Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Steinkjer

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 888 35,5 1 947 28,8 3 835 32,1 6,0 13 0
H 770 14,5 779 11,5 1 549 13,0 6,1 5 2
Frp 259 4,9 373 5,5 632 5,3 1,2 2 0
SV 288 5,4 261 3,9 549 4,6 0,6 2 0
Sp 922 17,4 1 667 24,7 2 589 21,7 -23,2 8 -14
V 139 2,6 241 3,6 380 3,2 1,1 1 0
MDG 69 1,3 62 0,9 131 1,1 -1,7 0 -1
R 410 7,7 386 5,7 796 6,7 -0,6 3 0
Andre (vis) 566 10,7 926 13,7 1 492 12,5 11,9 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 577 67,4 4 323 64,0 7 900 66,2 -18,9 26 -15
H+Frp+
KrF+V
1 168 22,0 1 393 20,6 2 561 21,5 8,4 8 2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (19 stemmer), tape mandat: Ap (28 stemmer)
Fremmøte: 63,4 % Stemmeberettigede: 19 109 Opptalte stemmer: 12 067
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
27/11 - 21:39 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
27/11 - 21:39 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
20/9 - 15:15 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
20/9 - 15:15 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
20/9 - 15:15 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
20/9 - 15:15 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
14/9 - 10:30 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
14/9 - 10:30 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4
14/9 - 10:02 32,1 13,0 5,3 4,6 21,7 0,0 3,2 1,1 6,7 12,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 26,1 (13) 6,9 (3) 4,1 (2) 4,0 (2) 44,9 (22) 1,4 (0) 2,1 (1) 2,8 (1) 7,2 (3) 0,6 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,8 (11) 9,1 (4) 5,3 (3) 5,2 (3) 23,5 (12) 1,4 (0) 2,8 (1) 2,0 (1) 7,3 (4) 0,5 (0)
Siste lokale målings 28,2 (11) 12,2 (5) 2,3 (1) 6,2 (2) 24,0 (10) 0,0 (0) 6,2 (2) 1,5 (0) 9,6 (4) 9,9 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,5 (11) 9,4 (5) 5,7 (3) 4,2 (2) 24,9 (13) 1,0 (0) 2,9 (1) 1,7 (1) 6,5 (3) 0,4 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,9 (11) 8,8 (4) 5,4 (3) 5,1 (3) 24,2 (12) 1,4 (0) 2,8 (1) 2,0 (1) 8,3 (4) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 54 27
Høyre 20 2 57 40
Venstre 39 2 45 41
Sp 45 3 45 47
Ap 45 6 51 49
SV 35 3 55 57
Rødt 45 5 49 53
MDG 8 2 50 38
Pensjonistpartiet 39 1 67 54
Industri- og Næringspartiet 19 2 42 21
Norgesdemokratene 10 2 54 10
Sum 316 30 52 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Steinkjer og Verran kommuner.
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 23 955
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 12 114
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,1 %
K-2019 62,6 %
F-2019 59,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 47 til 39. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Anne Berit Lein, Sp (2021-)
Bjørn Arild Gram, Sp (2019-2021)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / S24 5/9-2023 28,2 (11) 12,2 (5) 2,3 (1) 6,2 (2) 24,0 (10) 0,0 (0) 6,2 (2) 1,5 (0) 9,6 (4) 9,9 (4)
Sentio / T-A / SA 4/8-2023 33,3 (13) 14,9 (6) 8,1 (3) 6,8 (3) 24,1 (10) 0,6 (0) 0,9 (0) 2,5 (1) 4,4 (2) 4,3 (1)
Norfakta / S24 11/7-2023 36,9 (15) 9,4 (4) 3,4 (1) 6,8 (3) 25,3 (10) 0,0 (0) 1,7 (0) 4,1 (2) 8,5 (3) 3,8 (1)
InFact / SA 8/9-2022 31,1 (15) 11,6 (6) 7,9 (4) 5,2 (3) 26,5 (13) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,9 (0) 9,8 (5) 4,0 (0)
Norfakta / SA 30/8-2019 24,1 (11) 6,6 (3) 4,3 (2) 5,2 (2) 46,1 (22) 0,9 (0) 3,3 (2) 3,3 (2) 6,1 (3) 0,0 (0)
Sentio / T-A 24/8-2019 27,3 (13) 8,9 (4) 4,0 (2) 4,6 (2) 41,7 (19) 1,5 (1) 2,4 (1) 3,3 (2) 5,6 (3) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 26,1 6,9 4,1 4,0 44,9 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
2015 36,8 6,5 5,0 3,1 39,2 1,7 4,1 3,3 0,0 0,2
2011 38,0 7,7 8,2 3,6 34,7 1,7 5,7 0,0 0,0 0,4
2007 37,0 6,2 14,6 5,9 28,1 2,3 5,1 0,0 0,0 0,7
2003 35,1 5,8 11,2 11,5 24,7 2,3 7,9 0,0 0,8 0,6
1999 41,1 6,9 7,1 6,3 24,9 3,5 6,6 0,0 1,5 2,2
1995 37,6 6,6 4,8 5,3 35,9 2,4 4,8 0,0 0,0 2,6
1991 33,2 10,0 2,8 12,3 31,8 2,7 4,3 0,0 0,0 3,1
1987 40,6 11,5 4,9 4,9 24,3 3,2 6,9 0,0 1,7 2,0
1983 43,0 14,7 0,0 6,4 22,5 3,8 7,3 0,0 1,3 1,0
1979 41,0 14,1 0,0 4,2 24,0 4,0 9,5 0,0 0,0 3,1
1975 43,3 8,7 0,0 5,1 26,1 5,0 8,5 0,0 0,0 3,3
1971 48,6 6,9 0,0 1,6 26,0 3,9 13,0 0,0 0,0 0,0
1967 49,1 8,6 0,0 1,8 24,3 3,5 12,2 0,0 0,0 0,5
1963 51,0 7,6 0,0 0,0 25,1 3,3 11,3 0,0 0,0 1,8
1959 52,0 17,1 0,0 0,0 2,9 4,9 11,9 0,0 0,0 11,1
1955 52,8 16,0 0,0 0,0 2,3 6,1 12,1 0,0 0,0 10,7
1951 49,5 14,7 0,0 0,0 0,0 5,5 15,6 0,0 0,0 14,6
1947 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 16,3 0,0 0,0 31,0
1945 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 13,2 0,0 0,0 31,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 33,4 7,8 4,3 4,3 36,2 1,3 2,4 3,4 4,4 2,6
2015 39,5 7,8 6,0 3,6 33,0 2,2 3,5 3,4 0,8 0,2
2011 44,5 10,2 7,8 3,9 24,0 2,0 5,9 0,5 0,7 0,5
2007 40,0 6,3 14,9 6,3 24,1 2,4 5,6 0,3 0,0 0,3
2003 37,0 6,6 11,2 11,5 24,6 2,7 5,3 0,2 0,7 0,3
1999 42,1 8,0 7,9 7,5 22,7 5,1 4,8 0,4 1,3 0,1
1995 36,1 8,2 5,2 4,8 37,5 2,8 4,1 0,5 0,8 0,0
1991 34,5 8,7 2,8 11,2 36,1 2,5 3,5 0,0 0,8 0,0
1987 41,3 11,7 5,9 6,3 24,1 3,0 0,0 0,0 1,0 6,7
1983 42,3 13,6 2,6 5,7 22,8 3,6 7,4 0,0 1,1 0,9
1979 41,3 13,6 1,1 3,7 23,4 4,1 9,8 0,0 1,0 1,9
1975 43,3 8,5 0,8 4,8 26,0 4,9 8,3 0,0 0,0 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 35,5 9,2 6,7 5,5 30,1 1,1 2,2 1,9 4,7 3,2
2017 35,1 12,5 9,9 4,5 29,1 1,4 2,4 1,7 1,7 1,6
2013 43,6 13,7 11,8 2,7 19,1 2,0 4,5 1,5 0,5 0,5
2009 46,4 7,6 17,0 5,6 16,5 2,5 3,5 0,2 0,6 0,3
2005 43,2 6,3 13,9 10,6 17,0 2,8 5,2 0,0 0,5 0,5
2001 35,4 9,7 9,4 13,8 17,1 8,2 3,5 0,1 0,5 2,4
1997 41,7 6,8 8,8 6,1 20,4 9,6 4,9 0,1 0,9 0,7
1993 41,1 8,9 2,2 9,3 30,5 2,9 4,2 0,0 0,4 0,6
1989 39,6 11,7 7,2 13,0 19,8 3,1 4,9 0,1 0,0 0,6
1985 47,0 16,0 1,7 6,5 18,9 3,2 5,5 0,0 0,5 0,8
1981 43,9 18,0 1,9 4,8 0,0 0,0 9,5 0,0 0,8 21,1
1977 48,6 0,0 1,0 3,7 21,1 0,0 0,0 0,0 0,6 24,9
1973 39,7 0,0 2,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 48,2
1969 48,3 6,8 0,0 2,6 27,8 2,7 11,1 0,0 0,0 0,6
1965 44,8 7,2 0,0 6,6 24,9 3,3 12,7 0,0 0,0 0,7
1961 49,9 13,5 0,0 0,0 13,3 6,1 15,5 0,0 0,0 1,8
1957 55,6 10,3 0,0 0,0 11,9 5,5 15,6 0,0 0,0 1,1
1953 51,6 12,5 0,0 0,0 10,5 7,4 14,1 0,0 0,0 3,9
1949 53,7 0,0 0,0 0,0 16,3 4,4 21,0 0,0 0,0 4,6
1945 50,8 11,7 0,0 0,0 6,1 0,0 23,1 0,0 0,0 8,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 28.5 7.4 4.2 4.8 39.1 1.3 1.8 4 8.7 0.7
Valgting 24,7 6,6 3,9 3,6 48,1 1,4 2,3 2,2 6,4 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned