Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bremanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 218 32,3 382 28,4 600 29,9 -4,8 29,9 7 -1
H 75 11,1 229 17,1 304 15,2 -6,5 15,2 4 -1
SV 52 7,7 63 4,7 115 5,7 1,9 5,7 1 0
Sp 193 28,6 321 23,9 514 25,6 6,3 25,6 6 1
KrF 24 3,6 33 2,5 57 2,8 -3,3 2,8 0 -1
V 113 16,7 302 22,5 415 20,7 6,4 20,7 5 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
463 68,6 766 57,0 1 229 61,2 3,4 61,2 14 0
H+Frp+
KrF+V
212 31,4 564 42,0 776 38,7 -3,4 38,7 9 0
Nærmest til å vinne mandat: KrF (4 stemmer), tape mandat: H (19 stemmer)
Fremmøte: 68,9 % Stemmeberettigede: 2 950 Opptalte stemmer: 2 018
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 29,9 15,2 0,0 5,7 25,6 2,8 20,7 0,0 0,0 0,0
14:25 29,9 15,2 0,0 5,7 25,6 2,8 20,7 0,0 0,0 0,0
17:06 29,9 15,2 0,0 5,7 25,6 2,8 20,7 0,0 0,0 0,0
17:06 29,9 15,2 0,0 5,7 25,6 2,8 20,7 0,0 0,0 0,0
23:22 30,0 15,3 0,0 5,3 25,3 2,7 21,3 0,0 0,0 0,0
22:19 30,0 15,3 0,0 5,3 25,3 2,7 21,3 0,0 0,0 0,0
14:26 32,8 11,3 0,0 6,5 27,9 3,3 18,1 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,7 (8) 21,7 (5) 0,0 (0) 3,9 (1) 19,3 (5) 6,1 (1) 14,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,6 (6) 18,8 (4) 0,0 (0) 6,1 (1) 33,0 (8) 4,6 (1) 10,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 31,5 (7) 24,7 (6) 12,3 (3) 5,5 (1) 15,1 (4) 4,1 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,9 (5) 19,7 (5) 0,0 (0) 7,9 (2) 33,5 (8) 4,6 (1) 8,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,6 (6) 18,4 (4) 0,0 (0) 6,5 (2) 34,6 (8) 4,5 (1) 9,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,0 (12) 62,5 (14) 49,4 (12) 65,7 (16) 64,0 (15) SV, Sp, KrF, H
Borgerlige 42,1 (9) 33,9 (8) 46,6 (11) 33,1 (8) 32,1 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 57,9 (14) 64,7 (15) 52,1 (12) 65,3 (15) 66,7 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 39,7 (9) 48,1 (12) 24,7 (6) 46,9 (11) 48,3 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,7 (8) 21,7 (5) 0,0 (0) 3,9 (1) 19,3 (5) 6,1 (1) 14,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 24 1 48 38
KrF 8 0 65 50
Venstre 28 4 46 43
Sp 29 2 56 38
Ap 27 2 46 44
SV 11 1 53 45
Sum 127 10 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 29 1 48 34
KrF 12 1 60 50
Venstre 20 1 53 35
Sp 26 2 51 42
Ap 29 2 49 41
SV 7 2 53 43
Sum 123 9 51 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 4 52 36
Høyre 29 1 46 17
KrF 13 0 57 54
Venstre 19 1 60 47
Sp 29 2 51 41
Ap 21 2 43 38
SV 23 4 45 52
Sum 145 14 50 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1438).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 949
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 789
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,5 %
F-2015 54,7 %
K-2015 60,0 %
S-2013 76,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Audun-Åge Røys, H (2015-)
Karl Vidar Førde, Sp (2011-2015)
Kåre Olav Svarstad, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Frp 4/6-2011 31,5 (7) 24,7 (6) 12,3 (3) 5,5 (1) 15,1 (4) 4,1 (1) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,7 21,7 0,0 3,9 19,3 6,1 14,3 0,0 0,0 0,0
2011 25,6 22,8 9,3 5,9 21,2 5,5 9,7 0,0 0,0 0,0
2007 48,1 13,6 8,8 5,9 13,2 6,7 3,6 0,0 0,0 0,0
2003 41,2 16,8 5,1 9,5 14,8 7,2 5,3 0,0 0,0 0,0
1999 40,0 27,2 0,0 0,0 20,2 8,3 4,3 0,0 0,0 0,0
1995 27,4 13,2 2,1 15,4 27,6 9,4 4,9 0,0 0,0 0,0
1991 29,3 22,6 2,4 11,6 17,4 11,9 4,8 0,0 0,0 0,0
1987 38,9 27,5 0,0 6,0 11,7 11,0 4,9 0,0 0,0 0,0
1983 40,8 19,3 0,0 3,9 13,1 13,4 5,6 0,0 0,4 3,5
1979 14,4 14,1 0,0 1,7 11,9 8,5 6,1 0,0 0,0 43,2
1975 17,1 9,6 0,0 0,0 16,9 12,9 9,6 0,0 0,0 34,0
1971 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5
1967 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,9
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 95,3
1959 13,1 5,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 78,7
1955 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,8
1951 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 0,0 0,0 42,1
1947 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 30,4
1945 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,1 13,1 5,3 3,1 22,2 7,2 7,0 3,1 0,7 1,3
2011 27,3 19,8 11,4 4,1 19,6 7,6 7,1 0,3 1,1 1,7
2007 33,6 11,8 11,1 6,0 22,7 8,4 5,5 0,2 0,6 0,3
2003 23,5 9,0 7,7 7,1 20,3 5,5 25,9 0,0 0,6 0,5
1999 30,3 12,9 3,3 3,6 15,7 9,1 24,6 0,0 0,5 0,0
1995 24,2 13,5 2,5 7,3 15,3 7,5 28,5 0,0 0,7 0,5
1991 37,9 16,9 2,3 7,0 14,5 10,4 10,3 0,0 0,6 0,0
1987 36,4 26,4 3,8 3,2 12,0 12,2 4,8 0,0 1,2 0,0
1983 37,2 19,5 1,3 4,0 10,9 15,8 5,9 0,0 0,5 4,8
1979 30,2 20,8 0,4 2,6 17,5 13,9 12,1 0,0 0,7 1,8
1975 16,7 4,7 0,0 10,8 7,1 11,9 8,6 0,0 0,0 40,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,2 18,8 12,2 4,1 28,6 4,5 2,8 1,9 1,0 0,9
2013 26,3 22,3 17,2 2,1 14,8 8,5 5,8 1,0 0,4 1,5
2009 27,2 12,5 21,7 6,9 21,6 6,7 2,3 0,1 0,8 0,2
2005 28,7 8,2 17,7 12,0 17,5 9,6 4,9 0,0 0,3 1,1
2001 21,0 13,0 12,2 16,2 10,4 19,9 4,1 0,0 0,2 3,0
1997 28,6 9,2 8,5 3,5 11,6 17,1 21,2 0,0 0,2 0,1
1993 34,9 11,9 1,6 9,3 23,6 14,4 3,7 0,0 0,1 0,4
1989 32,7 19,9 6,2 8,0 10,1 17,3 5,4 0,0 0,0 0,5
1985 39,0 24,2 1,4 3,4 11,0 15,3 4,8 0,0 0,2 0,5
1981 31,5 28,9 1,5 3,7 8,7 17,4 6,9 0,0 0,4 0,9
1977 33,2 22,1 0,9 1,6 10,6 24,0 5,9 0,0 0,3 1,3
1973 22,0 8,9 1,9 16,5 15,6 24,0 7,8 0,0 0,2 3,2
1969 34,7 21,5 0,0 0,8 9,1 16,6 17,1 0,0 0,0 0,0
1965 31,0 16,5 0,0 2,5 10,5 14,9 24,5 0,0 0,0 0,0
1961 44,4 9,6 0,0 0,0 5,1 10,7 30,2 0,0 0,0 0,0
1957 46,0 6,7 0,0 0,0 4,7 13,3 29,3 0,0 0,0 0,0
1953 37,9 12,9 0,0 0,0 2,3 9,4 37,6 0,0 0,0 0,0
1949 38,9 11,7 0,0 0,0 2,2 0,0 45,8 0,0 0,0 1,3
1945 32,4 14,3 0,0 0,0 0,8 0,0 35,2 0,0 0,0 17,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.8 11.1 0 5.8 26.2 8.6 11.4 0 0 0
Valgting 34,2 24,3 0,0 3,4 17,6 5,5 15,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned