Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Stryn

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 147 16,8 357 13,8 504 14,6 1,7 14,6 4 1
H 301 34,5 780 30,2 1 081 31,4 -8,0 31,4 8 -2
Frp 22 2,5 81 3,1 103 3,0 -0,7 3,0 1 0
SV 23 2,6 43 1,7 66 1,9 0,8 1,9 0 0
Sp 246 28,2 924 35,8 1 170 34,0 8,0 34,0 9 2
KrF 36 4,1 129 5,0 165 4,8 -3,5 4,8 1 -1
V 50 5,7 185 7,2 235 6,8 0,6 6,8 2 0
R 30 3,4 54 2,1 84 2,4 2,4 2,4 0 0
Andre (vis) 18 2,1 19 0,7 37 1,1 1,1 1,1 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
446 51,1 1 378 53,4 1 824 52,9 12,9 52,9 13 3
H+Frp+
KrF+V
409 46,8 1 175 45,5 1 584 46,0 -11,6 46,0 12 -3
Nærmest til å vinne mandat: R (13 stemmer), tape mandat: Frp (14 stemmer)
Fremmøte: 63,8 % Stemmeberettigede: 5 450 Opptalte stemmer: 3 454
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
26/9 - 08:45 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
26/9 - 08:45 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
26/9 - 08:45 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
24/9 - 13:38 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
24/9 - 13:38 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
24/9 - 13:38 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
24/9 - 13:38 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
24/9 - 13:38 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1
24/9 - 13:01 14,6 31,4 3,0 1,9 34,0 4,8 6,8 0,0 2,4 1,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 12,9 (3) 39,4 (10) 3,7 (1) 1,1 (0) 26,0 (7) 8,3 (2) 6,2 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 9,5 (2) 34,2 (8) 3,2 (1) 1,8 (0) 44,4 (11) 6,1 (1) 4,6 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 8,9 (2) 35,7 (8) 3,2 (1) 2,3 (0) 45,0 (11) 6,2 (1) 3,8 (1) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 9,5 (2) 33,4 (8) 2,9 (1) 1,9 (0) 46,5 (11) 6,1 (1) 4,0 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 96,5 (25) 102,0 (24) 102,8 (24) 102,4 (24) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 57,6 (15) 48,1 (11) 48,9 (11) 46,4 (11) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 42,4 (10) 59,8 (14) 61,1 (14) 62,2 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 40,4 (11) 55,1 (13) 55,0 (13) 56,6 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 12,9 (3) 39,4 (10) 3,7 (1) 1,1 (0) 26,0 (7) 8,3 (2) 6,2 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 1 56 9
Høyre 25 3 50 40
KrF 10 2 57 60
Venstre 24 0 46 42
Sp 25 0 46 48
Ap 21 0 51 57
SV 9 1 46 22
Rødt 7 2 46 71
Partiet De Kristne 8 2 59 63
Sum 140 11 50 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 4 54 17
Høyre 27 3 49 37
KrF 11 0 54 55
Venstre 15 0 49 40
Sp 24 0 45 38
Ap 22 2 50 41
SV 7 1 47 57
Miljøpartiet Dei Grøne 7 2 45 57
Sum 125 12 49 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 52 20
Høyre 23 3 41 30
KrF 12 0 54 67
Venstre 11 0 46 45
Sp 22 0 44 45
Ap 24 2 45 46
Sum 107 8 46 41
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1449).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 110
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 103
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,1 %
F-2015 55,0 %
K-2015 58,1 %
S-2013 75,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Sven Flo, H (2011-)
Nils Petter Støyva, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 12,9 39,4 3,7 1,1 26,0 8,3 6,2 2,4 0,0 0,0
2011 17,7 31,9 7,2 0,0 28,5 8,4 6,3 0,0 0,0 0,0
2007 28,8 12,5 11,9 3,5 29,2 9,5 4,5 0,0 0,0 0,0
2003 27,7 11,2 10,2 6,3 29,2 10,3 4,6 0,0 0,0 0,5
1999 16,5 16,1 14,1 0,0 33,7 12,9 6,8 0,0 0,0 0,0
1995 15,6 19,4 9,4 0,0 37,0 10,3 8,3 0,0 0,0 0,0
1991 18,3 22,9 4,9 0,0 35,4 10,2 4,2 0,0 4,2 0,0
1987 19,9 25,6 0,0 0,0 30,0 13,8 6,8 0,0 4,0 0,0
1983 23,3 23,6 0,0 0,0 28,5 16,6 5,7 0,0 2,3 0,0
1979 19,7 21,4 0,0 0,0 29,3 15,1 7,5 0,0 0,0 7,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 10,7 28,4 4,5 1,3 36,7 10,6 3,8 2,5 0,6 1,0
2011 26,3 20,3 7,7 1,4 28,2 7,4 3,9 0,3 0,8 3,6
2007 20,1 17,7 9,6 3,5 36,4 7,9 3,7 0,2 0,6 0,4
2003 16,7 15,1 9,4 4,6 35,6 14,0 2,7 0,0 1,1 0,8
1999 14,5 27,2 12,1 1,8 29,2 11,2 3,3 0,0 0,8 0,0
1995 14,8 22,6 16,1 1,9 27,9 11,1 4,4 0,0 0,7 0,6
1991 17,3 22,6 4,3 4,2 31,0 16,3 3,2 0,0 1,1 0,0
1987 19,9 21,2 5,4 1,3 21,5 24,5 4,8 0,0 1,4 0,0
1983 20,0 18,7 2,7 1,5 31,1 19,7 4,4 0,0 1,4 0,5
1979 15,4 25,1 1,0 0,8 32,2 20,0 3,8 0,0 0,9 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,2 25,6 11,6 1,8 33,7 4,7 3,0 1,3 0,9 1,1
2013 24,2 29,1 10,5 1,2 20,8 7,5 3,5 1,4 0,6 1,1
2009 21,7 14,3 17,1 3,9 32,0 7,6 2,7 0,1 0,4 0,3
2005 21,0 9,8 17,0 6,4 27,6 10,7 5,9 0,0 0,4 1,2
2001 16,6 13,0 10,5 7,9 22,6 19,7 6,4 0,0 0,2 3,1
1997 23,1 8,6 13,9 3,0 25,2 20,5 5,1 0,1 0,3 0,2
1993 23,5 11,6 4,9 4,3 40,0 12,8 2,3 0,0 0,1 0,6
1989 20,9 15,7 6,8 3,4 37,0 12,8 2,3 0,0 0,0 1,0
1985 24,8 19,9 1,1 1,7 37,5 12,0 2,3 0,0 0,6 0,1
1981 20,8 30,8 1,8 1,4 24,7 14,9 4,5 0,0 0,8 0,2
1977 18,3 19,5 1,1 1,0 38,2 16,6 3,8 0,0 0,9 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.6 35.6 4.2 0.6 23.9 11.6 5 2.5 0 0
Valgting 11,9 40,4 3,6 1,3 26,6 7,4 6,5 2,4 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned