Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Frøya

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 316 28,6 392 31,4 708 30,3 -18,7 30,3 7 -5
H 90 8,2 207 16,6 297 12,7 5,1 12,7 3 1
Frp 101 9,1 107 8,6 208 8,9 -2,1 8,9 2 -1
SV 60 5,4 55 4,4 115 4,9 0,7 4,9 1 0
Sp 221 20,0 221 17,7 442 18,9 13,0 18,9 5 4
KrF 18 1,6 13 1,0 31 1,3 -0,9 1,3 0 0
V 112 10,1 104 8,3 216 9,3 -8,4 9,3 2 -2
MDG 27 2,4 14 1,1 41 1,8 -0,6 1,8 0 0
R 95 8,6 66 5,3 161 6,9 6,9 6,9 2 2
Andre (vis) 64 5,8 50 4,0 114 4,9 4,9 4,9 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
719 65,1 748 60,0 1 467 62,8 1,3 62,8 15 1
H+Frp+
KrF+V
321 29,1 431 34,6 752 32,2 -6,3 32,2 7 -2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (28 stemmer), tape mandat: Sp (18 stemmer)
Fremmøte: 60,1 % Stemmeberettigede: 3 922 Opptalte stemmer: 2 351
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 30,3 12,7 8,9 4,9 18,9 1,3 9,3 1,8 6,9 4,9
14:25 30,3 12,7 8,9 4,9 18,9 1,3 9,3 1,8 6,9 4,9
08:45 30,3 12,7 8,9 4,9 18,9 1,3 9,3 1,8 6,9 4,9
08:45 30,3 12,7 8,9 4,9 18,9 1,3 9,3 1,8 6,9 4,9
17:38 30,3 12,7 8,9 4,9 18,9 1,3 9,3 1,8 6,9 4,9
17:38 30,3 12,7 8,9 4,9 18,9 1,3 9,3 1,8 6,9 4,9
23:34 30,9 12,9 8,9 4,8 19,2 1,4 9,2 1,4 6,5 4,8
23:34 30,9 12,9 8,9 4,8 19,2 1,4 9,2 1,4 6,5 4,8
17:14 29,4 8,3 9,4 5,2 20,3 1,7 10,0 1,7 8,3 5,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (12) 7,6 (2) 11,0 (3) 4,2 (1) 5,9 (1) 2,2 (0) 17,6 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,1 (10) 6,6 (2) 9,4 (2) 6,7 (2) 10,1 (3) 1,6 (0) 13,0 (3) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,6 (6) 10,7 (2) 15,3 (4) 7,3 (2) 16,1 (4) 2,9 (0) 9,0 (2) 3,4 (1) 8,2 (2) 2,6 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,7 (9) 6,9 (2) 9,4 (3) 8,6 (2) 10,3 (3) 1,6 (0) 10,9 (3) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,2 (10) 6,5 (2) 8,6 (2) 7,1 (2) 10,6 (3) 1,6 (0) 11,4 (3) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,2 (13) 42,8 (12) 31,9 (8) 42,3 (11) 43,3 (12) SV, Ap
Borgerlige 38,5 (9) 30,6 (7) 37,9 (8) 28,8 (8) 28,1 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 61,5 (14) 57,0 (16) 59,6 (15) 57,4 (15) 58,1 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 25,8 (5) 24,7 (6) 28,0 (6) 22,8 (6) 23,6 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (12) 7,6 (2) 11,0 (3) 4,2 (1) 5,9 (1) 2,2 (0) 17,6 (4) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 3 46 41
Høyre 21 1 50 33
KrF 15 1 60 60
Venstre 26 1 52 42
Sp 25 1 47 36
Ap 25 4 51 52
SV 15 1 54 53
Rødt 13 1 49 77
MDG 9 2 50 56
Pensjonistpartiet 21 2 64 38
Sum 187 17 52 47
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 56 22
Høyre 17 1 42 18
KrF 17 1 58 59
Venstre 27 1 51 41
Sp 11 1 53 27
Ap 20 3 54 50
SV 12 1 56 58
Miljøpartiet De Grønne 12 1 51 58
Sum 134 13 53 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 4 48 25
Høyre 20 1 51 25
KrF 15 1 64 67
Venstre 29 3 45 41
Sp 14 1 49 36
Ap 22 4 51 45
SV 23 2 46 57
Sum 147 16 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1620).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 494
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 832
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,3 %
F-2015 44,3 %
K-2015 52,4 %
S-2013 69,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Berit Flåmo, Ap (2011-)
Hans Stølan, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / H-F 19/6-2019 24,6 (6) 10,7 (2) 15,3 (4) 7,3 (2) 16,1 (4) 2,9 (0) 9,0 (2) 3,4 (1) 8,2 (2) 2,6 (0)
Norfakta / Frøya.no 14/1-2019 36,3 (8) 10,8 (3) 9,8 (2) 8,8 (2) 11,7 (3) 0,7 (0) 6,9 (2) 0,7 (0) 11,6 (3) 2,6 (0)
Norfakta / H-F 2/9-2015 45,1 (11) 8,4 (2) 13,3 (3) 6,7 (2) 4,6 (1) 2,6 (0) 18,0 (4) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / H-F 6/9-2011 32,9 (7) 8,3 (2) 24,2 (6) 3,6 (1) 4,6 (1) 3,7 (1) 22,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / H-F 29/4-2011 29,0 (7) 11,1 (3) 28,1 (6) 6,8 (1) 5,7 (1) 3,3 (0) 20,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 49,0 7,6 11,0 4,2 5,9 2,2 17,6 2,3 0,0 0,0
2011 40,5 8,4 21,3 5,6 3,8 2,4 18,0 0,0 0,0 0,0
2007 30,6 8,7 21,8 6,8 5,7 3,3 23,2 0,0 0,0 0,0
2003 33,2 12,5 12,1 6,8 10,6 7,2 17,6 0,0 0,0 0,0
1999 43,7 15,5 5,9 6,8 7,3 10,6 10,2 0,0 0,0 0,0
1995 49,5 11,7 4,0 7,2 10,7 8,8 8,1 0,0 0,0 0,0
1991 47,7 11,6 3,4 8,0 9,0 8,3 5,8 0,0 0,3 5,9
1987 39,9 13,2 0,0 4,1 10,1 12,9 11,9 0,0 0,0 7,9
1983 37,5 15,6 0,0 4,5 11,3 18,5 12,6 0,0 0,0 0,0
1979 29,3 14,7 0,0 2,4 15,1 10,8 11,8 0,0 0,0 15,8
1975 38,8 12,3 0,0 2,6 19,0 19,0 8,3 0,0 0,0 0,0
1971 49,3 12,5 0,0 3,1 9,2 13,7 12,2 0,0 0,0 0,0
1967 45,8 15,6 0,0 4,3 0,0 13,0 16,0 0,0 0,0 5,4
1963 48,2 18,6 0,0 0,0 0,0 15,6 17,7 0,0 0,0 0,0
1959 51,4 13,4 0,0 0,0 0,0 16,8 18,4 0,0 0,0 0,0
1955 46,9 11,9 0,0 0,0 0,0 16,5 24,7 0,0 0,0 0,0
1951 41,7 13,0 0,0 0,0 0,0 16,6 23,2 0,0 0,0 5,6
1947 30,0 14,2 0,0 0,0 0,0 19,1 36,7 0,0 0,0 0,0
1945 40,9 8,4 0,0 0,0 0,0 16,0 26,1 0,0 0,0 8,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,8 12,7 12,2 3,0 4,8 2,4 11,7 3,2 1,0 2,3
2011 45,8 12,1 17,5 4,9 4,7 2,4 8,8 0,7 1,0 2,1
2007 39,3 10,2 20,9 5,4 6,5 2,9 11,1 0,6 1,5 1,7
2003 33,1 12,7 14,0 8,5 10,0 6,1 10,7 0,4 0,8 3,7
1999 42,3 14,7 7,5 6,1 9,0 10,8 6,6 0,6 1,3 1,2
1995 46,0 11,5 4,5 6,9 13,1 11,8 4,6 0,2 0,8 0,7
1991 45,3 12,7 4,7 8,5 11,1 11,3 5,1 0,5 0,7 0,0
1987 44,5 14,4 5,5 4,2 8,1 14,2 8,2 0,0 0,7 0,3
1983 40,1 16,2 3,2 4,2 8,8 18,5 8,3 0,0 0,4 0,4
1979 34,8 17,4 0,4 2,9 14,7 14,0 14,7 0,0 0,2 0,9
1975 40,4 11,4 1,0 2,4 15,3 20,7 7,1 0,0 0,3 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 36,2 19,1 19,1 3,8 9,7 1,9 3,6 1,4 2,4 2,6
2013 40,4 20,7 18,1 3,9 3,6 3,6 5,8 1,4 0,3 2,2
2009 42,1 10,0 28,9 5,3 4,8 4,0 2,9 0,2 0,6 1,1
2005 38,7 9,3 23,4 7,1 6,5 6,0 5,3 0,1 0,6 3,1
2001 27,7 13,2 15,2 10,7 3,4 16,3 3,4 0,0 0,4 9,8
1997 40,1 9,6 12,6 5,1 6,7 18,7 4,8 0,3 0,8 1,4
1993 45,7 10,3 3,0 8,5 17,4 9,9 3,4 0,1 0,5 1,3
1989 40,1 15,6 10,5 11,1 5,0 13,6 3,3 0,2 0,0 0,6
1985 50,5 20,4 1,9 4,0 6,6 12,8 3,2 0,0 0,4 0,3
1981 41,5 23,8 2,2 2,9 7,9 13,8 7,2 0,0 0,3 0,4
1977 41,3 15,2 1,3 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 0,3 28,8
1973 36,0 10,7 2,0 6,1 14,8 24,7 4,2 0,0 0,4 1,2
1969 50,2 12,9 0,0 2,1 9,1 14,6 11,0 0,0 0,0 0,2
1965 43,4 18,1 0,0 4,4 4,1 14,8 14,8 0,0 0,0 0,4
1961 52,4 16,4 0,0 0,0 0,0 20,2 3,2 0,0 0,0 7,7
1957 53,6 12,6 0,0 0,0 1,0 22,3 9,9 0,0 0,0 0,6
1953 51,5 11,9 0,0 0,0 0,5 20,4 14,5 0,0 0,0 1,1
1949 46,6 14,0 0,0 0,0 0,6 22,6 15,1 0,0 0,0 1,1
1945 39,9 10,6 0,0 0,0 0,1 21,6 23,2 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.6 5.5 11.7 3.7 9.2 3.5 18.9 3.9 0 0
Valgting 51,0 8,4 10,8 4,4 4,8 1,7 17,2 1,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned