Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Midtre Gauldal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 252 37,8 562 22,8 814 26,2 -14,2 26,2 7 -6
H 46 6,9 134 5,4 180 5,8 -1,7 5,8 2 -1
Frp 34 5,1 125 5,1 159 5,1 -0,4 5,1 1 -1
SV 22 3,3 48 1,9 70 2,3 2,3 2,3 0 0
Sp 170 25,5 982 39,8 1 152 37,1 11,3 37,1 10 1
KrF 27 4,0 149 6,0 176 5,7 -0,5 5,7 1 -1
V 27 4,0 45 1,8 72 2,3 -0,9 2,3 0 -1
Andre (vis) 89 13,3 397 16,1 486 15,6 5,5 15,6 4 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
444 66,6 1 592 64,6 2 036 65,6 -0,6 65,6 17 -5
H+Frp+
KrF+V
134 20,1 453 18,4 587 18,9 -3,5 18,9 4 -4
Nærmest til å vinne mandat: KrF (4 stemmer), tape mandat: H (4 stemmer)
Fremmøte: 63,6 % Stemmeberettigede: 4 960 Opptalte stemmer: 3 133
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 26,2 5,8 5,1 2,3 37,1 5,7 2,3 0,0 0,0 15,6
14:25 26,2 5,8 5,1 2,3 37,1 5,7 2,3 0,0 0,0 15,6
17:47 26,2 5,8 5,1 2,3 37,1 5,7 2,3 0,0 0,0 15,6
17:47 26,2 5,8 5,1 2,3 37,1 5,7 2,3 0,0 0,0 15,6
13:51 26,1 5,8 5,2 2,1 37,0 5,7 2,3 0,0 0,0 15,8
23:28 26,1 5,7 5,2 2,1 37,0 5,7 2,3 0,0 0,0 15,8
23:28 26,1 5,7 5,2 2,1 37,0 5,7 2,3 0,0 0,0 15,8
15:23 38,3 6,8 5,3 2,8 24,3 4,2 4,0 0,0 0,0 14,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,3 (13) 7,5 (3) 5,5 (2) 0,0 (0) 25,7 (9) 6,1 (2) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,6 (3)
Poll of polls (brutt ned) 29,7 (7) 6,5 (2) 4,7 (1) 0,0 (0) 43,9 (10) 4,6 (1) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,4 (4)
Siste lokale målings 30,3 (10) 5,6 (2) 5,2 (2) 5,2 (2) 29,1 (10) 7,1 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,9 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,8 (7) 6,8 (2) 4,7 (1) 0,0 (0) 44,5 (11) 4,6 (1) 2,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,7 (3)
K-snitt september (brutt ned) 29,8 (7) 6,4 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 46,0 (11) 4,5 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,3 (17) 74,5 (17) 52,8 (18) 69,7 (17) 75,6 (17) Sp, H, Frp, And
Borgerlige 22,3 (8) 18,1 (4) 22,4 (7) 18,1 (4) 17,3 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 66,1 (22) 73,6 (17) 64,6 (22) 72,3 (18) 75,8 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 35,1 (12) 50,8 (11) 40,7 (13) 51,1 (12) 52,6 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,3 (13) 7,5 (3) 5,5 (2) 0,0 (0) 25,7 (9) 6,1 (2) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,6 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 48 0
Høyre 14 2 52 50
KrF 16 2 57 50
Venstre 14 2 54 57
Sp 22 1 41 41
Ap 19 4 48 42
SV 7 1 33 29
Bygdelista for Midtre Gauldal 23 2 56 52
Sum 122 16 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 3 47 33
Høyre 14 2 49 43
KrF 15 2 51 47
Venstre 13 1 54 54
Sp 20 5 46 30
Ap 20 4 51 45
Bygdelista for Midtre Gauldal 28 4 51 50
Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og Rødt 12 2 49 42
Sum 134 23 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 41 23
Høyre 15 2 49 40
KrF 19 2 54 42
Venstre 16 1 46 50
Sp 19 1 50 32
Ap 21 4 47 48
SV 15 1 49 47
Bygdeliste for Midtre Gauldal 32 4 51 50
Kystpartiet 7 1 32 14
Sum 157 18 48 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1648).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 291
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 977
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,2 %
F-2015 52,3 %
K-2015 61,2 %
S-2013 76,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 33 til 25. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Sivert Moen, Sp (2015-)
Erling Lenvik, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / TB 19/8-2019 30,3 (10) 5,6 (2) 5,2 (2) 5,2 (2) 29,1 (10) 7,1 (2) 4,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,9 (4)
Norfakta / TB 3/9-2015 35,6 (12) 11,0 (4) 7,4 (2) 0,0 (0) 18,4 (6) 4,8 (2) 3,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,1 (6)
Norfakta / TB 3/9-2011 39,0 (13) 9,8 (3) 7,5 (3) 1,7 (0) 17,5 (6) 6,3 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,7 (4)
Norfakta / TB 9/4-2011 33,1 (11) 8,1 (3) 13,2 (4) 1,4 (0) 17,8 (6) 4,8 (2) 5,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,3 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,3 7,5 5,5 0,0 25,7 6,1 3,2 0,0 0,0 11,6
2011 37,1 9,8 7,9 1,8 15,4 5,0 3,1 0,0 0,0 19,9
2007 41,3 4,8 9,3 2,1 21,7 5,9 3,7 0,0 0,0 11,2
2003 36,6 5,6 6,2 4,8 20,1 6,7 3,2 0,0 0,0 16,8
1999 35,8 7,8 0,0 3,3 24,1 11,9 6,1 0,0 0,0 11,0
1995 35,5 8,3 0,0 4,4 35,3 9,9 6,6 0,0 0,0 0,0
1991 30,2 9,4 0,0 7,7 36,3 10,6 5,8 0,0 0,0 0,0
1987 42,5 12,9 0,0 4,0 23,8 11,2 5,8 0,0 0,0 0,0
1983 41,7 13,7 0,0 3,8 22,0 11,8 7,1 0,0 0,0 0,0
1979 37,7 11,7 0,0 3,7 26,6 12,4 7,9 0,0 0,0 0,0
1975 39,8 7,7 0,0 4,2 29,8 13,6 4,9 0,0 0,0 0,0
1971 43,4 5,1 0,0 4,9 28,4 11,5 6,6 0,0 0,0 0,0
1967 42,4 6,2 0,0 5,2 27,6 9,8 8,9 0,0 0,0 0,0
1963 48,9 5,6 0,0 0,0 23,5 10,8 9,3 0,0 0,0 1,8
1959 63,1 11,0 0,0 0,0 15,2 0,0 5,7 0,0 0,0 5,1
1955 58,7 0,0 0,0 0,0 19,0 4,8 5,9 0,0 0,0 11,6
1951 54,9 0,0 0,0 0,0 17,7 6,4 6,9 0,0 0,0 14,1
1947 55,2 0,0 0,0 0,0 18,8 6,5 9,3 0,0 0,0 10,1
1945 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 36,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,6 10,7 6,3 1,5 29,0 5,5 2,3 2,0 0,5 1,6
2011 40,2 11,8 9,0 2,1 23,5 5,9 3,6 0,4 0,8 2,7
2007 40,4 5,8 10,6 3,3 26,3 6,3 4,6 0,5 0,7 1,4
2003 33,0 5,0 8,7 7,2 26,1 6,9 10,3 0,3 0,6 1,8
1999 35,6 7,9 4,2 3,3 30,2 12,0 4,9 0,3 0,6 1,0
1995 33,8 8,3 3,3 3,9 34,4 10,3 4,5 0,3 0,6 0,6
1991 31,1 9,2 2,2 8,1 34,0 10,9 3,7 0,6 0,2 0,0
1987 42,7 10,6 4,3 3,4 22,4 10,6 5,2 0,0 0,3 0,5
1983 41,7 12,5 2,4 3,3 20,8 11,6 6,7 0,0 0,3 0,6
1979 39,0 11,5 0,5 3,0 24,6 12,6 7,7 0,0 0,3 0,7
1975 39,3 8,5 0,7 3,7 28,0 14,2 4,5 0,0 0,2 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,7 13,3 11,5 2,6 31,9 3,9 1,8 1,1 0,6 1,6
2013 36,2 13,3 13,8 1,8 22,3 6,3 3,0 1,1 0,2 2,0
2009 37,8 7,0 17,0 3,2 25,2 5,5 2,2 0,3 0,2 1,7
2005 37,2 5,0 14,5 4,7 25,8 7,8 4,0 0,0 0,4 0,7
2001 30,8 7,3 7,5 8,7 21,4 17,4 3,6 0,1 0,3 2,9
1997 35,7 5,6 6,3 3,5 25,1 18,5 3,6 0,1 0,7 0,9
1993 34,0 6,3 2,0 5,7 38,0 9,6 3,3 0,1 0,2 0,9
1989 39,6 8,7 5,8 7,5 21,8 12,0 3,9 0,2 0,0 0,5
1985 45,8 14,3 2,0 3,6 19,1 10,7 4,0 0,0 0,1 0,4
1981 40,1 16,5 1,7 3,2 19,2 11,3 7,3 0,0 0,2 0,4
1977 44,5 8,5 0,5 2,7 23,5 0,0 0,0 0,0 0,2 20,1
1973 40,1 5,2 1,5 5,4 27,8 14,9 3,5 0,0 0,3 1,4
1969 46,1 5,5 0,0 1,8 29,3 10,6 6,1 0,0 0,0 0,6
1965 45,4 5,7 0,0 3,3 26,3 10,0 8,4 0,0 0,0 0,9
1961 65,6 9,5 0,0 0,0 0,0 5,1 1,8 0,0 0,0 18,0
1957 65,4 7,6 0,0 0,0 14,7 6,4 3,8 0,0 0,0 2,1
1953 60,8 7,1 0,0 0,0 14,5 5,8 4,9 0,0 0,0 6,9
1949 60,3 4,7 0,0 0,0 15,7 5,8 5,6 0,0 0,0 7,9
1945 63,2 2,9 0,0 0,0 14,1 5,8 7,7 0,0 0,0 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 51.1 8.2 5.3 0 17.2 4.8 3.6 0 0 9.7
Valgting 37,3 7,3 5,6 0,0 28,2 6,5 3,1 0,0 0,0 12,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned