Poll of polls

Kommunestyrevalg: Askvoll

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 66 14,3 127 11,2 193 12,2 -4,5 12,2 2 -1
H 154 33,4 365 32,2 519 32,8 -5,0 32,8 7 -1
SV 57 12,4 69 6,1 126 8,0 3,1 8,0 2 1
Sp 108 23,4 340 30,0 448 28,3 10,7 28,3 6 2
V 76 16,5 219 19,3 295 18,7 -4,4 18,7 4 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
231 50,1 536 47,3 767 48,5 9,3 48,5 10 2
H+Frp+
KrF+V
230 49,9 584 51,5 814 51,5 -9,4 51,5 11 -2
Nærmest til å vinne mandat: Ap (7 stemmer), tape mandat: SV (11 stemmer)
Fremmøte: 67,7 % Stemmeberettigede: 2 386 Opptalte stemmer: 1 595
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,7 (3) 37,8 (8) 0,0 (0) 4,9 (1) 17,6 (4) 0,0 (0) 23,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 12,3 (3) 32,8 (7) 0,0 (0) 7,8 (2) 30,1 (6) 0,0 (0) 16,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 11,5 (2) 34,3 (7) 0,0 (0) 10,0 (2) 30,5 (7) 0,0 (0) 14,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 12,3 (3) 32,1 (7) 0,0 (0) 8,3 (2) 31,5 (6) 0,0 (0) 14,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (21) 99,9 (21) 100,5 (21) 99,1 (21) SV, Ap, Sp, V, H
Borgerlige 60,8 (13) 49,7 (10) 48,5 (10) 47,0 (10) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 39,2 (8) 50,2 (11) 52,0 (11) 52,1 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 40,6 (9) 47,0 (9) 44,7 (10) 46,4 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 16,7 (3) 37,8 (8) 0,0 (0) 4,9 (1) 17,6 (4) 0,0 (0) 23,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 20 3 52 30
Venstre 26 3 50 46
Sp 14 4 40 29
Ap 13 2 54 46
SV 13 2 50 62
Sum 86 14 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 2 48 33
Venstre 27 3 47 37
Sp 12 2 44 33
Ap 16 2 46 44
SV 13 1 51 54
Sum 86 10 48 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 22 3 46 27
KrF 12 2 49 50
Venstre 27 3 44 41
Sp 16 4 46 38
Ap 15 2 46 47
SV 14 1 45 50
Kystpartiet 7 0 49 29
Sum 113 15 46 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1428).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 029
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,6 %
F-2015 61,5 %
K-2015 66,3 %
S-2013 77,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ole André Klausen, H (2019-)
Ole André Klausen, H (2017-2019)
Frida Melvær, H (2011-2017)
Aud Kari Steinsland, Ap (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, H
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 16,7 37,8 0,0 4,9 17,6 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0
2011 17,5 29,8 0,0 3,2 16,6 7,5 24,3 0,0 0,0 1,2
2007 24,3 11,2 5,2 3,4 24,4 7,9 21,9 0,0 0,0 1,7
2003 19,7 13,2 3,8 9,5 16,6 6,6 28,4 0,0 0,0 2,3
1999 19,8 18,2 0,0 5,7 27,0 10,9 18,4 0,0 0,0 0,0
1995 20,9 15,6 0,0 7,8 37,5 11,9 6,1 0,0 0,0 0,0
1991 21,8 9,8 0,0 6,9 38,0 12,6 7,3 0,0 0,0 3,6
1987 24,0 16,6 0,0 6,2 19,4 16,6 11,2 0,0 0,5 5,4
1983 26,0 21,5 0,0 2,8 19,7 14,3 9,6 0,0 0,9 5,2
1979 15,4 11,7 0,0 0,0 20,9 11,5 7,5 0,0 0,0 33,0
1975 18,7 11,3 0,0 0,0 29,0 11,7 0,0 0,0 0,0 29,3
1971 17,5 5,7 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 63,4
1967 17,6 12,9 0,0 0,0 0,0 14,6 21,4 0,0 0,0 33,4
1963 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0
1959 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 0,0 43,6
1955 16,6 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7
1951 27,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,2
1947 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
1945 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,3 16,8 4,1 3,0 32,2 7,9 13,3 1,6 0,3 2,5
2011 20,8 21,3 4,8 2,7 26,2 7,8 13,6 0,1 0,5 2,2
2007 21,9 9,1 6,6 4,3 31,2 7,5 16,4 0,1 0,6 2,4
2003 17,2 10,9 6,0 10,6 26,4 7,3 17,3 0,0 0,7 3,7
1999 25,8 12,3 4,8 6,0 24,2 13,2 12,8 0,0 1,0 0,0
1995 19,2 9,7 2,6 19,9 26,4 12,8 6,8 0,0 0,8 1,7
1991 21,7 10,3 1,6 13,4 25,9 21,5 4,7 0,0 0,8 0,0
1987 22,0 13,9 3,4 8,0 12,5 13,1 25,9 0,0 1,3 0,0
1983 21,3 23,9 1,3 2,6 31,0 12,9 5,3 0,0 1,3 0,3
1979 14,8 14,1 1,4 1,0 47,1 13,8 6,1 0,0 0,7 1,0
1975 15,5 21,5 0,0 2,0 39,4 14,7 2,3 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 17,6 26,8 6,2 3,7 32,4 5,8 4,1 1,3 0,7 1,5
2013 24,9 19,2 10,9 3,0 20,6 9,5 8,2 1,1 0,3 2,3
2009 24,4 11,8 14,0 3,3 32,6 8,1 4,0 0,1 0,6 1,2
2005 23,4 7,9 12,4 6,8 24,1 10,4 8,6 0,0 0,4 5,9
2001 18,4 10,7 7,1 6,9 15,4 19,1 9,1 0,0 0,4 12,9
1997 25,9 7,5 7,0 4,2 22,4 21,8 10,1 0,0 0,5 0,6
1993 26,5 7,9 1,1 5,9 37,4 16,3 3,6 0,0 0,1 1,2
1989 29,4 16,1 5,9 5,3 19,3 18,5 4,5 0,0 0,0 0,9
1985 30,2 25,7 1,7 2,7 15,6 18,5 4,6 0,0 0,8 0,2
1981 22,6 27,8 2,6 1,3 15,5 22,8 6,3 0,0 0,6 0,4
1977 22,7 17,8 1,3 1,4 19,5 31,1 3,8 0,0 0,2 2,2
1973 19,6 4,9 3,9 2,1 28,1 32,5 4,7 0,0 0,4 3,9
1969 25,2 14,0 0,0 0,6 17,9 26,1 16,2 0,0 0,0 0,0
1965 23,0 10,3 0,0 1,2 21,3 19,6 24,5 0,0 0,0 0,0
1961 27,5 9,5 0,0 0,0 17,5 20,7 24,8 0,0 0,0 0,0
1957 27,1 7,6 0,0 0,0 14,5 23,2 27,6 0,0 0,0 0,0
1953 24,1 13,3 0,0 0,0 13,8 17,2 31,7 0,0 0,0 0,0
1949 25,7 12,9 0,0 0,0 12,5 0,0 48,9 0,0 0,0 0,1
1945 23,1 13,5 0,0 0,0 8,5 0,0 44,6 0,0 0,0 10,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 18.7 39.9 0 6.6 14.5 0 20.2 0 0 0
Valgting 16,1 37,3 0,0 4,4 18,4 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned