Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Steinkjer

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 227 28,3 1 930 24,5 3 157 26,1 -10,7 26,1 13 -11
H 321 7,4 515 6,5 836 6,9 0,4 6,9 3 -1
Frp 183 4,2 308 3,9 491 4,1 -1,0 4,1 2 -1
SV 208 4,8 278 3,5 486 4,0 0,9 4,0 2 0
Sp 1 685 38,9 3 751 47,7 5 436 44,9 5,7 44,9 22 -4
KrF 56 1,3 109 1,4 165 1,4 -0,3 1,4 0 -1
V 77 1,8 177 2,2 254 2,1 -2,1 2,1 1 -3
MDG 171 3,9 171 2,2 342 2,8 -0,5 2,8 1 -1
R 375 8,7 502 6,4 877 7,2 7,2 7,2 3 3
Andre (vis) 29 0,7 41 0,5 70 0,6 0,4 0,6 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 666 84,6 6 632 84,3 10 298 85,0 2,6 85,0 41 -13
H+Frp+
KrF+V
637 14,7 1 109 14,1 1 746 14,5 -3,0 14,5 6 -6
Nærmest til å vinne mandat: R (7 stemmer), tape mandat: Ap (25 stemmer)
Fremmøte: 63,2 % Stemmeberettigede: 19 341 Opptalte stemmer: 12 202
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 26,1 6,9 4,1 4,0 44,9 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
14:25 26,1 6,9 4,1 4,0 44,9 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
17:11 26,1 6,9 4,1 4,0 44,9 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
17:11 26,1 6,9 4,1 4,0 44,9 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
04:32 26,2 6,9 4,1 3,9 45,0 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
04:32 26,2 6,9 4,1 3,9 45,0 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
04:32 26,2 6,9 4,1 3,9 45,0 1,4 2,1 2,8 7,2 0,6
02:56 26,1 6,9 4,1 3,9 45,0 1,4 2,0 2,8 7,2 0,6
02:48 26,1 6,9 4,1 3,9 45,0 1,4 2,0 2,8 7,2 0,6
02:45 26,2 7,0 4,1 3,9 44,9 1,4 2,0 2,8 7,3 0,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 36,8 (17) 6,5 (3) 5,0 (2) 3,1 (1) 39,2 (19) 1,7 (1) 4,1 (2) 3,3 (2) 0,0 (0) 0,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,1 (11) 5,6 (2) 4,3 (2) 5,0 (2) 66,8 (27) 1,2 (0) 3,1 (1) 5,7 (2) 0,0 (0) 0,4 (0)
Siste lokale målings 24,1 (11) 6,6 (3) 4,3 (2) 5,2 (2) 46,1 (22) 0,9 (0) 3,3 (2) 3,3 (2) 6,1 (3) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,3 (10) 5,9 (2) 4,3 (2) 6,4 (3) 67,8 (26) 1,2 (0) 2,6 (1) 6,8 (3) 0,0 (0) 0,3 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,2 (11) 5,5 (2) 3,9 (2) 5,3 (2) 70,1 (27) 1,2 (0) 2,7 (1) 5,9 (2) 0,0 (0) 0,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 52 35
Høyre 37 3 49 30
KrF 11 1 60 55
Venstre 36 1 46 44
Sp 53 6 45 49
Ap 40 5 48 48
SV 41 3 59 56
Rødt 35 3 46 43
MDG 9 3 49 33
Demokratene 11 1 57 18
Sum 290 28 50 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Steinkjer og Verran kommuner.
Mandater i kommunestyret 47 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / SA 30/8-2019 24,1 (11) 6,6 (3) 4,3 (2) 5,2 (2) 46,1 (22) 0,9 (0) 3,3 (2) 3,3 (2) 6,1 (3) 0,0 (0)
Sentio / T-A 24/8-2019 27,3 (13) 8,9 (4) 4,0 (2) 4,6 (2) 41,7 (19) 1,5 (1) 2,4 (1) 3,3 (2) 5,6 (3) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,8 6,5 5,0 3,1 39,2 1,7 4,1 3,3 0,0 0,2
2011 38,0 7,7 8,2 3,6 34,7 1,7 5,7 0,0 0,0 0,4
2007 37,0 6,2 14,6 5,9 28,1 2,3 5,1 0,0 0,0 0,7
2003 35,1 5,8 11,2 11,5 24,7 2,3 7,9 0,0 0,8 0,6
1999 41,1 6,9 7,1 6,3 24,9 3,5 6,6 0,0 1,5 2,2
1995 37,6 6,6 4,8 5,3 35,9 2,4 4,8 0,0 0,0 2,6
1991 33,2 10,0 2,8 12,3 31,8 2,7 4,3 0,0 0,0 3,1
1987 40,6 11,5 4,9 4,9 24,3 3,2 6,9 0,0 1,7 2,0
1983 43,0 14,7 0,0 6,4 22,5 3,8 7,3 0,0 1,3 1,0
1979 41,0 14,1 0,0 4,2 24,0 4,0 9,5 0,0 0,0 3,1
1975 43,3 8,7 0,0 5,1 26,1 5,0 8,5 0,0 0,0 3,3
1971 48,6 6,9 0,0 1,6 26,0 3,9 13,0 0,0 0,0 0,0
1967 49,1 8,6 0,0 1,8 24,3 3,5 12,2 0,0 0,0 0,5
1963 51,0 7,6 0,0 0,0 25,1 3,3 11,3 0,0 0,0 1,8
1959 52,0 17,1 0,0 0,0 2,9 4,9 11,9 0,0 0,0 11,1
1955 52,8 16,0 0,0 0,0 2,3 6,1 12,1 0,0 0,0 10,7
1951 49,5 14,7 0,0 0,0 0,0 5,5 15,6 0,0 0,0 14,6
1947 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 16,3 0,0 0,0 31,0
1945 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 13,2 0,0 0,0 31,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,5 7,8 6,0 3,6 33,0 2,2 3,5 3,4 0,8 0,2
2011 44,5 10,2 7,8 3,9 24,0 2,0 5,9 0,5 0,7 0,5
2007 40,0 6,3 14,9 6,3 24,1 2,4 5,6 0,3 0,0 0,3
2003 37,0 6,6 11,2 11,5 24,6 2,7 5,3 0,2 0,7 0,3
1999 42,1 8,0 7,9 7,5 22,7 5,1 4,8 0,4 1,3 0,1
1995 36,1 8,2 5,2 4,8 37,5 2,8 4,1 0,5 0,8 0,0
1991 34,5 8,7 2,8 11,2 36,1 2,5 3,5 0,0 0,8 0,0
1987 41,3 11,7 5,9 6,3 24,1 3,0 0,0 0,0 1,0 6,7
1983 42,3 13,6 2,6 5,7 22,8 3,6 7,4 0,0 1,1 0,9
1979 41,3 13,6 1,1 3,7 23,4 4,1 9,8 0,0 1,0 1,9
1975 43,3 8,5 0,8 4,8 26,0 4,9 8,3 0,0 0,0 3,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,1 12,5 9,9 4,5 29,1 1,4 2,4 1,7 1,7 1,6
2013 43,6 13,7 11,8 2,7 19,1 2,0 4,5 1,5 0,5 0,5
2009 46,4 7,6 17,0 5,6 16,5 2,5 3,5 0,2 0,6 0,3
2005 43,2 6,3 13,9 10,6 17,0 2,8 5,2 0,0 0,5 0,5
2001 35,4 9,7 9,4 13,8 17,1 8,2 3,5 0,1 0,5 2,4
1997 41,7 6,8 8,8 6,1 20,4 9,6 4,9 0,1 0,9 0,7
1993 41,1 8,9 2,2 9,3 30,5 2,9 4,2 0,0 0,4 0,6
1989 39,6 11,7 7,2 13,0 19,8 3,1 4,9 0,1 0,0 0,6
1985 47,0 16,0 1,7 6,5 18,9 3,2 5,5 0,0 0,5 0,8
1981 43,9 18,0 1,9 4,8 0,0 0,0 9,5 0,0 0,8 21,1
1977 48,6 0,0 1,0 3,7 21,1 0,0 0,0 0,0 0,6 24,9
1973 39,7 0,0 2,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 48,2
1969 48,3 6,8 0,0 2,6 27,8 2,7 11,1 0,0 0,0 0,6
1965 44,8 7,2 0,0 6,6 24,9 3,3 12,7 0,0 0,0 0,7
1961 49,9 13,5 0,0 0,0 13,3 6,1 15,5 0,0 0,0 1,8
1957 55,6 10,3 0,0 0,0 11,9 5,5 15,6 0,0 0,0 1,1
1953 51,6 12,5 0,0 0,0 10,5 7,4 14,1 0,0 0,0 3,9
1949 53,7 0,0 0,0 0,0 16,3 4,4 21,0 0,0 0,0 4,6
1945 50,8 11,7 0,0 0,0 6,1 0,0 23,1 0,0 0,0 8,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41 7.3 6.1 4.4 29.6 2.4 4.3 4.6 0 0.3
Valgting 35,4 6,2 4,6 2,7 42,4 1,4 4,1 2,9 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned