2,2 0 -1
Sp 77 21,6 325 29,7 402 27,9 -5,5 27,9 5 -1
KrF 12 3,4 37 3,4 49 3,4 -1,6 3,4 0 -1
V 19 5,3 56 5,1 75 5,2 -5,8 5,2 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
192 53,9 595 54,3 787 54,6 -2,5 54,6 10 0
H+Frp+
KrF+V
164 46,1 491 44,8 655 45,4 2,4 45,4 7 0
Nærmest til å vinne mandat: KrF (6 stemmer), tape mandat: Ap (12 stemmer)
Fremmøte: 70,2 % Stemmeberettigede: 2 079 Opptalte stemmer: 1 451
Oppdatert: 13/9 kl 07:19:38 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
07:19 24,5 34,2 2,6 2,2 27,9 3,4 5,2 0,0 0,0 0,0
14:25 24,5 34,2 2,6 2,2 27,9 3,4 5,2 0,0 0,0 0,0
14:25 24,5 34,2 2,6 2,2 27,9 3,4 5,2 0,0 0,0 0,0
17:26 24,5 34,3 2,6 2,2 27,8 3,4 5,2 0,0 0,0 0,0
17:26 24,5 34,3 2,6 2,2 27,8 3,4 5,2 0,0 0,0 0,0
23:50 24,5 34,5 2,6 2,1 27,9 3,3 5,2 0,0 0,0 0,0
11:28 29,8 34,2 4,0 2,8 21,2 2,8 5,2 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,3 (3) 27,0 (4) 0,0 (0) 5,4 (1) 33,4 (6) 5,0 (1) 11,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 13,4 (2) 23,4 (4) 0,0 (0) 8,6 (1) 56,9 (9) 3,7 (0) 8,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 21,9 (4) 27,7 (4) 4,9 (1) 8,1 (1) 23,1 (4) 4,5 (1) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 12,6 (2) 24,5 (4) 0,0 (0) 10,9 (2) 57,8 (8) 3,8 (0) 6,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 13,5 (2) 22,9 (4) 0,0 (0) 9,1 (1) 59,7 (9) 3,7 (0) 7,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 62,0 (11) 82,6 (12) 57,6 (10) 85,1 (12) 86,0 (12) SV, Ap, Sp, KrF
Borgerlige 43,0 (7) 35,2 (5) 46,9 (8) 35,1 (5) 33,7 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,0 (10) 78,9 (12) 53,1 (9) 81,3 (12) 82,3 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 49,3 (9) 68,7 (10) 37,4 (7) 68,4 (9) 70,5 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 18,3 (3) 27,0 (4) 0,0 (0) 5,4 (1) 33,4 (6) 5,0 (1) 11,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 68 14
Høyre 23 2 48 48
KrF 8 1 46 50
Venstre 18 2 49 61
Sp 23 0 40 43
Ap 17 3 48 53
SV 8 1 53 50
Sum 104 10 48 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 20 2 43 40
KrF 10 1 47 60
Venstre 18 2 50 50
Sp 22 0 46 32
Ap 18 0 41 50
SV 10 1 51 50
Sum 98 6 46 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 2 43 43
KrF 9 1 43 44
Venstre 17 3 51 47
Sp 23 0 43 30
Ap 18 2 39 50
SV 10 1 49 40
Sum 98 9 44 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1717).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 648
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 303
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,7 %
F-2015 56,1 %
K-2015 64,8 %
S-2013 78,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Trine Haug, Sp (2015-)
Johan Petter Skogseth, Sp (2011-2015)
Frode Revhaug, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Frostingen 15/8-2019 21,9 (4) 27,7 (4) 4,9 (1) 8,1 (1) 23,1 (4) 4,5 (1) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Frostingen 27/8-2015 29,7 (5) 22,8 (4) 0,0 (0) 4,6 (1) 26,0 (4) 4,9 (1) 11,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Frostingen 25/8-2011 28,6 (5) 27,7 (5) 0,0 (0) 5,3 (1) 20,1 (3) 10,3 (2) 8,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,3 27,0 0,0 5,4 33,4 5,0 11,0 0,0 0,0 0,0
2011 20,2 32,5 0,0 8,4 21,9 6,1 10,7 0,0 0,0 0,0
2007 20,0 37,8 0,0 6,4 23,2 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0
2003 22,5 18,7 0,0 5,3 35,0 7,8 10,6 0,0 0,0 0,0
1999 25,6 13,5 0,0 0,0 31,0 11,6 18,2 0,0 0,0 0,0
1995 24,1 6,8 2,1 3,3 44,2 8,6 10,8 0,0 0,0 0,0
1991 26,1 8,5 0,0 5,7 41,0 7,8 5,6 0,0 0,0 5,2
1987 36,6 15,2 0,0 0,0 26,0 8,7 8,2 0,0 0,0 5,3
1983 34,4 14,7 0,0 0,0 25,3 11,0 7,2 0,0 0,0 7,4
1979 33,1 12,4 0,0 0,0 25,9 12,3 7,1 0,0 0,0 9,2
1975 32,0 7,5 0,0 0,0 22,1 13,4 5,7 0,0 0,0 19,2
1971 38,0 7,1 0,0 0,0 19,7 12,1 5,8 0,0 0,0 17,3
1967 31,9 11,4 0,0 3,6 17,7 11,9 6,7 0,0 0,0 16,9
1963 45,0 9,7 0,0 0,0 28,0 10,6 6,7 0,0 0,0 0,0
1959 43,9 6,3 0,0 0,0 29,1 12,6 8,0 0,0 0,0 0,0
1955 45,4 5,4 0,0 0,0 27,7 11,7 9,9 0,0 0,0 0,0
1951 39,4 0,0 0,0 0,0 27,3 13,4 11,6 0,0 0,0 8,3
1947 44,5 0,0 0,0 0,0 31,0 11,2 13,3 0,0 0,0 0,0
1945 39,3 0,0 0,0 0,0 27,8 12,4 16,6 0,0 0,0 3,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,6 19,5 3,4 2,9 31,5 6,1 6,3 2,3 1,2 0,3
2011 27,5 25,4 5,1 4,3 23,0 7,3 5,8 0,5 0,3 0,8
2007 25,7 20,5 7,8 6,0 26,3 6,7 6,3 0,4 0,0 0,3
2003 24,7 10,1 8,6 6,1 33,2 7,7 8,5 0,3 0,7 0,1
1999 26,5 9,0 4,1 3,3 29,3 9,0 17,7 0,2 0,7 0,3
1995 24,9 7,9 2,9 3,6 45,2 8,5 6,4 0,2 0,4 0,0
1991 26,8 8,4 1,8 6,1 45,2 7,5 3,8 0,0 0,2 0,0
1987 35,0 15,2 5,4 2,1 27,0 9,0 0,0 0,0 0,2 6,0
1983 34,2 15,3 2,3 1,7 27,1 11,1 6,6 0,0 0,2 1,5
1979 32,1 13,5 6,4 1,3 24,4 12,5 6,3 0,0 0,1 3,3
1975 29,1 5,8 0,3 1,4 19,8 13,4 5,0 0,0 0,0 25,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,1 19,5 10,7 3,4 26,3 5,4 3,5 1,4 1,2 1,4
2013 32,5 17,5 10,9 2,4 22,5 6,2 5,2 1,1 0,4 1,3
2009 32,3 18,3 14,2 4,3 20,6 6,3 2,7 0,1 0,7 0,5
2005 31,8 7,5 14,3 6,6 26,2 7,1 5,0 0,3 0,4 1,0
2001 26,2 10,0 8,8 6,6 23,6 13,7 7,7 0,1 0,2 3,1
1997 28,4 4,9 7,5 2,7 27,1 12,4 15,7 0,3 0,8 0,3
1993 28,8 6,8 2,0 5,5 45,2 7,0 4,1 0,0 0,3 0,4
1989 33,2 11,6 5,8 6,8 29,2 8,5 4,4 0,2 0,0 0,3
1985 39,9 17,3 1,6 2,6 24,6 8,7 4,2 0,0 0,1 1,0
1981 37,6 19,2 1,4 1,4 0,0 0,0 5,8 0,0 0,1 34,7
1977 38,1 0,0 1,0 1,9 26,6 0,0 0,0 0,0 0,2 32,1
1973 33,3 0,0 2,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 60,7
1969 41,1 9,5 0,0 0,8 30,0 11,5 6,9 0,0 0,0 0,1
1965 40,0 10,5 0,0 2,8 29,1 10,8 6,6 0,0 0,0 0,3
1961 42,4 7,9 0,0 0,0 29,6 12,0 7,3 0,0 0,0 0,9
1957 43,2 5,3 0,0 0,0 30,4 12,5 7,9 0,0 0,0 0,7
1953 42,2 4,1 0,0 0,0 29,3 12,6 9,4 0,0 0,0 2,4
1949 45,7 0,0 0,0 0,0 31,6 9,3 11,9 0,0 0,0 1,5
1945 45,9 7,4 0,0 0,0 27,7 0,0 15,9 0,0 0,0 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20.5 28.3 0 6.1 27 6.1 11.9 0 0 0
Valgting 17,8 26,7 0,0 5,2 34,8 4,7 10,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned