Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Meråker

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 91 22,8 195 21,1 286 21,8 -6,2 21,8 5 -1
H 3 0,8 20 2,2 23 1,8 -1,3 1,8 0 0
Frp 13 3,3 37 4,0 50 3,8 -0,9 3,8 1 0
SV 56 14,0 82 8,9 138 10,5 5,0 10,5 2 1
Sp 133 33,3 298 32,3 431 32,8 15,6 32,8 7 3
V 17 4,3 42 4,6 59 4,5 -8,9 4,5 1 -2
Andre (vis) 86 21,6 240 26,0 326 24,8 -3,4 24,8 5 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
280 70,2 575 62,4 855 65,1 14,4 65,1 14 3
H+Frp+
KrF+V
33 8,3 99 10,7 132 10,1 -11,1 10,1 2 -2
Nærmest til å vinne mandat: SV (21 stemmer), tape mandat: Frp (9 stemmer)
Fremmøte: 67,2 % Stemmeberettigede: 1 978 Opptalte stemmer: 1 321
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 21,8 1,8 3,8 10,5 32,8 0,0 4,5 0,0 0,0 24,8
14:25 21,8 1,8 3,8 10,5 32,8 0,0 4,5 0,0 0,0 24,8
18:16 21,8 1,8 3,8 10,5 32,8 0,0 4,5 0,0 0,0 24,8
18:16 21,8 1,8 3,8 10,5 32,8 0,0 4,5 0,0 0,0 24,8
21:54 21,7 1,8 3,8 10,4 32,6 0,0 4,6 0,0 0,0 25,1
14:23 22,6 0,8 3,3 14,2 32,7 0,0 4,6 0,0 0,0 21,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,0 (6) 3,1 (0) 4,7 (1) 5,5 (1) 17,2 (4) 0,0 (0) 13,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,2 (6)
Poll of polls (brutt ned) 20,6 (4) 2,7 (0) 4,0 (0) 8,8 (2) 29,3 (5) 0,0 (0) 9,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 47,3 (8)
Siste lokale målings 22,2 (5) 0,0 (0) 6,0 (1) 12,4 (3) 27,5 (6) 0,0 (0) 9,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,2 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,3 (4) 2,8 (0) 4,0 (1) 11,2 (2) 29,8 (6) 0,0 (0) 8,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 33,2 (6)
K-snitt september (brutt ned) 20,7 (4) 2,6 (0) 3,7 (0) 9,3 (2) 30,8 (5) 0,0 (0) 8,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 45,9 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,7 (11) 58,7 (11) 62,1 (14) 60,3 (12) 60,8 (11) SV, Ap, Sp
Borgerlige 21,1 (4) 16,5 (2) 15,7 (3) 15,0 (3) 15,0 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 50,7 (11) 58,7 (11) 62,1 (14) 60,3 (12) 60,8 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 30,5 (7) 39,1 (7) 37,2 (8) 38,0 (8) 39,5 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,0 (6) 3,1 (0) 4,7 (1) 5,5 (1) 17,2 (4) 0,0 (0) 13,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,2 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 0 53 22
Høyre 8 3 50 0
Venstre 17 0 51 47
Sp 27 1 40 52
Ap 21 2 48 43
SV 27 3 52 44
Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste 26 0 49 46
Sum 135 9 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 0 53 23
Høyre 10 3 46 30
Venstre 25 0 86 56
Sp 23 1 38 52
Ap 27 2 49 52
SV 15 3 48 33
Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste 27 0 48 56
Sum 140 9 54 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 52 40
Høyre 12 3 45 42
Venstre 17 0 50 41
Sp 24 2 40 58
Ap 27 2 49 48
SV 16 3 46 50
Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste 27 0 50 41
Sum 133 10 47 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1711).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 539
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 274
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,4 %
F-2015 43,7 %
K-2015 63,3 %
S-2013 71,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kari Anita Furunes, Sp (2015-)
Bård Langsåvold, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / SB 6/9-2019 22,2 (5) 0,0 (0) 6,0 (1) 12,4 (3) 27,5 (6) 0,0 (0) 9,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,2 (4)
Norfakta / Meråkerp 30/9-2010 41,5 (9) 9,1 (2) 10,0 (2) 9,7 (2) 9,4 (2) 1,5 (0) 8,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,7 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,0 3,1 4,7 5,5 17,2 0,0 13,3 0,0 0,0 28,2
2011 35,7 9,6 4,2 6,1 12,9 0,0 17,1 0,0 0,0 14,4
2007 50,8 4,5 7,0 7,7 12,6 0,0 6,7 0,0 0,0 10,7
2003 48,4 3,0 6,9 11,5 11,7 0,0 7,5 0,0 0,0 10,9
1999 43,8 8,1 0,0 4,9 17,5 0,0 7,8 0,0 0,0 17,9
1995 42,1 4,9 0,0 5,0 16,7 0,0 11,6 0,0 0,0 19,7
1991 49,3 7,8 0,0 11,4 14,7 0,0 16,9 0,0 0,0 0,0
1987 48,4 8,3 0,0 8,3 12,4 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0
1983 54,1 9,8 0,0 8,7 8,8 0,0 18,6 0,0 0,0 0,0
1979 48,4 0,0 0,0 7,2 7,2 0,0 25,4 0,0 0,0 11,8
1975 52,7 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 14,4
1971 54,3 3,3 0,0 8,7 9,9 3,3 10,2 0,0 0,0 10,4
1967 55,6 5,6 0,0 13,7 7,1 0,0 14,5 0,0 0,0 3,6
1963 65,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 23,2
1959 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 26,4
1955 60,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9
1951 55,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7
1947 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 27,4
1945 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,8 6,1 7,0 6,7 45,7 1,4 13,1 7,5 3,6 0,5
2011 48,3 11,7 7,2 6,9 14,1 1,6 8,4 0,7 0,5 0,5
2007 54,7 4,1 10,4 8,7 13,7 1,5 5,7 0,7 0,0 0,6
2003 50,7 4,4 11,5 12,5 12,0 2,2 5,5 0,4 0,6 0,1
1999 49,5 11,7 6,3 6,9 12,4 3,8 6,5 0,2 1,2 1,5
1995 48,7 5,7 3,7 7,1 17,8 1,4 14,0 0,8 0,8 0,0
1991 45,8 7,7 2,8 15,8 15,9 1,8 9,6 0,0 0,5 0,0
1987 51,1 10,1 6,1 8,8 11,3 2,0 0,0 0,0 0,4 10,2
1983 54,2 9,5 2,1 7,7 11,8 1,4 11,3 0,0 0,4 1,6
1979 51,2 6,8 0,8 7,4 8,9 2,9 18,4 0,0 0,1 3,5
1975 52,9 4,6 0,9 13,0 7,2 4,4 14,0 0,0 0,0 3,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,3 12,0 13,7 6,6 25,2 0,7 1,6 1,9 1,7 1,5
2013 43,1 12,8 15,4 4,6 14,6 1,8 5,3 1,1 0,8 0,7
2009 47,4 6,7 20,7 7,2 11,6 2,4 3,1 0,0 0,7 0,2
2005 47,9 4,2 17,3 12,6 9,8 1,9 4,4 0,1 1,0 0,7
2001 38,0 8,7 14,9 15,6 9,6 6,2 4,0 0,1 0,3 2,5
1997 48,0 4,9 12,2 6,5 12,3 6,7 5,9 0,1 1,7 1,8
1993 47,5 6,9 2,8 11,5 17,1 1,6 11,7 0,0 0,8 0,3
1989 46,6 9,1 8,0 18,1 8,0 2,5 7,1 0,2 0,0 0,5
1985 60,0 13,0 2,1 8,7 8,6 2,4 4,1 0,0 0,2 1,0
1981 52,2 16,2 1,7 8,5 0,0 0,0 10,6 0,0 0,4 10,4
1977 59,3 0,0 1,1 8,2 8,3 0,0 0,0 0,0 0,1 23,1
1973 51,7 0,0 2,6 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 28,4
1969 62,2 5,7 0,0 6,1 11,9 2,4 8,0 0,0 0,0 3,8
1965 57,4 6,5 0,0 10,6 7,3 3,0 10,1 0,0 0,0 5,2
1961 63,7 5,1 0,0 0,0 8,2 3,4 8,8 0,0 0,0 10,7
1957 64,3 5,8 0,0 0,0 6,9 3,8 8,3 0,0 0,0 10,8
1953 61,8 5,6 0,0 0,0 6,7 1,8 8,0 0,0 0,0 16,1
1949 57,9 0,0 0,0 0,0 7,9 1,0 13,6 0,0 0,0 19,6
1945 56,9 4,5 0,0 0,0 2,1 0,0 11,9 0,0 0,0 24,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.6 2.5 3.9 6.2 16.6 0 15.2 0 0 25
Valgting 27,0 3,3 5,0 5,2 17,4 0,0 12,6 0,0 0,0 29,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned