Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Askvoll

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 63 11,0 82 9,0 145 9,9 -2,3 2 0
H 261 45,4 335 36,7 596 40,7 7,9 9 2
SV 61 10,6 112 12,3 173 11,8 3,9 3 1
Sp 96 16,7 214 23,4 310 21,2 -7,1 4 -2
KrF 39 6,8 50 5,5 89 6,1 6,1 1 1
V 55 9,6 95 10,4 150 10,3 -8,4 2 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
220 38,3 408 44,6 628 42,9 -5,5 9 -1
H+Frp+
KrF+V
355 61,7 480 52,5 835 57,1 5,6 12 1
Nærmest til å vinne mandat: Sp (2 stemmer), tape mandat: SV (1 stemmer)
Fremmøte: 65,6 % Stemmeberettigede: 2 296 Opptalte stemmer: 1 489
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0
12/9 - 17:22 9,9 40,7 0,0 11,8 21,2 6,1 10,3 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 12,2 (2) 32,8 (7) 0,0 (0) 8,0 (2) 28,3 (6) 0,0 (0) 18,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 10,2 (2) 43,1 (9) 0,0 (0) 10,2 (2) 14,8 (3) 0,0 (0) 24,9 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,5 (2) 40,9 (9) 0,0 (0) 10,5 (2) 14,0 (3) 0,0 (0) 25,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 10,2 (2) 41,4 (9) 0,0 (0) 10,3 (2) 15,2 (3) 0,0 (0) 25,4 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 13,4 (3) 27,0 (6) 0,0 (0) 9,4 (2) 22,9 (6) 0,0 (0) 18,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 3 54 35
KrF 8 2 59 50
Venstre 21 2 45 52
Sp 16 2 50 31
Ap 14 2 62 43
SV 16 2 51 56
Sum 92 13 52 45
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1428).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 949
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 581
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 78,8 %
K-2019 66,3 %
F-2019 61,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ole André Klausen, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 12,2 32,8 0,0 8,0 28,3 0,0 18,7 0,0 0,0 0,0
2015 16,7 37,8 0,0 4,9 17,6 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0
2011 17,5 29,8 0,0 3,2 16,6 7,5 24,3 0,0 0,0 1,2
2007 24,3 11,2 5,2 3,4 24,4 7,9 21,9 0,0 0,0 1,7
2003 19,7 13,2 3,8 9,5 16,6 6,6 28,4 0,0 0,0 2,3
1999 19,8 18,2 0,0 5,7 27,0 10,9 18,4 0,0 0,0 0,0
1995 20,9 15,6 0,0 7,8 37,5 11,9 6,1 0,0 0,0 0,0
1991 21,8 9,8 0,0 6,9 38,0 12,6 7,3 0,0 0,0 3,6
1987 24,0 16,6 0,0 6,2 19,4 16,6 11,2 0,0 0,5 5,4
1983 26,0 21,5 0,0 2,8 19,7 14,3 9,6 0,0 0,9 5,2
1979 15,4 11,7 0,0 0,0 20,9 11,5 7,5 0,0 0,0 33,0
1975 18,7 11,3 0,0 0,0 29,0 11,7 0,0 0,0 0,0 29,3
1971 17,5 5,7 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 63,4
1967 17,6 12,9 0,0 0,0 0,0 14,6 21,4 0,0 0,0 33,4
1963 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0
1959 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 0,0 43,6
1955 16,6 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7
1951 27,0 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,2
1947 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4
1945 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,2 13,4 2,3 4,8 36,7 5,7 12,0 2,4 1,7 3,8
2015 18,3 16,8 4,1 3,0 32,2 7,9 13,3 1,6 0,3 2,5
2011 20,8 21,3 4,8 2,7 26,2 7,8 13,6 0,1 0,5 2,2
2007 21,9 9,1 6,6 4,3 31,2 7,5 16,4 0,1 0,6 2,4
2003 17,2 10,9 6,0 10,6 26,4 7,3 17,3 0,0 0,7 3,7
1999 25,8 12,3 4,8 6,0 24,2 13,2 12,8 0,0 1,0 0,0
1995 19,2 9,7 2,6 19,9 26,4 12,8 6,8 0,0 0,8 1,7
1991 21,7 10,3 1,6 13,4 25,9 21,5 4,7 0,0 0,8 0,0
1987 22,0 13,9 3,4 8,0 12,5 13,1 25,9 0,0 1,3 0,0
1983 21,3 23,9 1,3 2,6 31,0 12,9 5,3 0,0 1,3 0,3
1979 14,8 14,1 1,4 1,0 47,1 13,8 6,1 0,0 0,7 1,0
1975 15,5 21,5 0,0 2,0 39,4 14,7 2,3 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 18,4 14,4 10,9 6,2 34,2 6,2 2,9 1,4 2,7 2,9
2017 17,6 26,8 6,2 3,7 32,4 5,8 4,1 1,3 0,7 1,5
2013 24,9 19,2 10,9 3,0 20,6 9,5 8,2 1,1 0,3 2,3
2009 24,4 11,8 14,0 3,3 32,6 8,1 4,0 0,1 0,6 1,2
2005 23,4 7,9 12,4 6,8 24,1 10,4 8,6 0,0 0,4 5,9
2001 18,4 10,7 7,1 6,9 15,4 19,1 9,1 0,0 0,4 12,9
1997 25,9 7,5 7,0 4,2 22,4 21,8 10,1 0,0 0,5 0,6
1993 26,5 7,9 1,1 5,9 37,4 16,3 3,6 0,0 0,1 1,2
1989 29,4 16,1 5,9 5,3 19,3 18,5 4,5 0,0 0,0 0,9
1985 30,2 25,7 1,7 2,7 15,6 18,5 4,6 0,0 0,8 0,2
1981 22,6 27,8 2,6 1,3 15,5 22,8 6,3 0,0 0,6 0,4
1977 22,7 17,8 1,3 1,4 19,5 31,1 3,8 0,0 0,2 2,2
1973 19,6 4,9 3,9 2,1 28,1 32,5 4,7 0,0 0,4 3,9
1969 25,2 14,0 0,0 0,6 17,9 26,1 16,2 0,0 0,0 0,0
1965 23,0 10,3 0,0 1,2 21,3 19,6 24,5 0,0 0,0 0,0
1961 27,5 9,5 0,0 0,0 17,5 20,7 24,8 0,0 0,0 0,0
1957 27,1 7,6 0,0 0,0 14,5 23,2 27,6 0,0 0,0 0,0
1953 24,1 13,3 0,0 0,0 13,8 17,2 31,7 0,0 0,0 0,0
1949 25,7 12,9 0,0 0,0 12,5 0,0 48,9 0,0 0,0 0,1
1945 23,1 13,5 0,0 0,0 8,5 0,0 44,6 0,0 0,0 10,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 14.5 33.8 0 12.5 23.7 0 16.7 0 0 0
Valgting 11,3 32,4 0,0 6,1 30,2 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned