Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Årdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 413 51,6 1 127 53,8 1 540 53,4 8,6 53,4 11 1
H 37 4,6 107 5,1 144 5,0 -1,1 5,0 1 0
Sp 303 37,8 725 34,6 1 028 35,6 -3,2 35,6 8 0
R 48 6,0 126 6,0 174 6,0 6,0 6,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
764 95,4 1 978 94,4 2 742 95,0 11,4 95,0 20 2
H+Frp+
KrF+V
37 4,6 107 5,1 144 5,0 -1,1 5,0 1 0
Nærmest til å vinne mandat: R (32 stemmer), tape mandat: Sp (24 stemmer)
Fremmøte: 67,9 % Stemmeberettigede: 4 280 Opptalte stemmer: 2 896
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 53,4 5,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
14:25 53,4 5,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
17:12 53,4 5,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
17:09 53,4 5,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
17:09 53,4 5,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
00:04 53,4 4,9 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
00:04 53,4 4,9 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
21:46 53,4 4,8 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
20:57 41,8 5,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,8 (10) 6,1 (1) 2,8 (0) 0,0 (0) 38,8 (8) 0,0 (0) 4,0 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 33,0 (6) 5,3 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 66,1 (13) 0,0 (0) 2,9 (0) 6,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 54,1 (11) 8,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,8 (6) 5,5 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 67,1 (13) 0,0 (0) 2,5 (0) 7,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 33,0 (6) 5,2 (1) 2,1 (0) 0,0 (0) 69,4 (13) 0,0 (0) 2,6 (0) 6,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 48,4 (11) 39,2 (7) 54,1 (11) 38,1 (7) 39,4 (7) Ap, MDG
Borgerlige 12,9 (2) 10,6 (1) 8,2 (2) 10,4 (1) 9,9 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 87,1 (19) 105,3 (20) 91,8 (19) 105,2 (20) 108,8 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 42,8 (9) 69,0 (13) 34,4 (7) 69,6 (13) 72,0 (13) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,8 (10) 6,1 (1) 2,8 (0) 0,0 (0) 38,8 (8) 0,0 (0) 4,0 (1) 3,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 19 2 57 26
Sp 19 2 42 42
Ap 26 2 48 50
Rødt 7 2 46 71
Sum 71 8 49 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 1 44 14
Høyre 23 2 56 22
Venstre 7 2 39 57
Sp 21 2 41 48
Ap 27 2 48 48
Miljøpartiet Dei Grøne 7 0 40 71
Sum 92 9 47 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 43 11
Høyre 16 2 54 31
Sp 20 2 42 40
Ap 27 2 48 48
Sum 72 8 47 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1424).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 461
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 909
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,9 %
F-2015 61,1 %
K-2015 67,5 %
S-2013 76,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Arild Ingar Lægreid, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Porten 17/8-2019 54,1 (11) 8,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,8 6,1 2,8 0,0 38,8 0,0 4,0 3,6 0,0 0,0
2011 74,7 6,9 4,3 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 77,5 4,3 4,9 6,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 70,2 0,0 9,5 10,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
1995 71,3 7,5 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
1991 66,3 8,4 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4
1987 72,1 10,7 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
1983 71,4 11,2 0,0 6,1 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 8,0
1979 68,9 12,3 0,0 6,4 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 8,3
1975 69,6 5,8 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
1971 75,0 6,8 0,0 0,0 0,0 4,6 13,6 0,0 0,0 0,0
1967 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 16,6
1963 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,8
1959 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
1955 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8
1951 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
1947 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2
1945 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 58,0 5,2 3,4 1,2 26,0 0,6 2,1 2,3 0,6 0,5
2011 71,0 5,8 3,9 2,8 11,5 1,2 2,5 0,2 0,6 0,6
2007 76,5 3,5 5,6 4,3 6,2 1,6 1,1 0,2 0,5 0,5
2003 69,9 2,6 8,5 7,7 7,9 1,8 1,1 0,0 0,5 0,1
1999 68,7 4,2 5,2 11,4 4,7 3,6 1,6 0,0 0,7 0,0
1995 66,0 5,6 3,6 14,2 4,5 2,5 2,3 0,0 0,8 0,6
1991 68,7 7,4 2,0 13,1 4,3 3,2 1,0 0,0 0,4 0,0
1987 71,9 8,7 4,2 7,0 2,6 3,0 2,2 0,0 0,5 0,0
1983 72,8 10,3 1,4 5,2 2,1 3,4 2,8 0,0 0,8 1,1
1979 69,6 10,1 0,4 4,7 2,8 3,6 2,2 0,0 1,5 5,1
1975 68,5 6,0 0,0 6,5 4,9 4,6 2,4 0,0 0,0 7,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 59,8 9,7 6,7 2,6 16,6 0,5 1,2 1,2 0,9 0,9
2013 62,7 12,7 8,1 2,1 9,1 1,3 2,0 1,0 0,3 0,7
2009 70,2 5,6 9,3 3,5 8,3 1,5 1,0 0,2 0,4 0,1
2005 72,4 3,4 9,0 6,1 4,7 2,1 1,7 0,0 0,3 0,3
2001 60,2 7,3 7,8 9,2 6,1 4,9 1,8 0,0 0,2 2,6
1997 71,6 5,3 6,7 4,5 3,2 5,9 2,2 0,0 0,2 0,3
1993 73,8 6,2 2,3 6,6 5,1 3,4 2,0 0,0 0,3 0,4
1989 65,9 8,0 6,2 11,1 2,1 3,9 2,0 0,0 0,0 0,7
1985 73,7 12,4 0,8 4,4 2,4 3,4 2,2 0,0 0,4 0,3
1981 70,4 13,4 1,3 4,2 2,6 4,2 2,4 0,0 0,9 0,6
1977 74,2 9,1 0,4 4,1 3,1 5,1 1,9 0,0 0,5 1,7
1973 66,9 6,0 1,5 9,8 4,1 5,4 2,5 0,0 0,2 3,6
1969 73,1 7,2 0,0 1,9 2,3 4,9 10,6 0,0 0,0 0,0
1965 72,0 5,5 0,0 4,7 2,7 3,2 11,9 0,0 0,0 0,0
1961 79,2 5,5 0,0 0,0 3,7 3,3 8,3 0,0 0,0 0,0
1957 78,4 6,3 0,0 0,0 3,4 3,4 8,4 0,0 0,0 0,0
1953 77,6 5,4 0,0 0,0 3,8 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0
1949 72,2 4,6 0,0 0,0 5,2 0,0 12,8 0,0 0,0 5,1
1945 72,0 6,2 0,0 0,0 8,4 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.5 7 3.2 0 41.7 0 4.8 3.8 0 0
Valgting 46,2 5,9 2,6 0,0 38,0 0,0 3,8 3,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned