Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Selbu

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 306 50,5 778 51,0 1 084 51,8 10,9 51,8 13 3
SV 46 7,6 107 7,0 153 7,3 0,3 7,3 2 0
Sp 141 23,3 393 25,8 534 25,5 25,5 25,5 7 7
V 21 3,5 20 1,3 41 2,0 2,0 2,0 0 0
Andre (vis) 92 15,2 189 12,4 281 13,4 13,4 13,4 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
493 81,4 1 278 83,9 1 771 84,6 36,7 84,6 22 10
H+Frp+
KrF+V
21 3,5 20 1,3 41 2,0 2,0 2,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: SE_H_KRF (7 stemmer), tape mandat: Sp (13 stemmer)
Fremmøte: 65,8 % Stemmeberettigede: 3 251 Opptalte stemmer: 2 130
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
24/9 - 13:38 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
24/9 - 13:38 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
24/9 - 13:38 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
24/9 - 13:38 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
24/9 - 13:01 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
24/9 - 13:01 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
12/9 - 14:25 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
12/9 - 14:25 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4
10/9 - 17:55 51,8 0,0 0,0 7,3 25,5 0,0 2,0 0,0 0,0 13,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,9 (10) 18,2 (4) 0,0 (0) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 30,9 (8)
Poll of polls (brutt ned) 30,1 (7) 15,8 (4) 0,0 (0) 11,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 51,8 (11)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,2 (7) 16,5 (4) 0,0 (0) 14,4 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,0 (1) 0,0 (0) 36,4 (9)
K-snitt september (brutt ned) 30,2 (7) 15,4 (3) 0,0 (0) 11,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 50,3 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (25) 113,9 (25) 101,5 (25) 113,0 (25) SV, Ap, H, MDG, And
Borgerlige 18,2 (4) 15,8 (4) 16,5 (4) 15,4 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 50,9 (13) 46,3 (10) 48,6 (12) 47,3 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,9 (10) 18,2 (4) 0,0 (0) 7,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 30,9 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 8 1 52 13
Sp 20 3 42 50
Ap 31 2 49 42
SV 16 2 58 44
Høyre og Kristelig Folkeparti 24 3 48 38
Sum 99 11 49 40
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 27 3 52 22
Ap 25 2 49 40
SV 17 3 56 47
Miljøpartiet De Grønne 7 1 39 43
Fellesliste for Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 22 2 47 45
Sum 98 11 50 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 52 33
Høyre 16 2 48 25
Valgliste for AP og SV 30 6 50 40
Fellesliste for Senterpartiet, Venstre og Kristelig folkeparti 24 3 47 46
Sum 82 14 49 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1664).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 017
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 055
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,5 %
F-2015 53,2 %
K-2015 63,8 %
S-2013 75,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ole Morten Balstad, Ap (2015-)
Inga Balstad, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, H, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 A
Partier i posisjon 2007-2011 Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,9 18,2 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 30,9
2011 0,0 14,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,3
2007 0,0 11,6 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 74,6
2003 34,0 10,3 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9
1999 36,9 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3
1995 37,3 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 43,5
1991 36,1 14,0 0,0 0,0 23,9 5,8 5,3 0,0 0,0 15,0
1987 45,5 17,2 0,0 0,0 16,9 6,2 5,6 0,0 0,6 8,1
1983 46,1 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,1
1979 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7
1975 37,1 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,8
1971 41,3 7,5 0,0 0,0 23,6 7,9 8,8 0,0 0,0 10,9
1967 41,6 9,1 0,0 4,9 20,7 8,2 8,7 0,0 0,0 6,8
1963 43,9 8,0 0,0 0,0 23,9 7,4 7,5 0,0 0,0 9,4
1959 44,5 5,5 0,0 0,0 22,7 8,5 10,1 0,0 0,0 8,7
1955 40,7 7,0 0,0 0,0 20,9 9,7 10,9 0,0 0,0 10,7
1951 39,7 4,9 0,0 0,0 20,9 10,2 12,2 0,0 0,0 12,1
1947 38,8 4,1 0,0 0,0 21,5 9,3 11,3 0,0 0,0 15,0
1945 41,3 0,0 0,0 0,0 20,6 9,1 13,7 0,0 0,0 15,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,2 16,8 5,1 5,1 19,7 1,9 1,6 4,0 1,0 1,6
2011 43,5 15,2 10,4 5,3 17,4 1,7 3,5 0,7 1,5 0,9
2007 39,1 11,3 12,2 7,1 20,8 3,6 2,5 0,2 1,5 1,6
2003 34,1 11,3 10,9 11,7 20,9 4,9 2,1 0,1 1,0 2,9
1999 35,7 14,6 9,2 10,2 16,8 6,6 3,2 0,3 1,4 2,0
1995 36,7 13,5 4,0 11,0 23,2 6,0 3,2 0,6 1,2 0,6
1991 34,1 13,9 2,5 15,5 23,8 5,1 4,0 0,3 0,8 0,0
1987 44,0 15,5 4,5 7,8 15,9 5,4 4,8 0,0 0,8 1,4
1983 43,2 16,0 2,7 7,3 16,7 5,6 5,2 0,0 0,6 2,8
1979 38,9 15,2 0,6 7,7 20,6 6,7 6,1 0,0 0,4 3,9
1975 37,8 9,9 0,1 10,7 23,4 8,5 6,8 0,0 0,2 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 36,6 17,1 10,9 5,3 23,4 1,4 1,4 1,7 1,5 0,8
2013 38,6 19,5 13,5 4,2 15,6 2,1 3,2 1,5 0,5 1,2
2009 41,4 10,5 18,5 6,5 15,9 2,4 2,5 0,3 0,6 1,3
2005 36,8 9,2 17,3 8,3 18,7 4,3 3,2 0,0 0,8 1,4
2001 31,0 12,3 11,3 11,2 17,3 9,8 3,0 0,0 0,9 3,2
1997 36,3 10,4 8,3 7,4 18,3 13,1 3,6 0,0 1,3 1,3
1993 36,0 10,8 2,0 10,8 28,8 6,4 3,7 0,0 0,5 0,9
1989 40,8 15,7 6,2 10,9 15,5 6,6 3,5 0,1 0,0 0,7
1985 44,9 20,0 2,1 7,0 15,0 6,0 3,0 0,0 0,5 1,5
1981 41,5 19,1 1,9 5,8 17,0 6,5 5,4 0,0 0,5 2,2
1977 43,2 12,1 0,7 6,7 20,1 0,0 0,0 0,0 0,3 16,9
1973 35,4 8,5 1,0 12,7 22,7 10,1 6,8 0,0 0,4 2,4
1969 44,6 7,5 0,0 3,7 24,3 8,4 7,1 0,0 0,0 4,4
1965 43,6 8,8 0,0 4,4 22,2 7,7 7,9 0,0 0,0 5,3
1961 45,9 6,6 0,0 0,0 0,0 8,5 2,2 0,0 0,0 36,7
1957 46,5 6,5 0,0 0,0 22,6 9,3 7,9 0,0 0,0 7,2
1953 42,7 6,2 0,0 0,0 21,3 10,4 8,3 0,0 0,0 11,0
1949 42,0 5,2 0,0 0,0 20,1 9,2 11,2 0,0 0,0 12,4
1945 44,6 2,6 0,0 0,0 17,3 9,0 13,7 0,0 0,0 12,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.9 18.4 0 10.3 0 0 0 4.8 0 24.5
Valgting 40,7 18,2 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 32,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned