Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Namsos

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 545 46,0 1 668 40,4 3 213 43,1 0,9 43,1 18 -3
H 312 9,3 372 9,0 684 9,2 -2,4 9,2 4 -1
Frp 141 4,2 165 4,0 306 4,1 -1,6 4,1 2 0
SV 234 7,0 284 6,9 518 6,9 -2,5 6,9 3 0
Sp 727 21,7 1 161 28,1 1 888 25,3 10,9 25,3 10 -4
KrF 93 2,8 149 3,6 242 3,2 -1,3 3,2 1 -1
V 83 2,5 104 2,5 187 2,5 -3,9 2,5 1 -2
MDG 99 2,9 70 1,7 169 2,3 0,2 2,3 1 1
R 123 3,7 126 3,1 249 3,3 3,3 3,3 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 728 81,3 3 309 80,1 6 037 80,9 12,8 80,9 33 -5
H+Frp+
KrF+V
629 18,7 790 19,1 1 419 19,0 -9,2 19,0 8 -4
Nærmest til å vinne mandat: R (27 stemmer), tape mandat: Frp (37 stemmer)
Fremmøte: 62,7 % Stemmeberettigede: 12 049 Opptalte stemmer: 7 487
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 43,1 9,2 4,1 6,9 25,3 3,2 2,5 2,3 3,3 0,0
14:25 43,1 9,2 4,1 6,9 25,3 3,2 2,5 2,3 3,3 0,0
07:57 43,1 9,2 4,1 6,9 25,3 3,2 2,5 2,3 3,3 0,0
07:57 43,1 9,2 4,1 6,9 25,3 3,2 2,5 2,3 3,3 0,0
17:43 43,1 9,2 4,1 6,9 25,3 3,2 2,5 2,3 3,3 0,0
17:41 43,1 9,2 4,1 6,9 25,3 3,2 2,5 2,3 3,3 0,0
17:41 43,1 9,2 4,1 6,9 25,3 3,2 2,5 2,3 3,3 0,0
22:39 43,2 9,2 4,1 6,8 25,4 3,2 2,5 2,1 3,3 0,0
22:39 43,2 9,2 4,1 6,8 25,4 3,2 2,5 2,1 3,3 0,0
11:37 46,5 9,4 4,2 6,8 21,8 2,6 2,4 2,7 3,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 42,2 (17) 11,6 (5) 5,7 (2) 9,5 (4) 14,5 (6) 4,6 (2) 6,4 (3) 2,0 (1) 0,0 (0) 3,5 (1)
Poll of polls (brutt ned) 31,1 (13) 10,1 (4) 4,9 (2) 15,1 (6) 24,7 (10) 3,4 (1) 4,7 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 5,9 (2)
Siste lokale målings 32,4 (13) 12,4 (5) 4,9 (2) 9,4 (4) 28,1 (12) 4,6 (2) 3,0 (1) 2,2 (1) 3,1 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,0 (11) 10,5 (4) 4,9 (2) 19,3 (7) 25,0 (10) 3,4 (1) 3,9 (2) 4,2 (2) 0,0 (0) 4,2 (2)
K-snitt september (brutt ned) 31,1 (13) 9,9 (4) 4,5 (2) 16,0 (6) 25,9 (10) 3,4 (1) 4,1 (2) 3,6 (1) 0,0 (0) 5,8 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 53 25
Høyre 21 4 54 38
KrF 19 2 45 42
Venstre 27 1 56 44
Sp 46 4 52 43
Ap 44 6 52 50
SV 44 4 56 55
Rødt 25 2 37 48
MDG 7 3 37 71
Sum 245 28 51 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner.
Mandater i kommunestyret 41 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A / Namdalsav 28/8-2019 32,4 (13) 12,4 (5) 4,9 (2) 9,4 (4) 28,1 (12) 4,6 (2) 3,0 (1) 2,2 (1) 3,1 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,2 11,6 5,7 9,5 14,5 4,6 6,4 2,0 0,0 3,5
2011 37,6 13,3 7,9 15,1 11,5 4,3 7,3 0,0 0,0 2,9
2007 29,0 8,2 13,2 21,5 12,0 4,4 8,3 0,0 0,0 3,3
2003 28,2 7,9 9,4 30,3 10,9 4,0 6,0 0,0 0,0 3,3
1999 31,5 11,4 6,1 25,5 9,7 5,3 6,8 0,0 0,0 3,7
1995 45,2 11,2 0,0 10,5 18,1 5,4 7,6 0,0 0,0 1,9
1991 38,8 11,6 0,0 17,5 14,7 5,6 7,5 0,0 0,0 4,3
1987 41,0 14,2 5,8 8,2 10,1 5,7 10,1 0,0 0,0 4,9
1983 44,8 14,8 2,6 5,1 10,0 6,3 9,0 0,0 0,7 6,6
1979 45,8 15,8 0,0 0,0 11,5 8,1 8,6 0,0 0,0 10,2
1975 42,3 9,3 0,0 7,2 16,3 9,4 8,6 0,0 0,0 6,8
1971 42,5 7,8 0,0 8,3 15,2 9,6 9,9 0,0 0,0 6,7
1967 41,4 7,6 0,0 9,3 14,9 8,4 12,4 0,0 0,0 6,0
1963 45,3 7,0 0,0 4,4 12,9 8,6 13,8 0,0 0,0 8,1
1959 42,5 8,0 0,0 0,0 7,0 6,4 19,6 0,0 0,0 16,5
1955 46,3 6,6 0,0 0,0 7,6 5,8 16,5 0,0 0,0 17,2
1951 44,6 7,3 0,0 0,0 7,0 6,6 19,2 0,0 0,0 15,3
1947 41,5 6,5 0,0 0,0 8,1 6,9 15,2 0,0 0,0 21,8
1945 43,4 4,3 0,0 0,0 7,4 6,4 15,0 0,0 0,0 23,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,2 10,5 7,6 12,4 17,7 5,3 4,2 2,9 1,0 0,3
2011 42,3 12,9 10,6 9,9 13,1 4,4 4,9 0,5 0,5 0,8
2007 32,4 8,0 14,2 16,2 13,2 5,2 9,8 0,5 0,0 0,6
2003 31,3 8,0 11,4 23,7 14,3 5,2 4,4 0,5 0,7 0,5
1999 35,9 10,2 7,7 20,0 12,8 6,4 5,2 0,7 0,7 0,4
1995 45,3 8,3 4,6 8,3 22,7 5,2 4,4 0,6 0,6 0,0
1991 38,6 10,4 2,8 16,1 19,8 5,3 6,4 0,0 0,5 0,0
1987 41,9 14,3 7,0 8,7 13,0 6,1 0,0 0,0 0,5 8,5
1983 45,0 15,5 2,9 6,2 12,4 6,7 7,8 0,0 0,9 2,6
1979 43,2 19,2 0,8 3,4 12,4 8,1 8,3 0,0 0,7 4,0
1975 42,6 10,8 0,6 7,7 17,6 10,0 6,9 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 36,6 15,7 12,7 7,1 17,8 3,2 2,4 1,6 1,4 1,7
2013 44,1 15,3 14,1 4,4 10,1 3,6 5,2 1,4 0,7 1,1
2009 45,3 8,7 19,5 8,6 9,8 4,2 2,9 0,1 0,6 0,4
2005 39,8 7,2 16,8 15,4 10,9 4,9 3,9 0,1 0,3 0,7
2001 35,1 10,8 11,4 15,9 9,2 10,2 3,5 0,2 0,3 3,5
1997 44,3 6,5 10,3 6,9 13,5 11,7 4,9 0,2 0,9 0,8
1993 41,6 8,7 3,0 12,4 24,8 4,7 3,9 0,0 0,3 0,6
1989 40,4 12,1 8,0 16,4 12,5 5,7 4,2 0,2 0,0 0,5
1985 50,8 16,1 2,0 6,9 12,2 5,7 5,1 0,0 0,3 1,0
1981 45,0 19,0 2,1 5,7 0,0 0,0 6,9 0,0 0,8 20,6
1977 48,9 0,0 1,0 5,1 15,3 0,0 0,0 0,0 0,5 29,3
1973 35,8 0,0 3,0 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 45,2
1969 46,7 6,9 0,0 5,9 19,3 8,2 11,3 0,0 0,0 1,7
1965 42,0 7,6 0,0 10,4 16,4 8,1 13,5 0,0 0,0 2,0
1961 48,9 8,1 0,0 0,0 15,0 9,3 13,3 0,0 0,0 5,4
1957 51,1 6,0 0,0 0,0 14,5 8,9 15,6 0,0 0,0 4,0
1953 51,0 8,2 0,0 0,0 13,3 7,5 14,0 0,0 0,0 6,0
1949 47,9 0,0 0,0 0,0 18,1 7,4 18,5 0,0 0,0 8,1
1945 45,9 5,9 0,0 0,0 11,8 0,0 20,4 0,0 0,0 16,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44.4 9.4 5.9 8.6 12.8 5.6 6.3 2.8 0 4.1
Valgting 41,6 12,2 5,7 9,7 14,9 4,3 6,4 1,9 0,0 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned