Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Malvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 770 35,7 1 586 32,4 2 356 33,7 -6,5 33,7 11 -1
H 321 14,9 816 16,6 1 137 16,2 -0,4 16,2 5 0
Frp 167 7,7 372 7,6 539 7,7 -0,6 7,7 2 -1
SV 152 7,0 354 7,2 506 7,2 2,9 7,2 2 1
Sp 338 15,7 885 18,1 1 223 17,5 9,3 17,5 6 3
V 76 3,5 252 5,1 328 4,7 -2,6 4,7 1 -1
MDG 135 6,3 230 4,7 365 5,2 -0,1 5,2 2 0
R 97 4,5 169 3,4 266 3,8 3,8 3,8 1 1
Andre (vis) 102 4,7 177 3,6 279 4,0 0,2 4,0 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 492 69,1 3 224 65,8 4 716 67,4 9,4 67,4 22 4
H+Frp+
KrF+V
564 26,1 1 440 29,4 2 004 28,6 -3,6 28,6 8 -2
Nærmest til å vinne mandat: V (6 stemmer), tape mandat: Sp (21 stemmer)
Fremmøte: 66,5 % Stemmeberettigede: 10 608 Opptalte stemmer: 7 059
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 99,9 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 33,7 16,2 7,7 7,2 17,5 0,0 4,7 5,2 3,8 4,0
14:25 33,7 16,2 7,7 7,2 17,5 0,0 4,7 5,2 3,8 4,0
17:25 33,7 16,2 7,7 7,2 17,5 0,0 4,7 5,2 3,8 4,0
01:32 33,9 16,4 7,7 7,0 17,7 0,0 4,6 4,9 3,8 4,0
00:32 33,9 16,4 7,7 7,0 17,7 0,0 4,6 4,9 3,8 4,0
00:19 33,9 16,4 7,7 7,0 17,7 0,0 4,6 4,9 3,8 4,0
22:52 33,9 16,4 7,7 7,0 17,7 0,0 4,6 4,9 3,8 4,0
22:42 32,1 17,4 7,3 7,3 17,2 0,0 5,4 5,2 3,7 4,3
22:32 32,7 17,3 7,2 7,0 17,3 0,0 4,6 5,2 4,2 4,5
22:32 32,7 17,3 7,2 7,0 17,3 0,0 4,6 5,2 4,2 4,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,2 (12) 16,7 (5) 8,3 (3) 4,3 (1) 8,1 (3) 2,4 (1) 7,3 (2) 5,3 (2) 0,0 (0) 7,3 (2)
Poll of polls (brutt ned) 29,6 (9) 14,5 (5) 7,1 (2) 6,8 (2) 13,9 (4) 1,8 (0) 5,4 (2) 9,1 (3) 0,0 (0) 12,3 (4)
Siste lokale målings 29,0 (9) 20,4 (6) 6,0 (2) 4,9 (2) 16,4 (5) 1,1 (0) 6,4 (2) 5,3 (2) 5,5 (2) 5,0 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,7 (9) 15,1 (5) 7,1 (2) 8,7 (3) 14,1 (5) 1,8 (0) 4,5 (1) 10,8 (3) 0,0 (0) 8,6 (3)
K-snitt september (brutt ned) 29,7 (9) 14,2 (4) 6,5 (2) 7,3 (2) 14,6 (5) 1,8 (0) 4,8 (2) 9,4 (3) 0,0 (0) 11,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,9 (18) 59,4 (18) 55,6 (18) 61,3 (20) 61,0 (19) SV, Ap, Sp, MDG
Borgerlige 34,8 (11) 28,8 (9) 33,9 (10) 28,5 (8) 27,3 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,9 (18) 59,4 (18) 61,1 (20) 61,3 (20) 61,0 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 17,9 (6) 21,1 (6) 23,9 (7) 20,4 (6) 21,2 (7) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,2 (12) 16,7 (5) 8,3 (3) 4,3 (1) 8,1 (3) 2,4 (1) 7,3 (2) 5,3 (2) 0,0 (0) 7,3 (2)
Poll of polls kommuneklasse 7 (brutt ned) 27,2 (7) 13,5 (3) 6,7 (2) 7,2 (2) 29,8 (7) 1,5 (0) 6,3 (2) 9,6 (2) 0,0 (0) 27,1 (6)
Poll of polls under 25 000 innb. (brutt ned) 31,9 (11) 14,2 (5) 7,4 (2) 6,8 (2) 13,2 (4) 2,0 (0) 5,1 (2) 8,2 (3) 0,0 (0) 6,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 58 33
Høyre 31 3 46 39
Venstre 26 1 47 12
Sp 26 1 47 46
Ap 37 6 42 49
SV 17 3 52 59
Rødt 13 2 40 46
MDG 12 3 52 25
Demokratene 7 1 55 14
Pensjonistpartiet 13 2 67 31
Sum 200 25 49 38
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 58 20
Høyre 23 6 52 35
KrF 11 1 53 36
Venstre 24 1 49 33
Sp 21 2 48 43
Ap 28 6 45 50
SV 18 2 50 56
Fokus Malvik 18 4 51 44
Miljøpartiet De Grønne 16 2 54 31
Pensjonistpartiet 12 2 57 33
Sum 191 30 51 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 4 54 25
Høyre 24 6 49 50
KrF 11 1 53 45
Venstre 24 1 47 42
Sp 19 2 51 32
Ap 27 6 49 44
SV 16 3 47 50
Miljøpartiet De Grønne 9 0 41 44
Sum 150 23 49 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1663).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 13 230
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 6 080
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,2 %
F-2015 56,2 %
K-2015 60,2 %
S-2013 81,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ingrid Aune, Ap (2015-)
Terje Granmo, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / SB 7/9-2019 29,0 (9) 20,4 (6) 6,0 (2) 4,9 (2) 16,4 (5) 1,1 (0) 6,4 (2) 5,3 (2) 5,5 (2) 5,0 (1)
Opinion / MB 22/6-2011 42,0 (13) 29,0 (9) 10,0 (3) 6,0 (2) 4,0 (1) 2,0 (0) 8,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,2 16,7 8,3 4,3 8,1 2,4 7,3 5,3 0,0 7,3
2011 44,2 24,6 9,5 5,1 5,3 2,7 6,4 2,2 0,0 0,0
2007 41,3 19,7 16,8 6,7 5,8 0,0 3,2 0,0 0,9 5,5
2003 29,0 23,1 17,3 16,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 12,8
1999 44,7 0,0 12,2 9,7 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
1995 46,3 16,8 9,9 8,8 9,9 4,2 4,1 0,0 0,0 0,0
1991 37,8 18,6 7,1 18,0 10,7 4,3 3,0 0,0 0,6 0,0
1987 45,1 19,2 10,9 9,9 6,1 4,0 4,8 0,0 0,0 0,0
1983 48,1 22,0 5,7 8,6 6,7 3,9 4,1 0,0 1,0 0,0
1979 49,4 22,7 0,0 7,2 9,4 4,9 6,4 0,0 0,0 0,0
1975 52,4 14,5 0,0 8,3 11,8 7,6 5,6 0,0 0,0 0,0
1971 57,4 12,9 0,0 8,3 10,3 5,4 5,8 0,0 0,0 0,0
1967 60,3 13,5 0,0 8,6 7,7 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0
1963 61,2 13,3 0,0 7,5 8,2 4,6 5,3 0,0 0,0 0,0
1959 62,5 13,0 0,0 0,0 9,5 0,0 7,9 0,0 0,0 7,1
1955 59,2 9,0 0,0 0,0 9,0 7,0 8,3 0,0 0,0 7,4
1951 54,4 9,2 0,0 0,0 9,1 7,3 7,6 0,0 0,0 12,4
1947 52,1 6,4 0,0 0,0 12,2 7,6 8,8 0,0 0,0 12,8
1945 46,6 5,3 0,0 0,0 10,9 8,0 8,6 0,0 0,0 20,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,0 19,8 8,4 4,6 6,6 2,7 5,4 6,2 1,2 3,1
2011 42,5 25,4 10,1 4,5 4,3 2,7 5,7 2,1 1,3 1,5
2007 44,0 17,5 16,3 6,4 5,6 2,7 3,3 1,0 1,1 2,0
2003 32,6 20,6 16,7 14,6 4,9 3,3 2,0 0,7 0,9 3,5
1999 41,3 17,9 11,7 9,5 6,3 5,2 3,1 1,1 1,6 2,3
1995 42,7 17,9 9,9 7,9 9,8 4,1 3,5 1,4 1,5 1,4
1991 37,5 20,0 6,9 16,0 10,6 4,2 2,8 0,8 1,1 0,0
1987 44,6 19,5 11,1 8,8 5,8 4,1 4,8 0,0 0,7 0,7
1983 48,7 21,8 5,5 7,8 6,3 3,9 4,1 0,0 1,1 0,9
1979 50,9 21,6 1,0 5,9 8,2 4,7 5,8 0,0 0,7 1,1
1975 52,6 13,9 0,8 7,5 10,8 6,9 4,9 0,0 0,3 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,3 21,6 12,9 6,9 8,2 2,1 4,1 3,3 2,1 3,3
2013 40,2 22,9 15,3 4,5 4,2 2,9 5,3 2,5 0,5 1,7
2009 45,6 14,4 21,1 6,7 4,5 2,4 3,6 0,3 0,7 0,8
2005 43,0 13,6 19,3 9,8 5,1 3,3 3,8 0,2 0,6 1,3
2001 35,6 17,2 13,0 15,1 4,1 6,8 3,2 0,2 0,4 4,2
1997 46,1 12,7 14,1 6,5 5,6 8,5 3,5 0,3 1,4 1,4
1993 48,0 14,5 4,9 9,0 13,7 3,9 3,8 0,1 0,5 1,6
1989 43,0 19,9 10,5 12,9 5,0 4,3 3,1 0,5 0,0 0,8
1985 50,2 25,9 3,6 7,6 5,3 3,9 2,6 0,0 0,3 0,6
1981 48,2 24,8 3,3 7,0 5,9 4,2 4,6 0,0 0,7 1,3
1977 57,7 16,1 1,6 5,4 8,2 0,0 0,0 0,0 0,3 10,5
1973 47,2 12,1 3,1 16,3 9,9 6,6 2,2 0,0 0,2 2,4
1969 61,5 11,6 0,0 4,5 10,4 4,4 6,2 0,0 0,0 1,4
1965 56,8 13,8 0,0 8,8 8,2 3,9 6,3 0,0 0,0 2,2
1961 63,4 11,8 0,0 0,0 0,0 6,7 2,4 0,0 0,0 15,7
1957 65,7 9,3 0,0 0,0 8,3 7,4 4,4 0,0 0,0 4,8
1953 58,9 10,6 0,0 0,0 8,7 7,0 5,4 0,0 0,0 9,3
1949 57,6 8,9 0,0 0,0 9,4 6,8 6,9 0,0 0,0 10,4
1945 53,4 9,0 0,0 0,0 8,3 6,3 7,6 0,0 0,0 15,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.5 15.2 9.9 3.9 7.1 2.5 6.2 6 0 7.8
Valgting 39,7 17,2 7,8 4,4 8,5 2,3 7,8 5,1 0,0 7,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned