Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Skaun

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 245 26,9 781 25,9 1 026 26,3 -1,1 26,3 6 -1
H 100 11,0 368 12,2 468 12,0 2,3 12,0 3 1
Frp 42 4,6 198 6,6 240 6,2 -0,4 6,2 1 -1
SV 63 6,9 148 4,9 211 5,4 0,5 5,4 1 0
Sp 279 30,7 935 31,1 1 214 31,2 -1,5 31,2 8 0
KrF 38 4,2 98 3,3 136 3,5 3,5 3,5 1 1
MDG 42 4,6 100 3,3 142 3,6 1,0 3,6 1 1
R 32 3,5 72 2,4 104 2,7 1,3 2,7 0 0
Andre (vis) 69 7,6 285 9,5 354 9,1 0,6 9,1 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
661 72,6 2 036 67,6 2 697 69,2 0,2 69,2 16 0
H+Frp+
KrF+V
180 19,8 664 22,1 844 21,7 5,4 21,7 5 1
Nærmest til å vinne mandat: Frp (3 stemmer), tape mandat: Sp (14 stemmer)
Fremmøte: 64,8 % Stemmeberettigede: 6 098 Opptalte stemmer: 3 921
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
24/9 - 13:38 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
24/9 - 13:38 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
24/9 - 13:38 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
24/9 - 13:38 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
24/9 - 13:01 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
24/9 - 13:01 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
12/9 - 14:25 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
12/9 - 14:25 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
12/9 - 07:31 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,4 (7) 9,7 (2) 6,6 (2) 4,9 (1) 32,7 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,7 (0) 1,4 (0) 14,7 (3)
Poll of polls (brutt ned) 20,2 (4) 8,4 (2) 5,6 (1) 7,8 (1) 55,7 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,6 (1) 2,8 (0) 24,7 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,9 (4) 8,8 (2) 5,6 (1) 9,9 (2) 56,6 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,5 (1) 2,4 (0) 17,3 (3)
K-snitt september (brutt ned) 20,2 (4) 8,3 (1) 5,1 (1) 8,2 (1) 58,5 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,8 (1) 2,7 (0) 23,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 16,3 (4) 14,0 (3) 14,4 (3) 13,4 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 69,0 (16) 91,1 (16) 93,3 (17) 94,4 (17) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 32,7 (8) 55,7 (10) 56,6 (10) 58,5 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 27,4 (7) 9,7 (2) 6,6 (2) 4,9 (1) 32,7 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 2,7 (0) 1,4 (0) 14,7 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 53 13
Høyre 14 2 52 43
KrF 8 2 49 63
Sp 27 2 49 48
Ap 24 3 52 50
SV 16 2 52 50
Rødt 8 1 48 63
MDG 10 1 41 50
Buviklista 17 2 53 41
Sum 132 18 50 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 3 46 27
Høyre 12 3 55 17
Sp 28 3 45 50
Ap 21 3 46 43
SV 17 1 49 47
Rødt 7 1 55 57
Buviklista 21 2 51 43
Kristelig folkeparti og Venstre 17 2 54 53
Miljøpartiet De Grønne 9 2 47 33
Sum 143 20 49 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 4 40 29
Høyre 13 3 56 23
KrF 12 2 44 42
Sp 26 3 46 50
Ap 21 3 43 48
SV 20 2 42 45
Rødt 8 2 43 50
Buviklista 23 2 49 48
Sum 140 21 45 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1657).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 234
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 489
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,8 %
F-2015 56,5 %
K-2015 61,7 %
S-2013 79,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jon P. Husby, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Sp, KrF, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 27,4 9,7 6,6 4,9 32,7 0,0 0,0 2,7 1,4 14,7
2011 25,0 12,7 10,0 6,2 28,6 5,9 0,0 0,0 1,2 10,5
2007 20,9 7,5 12,7 5,8 26,7 5,9 3,3 0,0 0,0 17,2
2003 18,5 4,0 10,6 13,7 30,1 6,6 3,3 0,0 0,0 13,2
1999 29,0 7,8 4,6 6,2 22,8 7,6 3,8 0,0 0,0 18,2
1995 27,3 7,6 0,0 5,4 30,1 6,5 4,2 0,0 0,0 18,9
1991 21,9 8,0 2,5 7,9 30,2 6,7 3,1 0,0 0,0 19,6
1987 40,0 14,0 8,3 6,0 21,7 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0
1983 39,9 13,6 4,0 6,4 21,6 6,7 4,5 0,0 0,0 3,3
1979 36,8 14,5 0,0 5,4 24,1 8,6 5,8 0,0 0,0 4,8
1975 33,6 9,2 0,0 5,4 30,0 10,2 3,2 0,0 0,0 8,4
1971 42,7 8,4 0,0 0,0 29,7 9,4 9,7 0,0 0,0 0,0
1967 34,6 8,3 0,0 0,0 28,4 8,3 11,0 0,0 0,0 9,3
1963 23,0 0,0 0,0 0,0 39,9 17,1 20,0 0,0 0,0 0,0
1959 17,3 0,0 0,0 0,0 40,5 20,9 21,3 0,0 0,0 0,0
1955 15,5 0,0 0,0 0,0 41,3 13,2 30,0 0,0 0,0 0,0
1951 15,0 0,0 0,0 0,0 35,1 16,8 33,1 0,0 0,0 0,0
1947 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8
1945 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,5 12,9 8,6 3,9 23,2 5,6 2,3 3,5 1,4 2,2
2011 37,0 16,5 12,8 4,8 17,5 6,2 2,1 0,4 1,6 1,1
2007 35,2 9,8 15,8 5,8 20,8 6,4 2,8 0,5 1,1 1,9
2003 24,7 7,8 13,2 14,8 25,7 7,3 2,8 0,5 0,6 2,6
1999 34,5 11,8 7,3 7,2 24,9 9,2 3,2 0,4 0,7 0,7
1995 34,0 11,8 5,4 5,6 30,0 7,3 3,9 0,7 0,4 0,9
1991 31,5 12,4 4,1 11,1 29,8 7,3 3,1 0,5 0,2 0,0
1987 38,1 14,8 8,7 5,7 20,9 6,7 3,8 0,0 0,5 0,7
1983 39,3 14,7 4,1 5,9 21,1 6,6 5,0 0,0 0,5 2,7
1979 35,9 15,1 0,8 4,8 23,6 9,1 5,6 0,0 0,2 4,9
1975 33,0 9,4 0,3 5,2 29,9 10,0 3,2 0,0 0,2 8,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,3 18,5 14,3 5,4 17,7 4,6 2,4 2,5 1,4 2,9
2013 36,0 18,1 16,2 3,7 12,9 5,0 4,1 1,5 0,6 1,9
2009 38,7 10,9 21,6 5,4 14,1 5,7 2,4 0,2 0,5 0,6
2005 37,5 6,7 18,7 8,1 17,0 6,5 3,9 0,1 0,5 1,1
2001 28,5 11,4 11,5 13,3 15,7 12,1 2,7 0,2 0,5 4,1
1997 37,8 9,2 11,2 5,0 18,4 12,8 3,5 0,2 1,2 0,8
1993 35,9 9,8 2,8 7,9 31,2 7,8 3,3 0,2 0,1 0,9
1989 36,8 14,2 8,7 10,1 17,7 9,0 3,2 0,2 0,0 0,1
1985 42,7 18,2 3,0 5,1 18,7 7,1 3,7 0,0 0,3 1,4
1981 38,8 19,8 2,8 5,1 18,2 7,4 6,2 0,0 0,2 1,5
1977 41,7 12,6 0,9 3,6 24,8 0,0 0,0 0,0 0,2 16,2
1973 34,7 9,8 1,3 8,1 27,6 11,8 2,6 0,0 0,2 3,9
1969 40,6 8,6 0,0 1,4 30,0 9,1 8,9 0,0 0,0 1,4
1965 36,8 10,3 0,0 3,2 29,2 7,9 10,8 0,0 0,0 1,9
1961 22,7 3,4 0,0 0,0 0,0 18,6 7,7 0,0 0,0 47,5
1957 22,3 5,1 0,0 0,0 37,5 15,7 18,9 0,0 0,0 0,5
1953 22,5 4,3 0,0 0,0 33,3 19,3 20,0 0,0 0,0 0,6
1949 22,9 2,8 0,0 0,0 34,9 14,6 24,7 0,0 0,0 0,1
1945 17,7 3,6 0,0 0,0 26,7 10,6 41,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.4 10.1 8.2 4.5 25.9 0 0 6.2 0.9 13.8
Valgting 26,9 9,7 6,3 4,9 33,9 0,0 0,0 2,0 1,5 14,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned