Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Skaun

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 327 22,8 551 21,0 878 22,0 -4,3 5 -1
H 250 17,5 371 14,1 621 15,6 3,6 4 1
Frp 142 9,9 232 8,8 374 9,4 3,2 2 1
SV 84 5,9 178 6,8 262 6,6 1,2 2 1
Sp 281 19,6 664 25,3 945 23,7 -7,5 6 -2
KrF 102 7,1 113 4,3 215 5,4 1,9 1 0
V 31 2,2 57 2,2 88 2,2 2,2 0 0
MDG 56 3,9 56 2,1 112 2,8 -0,8 0 -1
R 36 2,5 37 1,4 73 1,8 -0,8 0 0
Andre (vis) 123 8,6 298 11,4 421 10,6 1,5 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
784 54,7 1 486 56,7 2 270 56,9 -12,2 13 -3
H+Frp+
KrF+V
525 36,7 773 29,5 1 298 32,6 10,9 7 2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (6 stemmer), tape mandat: BLBU (21 stemmer)
Fremmøte: 64,7 % Stemmeberettigede: 6 325 Opptalte stemmer: 4 055
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
20/9 - 15:15 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
20/9 - 15:15 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
14/9 - 10:30 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
14/9 - 10:30 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
14/9 - 10:02 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
14/9 - 10:02 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
13/9 - 09:53 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
13/9 - 09:53 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6
13/9 - 09:53 22,0 15,6 9,4 6,6 23,7 5,4 2,2 2,8 1,8 10,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,3 (6) 12,0 (3) 6,2 (1) 5,4 (1) 31,2 (8) 3,5 (1) 0,0 (0) 3,6 (1) 2,7 (0) 9,1 (2)
Poll of polls (brutt ned) 22,0 (6) 15,8 (4) 8,0 (2) 7,0 (2) 16,3 (4) 3,6 (1) 0,0 (0) 2,6 (1) 2,7 (1) 8,3 (2)
Siste lokale målings 23,2 (6) 14,2 (3) 8,7 (2) 10,5 (3) 21,0 (5) 5,0 (1) 2,6 (0) 2,4 (0) 3,1 (1) 9,3 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,6 (6) 15,0 (4) 8,8 (2) 7,1 (2) 15,4 (4) 4,3 (1) 0,0 (0) 2,5 (0) 3,0 (1) 9,0 (3)
K-snitt september (brutt ned) 22,1 (6) 15,2 (4) 8,1 (2) 7,0 (2) 16,8 (5) 3,8 (1) 0,0 (0) 2,6 (0) 3,1 (1) 9,3 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 48 33
Høyre 13 3 50 31
KrF 9 2 52 67
Venstre 7 1 43 43
Sp 28 3 51 43
Ap 19 3 49 42
SV 13 2 53 54
Rødt 7 1 46 71
MDG 9 1 49 22
Buviklista 18 2 49 39
Sum 132 20 50 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1657).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 8 441
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 895
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,1 %
K-2019 63,9 %
F-2019 57,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Gunn Iversen Stokke, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Sp, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Avisa ST 8/9-2023 23,2 (6) 14,2 (3) 8,7 (2) 10,5 (3) 21,0 (5) 5,0 (1) 2,6 (0) 2,4 (0) 3,1 (1) 9,3 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,3 12,0 6,2 5,4 31,2 3,5 0,0 3,6 2,7 9,1
2015 27,4 9,7 6,6 4,9 32,7 0,0 0,0 2,7 1,4 14,7
2011 25,0 12,7 10,0 6,2 28,6 5,9 0,0 0,0 1,2 10,5
2007 20,9 7,5 12,7 5,8 26,7 5,9 3,3 0,0 0,0 17,2
2003 18,5 4,0 10,6 13,7 30,1 6,6 3,3 0,0 0,0 13,2
1999 29,0 7,8 4,6 6,2 22,8 7,6 3,8 0,0 0,0 18,2
1995 27,3 7,6 0,0 5,4 30,1 6,5 4,2 0,0 0,0 18,9
1991 21,9 8,0 2,5 7,9 30,2 6,7 3,1 0,0 0,0 19,6
1987 40,0 14,0 8,3 6,0 21,7 6,0 4,0 0,0 0,0 0,0
1983 39,9 13,6 4,0 6,4 21,6 6,7 4,5 0,0 0,0 3,3
1979 36,8 14,5 0,0 5,4 24,1 8,6 5,8 0,0 0,0 4,8
1975 33,6 9,2 0,0 5,4 30,0 10,2 3,2 0,0 0,0 8,4
1971 42,7 8,4 0,0 0,0 29,7 9,4 9,7 0,0 0,0 0,0
1967 34,6 8,3 0,0 0,0 28,4 8,3 11,0 0,0 0,0 9,3
1963 23,0 0,0 0,0 0,0 39,9 17,1 20,0 0,0 0,0 0,0
1959 17,3 0,0 0,0 0,0 40,5 20,9 21,3 0,0 0,0 0,0
1955 15,5 0,0 0,0 0,0 41,3 13,2 30,0 0,0 0,0 0,0
1951 15,0 0,0 0,0 0,0 35,1 16,8 33,1 0,0 0,0 0,0
1947 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,8
1945 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 28,4 14,1 7,3 5,5 27,4 3,8 1,0 5,4 3,1 3,9
2015 36,5 12,9 8,6 3,9 23,2 5,6 2,3 3,5 1,4 2,2
2011 37,0 16,5 12,8 4,8 17,5 6,2 2,1 0,4 1,6 1,1
2007 35,2 9,8 15,8 5,8 20,8 6,4 2,8 0,5 1,1 1,9
2003 24,7 7,8 13,2 14,8 25,7 7,3 2,8 0,5 0,6 2,6
1999 34,5 11,8 7,3 7,2 24,9 9,2 3,2 0,4 0,7 0,7
1995 34,0 11,8 5,4 5,6 30,0 7,3 3,9 0,7 0,4 0,9
1991 31,5 12,4 4,1 11,1 29,8 7,3 3,1 0,5 0,2 0,0
1987 38,1 14,8 8,7 5,7 20,9 6,7 3,8 0,0 0,5 0,7
1983 39,3 14,7 4,1 5,9 21,1 6,6 5,0 0,0 0,5 2,7
1979 35,9 15,1 0,8 4,8 23,6 9,1 5,6 0,0 0,2 4,9
1975 33,0 9,4 0,3 5,2 29,9 10,0 3,2 0,0 0,2 8,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 27,6 15,0 10,7 6,0 25,2 3,7 2,9 2,0 3,6 3,4
2017 30,3 18,5 14,3 5,4 17,7 4,6 2,4 2,5 1,4 2,9
2013 36,0 18,1 16,2 3,7 12,9 5,0 4,1 1,5 0,6 1,9
2009 38,7 10,9 21,6 5,4 14,1 5,7 2,4 0,2 0,5 0,6
2005 37,5 6,7 18,7 8,1 17,0 6,5 3,9 0,1 0,5 1,1
2001 28,5 11,4 11,5 13,3 15,7 12,1 2,7 0,2 0,5 4,1
1997 37,8 9,2 11,2 5,0 18,4 12,8 3,5 0,2 1,2 0,8
1993 35,9 9,8 2,8 7,9 31,2 7,8 3,3 0,2 0,1 0,9
1989 36,8 14,2 8,7 10,1 17,7 9,0 3,2 0,2 0,0 0,1
1985 42,7 18,2 3,0 5,1 18,7 7,1 3,7 0,0 0,3 1,4
1981 38,8 19,8 2,8 5,1 18,2 7,4 6,2 0,0 0,2 1,5
1977 41,7 12,6 0,9 3,6 24,8 0,0 0,0 0,0 0,2 16,2
1973 34,7 9,8 1,3 8,1 27,6 11,8 2,6 0,0 0,2 3,9
1969 40,6 8,6 0,0 1,4 30,0 9,1 8,9 0,0 0,0 1,4
1965 36,8 10,3 0,0 3,2 29,2 7,9 10,8 0,0 0,0 1,9
1961 22,7 3,4 0,0 0,0 0,0 18,6 7,7 0,0 0,0 47,5
1957 22,3 5,1 0,0 0,0 37,5 15,7 18,9 0,0 0,0 0,5
1953 22,5 4,3 0,0 0,0 33,3 19,3 20,0 0,0 0,0 0,6
1949 22,9 2,8 0,0 0,0 34,9 14,6 24,7 0,0 0,0 0,1
1945 17,7 3,6 0,0 0,0 26,7 10,6 41,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.2 11.1 4.7 7 30.9 4.2 0 4.7 3.5 7.6
Valgting 26,1 12,3 6,6 4,9 31,2 3,3 0,0 3,3 2,4 9,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned