Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sunnfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 102 22,3 1 200 19,4 2 302 20,9 -4,0 8 -3
H 789 16,0 835 13,5 1 624 14,8 -6,5 6 -4
Frp 219 4,4 226 3,7 445 4,0 1,5 2 1
SV 705 14,3 792 12,8 1 497 13,6 4,6 5 1
Sp 907 18,3 1 446 23,4 2 353 21,4 -4,9 8 -4
KrF 145 2,9 218 3,5 363 3,3 -0,3 1 -1
V 438 8,9 741 12,0 1 179 10,7 6,7 4 2
MDG 225 4,6 185 3,0 410 3,7 -0,9 1 -1
R 113 2,3 84 1,4 197 1,8 -1,0 0 -1
Andre (vis) 302 6,1 321 5,2 623 5,7 4,8 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 052 61,7 3 707 60,1 6 759 61,4 -6,2 22 -8
H+Frp+
KrF+V
1 591 32,2 2 020 32,7 3 611 32,8 1,4 13 -2
Nærmest til å vinne mandat: R (10 stemmer), tape mandat: Frp (23 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 17 143 Opptalte stemmer: 11 117
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
20/9 - 15:15 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
20/9 - 15:15 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
14/9 - 10:02 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
14/9 - 10:02 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
14/9 - 10:02 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
13/9 - 09:53 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
13/9 - 09:53 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
13/9 - 09:53 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6
12/9 - 19:39 20,9 14,8 4,0 13,6 21,4 3,3 10,7 3,7 1,8 5,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 25,0 (11) 21,3 (10) 2,6 (1) 9,0 (4) 26,3 (12) 3,6 (2) 4,0 (2) 4,6 (2) 2,7 (1) 0,9 (0)
Poll of polls (brutt ned) 20,9 (8) 27,9 (11) 3,4 (1) 11,6 (5) 13,8 (6) 3,7 (2) 5,3 (2) 3,3 (1) 2,8 (1) 0,8 (0)
Siste lokale målings 22,7 (8) 15,3 (6) 6,9 (3) 13,7 (5) 17,6 (7) 3,6 (1) 8,8 (3) 3,4 (1) 2,9 (1) 5,0 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,6 (9) 29,0 (12) 3,7 (1) 9,4 (4) 14,6 (6) 2,7 (1) 5,4 (2) 2,7 (1) 2,5 (1) 0,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,0 (8) 27,0 (11) 3,4 (1) 11,4 (5) 14,2 (6) 3,8 (2) 5,4 (2) 3,2 (1) 3,2 (1) 0,9 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 27,4 (10) 17,5 (7) 2,1 (1) 10,6 (4) 21,2 (8) 3,3 (1) 4,0 (2) 7,0 (3) 3,2 (1) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 1 48 22
Høyre 42 4 51 33
KrF 19 1 54 32
Venstre 27 1 47 37
Sp 41 1 45 44
Ap 40 4 53 53
SV 30 4 56 57
Rødt 19 3 52 47
MDG 15 4 55 60
Industri- og Næringspartiet 8 2 49 25
Konservativt 9 2 50 78
Sum 259 27 51 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Gaular, Jølster, Førde og Naustdal kommuner.
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 22 215
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 11 144
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,4 %
K-2019 66,7 %
F-2019 64,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 45 til 37. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Olve Grotle, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Firda 6/9-2023 22,7 (8) 15,3 (6) 6,9 (3) 13,7 (5) 17,6 (7) 3,6 (1) 8,8 (3) 3,4 (1) 2,9 (1) 5,0 (2)
InFact / Firda 20/6-2023 26,2 (10) 20,6 (8) 7,6 (3) 10,2 (4) 18,9 (7) 4,1 (1) 5,5 (2) 2,9 (1) 2,0 (1) 2,0 (0)
InFact / Firda 3/9-2019 22,4 (10) 18,9 (9) 4,9 (2) 9,0 (4) 30,9 (14) 4,1 (2) 2,7 (1) 4,6 (2) 1,6 (1) 0,9 (0)
InFact / Firda 26/6-2019 22,2 (10) 17,7 (8) 4,1 (2) 5,4 (3) 31,9 (15) 3,4 (2) 4,1 (2) 4,7 (2) 3,2 (1) 3,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 25,0 21,3 2,6 9,0 26,3 3,6 4,0 4,6 2,7 0,9
2015 29,9 20,3 1,6 8,4 22,9 6,5 6,2 3,0 0,5 0,7
2011 23,9 26,0 5,5 8,2 17,9 8,3 9,5 0,0 0,6 0,0
2007 21,9 17,8 6,1 8,2 27,0 8,0 6,6 0,0 1,8 2,6
2003 15,4 14,7 5,5 15,7 25,2 8,4 7,5 0,0 2,8 4,9
1999 19,9 16,2 2,6 8,3 22,6 11,5 7,1 0,0 2,3 9,4
1995 22,6 12,5 1,9 7,3 27,7 12,1 8,3 0,0 2,3 5,3
1991 23,6 12,9 1,4 8,5 31,6 12,2 6,5 0,0 1,5 1,8
1987 24,4 18,5 2,5 5,8 22,1 14,5 7,1 0,0 2,1 3,1
1983 23,0 17,3 1,4 3,3 23,0 15,7 5,9 0,0 1,4 8,9
1979 17,6 22,0 0,0 1,5 25,1 16,7 4,2 0,0 1,0 11,8
1975 17,2 11,2 0,0 0,0 26,6 17,1 2,1 0,0 0,0 25,9
1971 16,3 8,2 0,0 0,0 24,1 13,9 8,3 0,0 0,0 29,3
1967 14,8 6,0 0,0 0,0 19,0 10,7 10,8 0,0 0,0 38,7
1963 16,3 1,9 0,0 0,0 27,2 10,8 10,1 0,0 0,0 33,8
1959 20,2 2,3 0,0 0,0 35,8 9,2 5,3 0,0 0,0 27,2
1955 17,9 2,4 0,0 0,0 39,8 6,7 13,2 0,0 0,0 20,0
1951 17,9 1,5 0,0 0,0 37,9 3,9 20,9 0,0 0,0 17,8
1947 16,7 0,0 0,0 0,0 25,0 6,1 17,5 0,0 0,0 34,6
1945 24,4 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 20,5 0,0 0,0 30,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 22,4 14,4 3,1 7,8 32,3 5,1 4,5 4,9 2,4 3,0
2015 21,5 11,4 2,8 6,0 40,9 6,3 5,1 3,7 1,2 1,1
2011 20,7 14,8 6,0 7,9 36,7 7,4 4,0 0,6 0,9 1,0
2007 21,7 14,7 8,5 8,3 30,8 8,6 5,0 0,3 1,8 0,3
2003 17,2 12,4 7,6 13,3 32,3 8,9 4,7 0,0 2,9 0,6
1999 17,5 16,3 4,4 8,3 30,4 16,3 5,3 0,0 1,5 0,0
1995 21,1 17,4 3,2 7,1 26,2 14,3 8,4 0,0 1,8 0,6
1991 19,6 15,5 2,4 11,7 30,0 13,9 4,9 0,0 2,0 0,0
1987 24,7 18,4 5,2 6,9 17,5 16,7 8,8 0,0 1,9 0,0
1983 24,5 18,9 2,3 4,5 21,6 18,2 7,2 0,0 1,8 1,0
1979 18,8 25,1 0,4 2,7 22,2 20,7 6,6 0,0 1,3 2,2
1975 14,5 37,5 0,0 1,2 13,4 16,2 1,8 0,0 0,0 15,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 26,5 16,5 6,7 7,6 25,9 4,1 3,2 3,3 3,8 2,3
2017 24,0 20,3 7,8 6,0 28,8 4,8 3,6 2,6 1,2 0,9
2013 28,2 18,8 8,5 5,0 20,2 9,6 5,7 2,0 0,7 1,4
2009 27,9 13,6 13,1 6,8 25,7 8,6 2,8 0,1 1,0 0,3
2005 25,3 9,9 13,5 11,1 22,4 10,7 5,4 0,0 0,8 0,9
2001 19,6 13,2 8,2 12,9 17,0 18,2 7,9 0,0 0,5 2,4
1997 26,6 10,0 5,4 7,9 19,5 23,4 6,0 0,0 0,8 0,3
1993 26,1 10,1 1,0 9,0 31,3 18,2 3,3 0,0 0,6 0,5
1989 24,6 14,4 4,7 8,9 20,0 22,3 3,9 0,0 0,0 1,1
1985 29,8 23,5 1,1 3,7 17,3 19,1 4,4 0,0 0,9 0,3
1981 23,0 28,9 1,4 3,0 16,2 19,4 6,5 0,0 1,1 0,5
1977 22,9 19,1 0,7 1,9 20,5 29,1 2,8 0,0 0,9 2,3
1973 19,6 7,5 2,3 2,0 32,2 28,7 2,2 0,0 0,4 5,1
1969 21,5 16,1 0,0 0,6 26,7 29,4 5,8 0,0 0,0 0,0
1965 20,0 16,2 0,0 1,0 31,2 21,3 10,3 0,0 0,0 0,0
1961 22,5 12,6 0,0 0,0 32,2 21,4 11,3 0,0 0,0 0,0
1957 22,7 6,5 0,0 0,0 35,7 19,3 15,9 0,0 0,0 0,0
1953 21,3 7,8 0,0 0,0 33,7 22,3 14,9 0,0 0,0 0,0
1949 25,1 6,9 0,0 0,0 40,2 0,0 27,3 0,0 0,0 0,5
1945 19,1 7,6 0,0 0,0 38,8 0,0 34,0 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.1 20.9 2.7 9 25.5 3.7 3.4 6.7 3.4 1.3
Valgting 25,4 21,5 2,6 9,0 26,7 3,6 4,3 3,7 2,4 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned