Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sunnfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 847 24,0 1 936 25,3 2 783 25,0 -4,9 25,0 11 -14
H 734 20,8 1 638 21,4 2 372 21,3 1,0 21,3 10 -8
Frp 94 2,7 195 2,5 289 2,6 1,0 2,6 1 0
SV 316 8,9 686 9,0 1 002 9,0 0,6 9,0 4 -5
Sp 895 25,3 2 035 26,6 2 930 26,3 3,4 26,3 12 -16
KrF 129 3,7 271 3,5 400 3,6 -2,9 3,6 2 -4
V 119 3,4 326 4,3 445 4,0 -2,2 4,0 2 -4
MDG 235 6,6 282 3,7 517 4,6 1,6 4,6 2 1
R 120 3,4 186 2,4 306 2,7 2,3 2,7 1 1
Andre (vis) 45 1,3 55 0,7 100 0,9 0,2 0,9 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 413 68,3 5 125 66,9 7 538 67,6 3,0 67,6 30 -33
H+Frp+
KrF+V
1 076 30,4 2 430 31,7 3 506 31,5 -3,1 31,5 15 -16
Nærmest til å vinne mandat: R (69 stemmer), tape mandat: KrF (37 stemmer)
Fremmøte: 67,3 % Stemmeberettigede: 16 712 Opptalte stemmer: 11 198
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 25,0 21,3 2,6 9,0 26,3 3,6 4,0 4,6 2,7 0,9
18:11 25,0 21,3 2,6 9,0 26,3 3,6 4,0 4,6 2,7 0,9
05:16 25,1 21,5 2,6 8,9 26,5 3,6 3,9 4,4 2,7 0,9
05:16 25,1 21,5 2,6 8,9 26,5 3,6 3,9 4,4 2,7 0,9
05:13 25,1 21,5 2,6 8,9 26,5 3,6 3,9 4,4 2,7 0,9
23:23 25,1 21,5 2,6 8,9 26,5 3,6 3,9 4,4 2,7 0,9
23:07 20,5 19,4 2,7 8,7 33,3 4,0 3,5 3,9 2,7 1,2
23:07 20,5 19,4 2,7 8,7 33,3 4,0 3,5 3,9 2,7 1,2
15:11 24,2 21,3 2,7 8,5 25,8 3,6 3,0 6,0 3,4 1,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 29,9 (14) 20,3 (9) 1,6 (1) 8,4 (4) 22,9 (10) 6,5 (3) 6,2 (3) 3,0 (1) 0,5 (0) 0,7 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,0 (9) 17,6 (7) 1,4 (0) 13,3 (6) 39,1 (17) 4,8 (2) 4,6 (2) 5,3 (2) 0,9 (0) 1,1 (0)
Siste lokale målings 22,4 (10) 18,9 (9) 4,9 (2) 9,0 (4) 30,9 (14) 4,1 (2) 2,7 (1) 4,6 (2) 1,6 (1) 0,9 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,6 (8) 18,4 (7) 1,4 (0) 17,0 (7) 39,7 (16) 4,9 (2) 3,9 (2) 6,2 (3) 0,8 (0) 0,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,1 (9) 17,2 (7) 1,3 (0) 14,1 (6) 41,0 (17) 4,8 (2) 4,0 (2) 5,4 (2) 0,9 (0) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 2 57 29
Høyre 51 4 51 33
KrF 31 1 54 55
Venstre 37 2 47 46
Sp 51 1 48 43
Ap 50 5 48 52
SV 32 4 58 56
Rødt 25 4 51 48
MDG 15 2 52 40
Partiet De Kristne 10 1 54 60
Sum 316 26 51 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Gaular, Jølster, Førde og Naustdal kommuner.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Firda 3/9-2019 22,4 (10) 18,9 (9) 4,9 (2) 9,0 (4) 30,9 (14) 4,1 (2) 2,7 (1) 4,6 (2) 1,6 (1) 0,9 (0)
InFact / Firda 26/6-2019 22,2 (10) 17,7 (8) 4,1 (2) 5,4 (3) 31,9 (15) 3,4 (2) 4,1 (2) 4,7 (2) 3,2 (1) 3,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,9 20,3 1,6 8,4 22,9 6,5 6,2 3,0 0,5 0,7
2011 23,9 26,0 5,5 8,2 17,9 8,3 9,5 0,0 0,6 0,0
2007 21,9 17,8 6,1 8,2 27,0 8,0 6,6 0,0 1,8 2,6
2003 15,4 14,7 5,5 15,7 25,2 8,4 7,5 0,0 2,8 4,9
1999 19,9 16,2 2,6 8,3 22,6 11,5 7,1 0,0 2,3 9,4
1995 22,6 12,5 1,9 7,3 27,7 12,1 8,3 0,0 2,3 5,3
1991 23,6 12,9 1,4 8,5 31,6 12,2 6,5 0,0 1,5 1,8
1987 24,4 18,5 2,5 5,8 22,1 14,5 7,1 0,0 2,1 3,1
1983 23,0 17,3 1,4 3,3 23,0 15,7 5,9 0,0 1,4 8,9
1979 17,6 22,0 0,0 1,5 25,1 16,7 4,2 0,0 1,0 11,8
1975 17,2 11,2 0,0 0,0 26,6 17,1 2,1 0,0 0,0 25,9
1971 16,3 8,2 0,0 0,0 24,1 13,9 8,3 0,0 0,0 29,3
1967 14,8 6,0 0,0 0,0 19,0 10,7 10,8 0,0 0,0 38,7
1963 16,3 1,9 0,0 0,0 27,2 10,8 10,1 0,0 0,0 33,8
1959 20,2 2,3 0,0 0,0 35,8 9,2 5,3 0,0 0,0 27,2
1955 17,9 2,4 0,0 0,0 39,8 6,7 13,2 0,0 0,0 20,0
1951 17,9 1,5 0,0 0,0 37,9 3,9 20,9 0,0 0,0 17,8
1947 16,7 0,0 0,0 0,0 25,0 6,1 17,5 0,0 0,0 34,6
1945 24,4 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 20,5 0,0 0,0 30,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,5 11,4 2,8 6,0 40,9 6,3 5,1 3,7 1,2 1,1
2011 20,7 14,8 6,0 7,9 36,7 7,4 4,0 0,6 0,9 1,0
2007 21,7 14,7 8,5 8,3 30,8 8,6 5,0 0,3 1,8 0,3
2003 17,2 12,4 7,6 13,3 32,3 8,9 4,7 0,0 2,9 0,6
1999 17,5 16,3 4,4 8,3 30,4 16,3 5,3 0,0 1,5 0,0
1995 21,1 17,4 3,2 7,1 26,2 14,3 8,4 0,0 1,8 0,6
1991 19,6 15,5 2,4 11,7 30,0 13,9 4,9 0,0 2,0 0,0
1987 24,7 18,4 5,2 6,9 17,5 16,7 8,8 0,0 1,9 0,0
1983 24,5 18,9 2,3 4,5 21,6 18,2 7,2 0,0 1,8 1,0
1979 18,8 25,1 0,4 2,7 22,2 20,7 6,6 0,0 1,3 2,2
1975 14,5 37,5 0,0 1,2 13,4 16,2 1,8 0,0 0,0 15,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,0 20,3 7,8 6,0 28,8 4,8 3,6 2,6 1,2 0,9
2013 28,2 18,8 8,5 5,0 20,2 9,6 5,7 2,0 0,7 1,4
2009 27,9 13,6 13,1 6,8 25,7 8,6 2,8 0,1 1,0 0,3
2005 25,3 9,9 13,5 11,1 22,4 10,7 5,4 0,0 0,8 0,9
2001 19,6 13,2 8,2 12,9 17,0 18,2 7,9 0,0 0,5 2,4
1997 26,6 10,0 5,4 7,9 19,5 23,4 6,0 0,0 0,8 0,3
1993 26,1 10,1 1,0 9,0 31,3 18,2 3,3 0,0 0,6 0,5
1989 24,6 14,4 4,7 8,9 20,0 22,3 3,9 0,0 0,0 1,1
1985 29,8 23,5 1,1 3,7 17,3 19,1 4,4 0,0 0,9 0,3
1981 23,0 28,9 1,4 3,0 16,2 19,4 6,5 0,0 1,1 0,5
1977 22,9 19,1 0,7 1,9 20,5 29,1 2,8 0,0 0,9 2,3
1973 19,6 7,5 2,3 2,0 32,2 28,7 2,2 0,0 0,4 5,1
1969 21,5 16,1 0,0 0,6 26,7 29,4 5,8 0,0 0,0 0,0
1965 20,0 16,2 0,0 1,0 31,2 21,3 10,3 0,0 0,0 0,0
1961 22,5 12,6 0,0 0,0 32,2 21,4 11,3 0,0 0,0 0,0
1957 22,7 6,5 0,0 0,0 35,7 19,3 15,9 0,0 0,0 0,0
1953 21,3 7,8 0,0 0,0 33,7 22,3 14,9 0,0 0,0 0,0
1949 25,1 6,9 0,0 0,0 40,2 0,0 27,3 0,0 0,0 0,5
1945 19,1 7,6 0,0 0,0 38,8 0,0 34,0 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.5 20.3 1.7 8.7 18.5 7.8 6.5 4.5 0.3 1.2
Valgting 29,7 20,3 1,6 8,3 24,2 6,1 6,2 2,6 0,5 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned