Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Røros

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 338 38,1 1 026 41,6 1 364 41,0 -0,4 41,0 11 0
H 109 12,3 369 15,0 478 14,4 -3,2 14,4 4 -1
SV 165 18,6 339 13,7 504 15,1 2,4 15,1 4 0
Sp 165 18,6 538 21,8 703 21,1 10,7 21,1 6 3
V 29 3,3 70 2,8 99 3,0 -4,2 3,0 1 -1
MDG 19 2,1 34 1,4 53 1,6 -0,5 1,6 0 0
Andre (vis) 62 7,0 66 2,7 128 3,8 -2,3 3,8 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
687 77,5 1 937 78,5 2 624 78,8 12,2 78,8 21 3
H+Frp+
KrF+V
138 15,6 439 17,8 577 17,4 -7,4 17,4 5 -2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (37 stemmer), tape mandat: V (16 stemmer)
Fremmøte: 73,4 % Stemmeberettigede: 4 592 Opptalte stemmer: 3 353
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
24/9 - 13:38 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
24/9 - 13:38 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
24/9 - 13:38 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
24/9 - 13:38 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
24/9 - 13:01 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
24/9 - 13:01 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
12/9 - 14:25 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
12/9 - 14:25 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8
10/9 - 19:31 41,0 14,4 0,0 15,1 21,1 0,0 3,0 1,6 0,0 3,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,4 (11) 17,6 (5) 2,4 (0) 12,8 (4) 10,4 (3) 0,0 (0) 7,2 (2) 2,1 (0) 0,0 (0) 6,2 (2)
Poll of polls (brutt ned) 30,5 (8) 15,2 (4) 2,1 (0) 20,4 (5) 17,7 (5) 0,0 (0) 5,3 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 10,4 (3)
Siste lokale målings 37,6 (10) 20,1 (5) 2,0 (0) 14,4 (4) 10,8 (3) 0,0 (0) 6,7 (2) 2,6 (1) 0,0 (0) 5,8 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,5 (7) 15,9 (4) 2,1 (0) 26,0 (7) 18,0 (5) 0,0 (0) 4,4 (1) 4,4 (1) 0,0 (0) 7,3 (2)
K-snitt september (brutt ned) 30,5 (8) 14,9 (4) 1,9 (0) 21,6 (5) 18,6 (5) 0,0 (0) 4,6 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 10,1 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 27,1 (7) 22,6 (5) 28,8 (7) 22,4 (5) 21,4 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 66,7 (18) 72,3 (19) 65,4 (18) 76,9 (20) 74,5 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 17,5 (5) 23,0 (6) 17,5 (5) 22,4 (6) 23,2 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 41,4 (11) 17,6 (5) 2,4 (0) 12,8 (4) 10,4 (3) 0,0 (0) 7,2 (2) 2,1 (0) 0,0 (0) 6,2 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 2 55 48
Venstre 12 2 56 50
Sp 25 3 51 28
Ap 22 4 52 36
SV 22 4 49 64
MDG 9 2 36 56
Røroslista 14 2 51 64
Sum 125 19 51 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 59 13
Høyre 24 4 50 42
Venstre 21 3 57 38
Sp 21 3 45 38
Ap 22 6 50 50
SV 22 3 51 50
Miljøpartiet De Grønne 7 1 36 57
Røroslista 19 2 50 53
Sum 144 24 50 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 2 48 23
Høyre 25 2 47 44
Venstre 15 1 56 27
Sp 17 2 46 35
Ap 29 4 54 48
SV 27 3 50 48
Røroslista 25 2 47 60
Sum 151 16 50 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1640).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 623
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 239
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,8 %
F-2015 55,5 %
K-2015 70,4 %
S-2013 79,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hans Vintervold, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / F-L / RN 3/9-2015 37,6 (10) 20,1 (5) 2,0 (0) 14,4 (4) 10,8 (3) 0,0 (0) 6,7 (2) 2,6 (1) 0,0 (0) 5,8 (2)
Norfakta / F-L 8/9-2011 48,2 (13) 15,6 (4) 7,0 (2) 11,4 (3) 6,3 (2) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,5 (2)
Norfakta / F-L 26/8-2011 51,0 (13) 18,3 (5) 6,4 (2) 7,8 (2) 5,9 (2) 0,0 (0) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,4 17,6 2,4 12,8 10,4 0,0 7,2 2,1 0,0 6,2
2011 51,9 16,7 4,0 9,3 8,3 0,0 3,5 0,0 0,0 6,3
2007 44,5 15,0 7,5 10,7 7,7 0,0 2,9 0,0 0,0 11,8
2003 45,6 8,2 5,9 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
1999 48,5 15,3 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2
1995 35,6 9,2 2,9 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0
1991 37,8 14,7 2,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 28,8
1987 51,0 17,5 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 16,3
1983 54,6 18,5 0,0 8,9 8,8 0,0 5,3 0,0 3,9 0,0
1979 50,1 17,9 0,0 0,0 10,9 3,7 0,0 0,0 3,4 13,9
1975 45,5 10,6 0,0 11,4 15,7 6,0 7,9 0,0 0,0 3,0
1971 51,7 8,5 0,0 0,0 12,7 5,0 10,5 0,0 0,0 11,6
1967 52,6 9,3 0,0 9,1 9,4 3,9 11,1 0,0 0,0 4,6
1963 62,2 10,2 0,0 0,0 0,0 4,7 9,9 0,0 0,0 13,1
1959 56,1 10,6 0,0 0,0 0,0 9,1 11,8 0,0 0,0 12,4
1955 52,0 12,8 0,0 0,0 0,0 11,5 8,4 0,0 0,0 15,4
1951 50,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 35,0
1947 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 0,0 23,2
1945 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,6 15,4 2,9 8,9 15,5 0,9 3,5 4,7 3,2 1,5
2011 51,8 15,3 5,7 7,5 10,1 1,6 3,0 1,0 3,3 0,8
2007 48,8 13,1 9,2 9,5 9,0 1,1 2,8 0,9 3,3 2,5
2003 45,0 9,4 6,9 17,4 9,7 1,8 2,0 0,4 2,7 4,7
1999 44,4 11,7 5,0 8,9 12,4 3,2 2,7 1,0 3,7 6,9
1995 37,0 10,0 3,5 8,4 26,4 2,2 2,8 1,3 3,0 5,5
1991 39,8 14,1 2,8 17,0 15,6 3,6 2,9 2,5 1,8 0,0
1987 51,1 17,2 3,8 9,4 7,4 2,8 4,3 0,0 2,9 1,2
1983 52,6 17,2 2,4 7,9 8,6 2,8 4,5 0,0 2,6 1,3
1979 50,4 18,4 0,6 4,8 10,6 3,9 5,7 0,0 2,3 3,3
1975 46,7 10,4 0,7 10,2 14,6 6,4 6,7 0,0 0,7 3,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 41,2 15,6 6,1 8,2 18,9 0,7 2,9 2,5 2,9 0,9
2013 44,9 17,2 7,9 6,8 11,7 1,5 4,4 2,3 2,2 1,3
2009 48,6 11,1 14,1 9,3 9,4 1,4 3,2 0,3 1,7 0,9
2005 46,8 8,2 11,9 12,7 10,0 2,7 4,0 0,1 1,8 1,8
2001 38,5 12,7 7,3 16,2 8,3 7,2 3,0 0,2 1,8 4,6
1997 45,5 8,0 8,4 9,0 12,6 8,0 3,9 0,3 3,1 1,3
1993 44,1 10,0 2,0 13,0 23,1 2,8 3,1 0,4 0,9 0,7
1989 46,2 14,2 8,1 15,0 7,8 3,7 3,2 0,3 0,0 1,7
1985 54,9 18,9 1,6 8,3 8,0 3,1 2,6 0,0 1,4 1,0
1981 51,0 20,0 1,6 7,4 8,2 3,8 4,7 0,0 1,7 1,5
1977 54,9 12,9 0,5 6,8 11,1 0,0 0,0 0,0 1,0 12,7
1973 46,1 8,3 2,5 14,1 13,6 6,9 5,7 0,0 0,9 2,0
1969 57,3 7,6 0,0 4,2 15,4 4,1 8,5 0,0 0,0 2,8
1965 55,2 9,6 0,0 6,9 9,4 4,2 12,1 0,0 0,0 2,6
1961 62,3 11,4 0,0 0,0 0,0 7,8 6,3 0,0 0,0 12,3
1957 59,8 9,2 0,0 0,0 1,4 9,1 11,5 0,0 0,0 9,0
1953 56,2 9,8 0,0 0,0 1,7 7,9 10,7 0,0 0,0 13,7
1949 59,1 8,3 0,0 0,0 0,4 3,6 13,6 0,0 0,0 15,0
1945 50,9 5,1 0,0 0,0 0,1 5,4 15,9 0,0 0,0 22,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 42 13.3 2.9 15.7 9.8 0 7.2 2.9 0 6.3
Valgting 41,3 18,4 2,3 12,2 10,5 0,0 7,2 2,0 0,0 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned