Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Stad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 172 11,6 380 10,6 552 11,0 -0,3 11,0 4 -1
H 105 7,1 227 6,3 332 6,6 -5,6 6,6 2 -4
Frp 108 7,3 302 8,4 410 8,1 -0,4 8,1 3 -2
SV 109 7,4 157 4,4 266 5,3 2,4 5,3 2 1
Sp 415 28,0 978 27,2 1 393 27,6 0,9 27,6 9 -3
KrF 72 4,9 193 5,4 265 5,3 -1,9 5,3 2 -1
V 499 33,7 1 323 36,8 1 822 36,2 14,7 36,2 11 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
696 47,0 1 515 42,1 2 211 43,9 3,0 43,9 15 -3
H+Frp+
KrF+V
784 53,0 2 045 56,9 2 829 56,2 6,8 56,2 18 -5
Nærmest til å vinne mandat: Ap (3 stemmer), tape mandat: V (9 stemmer)
Fremmøte: 69,2 % Stemmeberettigede: 7 368 Opptalte stemmer: 5 076
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 11,0 6,6 8,1 5,3 27,6 5,3 36,2 0,0 0,0 0,0
14:25 11,0 6,6 8,1 5,3 27,6 5,3 36,2 0,0 0,0 0,0
17:13 11,0 6,6 8,1 5,3 27,6 5,3 36,2 0,0 0,0 0,0
17:13 11,0 6,6 8,1 5,3 27,6 5,3 36,2 0,0 0,0 0,0
12:44 10,9 6,6 8,2 5,2 27,7 5,3 36,1 0,0 0,0 0,0
23:50 11,0 6,6 8,1 5,2 27,7 5,3 36,2 0,0 0,0 0,0
23:50 11,0 6,6 8,1 5,2 27,7 5,3 36,2 0,0 0,0 0,0
22:00 11,7 7,1 7,4 7,1 28,2 5,1 33,5 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 11,3 (4) 12,2 (4) 8,6 (3) 2,9 (1) 26,7 (9) 7,2 (2) 21,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,7 (3)
Poll of polls (brutt ned) 8,3 (2) 10,6 (3) 7,3 (2) 4,6 (1) 45,5 (13) 5,3 (2) 15,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,3 (5)
Siste lokale målings 14,0 (5) 12,0 (4) 5,5 (2) 7,7 (2) 33,6 (11) 5,5 (2) 21,7 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 7,8 (2) 11,1 (3) 7,3 (2) 5,8 (2) 46,2 (14) 5,4 (2) 13,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 11,5 (4)
K-snitt september (brutt ned) 8,3 (2) 10,4 (3) 6,7 (2) 4,9 (1) 47,8 (14) 5,3 (2) 13,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,8 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 1 50 19
Høyre 27 1 50 22
KrF 20 4 52 50
Venstre 39 2 51 49
Sp 39 3 42 46
Ap 33 4 51 48
SV 22 3 52 59
Sum 196 18 49 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Selje og Eid kommuner.
Mandater i kommunestyret 33 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Fjordabl. 3/9-2019 14,0 (5) 12,0 (4) 5,5 (2) 7,7 (2) 33,6 (11) 5,5 (2) 21,7 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Fjordabl. 24/5-2019 12,7 (4) 13,7 (4) 8,8 (3) 3,8 (1) 35,5 (12) 5,0 (2) 20,5 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 11,3 12,2 8,6 2,9 26,7 7,2 21,4 0,0 0,0 9,7
2011 7,2 14,4 10,3 1,9 16,8 8,8 32,1 0,0 0,0 8,6
2007 25,1 19,2 11,9 3,4 19,6 10,7 8,2 0,0 0,0 2,0
2003 20,3 12,2 11,4 4,4 21,7 10,1 15,2 0,0 0,0 4,7
1999 14,0 26,1 8,5 3,9 18,9 12,5 9,2 0,0 0,0 7,0
1995 15,4 27,5 3,3 3,7 24,3 9,4 10,4 0,0 0,0 6,0
1991 18,9 20,4 2,6 4,1 27,5 10,2 11,8 0,0 0,0 4,6
1987 23,4 26,0 0,0 2,1 22,1 13,0 13,3 0,0 0,0 0,0
1983 26,3 24,6 0,0 0,0 23,4 16,3 9,4 0,0 0,0 0,0
1979 18,1 24,1 0,0 0,0 26,4 16,8 12,6 0,0 0,0 2,1
1975 11,4 21,9 0,0 0,0 26,4 17,6 11,4 0,0 0,0 11,3
1971 11,2 14,4 0,0 0,0 24,8 6,5 13,1 0,0 0,0 30,0
1967 12,4 5,5 0,0 0,0 18,9 5,8 11,4 0,0 0,0 46,0
1963 13,5 5,9 0,0 0,0 16,9 5,1 11,6 0,0 0,0 47,0
1959 10,0 9,4 0,0 0,0 11,5 5,4 11,3 0,0 0,0 52,4
1955 15,2 13,5 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 67,0
1951 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 78,1
1947 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,4
1945 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 12,7 11,4 9,2 2,8 37,7 7,0 15,0 2,2 0,7 1,3
2011 6,5 15,1 16,9 2,7 26,8 7,6 17,4 0,5 1,2 5,3
2007 16,4 12,2 14,1 3,8 36,7 9,6 6,1 0,1 0,5 0,6
2003 13,4 10,5 13,0 5,1 34,1 8,7 13,4 0,0 1,1 0,8
1999 13,3 18,6 9,5 3,8 29,2 12,8 12,0 0,0 0,8 0,0
1995 17,8 18,8 4,9 3,3 26,8 17,2 9,8 0,0 0,5 0,8
1991 15,1 24,5 3,5 5,1 22,5 10,0 18,9 0,0 0,5 0,0
1987 22,1 30,6 5,8 1,9 17,4 12,0 9,1 0,0 1,3 0,0
1983 23,2 29,3 3,5 2,4 18,4 14,4 7,8 0,0 0,5 0,4
1979 17,6 29,2 1,1 1,7 22,6 17,3 8,0 0,0 0,4 2,1
1975 5,1 4,5 0,0 6,4 13,4 12,5 3,6 0,0 0,0 54,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 13,0 16,5 17,0 3,7 28,2 6,0 11,9 2,1 0,9 0,7
2013 11,3 14,1 15,5 2,2 25,5 10,2 17,9 1,4 0,4 1,5
2009 21,8 11,0 22,5 5,0 23,4 7,2 8,1 0,1 0,7 0,3
2005 20,4 6,9 21,3 7,8 22,7 9,0 10,6 0,0 0,3 1,0
2001 14,3 15,3 15,2 10,3 16,7 19,6 5,1 0,0 0,3 3,2
1997 21,3 17,4 9,9 3,6 17,7 22,2 7,3 0,0 0,4 0,2
1993 22,8 13,1 2,9 6,0 35,3 12,7 5,5 0,0 0,1 1,7
1989 24,1 18,7 9,4 4,7 20,3 15,0 7,4 0,0 0,0 0,3
1985 27,1 26,6 2,2 2,0 21,7 14,1 6,1 0,0 0,1 0,1
1981 20,5 31,1 2,2 1,9 16,4 18,9 8,2 0,0 0,4 0,3
1977 19,2 24,0 1,0 1,3 21,2 24,0 7,9 0,0 0,2 1,1
1973 11,3 10,6 2,6 11,5 26,7 26,8 8,5 0,0 0,1 1,7
1969 18,4 26,5 0,0 0,4 17,3 29,5 8,1 0,0 0,0 0,0
1965 18,9 18,8 0,0 1,2 22,2 23,3 15,6 0,0 0,0 0,0
1961 22,6 18,7 0,0 0,0 21,0 20,3 17,4 0,0 0,0 0,0
1957 22,4 17,6 0,0 0,0 18,2 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0
1953 21,9 21,6 0,0 0,0 16,1 20,8 19,6 0,0 0,0 0,0
1949 19,5 24,8 0,0 0,0 17,8 0,0 37,4 0,0 0,0 0,6
1945 16,7 11,3 0,0 0,0 12,6 0,0 39,1 0,0 0,0 20,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 12.8 12.5 8.9 2.7 24.1 6.6 21.4 0 0 11
Valgting 10,8 12,1 8,5 2,9 27,5 7,3 21,5 0,0 0,0 9,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned