Poll of polls

Kommunestyrevalg: Fjaler

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 59 18,0 207 18,2 266 18,2 -11,9 18,2 4 -3
H 19 5,8 90 7,9 109 7,5 0,7 7,5 2 0
Frp 16 4,9 28 2,5 44 3,0 3,0 3,0 1 1
SV 27 8,3 89 7,8 116 7,9 1,8 7,9 2 1
Sp 108 33,0 342 30,0 450 30,8 -5,6 30,8 7 -1
KrF 4 1,2 28 2,5 32 2,2 -2,0 2,2 0 -1
V 45 13,8 253 22,2 298 20,4 9,5 20,4 5 2
MDG 49 15,0 96 8,4 145 9,9 6,4 9,9 2 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
243 74,3 734 64,4 977 66,8 -9,3 66,8 15 -2
H+Frp+
KrF+V
84 25,7 399 35,0 483 33,1 11,2 33,1 8 2
Nærmest til å vinne mandat: KrF (12 stemmer), tape mandat: Frp (2 stemmer)
Fremmøte: 71,9 % Stemmeberettigede: 2 044 Opptalte stemmer: 1 466
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
24/9 - 13:38 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
24/9 - 13:01 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
24/9 - 13:01 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0
12/9 - 14:25 18,2 7,5 3,0 7,9 30,8 2,2 20,4 9,9 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,1 (7) 6,8 (2) 0,0 (0) 6,2 (1) 36,4 (8) 4,2 (1) 10,9 (3) 3,5 (1) 0,0 (0) 1,9 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,2 (4) 5,9 (1) 0,0 (0) 9,9 (2) 62,1 (13) 3,1 (0) 8,0 (2) 6,1 (1) 0,0 (0) 3,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,7 (4) 6,2 (1) 0,0 (0) 12,6 (3) 63,0 (13) 3,2 (0) 6,7 (1) 7,2 (1) 0,0 (0) 2,3 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,2 (5) 5,8 (1) 0,0 (0) 10,5 (2) 65,1 (13) 3,1 (0) 7,0 (1) 6,3 (1) 0,0 (0) 3,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 47,8 (12) 36,1 (7) 33,6 (6) 35,0 (7) Ap, V, H
Borgerlige 21,9 (6) 17,0 (3) 16,1 (2) 15,9 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 76,2 (17) 100,3 (20) 103,5 (21) 104,1 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 51,4 (12) 73,2 (15) 72,9 (14) 75,2 (14) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,1 (7) 6,8 (2) 0,0 (0) 6,2 (1) 36,4 (8) 4,2 (1) 10,9 (3) 3,5 (1) 0,0 (0) 1,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 1 48 31
Høyre 19 1 43 16
KrF 11 1 57 73
Venstre 24 2 46 42
Sp 19 2 43 53
Ap 20 2 44 45
SV 12 1 48 50
MDG 18 4 49 50
Sum 136 14 46 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 2 41 14
KrF 16 1 59 63
Venstre 29 1 45 52
Sp 23 2 38 48
Ap 23 2 41 43
SV 11 1 53 45
Partiet De Kristne 8 2 62 38
Miljøpartiet Dei Grøne 12 4 47 50
Sum 143 15 46 44
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 19 1 45 21
KrF 18 1 56 50
Venstre 29 1 44 45
Sp 21 2 38 29
Ap 22 2 44 36
SV 14 1 49 50
Sum 123 8 46 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1429).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 837
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,9 %
F-2015 64,7 %
K-2015 69,2 %
S-2013 79,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Kjetil Høgseth Felde, Sp (2019-)
Gunhild Berge Stang, V (2015-2019)
Arve Helle, Ap (2007-2015)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,1 6,8 0,0 6,2 36,4 4,2 10,9 3,5 0,0 1,9
2011 45,9 12,6 0,0 5,7 18,7 4,7 12,5 0,0 0,0 0,0
2007 36,4 16,8 0,0 10,3 16,9 5,1 14,5 0,0 0,0 0,0
2003 24,1 18,8 0,0 11,9 24,0 5,0 16,2 0,0 0,0 0,0
1999 28,0 23,7 0,0 7,5 23,7 7,6 9,6 0,0 0,0 0,0
1995 28,5 18,0 0,0 8,2 29,9 7,4 8,1 0,0 0,0 0,0
1991 26,6 12,1 0,0 11,2 36,1 6,9 7,0 0,0 0,0 0,0
1987 32,9 16,7 0,0 10,6 23,8 8,1 7,9 0,0 0,0 0,0
1983 37,4 14,7 0,0 5,0 24,5 11,0 7,4 0,0 0,0 0,0
1979 28,9 14,6 0,0 4,1 27,4 10,4 5,8 0,0 0,0 8,8
1975 32,3 7,8 0,0 3,4 32,4 14,1 4,8 0,0 0,0 5,3
1971 33,6 0,0 0,0 4,0 30,4 10,8 14,1 0,0 0,0 7,1
1967 36,4 0,0 0,0 4,5 31,1 10,6 17,4 0,0 0,0 0,0
1963 35,4 0,0 0,0 0,0 30,3 9,9 22,7 0,0 0,0 1,6
1959 29,8 0,0 0,0 0,0 34,3 0,0 25,6 0,0 0,0 10,4
1955 32,5 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 21,5 0,0 0,0 26,8
1951 31,0 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 22,1 0,0 0,0 26,7
1947 33,6 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 18,5 0,0 0,0 39,3
1945 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,2 6,6 1,8 3,8 42,0 3,1 13,2 4,3 1,0 1,9
2011 33,9 11,0 3,0 3,8 34,7 5,2 6,4 0,5 0,9 0,5
2007 29,5 11,4 5,0 9,2 31,5 5,6 5,4 0,5 1,4 0,5
2003 28,2 9,8 4,5 14,0 28,5 4,8 7,0 0,0 2,5 0,6
1999 22,3 13,3 2,6 8,3 34,9 10,1 6,0 0,0 2,5 0,0
1995 24,1 11,6 2,0 9,8 34,9 1,5 6,8 0,0 8,4 0,8
1991 29,2 12,4 1,8 9,8 30,4 9,2 6,2 0,0 0,9 0,0
1987 20,3 12,8 1,7 32,1 17,8 8,2 6,4 0,0 0,7 0,0
1983 40,4 14,8 1,5 4,0 20,6 11,5 5,3 0,0 1,3 0,7
1979 31,0 15,7 0,8 4,4 26,1 13,0 5,8 0,0 1,0 2,1
1975 36,4 23,0 0,0 2,2 12,0 15,7 3,0 0,0 0,0 7,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,1 14,0 6,0 5,4 42,1 2,3 4,2 3,2 2,1 0,8
2013 27,0 16,8 7,1 4,6 26,5 7,8 6,6 1,5 0,9 1,1
2009 27,8 11,3 9,1 6,6 34,2 5,1 4,4 0,3 0,7 0,5
2005 26,5 9,3 10,9 11,7 26,1 7,1 5,5 0,0 0,7 2,2
2001 20,3 12,1 6,9 11,9 19,7 14,2 6,8 0,0 1,5 6,7
1997 25,9 7,9 5,2 6,7 24,4 19,9 8,5 0,2 1,1 0,2
1993 28,1 7,8 0,8 9,5 37,4 10,4 4,9 0,0 0,3 0,9
1989 30,5 14,2 4,4 8,2 23,4 12,7 4,9 0,0 0,0 1,8
1985 39,3 17,3 1,0 4,2 21,0 11,9 4,6 0,0 0,4 0,2
1981 33,9 21,5 1,4 3,9 17,3 15,3 5,3 0,0 0,8 0,6
1977 35,9 13,6 0,6 2,8 19,6 18,7 3,2 0,0 0,8 4,9
1973 35,1 5,9 3,0 3,5 23,3 20,5 4,0 0,0 0,1 4,5
1969 43,6 6,4 0,0 0,9 21,4 16,2 11,5 0,0 0,0 0,0
1965 36,3 5,7 0,0 2,2 24,4 12,3 19,1 0,0 0,0 0,0
1961 37,5 5,5 0,0 0,0 23,7 13,8 19,5 0,0 0,0 0,0
1957 38,7 3,8 0,0 0,0 25,3 11,9 20,3 0,0 0,0 0,0
1953 37,3 5,7 0,0 0,0 20,9 13,2 22,9 0,0 0,0 0,0
1949 40,7 5,4 0,0 0,0 22,2 0,0 31,2 0,0 0,0 0,5
1945 34,9 6,8 0,0 0,0 17,9 0,0 38,6 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 30.2 7.6 0 6.9 30.9 3.1 12.5 5.6 0 3.1
Valgting 30,1 6,6 0,0 6,0 37,7 4,5 10,5 3,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned