Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gloppen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 134 12,3 235 11,0 369 11,5 3,2 11,5 3 1
H 91 8,3 204 9,6 295 9,2 3,1 9,2 2 0
SV 79 7,2 82 3,9 161 5,0 1,5 5,0 1 0
Sp 460 42,1 1 103 51,9 1 563 48,7 6,3 48,7 13 2
KrF 167 15,3 247 11,6 414 12,9 -11,2 12,9 4 -3
V 34 3,1 49 2,3 83 2,6 -2,4 2,6 1 0
MDG 80 7,3 107 5,0 187 5,8 2,3 5,8 2 1
Andre (vis) 47 4,3 91 4,3 138 4,3 -2,8 4,3 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
753 69,0 1 527 71,8 2 280 71,0 13,3 71,0 19 4
H+Frp+
KrF+V
292 26,7 500 23,5 792 24,7 -10,5 24,7 7 -3
Nærmest til å vinne mandat: H (1 stemmer), tape mandat: V (1 stemmer)
Fremmøte: 71,2 % Stemmeberettigede: 4 541 Opptalte stemmer: 3 219
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
26/9 - 08:45 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
26/9 - 08:45 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
26/9 - 08:45 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
24/9 - 13:38 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
24/9 - 13:38 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
24/9 - 13:38 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
24/9 - 13:38 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
24/9 - 13:38 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3
24/9 - 13:01 11,5 9,2 0,0 5,0 48,7 12,9 2,6 5,8 0,0 4,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 8,3 (2) 6,1 (2) 0,0 (0) 3,5 (1) 42,4 (11) 24,1 (7) 5,0 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 7,1 (2)
Poll of polls (brutt ned) 6,1 (1) 5,3 (1) 0,0 (0) 5,6 (1) 72,3 (15) 17,9 (4) 3,7 (1) 6,1 (1) 0,0 (0) 12,0 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 5,7 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 7,1 (2) 73,3 (15) 18,1 (4) 3,1 (0) 7,2 (2) 0,0 (0) 8,4 (2)
K-snitt september (brutt ned) 6,1 (1) 5,2 (1) 0,0 (0) 5,9 (1) 75,8 (16) 17,7 (4) 3,2 (0) 6,3 (1) 0,0 (0) 11,6 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 59,2 (15) 87,7 (18) 89,2 (18) 91,0 (18) SV, Ap, Sp, V
Borgerlige 35,2 (10) 26,9 (6) 26,7 (5) 26,1 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,7 (15) 90,1 (18) 93,3 (20) 94,1 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 71,4 (19) 93,9 (20) 94,5 (19) 96,7 (20) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 8,3 (2) 6,1 (2) 0,0 (0) 3,5 (1) 42,4 (11) 24,1 (7) 5,0 (1) 3,5 (1) 0,0 (0) 7,1 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 13 1 54 23
KrF 17 1 55 29
Venstre 17 2 51 29
Sp 33 1 47 45
Ap 22 2 50 45
SV 28 2 49 79
MDG 13 2 43 31
Samfunnsdemokratane 19 2 52 53
Sum 162 13 50 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 2 49 44
KrF 19 1 56 21
Venstre 17 2 51 29
Sp 33 2 47 55
Ap 17 6 51 47
SV 19 2 50 63
Miljøpartiet Dei Grøne 7 2 38 29
Samfunnsdemokratane 25 2 47 52
Sum 153 19 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 19 2 48 47
KrF 15 3 56 13
Venstre 13 3 47 31
Sp 32 1 46 41
Ap 13 2 46 46
SV 21 2 52 62
Samfunnsdemokratane 20 2 46 55
Sum 133 15 48 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1445).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 666
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 135
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,3 %
F-2015 66,7 %
K-2015 70,9 %
S-2013 81,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Leidulf Gloppestad, Sp (2015-)
Anders Ryssdal, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 8,3 6,1 0,0 3,5 42,4 24,1 5,0 3,5 0,0 7,1
2011 9,9 19,1 0,0 5,2 34,2 12,0 6,2 0,0 0,0 13,3
2007 11,3 12,4 5,0 6,6 47,9 12,0 4,9 0,0 0,0 0,0
2003 9,9 9,9 5,2 10,0 47,2 12,4 5,3 0,0 0,0 0,0
1999 12,6 13,7 0,0 7,9 35,8 21,1 8,9 0,0 0,0 0,0
1995 14,4 11,2 0,0 6,5 43,9 15,0 9,0 0,0 0,0 0,0
1991 13,2 13,1 0,0 7,8 40,4 17,4 7,2 0,0 0,9 0,0
1987 16,2 18,0 0,0 0,0 35,8 16,1 10,4 0,0 0,0 3,6
1983 14,3 17,3 0,0 0,0 36,5 18,2 8,3 0,0 0,0 5,4
1979 9,6 15,3 0,0 0,0 23,1 16,1 10,6 0,0 0,0 25,4
1975 9,7 6,2 0,0 0,0 30,3 18,0 7,0 0,0 0,0 28,8
1971 11,2 5,9 0,0 0,0 33,2 12,3 11,4 0,0 0,0 26,0
1967 12,7 5,8 0,0 0,0 30,4 10,3 12,4 0,0 0,0 28,3
1963 14,0 4,9 0,0 0,0 47,9 12,7 14,8 0,0 0,0 5,7
1959 14,3 6,0 0,0 0,0 40,2 11,5 23,0 0,0 0,0 4,9
1955 17,0 6,5 0,0 0,0 43,7 11,3 21,5 0,0 0,0 0,0
1951 16,2 7,9 0,0 0,0 40,6 0,0 32,2 0,0 0,0 3,2
1947 13,7 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 22,8 0,0 0,0 41,7
1945 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 10,0 4,8 1,6 3,2 55,9 15,7 3,8 3,4 0,5 1,1
2011 9,7 16,6 2,5 3,8 37,6 13,2 2,7 0,3 0,8 12,7
2007 8,7 6,1 5,0 4,9 60,6 11,1 2,6 0,1 0,7 0,2
2003 8,1 5,4 4,6 6,0 60,9 10,4 3,4 0,0 1,0 0,2
1999 9,1 6,3 2,2 4,9 55,3 15,1 6,6 0,0 0,6 0,0
1995 13,6 8,8 2,6 4,2 41,4 14,3 14,2 0,0 0,5 0,4
1991 12,5 14,2 1,4 8,0 40,3 17,9 5,3 0,0 0,3 0,0
1987 16,7 18,2 2,7 3,0 32,6 17,4 8,9 0,0 0,6 0,0
1983 13,3 17,5 1,6 3,3 37,7 17,0 8,1 0,0 0,8 0,7
1979 10,5 15,6 0,9 2,1 40,8 19,0 8,8 0,0 0,7 1,6
1975 9,2 10,2 0,0 2,2 44,8 21,0 4,2 0,0 0,0 8,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 14,4 9,2 5,3 4,7 48,5 9,6 4,3 2,7 0,5 0,8
2013 10,0 7,1 4,7 3,0 44,0 19,8 8,3 1,4 0,3 1,5
2009 13,9 9,1 10,0 5,1 46,8 11,6 2,7 0,1 0,5 0,1
2005 15,0 5,2 10,0 9,1 35,7 18,1 5,3 0,0 0,7 0,9
2001 10,7 11,0 5,7 10,6 27,4 25,5 7,0 0,0 0,4 1,8
1997 17,7 9,7 4,3 5,3 28,4 25,1 8,5 0,1 0,5 0,3
1993 16,6 9,3 1,2 6,8 43,8 16,5 4,4 0,0 0,1 1,2
1989 16,9 13,4 4,5 5,5 34,8 18,8 5,7 0,0 0,0 0,5
1985 20,7 21,2 1,1 3,1 30,1 18,1 4,9 0,0 0,4 0,3
1981 14,4 23,1 1,1 2,1 27,1 19,4 11,2 0,0 0,6 1,0
1977 15,6 14,8 0,3 1,6 32,5 23,9 8,8 0,0 0,3 2,2
1973 11,8 5,6 1,3 4,0 44,2 23,0 6,0 0,0 0,2 3,8
1969 14,4 15,9 0,0 0,6 31,4 28,2 9,5 0,0 0,0 0,0
1965 14,1 12,8 0,0 1,2 38,2 19,5 14,2 0,0 0,0 0,0
1961 16,2 3,9 0,0 0,0 34,3 32,7 12,9 0,0 0,0 0,0
1957 17,1 7,3 0,0 0,0 40,3 17,2 18,1 0,0 0,0 0,0
1953 16,3 9,6 0,0 0,0 30,9 28,6 14,6 0,0 0,0 0,0
1949 16,6 10,1 0,0 0,0 38,0 0,0 35,2 0,0 0,0 0,1
1945 17,5 6,2 0,0 0,0 35,4 0,0 40,7 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 10.1 5.6 0 4.3 34.5 25.6 7.3 6.2 0 6.3
Valgting 7,6 6,3 0,0 3,2 45,1 23,5 4,2 2,6 0,0 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned