Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Frøya

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 233 21,2 212 18,9 445 20,3 -10,0 5 -2
H 458 41,8 480 42,9 938 42,9 30,1 9 6
Frp 142 12,9 138 12,3 280 12,8 3,9 3 1
SV 47 4,3 29 2,6 76 3,5 -1,5 1 0
Sp 42 3,8 59 5,3 101 4,6 -14,3 1 -4
V 37 3,4 42 3,8 79 3,6 -5,6 1 -1
R 46 4,2 52 4,6 98 4,5 -2,4 1 -1
Andre (vis) 92 8,4 80 7,1 172 7,9 3,0 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
368 33,5 352 31,4 720 32,9 -28,2 8 -7
H+Frp+
KrF+V
637 58,1 660 58,9 1 297 59,3 28,4 13 6
Nærmest til å vinne mandat: H (2 stemmer), tape mandat: Ap (1 stemmer)
Fremmøte: 55,8 % Stemmeberettigede: 3 987 Opptalte stemmer: 2 217
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
20/9 - 15:15 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
20/9 - 15:15 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
14/9 - 10:02 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
14/9 - 10:02 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
14/9 - 10:02 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
13/9 - 09:53 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
13/9 - 09:53 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
13/9 - 09:53 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9
13/9 - 09:53 20,3 42,9 12,8 3,5 4,6 0,0 3,6 0,0 4,5 7,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 30,3 (7) 12,7 (3) 8,9 (2) 4,9 (1) 18,9 (5) 1,3 (0) 9,3 (2) 1,8 (0) 6,9 (2) 4,9 (1)
Poll of polls (brutt ned) 25,4 (6) 16,7 (4) 11,6 (3) 6,3 (2) 9,9 (2) 1,4 (0) 12,4 (3) 1,3 (0) 6,9 (2) 4,5 (1)
Siste lokale målings 15,2 (3) 37,6 (8) 11,7 (3) 4,5 (1) 7,3 (2) 0,0 (0) 7,4 (2) 0,0 (0) 7,3 (2) 9,0 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,1 (6) 15,8 (4) 12,7 (3) 6,5 (2) 9,3 (2) 1,6 (0) 12,4 (3) 1,2 (0) 7,9 (2) 4,9 (1)
K-snitt september (brutt ned) 25,5 (6) 16,1 (4) 11,7 (3) 6,3 (2) 10,2 (2) 1,4 (0) 12,6 (3) 1,2 (0) 8,1 (2) 5,0 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 39 33
Høyre 23 2 48 43
Venstre 19 1 48 32
Sp 17 2 58 35
Ap 24 4 52 54
SV 9 1 58 33
Rødt 12 2 45 58
Pensjonistpartiet 18 2 67 33
Industri- og Næringspartiet 7 2 42 14
Sum 147 19 51 39
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1620).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 391
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 882
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 71,7 %
F-2019 48,0 %
K-2019 59,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 0 til 23. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Kristin Strømskag, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, Sp, V, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / H-F 26/6-2023 15,2 (3) 37,6 (8) 11,7 (3) 4,5 (1) 7,3 (2) 0,0 (0) 7,4 (2) 0,0 (0) 7,3 (2) 9,0 (2)
Norfakta / H-F 19/6-2019 24,6 (6) 10,7 (2) 15,3 (4) 7,3 (2) 16,1 (4) 2,9 (0) 9,0 (2) 3,4 (1) 8,2 (2) 2,6 (0)
Norfakta / Frøya.no 14/1-2019 36,3 (8) 10,8 (3) 9,8 (2) 8,8 (2) 11,7 (3) 0,7 (0) 6,9 (2) 0,7 (0) 11,6 (3) 2,6 (0)
Norfakta / H-F 2/9-2015 45,1 (11) 8,4 (2) 13,3 (3) 6,7 (2) 4,6 (1) 2,6 (0) 18,0 (4) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / H-F 6/9-2011 32,9 (7) 8,3 (2) 24,2 (6) 3,6 (1) 4,6 (1) 3,7 (1) 22,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / H-F 29/4-2011 29,0 (7) 11,1 (3) 28,1 (6) 6,8 (1) 5,7 (1) 3,3 (0) 20,7 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 30,3 12,7 8,9 4,9 18,9 1,3 9,3 1,8 6,9 4,9
2015 49,0 7,6 11,0 4,2 5,9 2,2 17,6 2,3 0,0 0,0
2011 40,5 8,4 21,3 5,6 3,8 2,4 18,0 0,0 0,0 0,0
2007 30,6 8,7 21,8 6,8 5,7 3,3 23,2 0,0 0,0 0,0
2003 33,2 12,5 12,1 6,8 10,6 7,2 17,6 0,0 0,0 0,0
1999 43,7 15,5 5,9 6,8 7,3 10,6 10,2 0,0 0,0 0,0
1995 49,5 11,7 4,0 7,2 10,7 8,8 8,1 0,0 0,0 0,0
1991 47,7 11,6 3,4 8,0 9,0 8,3 5,8 0,0 0,3 5,9
1987 39,9 13,2 0,0 4,1 10,1 12,9 11,9 0,0 0,0 7,9
1983 37,5 15,6 0,0 4,5 11,3 18,5 12,6 0,0 0,0 0,0
1979 29,3 14,7 0,0 2,4 15,1 10,8 11,8 0,0 0,0 15,8
1975 38,8 12,3 0,0 2,6 19,0 19,0 8,3 0,0 0,0 0,0
1971 49,3 12,5 0,0 3,1 9,2 13,7 12,2 0,0 0,0 0,0
1967 45,8 15,6 0,0 4,3 0,0 13,0 16,0 0,0 0,0 5,4
1963 48,2 18,6 0,0 0,0 0,0 15,6 17,7 0,0 0,0 0,0
1959 51,4 13,4 0,0 0,0 0,0 16,8 18,4 0,0 0,0 0,0
1955 46,9 11,9 0,0 0,0 0,0 16,5 24,7 0,0 0,0 0,0
1951 41,7 13,0 0,0 0,0 0,0 16,6 23,2 0,0 0,0 5,6
1947 30,0 14,2 0,0 0,0 0,0 19,1 36,7 0,0 0,0 0,0
1945 40,9 8,4 0,0 0,0 0,0 16,0 26,1 0,0 0,0 8,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 32,0 13,4 10,0 4,1 20,6 1,7 4,3 2,7 6,4 4,8
2015 46,8 12,7 12,2 3,0 4,8 2,4 11,7 3,2 1,0 2,3
2011 45,8 12,1 17,5 4,9 4,7 2,4 8,8 0,7 1,0 2,1
2007 39,3 10,2 20,9 5,4 6,5 2,9 11,1 0,6 1,5 1,7
2003 33,1 12,7 14,0 8,5 10,0 6,1 10,7 0,4 0,8 3,7
1999 42,3 14,7 7,5 6,1 9,0 10,8 6,6 0,6 1,3 1,2
1995 46,0 11,5 4,5 6,9 13,1 11,8 4,6 0,2 0,8 0,7
1991 45,3 12,7 4,7 8,5 11,1 11,3 5,1 0,5 0,7 0,0
1987 44,5 14,4 5,5 4,2 8,1 14,2 8,2 0,0 0,7 0,3
1983 40,1 16,2 3,2 4,2 8,8 18,5 8,3 0,0 0,4 0,4
1979 34,8 17,4 0,4 2,9 14,7 14,0 14,7 0,0 0,2 0,9
1975 40,4 11,4 1,0 2,4 15,3 20,7 7,1 0,0 0,3 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 27,8 19,6 17,1 4,1 14,9 1,6 1,7 1,5 6,6 5,1
2017 36,2 19,1 19,1 3,8 9,7 1,9 3,6 1,4 2,4 2,6
2013 40,4 20,7 18,1 3,9 3,6 3,6 5,8 1,4 0,3 2,2
2009 42,1 10,0 28,9 5,3 4,8 4,0 2,9 0,2 0,6 1,1
2005 38,7 9,3 23,4 7,1 6,5 6,0 5,3 0,1 0,6 3,1
2001 27,7 13,2 15,2 10,7 3,4 16,3 3,4 0,0 0,4 9,8
1997 40,1 9,6 12,6 5,1 6,7 18,7 4,8 0,3 0,8 1,4
1993 45,7 10,3 3,0 8,5 17,4 9,9 3,4 0,1 0,5 1,3
1989 40,1 15,6 10,5 11,1 5,0 13,6 3,3 0,2 0,0 0,6
1985 50,5 20,4 1,9 4,0 6,6 12,8 3,2 0,0 0,4 0,3
1981 41,5 23,8 2,2 2,9 7,9 13,8 7,2 0,0 0,3 0,4
1977 41,3 15,2 1,3 2,6 10,7 0,0 0,0 0,0 0,3 28,8
1973 36,0 10,7 2,0 6,1 14,8 24,7 4,2 0,0 0,4 1,2
1969 50,2 12,9 0,0 2,1 9,1 14,6 11,0 0,0 0,0 0,2
1965 43,4 18,1 0,0 4,4 4,1 14,8 14,8 0,0 0,0 0,4
1961 52,4 16,4 0,0 0,0 0,0 20,2 3,2 0,0 0,0 7,7
1957 53,6 12,6 0,0 0,0 1,0 22,3 9,9 0,0 0,0 0,6
1953 51,5 11,9 0,0 0,0 0,5 20,4 14,5 0,0 0,0 1,1
1949 46,6 14,0 0,0 0,0 0,6 22,6 15,1 0,0 0,0 1,1
1945 39,9 10,6 0,0 0,0 0,1 21,6 23,2 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.9 8.2 9.2 5.5 20.2 1.6 10.3 2.5 8.7 5.9
Valgting 31,6 16,7 8,6 4,4 17,8 1,0 8,4 1,1 5,3 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned