Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rennebu

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 204 51,1 393 38,0 597 42,0 6,3 42,0 9 1
H 31 7,8 61 5,9 92 6,5 6,5 6,5 1 1
Sp 86 21,6 361 34,9 447 31,5 0,6 31,5 7 1
KrF 65 16,3 167 16,2 232 16,3 -4,4 16,3 3 -1
V 13 3,3 39 3,8 52 3,7 3,7 3,7 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
290 72,7 754 72,9 1 044 73,5 6,9 73,5 16 2
H+Frp+
KrF+V
109 27,3 267 25,8 376 26,5 5,8 26,5 5 1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (9 stemmer), tape mandat: V (6 stemmer)
Fremmøte: 72,0 % Stemmeberettigede: 1 995 Opptalte stemmer: 1 433
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:01 42,0 6,5 0,0 0,0 31,5 16,3 3,7 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 30,9 (6) 20,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,6 (3)
Poll of polls (brutt ned) 26,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 52,7 (9) 15,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 21,2 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 53,5 (10) 15,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,9 (3)
K-snitt september (brutt ned) 26,4 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 55,3 (9) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,6 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 20,7 (4) 15,4 (3) 15,6 (3) 15,2 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 66,7 (14) 79,0 (14) 78,1 (15) 81,7 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 51,6 (10) 68,1 (12) 69,1 (13) 70,5 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 30,9 (6) 20,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,6 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 9 1 56 11
KrF 18 2 46 56
Venstre 7 1 59 43
Sp 17 1 42 41
Ap 19 2 46 53
Sum 70 7 48 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 21 2 48 43
Sp 15 1 49 47
Ap 19 2 46 53
Fellesliste Høyre og Venstre 15 2 57 20
Sum 70 7 50 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
KrF 22 2 45 50
Sp 21 2 43 43
Ap 21 2 38 52
Fellesliste Høyre og Venstre 16 2 55 44
Sum 80 8 45 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1635).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 549
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 275
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,4 %
F-2015 53,6 %
K-2015 62,2 %
S-2013 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ola Øie, Ap (2015-)
Ola T. Lånke, KrF (2011-2015)
Bjørn Rogstad, H (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, A
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,8 0,0 0,0 0,0 30,9 20,7 0,0 0,0 0,0 12,6
2011 29,6 0,0 0,0 0,0 26,0 29,8 0,0 0,0 0,0 14,6
2007 19,7 0,0 3,1 0,0 29,5 18,5 0,0 0,0 0,0 29,1
2003 20,8 5,6 0,0 3,6 46,8 18,6 4,7 0,0 0,0 0,0
1999 27,7 10,3 0,0 0,0 26,6 28,6 6,9 0,0 0,0 0,0
1995 32,8 4,8 1,0 3,3 30,8 20,7 6,6 0,0 0,0 0,0
1991 23,6 7,7 0,0 8,3 34,2 21,6 4,5 0,0 0,0 0,0
1987 36,0 10,0 0,0 0,0 22,0 23,0 0,0 0,0 0,0 8,9
1983 34,7 10,4 0,0 0,0 25,8 17,6 7,2 0,0 0,0 4,4
1979 32,0 9,8 0,0 0,0 26,2 17,3 9,1 0,0 0,0 5,7
1975 31,5 4,4 0,0 0,0 28,4 19,5 7,9 0,0 0,0 8,2
1971 34,0 5,0 0,0 0,0 25,6 22,7 12,6 0,0 0,0 0,0
1967 37,9 3,2 0,0 0,0 20,6 21,3 17,0 0,0 0,0 0,0
1963 40,1 0,0 0,0 0,0 15,8 24,5 19,7 0,0 0,0 0,0
1959 37,7 0,0 0,0 0,0 16,8 19,3 26,1 0,0 0,0 0,0
1955 40,0 0,0 0,0 0,0 13,4 20,5 26,1 0,0 0,0 0,0
1951 33,4 0,0 0,0 0,0 14,3 22,9 29,4 0,0 0,0 0,0
1947 34,9 0,0 0,0 0,0 13,8 20,6 30,8 0,0 0,0 0,0
1945 40,7 0,0 0,0 0,0 10,2 19,2 29,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,2 9,3 3,6 2,0 30,1 15,6 3,0 2,6 0,2 1,4
2011 32,7 7,7 4,5 3,0 27,7 17,5 4,5 1,0 0,4 1,1
2007 28,0 8,8 5,7 3,7 28,3 18,2 5,0 0,3 0,9 1,1
2003 24,6 6,3 5,0 7,3 34,1 16,2 4,1 0,0 0,4 2,0
1999 26,3 9,6 3,0 3,5 29,8 21,5 4,5 0,2 0,7 1,0
1995 31,6 5,5 1,8 4,1 31,8 19,2 4,8 0,2 0,2 0,8
1991 25,4 8,4 1,6 8,7 33,9 17,2 4,4 0,1 0,1 0,0
1987 33,9 9,0 3,0 2,5 23,8 19,8 4,9 0,0 0,1 3,0
1983 33,2 11,0 0,6 1,7 26,1 17,2 5,8 0,0 0,3 4,0
1979 32,4 11,1 0,7 1,0 24,7 17,2 7,5 0,0 0,3 5,2
1975 31,9 4,5 0,1 1,9 26,7 21,7 6,4 0,0 0,1 6,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,5 11,2 11,2 2,6 31,4 10,7 2,4 1,7 0,7 0,7
2013 31,8 13,0 9,2 2,8 22,1 13,0 5,2 1,9 0,3 0,7
2009 35,0 6,5 11,5 4,3 24,0 13,8 3,4 0,3 0,4 0,7
2005 30,9 4,3 9,9 6,6 27,0 15,9 4,1 0,0 0,1 1,0
2001 24,7 7,4 7,2 8,1 18,8 27,2 3,6 0,0 0,3 2,7
1997 30,7 5,2 5,2 3,0 24,0 25,2 5,1 0,2 0,6 0,9
1993 30,3 5,3 1,6 4,9 35,6 18,2 3,0 0,1 0,1 0,9
1989 33,1 10,3 5,1 6,4 20,1 20,0 4,4 0,1 0,0 0,6
1985 38,7 15,1 1,4 2,3 19,5 16,8 3,9 0,0 0,1 2,3
1981 32,6 17,2 0,9 1,9 19,6 18,5 6,8 0,0 0,3 2,2
1977 36,6 7,3 1,0 1,4 23,6 0,0 0,0 0,0 0,1 30,0
1973 33,4 3,2 0,6 3,5 25,1 22,7 6,7 0,0 0,1 4,6
1969 36,8 2,8 0,0 0,8 28,9 19,1 11,3 0,0 0,0 0,4
1965 36,8 4,7 0,0 1,3 21,8 18,8 16,1 0,0 0,0 0,5
1961 40,1 4,1 0,0 0,0 0,0 21,9 2,7 0,0 0,0 31,2
1957 39,8 3,7 0,0 0,0 15,5 21,5 19,0 0,0 0,0 0,6
1953 40,6 3,3 0,0 0,0 14,0 21,2 19,6 0,0 0,0 1,3
1949 37,9 2,5 0,0 0,0 12,7 22,1 23,5 0,0 0,0 1,2
1945 39,9 2,2 0,0 0,0 9,7 19,1 27,1 0,0 0,0 1,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.3 0 0 0 21.1 18.8 0 0 0 14.8
Valgting 33,7 0,0 0,0 0,0 33,0 21,1 0,0 0,0 0,0 12,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned