Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Luster

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 203 23,7 527 24,6 730 24,5 -1,0 24,5 6 -1
H 111 13,0 204 9,5 315 10,6 3,6 10,6 3 1
Frp 42 4,9 85 4,0 127 4,3 1,0 4,3 1 0
Sp 411 48,0 1 117 52,2 1 528 51,3 -2,8 51,3 13 0
KrF 40 4,7 114 5,3 154 5,2 0,4 5,2 1 0
V 50 5,8 74 3,5 124 4,2 1,2 4,2 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
614 71,6 1 644 76,8 2 258 75,8 -3,8 75,8 19 -1
H+Frp+
KrF+V
243 28,4 477 22,3 720 24,3 6,2 24,3 6 1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (30 stemmer), tape mandat: H (33 stemmer)
Fremmøte: 74,5 % Stemmeberettigede: 4 037 Opptalte stemmer: 2 997
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:44 24,5 10,6 4,3 0,0 51,3 5,2 4,2 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,5 (7) 7,0 (2) 3,2 (1) 1,7 (0) 54,1 (13) 4,8 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,6 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,8 (4) 6,0 (1) 2,8 (0) 2,7 (0) 92,3 (19) 3,6 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,6 (4) 6,3 (1) 2,8 (0) 3,4 (0) 93,7 (19) 3,6 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,7 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,8 (4) 5,9 (1) 2,5 (0) 2,9 (0) 96,9 (19) 3,5 (1) 1,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,7 (25) 125,7 (25) 125,9 (25) 129,5 (25) Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Borgerlige 18,0 (5) 14,6 (2) 14,6 (2) 13,8 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 81,4 (20) 113,8 (23) 114,7 (23) 118,6 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 61,9 (15) 98,1 (20) 99,2 (20) 102,3 (20) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,5 (7) 7,0 (2) 3,2 (1) 1,7 (0) 54,1 (13) 4,8 (1) 3,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 1 58 33
Høyre 27 2 50 19
KrF 25 1 56 48
Venstre 22 0 56 45
Sp 31 2 43 48
Ap 31 2 47 52
Sum 148 8 50 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 1 60 36
Høyre 28 3 47 32
KrF 30 0 52 50
Venstre 21 1 54 43
Sp 31 1 40 45
Ap 31 3 42 48
SV 11 1 43 82
Partiet De Kristne 7 2 77 57
Sum 170 12 48 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 4 50 33
Høyre 31 1 46 29
KrF 29 1 50 55
Venstre 24 4 51 54
Sp 31 1 40 52
Ap 31 5 41 55
SV 11 1 40 73
Sum 181 17 46 48
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1426).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 065
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 967
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 81,9 %
F-2015 64,9 %
K-2015 73,3 %
S-2013 80,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ivar Kvalen, Sp (2011-)
Torodd Urnes, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,5 7,0 3,2 1,7 54,1 4,8 3,0 0,0 0,0 0,6
2011 31,6 11,4 12,0 2,2 29,0 6,9 6,8 0,0 0,0 0,0
2007 32,9 7,8 11,8 3,6 23,6 15,1 5,1 0,0 0,0 0,0
2003 40,2 3,7 9,7 4,5 20,9 13,4 7,6 0,0 0,0 0,0
1999 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 37,1
1995 49,9 4,4 0,0 0,0 25,8 13,6 6,4 0,0 0,0 0,0
1991 48,7 6,0 0,0 0,0 26,3 12,4 4,0 0,0 0,0 2,7
1987 42,7 9,1 0,0 0,0 22,7 14,7 6,0 0,0 0,0 4,9
1983 40,9 10,6 0,0 0,0 19,5 13,9 7,0 0,0 0,0 8,2
1979 37,2 9,7 0,0 0,0 23,8 15,8 5,1 0,0 0,0 8,3
1975 42,9 3,0 0,0 0,0 26,5 16,3 4,0 0,0 0,0 7,3
1971 42,4 2,8 0,0 0,0 23,3 15,8 8,3 0,0 0,0 7,3
1967 39,2 4,5 0,0 0,0 23,7 14,0 13,4 0,0 0,0 5,2
1963 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,2
1959 43,6 3,7 0,0 0,0 28,6 14,5 9,6 0,0 0,0 0,0
1955 42,1 3,6 0,0 0,0 27,6 16,9 9,8 0,0 0,0 0,0
1951 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 0,0 0,0 33,9
1947 42,5 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 10,9 0,0 0,0 27,7
1945 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,1 6,5 4,3 2,1 43,4 5,8 2,2 3,0 0,5 1,0
2011 35,5 9,0 8,1 2,8 31,1 8,0 3,6 0,6 0,5 0,9
2007 41,3 3,7 7,5 3,6 28,6 10,4 4,0 0,2 0,6 0,1
2003 41,9 3,2 6,6 4,5 29,2 11,6 2,5 0,0 0,5 0,0
1999 47,9 4,3 4,3 2,7 20,9 15,1 4,2 0,0 0,5 0,0
1995 42,6 5,0 2,7 2,8 28,2 13,4 4,3 0,0 0,6 0,5
1991 41,6 6,5 1,3 6,9 26,2 14,1 3,0 0,0 0,3 0,0
1987 45,7 8,8 3,3 2,2 21,1 14,1 4,7 0,0 0,2 0,0
1983 43,6 10,9 1,5 3,3 21,6 14,3 4,4 0,0 0,2 0,2
1979 39,4 10,7 0,6 2,0 25,3 17,0 4,1 0,0 0,1 0,9
1975 39,8 3,4 0,0 1,5 35,9 15,5 2,2 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,5 10,9 7,4 3,5 39,7 5,4 2,0 1,9 0,9 0,8
2013 35,3 12,1 8,4 2,4 28,3 7,3 3,0 1,4 0,4 1,4
2009 36,5 6,3 12,1 3,8 29,6 9,5 1,7 0,1 0,2 0,0
2005 31,9 4,1 14,4 6,4 26,2 11,8 3,9 0,0 0,4 0,9
2001 29,5 7,0 6,6 6,4 28,8 17,2 1,9 0,0 0,1 2,4
1997 39,5 4,0 6,3 2,9 19,6 23,0 3,9 0,0 0,3 0,3
1993 37,3 5,9 0,8 5,0 32,4 14,3 3,4 0,0 0,2 0,4
1989 42,1 8,8 4,4 6,4 14,0 20,1 3,7 0,0 0,0 0,5
1985 46,0 13,1 1,3 1,9 19,6 15,3 2,6 0,0 0,1 0,2
1981 41,8 16,9 1,2 2,4 16,0 17,3 4,1 0,0 0,1 0,2
1977 44,4 9,1 0,3 1,3 20,6 21,4 2,3 0,0 0,1 0,5
1973 40,2 3,7 0,7 2,5 23,4 22,8 4,6 0,0 0,0 2,1
1969 43,3 6,5 0,0 0,8 20,4 20,1 8,8 0,0 0,0 0,0
1965 42,7 5,9 0,0 1,0 23,8 16,7 9,9 0,0 0,0 0,0
1961 50,0 6,6 0,0 0,0 21,8 13,8 7,7 0,0 0,0 0,0
1957 47,9 6,8 0,0 0,0 21,8 14,6 8,9 0,0 0,0 0,0
1953 44,3 5,2 0,0 0,0 26,0 13,9 10,6 0,0 0,0 0,0
1949 47,3 6,0 0,0 0,0 26,4 0,0 20,0 0,0 0,0 0,4
1945 50,4 8,3 0,0 0,0 22,5 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 25.1 8.7 4.1 2 52.1 4.1 2.9 0 0 1
Valgting 25,7 6,4 3,0 1,6 54,8 5,1 3,0 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned