Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Midtre Gauldal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 264 29,2 440 20,9 704 23,7 -2,5 6 -1
H 129 14,3 237 11,2 366 12,3 6,5 3 1
Sp 143 15,8 483 22,9 626 21,1 -16,0 5 -5
KrF 32 3,5 121 5,7 153 5,1 -0,5 1 0
V 28 3,1 42 2,0 70 2,4 0,0 0 0
Andre (vis) 309 34,1 745 35,3 1 054 35,5 19,8 8 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
407 45,0 923 43,8 1 330 44,8 -18,5 11 -6
H+Frp+
KrF+V
189 20,9 400 19,0 589 19,8 6,0 4 1
Nærmest til å vinne mandat: KRISTNE (17 stemmer), tape mandat: KrF (74 stemmer)
Fremmøte: 63,8 % Stemmeberettigede: 4 754 Opptalte stemmer: 3 013
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
27/11 - 21:39 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
27/11 - 21:39 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
27/11 - 21:39 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
20/9 - 15:15 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
20/9 - 15:15 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
20/9 - 15:15 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
20/9 - 15:15 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
14/9 - 10:02 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4
14/9 - 10:02 23,7 12,3 0,0 0,0 21,1 5,1 2,4 0,0 0,0 35,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,2 (7) 5,8 (2) 5,1 (1) 2,3 (0) 37,1 (10) 5,7 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,6 (4)
Poll of polls (brutt ned) 21,9 (6) 7,6 (2) 6,7 (2) 2,9 (1) 19,4 (5) 5,9 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,3 (4)
Siste lokale målings 20,7 (5) 9,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,0 (9) 4,0 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,8 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,6 (7) 7,9 (2) 7,2 (2) 2,4 (1) 20,6 (6) 4,3 (1) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,4 (3)
K-snitt september (brutt ned) 22,0 (6) 7,3 (2) 6,8 (2) 2,9 (1) 20,0 (5) 6,0 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,6 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 15 2 57 33
KrF 12 1 58 42
Venstre 8 1 61 50
Sp 27 1 40 44
Ap 23 4 48 48
Pensjonistpartiet 10 1 69 50
Bygdelista for Midtre Gauldal 20 3 51 70
Konservativt 7 1 68 29
Sum 122 14 53 48
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1648).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 133
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 3 109
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 77,7 %
K-2019 62,7 %
F-2019 54,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 25 til 23. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Sivert Moen, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / TB 31/8-2023 20,7 (5) 9,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,0 (9) 4,0 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,8 (6)
Norfakta / TB 19/8-2019 30,3 (10) 5,6 (2) 5,2 (2) 5,2 (2) 29,1 (10) 7,1 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,9 (4)
Norfakta / TB 3/9-2015 35,6 (12) 11,0 (4) 7,4 (2) 0,0 (0) 18,4 (6) 4,8 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,1 (6)
Norfakta / TB 3/9-2011 39,0 (13) 9,8 (3) 7,5 (3) 1,7 (0) 17,5 (6) 6,3 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,7 (4)
Norfakta / TB 9/4-2011 33,1 (11) 8,1 (3) 13,2 (4) 1,4 (0) 17,8 (6) 4,8 (2) 5,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,3 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,2 5,8 5,1 2,3 37,1 5,7 2,3 0,0 0,0 15,6
2015 40,3 7,5 5,5 0,0 25,7 6,1 3,2 0,0 0,0 11,6
2011 37,1 9,8 7,9 1,8 15,4 5,0 3,1 0,0 0,0 19,9
2007 41,3 4,8 9,3 2,1 21,7 5,9 3,7 0,0 0,0 11,2
2003 36,6 5,6 6,2 4,8 20,1 6,7 3,2 0,0 0,0 16,8
1999 35,8 7,8 0,0 3,3 24,1 11,9 6,1 0,0 0,0 11,0
1995 35,5 8,3 0,0 4,4 35,3 9,9 6,6 0,0 0,0 0,0
1991 30,2 9,4 0,0 7,7 36,3 10,6 5,8 0,0 0,0 0,0
1987 42,5 12,9 0,0 4,0 23,8 11,2 5,8 0,0 0,0 0,0
1983 41,7 13,7 0,0 3,8 22,0 11,8 7,1 0,0 0,0 0,0
1979 37,7 11,7 0,0 3,7 26,6 12,4 7,9 0,0 0,0 0,0
1975 39,8 7,7 0,0 4,2 29,8 13,6 4,9 0,0 0,0 0,0
1971 43,4 5,1 0,0 4,9 28,4 11,5 6,6 0,0 0,0 0,0
1967 42,4 6,2 0,0 5,2 27,6 9,8 8,9 0,0 0,0 0,0
1963 48,9 5,6 0,0 0,0 23,5 10,8 9,3 0,0 0,0 1,8
1959 63,1 11,0 0,0 0,0 15,2 0,0 5,7 0,0 0,0 5,1
1955 58,7 0,0 0,0 0,0 19,0 4,8 5,9 0,0 0,0 11,6
1951 54,9 0,0 0,0 0,0 17,7 6,4 6,9 0,0 0,0 14,1
1947 55,2 0,0 0,0 0,0 18,8 6,5 9,3 0,0 0,0 10,1
1945 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 36,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,4 7,5 5,3 2,3 40,0 4,5 1,3 2,1 2,0 3,7
2015 40,6 10,7 6,3 1,5 29,0 5,5 2,3 2,0 0,5 1,6
2011 40,2 11,8 9,0 2,1 23,5 5,9 3,6 0,4 0,8 2,7
2007 40,4 5,8 10,6 3,3 26,3 6,3 4,6 0,5 0,7 1,4
2003 33,0 5,0 8,7 7,2 26,1 6,9 10,3 0,3 0,6 1,8
1999 35,6 7,9 4,2 3,3 30,2 12,0 4,9 0,3 0,6 1,0
1995 33,8 8,3 3,3 3,9 34,4 10,3 4,5 0,3 0,6 0,6
1991 31,1 9,2 2,2 8,1 34,0 10,9 3,7 0,6 0,2 0,0
1987 42,7 10,6 4,3 3,4 22,4 10,6 5,2 0,0 0,3 0,5
1983 41,7 12,5 2,4 3,3 20,8 11,6 6,7 0,0 0,3 0,6
1979 39,0 11,5 0,5 3,0 24,6 12,6 7,7 0,0 0,3 0,7
1975 39,3 8,5 0,7 3,7 28,0 14,2 4,5 0,0 0,2 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,9 8,3 8,6 3,7 40,6 3,2 1,4 0,7 2,6 4,0
2017 31,7 13,3 11,5 2,6 31,9 3,9 1,8 1,1 0,6 1,6
2013 36,2 13,3 13,8 1,8 22,3 6,3 3,0 1,1 0,2 2,0
2009 37,8 7,0 17,0 3,2 25,2 5,5 2,2 0,3 0,2 1,7
2005 37,2 5,0 14,5 4,7 25,8 7,8 4,0 0,0 0,4 0,7
2001 30,8 7,3 7,5 8,7 21,4 17,4 3,6 0,1 0,3 2,9
1997 35,7 5,6 6,3 3,5 25,1 18,5 3,6 0,1 0,7 0,9
1993 34,0 6,3 2,0 5,7 38,0 9,6 3,3 0,1 0,2 0,9
1989 39,6 8,7 5,8 7,5 21,8 12,0 3,9 0,2 0,0 0,5
1985 45,8 14,3 2,0 3,6 19,1 10,7 4,0 0,0 0,1 0,4
1981 40,1 16,5 1,7 3,2 19,2 11,3 7,3 0,0 0,2 0,4
1977 44,5 8,5 0,5 2,7 23,5 0,0 0,0 0,0 0,2 20,1
1973 40,1 5,2 1,5 5,4 27,8 14,9 3,5 0,0 0,3 1,4
1969 46,1 5,5 0,0 1,8 29,3 10,6 6,1 0,0 0,0 0,6
1965 45,4 5,7 0,0 3,3 26,3 10,0 8,4 0,0 0,0 0,9
1961 65,6 9,5 0,0 0,0 0,0 5,1 1,8 0,0 0,0 18,0
1957 65,4 7,6 0,0 0,0 14,7 6,4 3,8 0,0 0,0 2,1
1953 60,8 7,1 0,0 0,0 14,5 5,8 4,9 0,0 0,0 6,9
1949 60,3 4,7 0,0 0,0 15,7 5,8 5,6 0,0 0,0 7,9
1945 63,2 2,9 0,0 0,0 14,1 5,8 7,7 0,0 0,0 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.1 6.9 5.1 3.3 25.7 4.1 4.1 0 0 13.4
Valgting 23,0 5,5 5,1 2,0 40,1 6,1 1,8 0,0 0,0 16,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned