Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Årdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 698 73,1 1 005 63,2 1 703 72,0 18,6 15 4
H 257 26,9 405 25,5 662 28,0 23,0 6 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
698 73,1 1 005 63,2 1 703 72,0 18,6 15 4
H+Frp+
KrF+V
257 26,9 405 25,5 662 28,0 23,0 6 5
Nærmest til å vinne mandat: H (102 stemmer), tape mandat: H (58 stemmer)
Fremmøte: 61,1 % Stemmeberettigede: 4 202 Opptalte stemmer: 2 544
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:12 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 17:41 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 53,4 (11) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,6 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,0 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 44,6 (12) 6,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,1 (2) 0,0 (0)
Siste lokale målings 73,5 (15) 26,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 45,9 (12) 6,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 17,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,9 (2) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 44,8 (12) 6,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,1 (2) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 58,6 (12) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,7 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,1 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 2 57 25
Ap 26 2 52 50
Sum 42 4 54 40
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1424).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 172
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 886
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,6 %
K-2019 67,4 %
F-2019 64,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Hilmar Høl, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 R, Ap, Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SA 9/6-2023 73,5 (15) 26,5 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / Porten 17/8-2019 54,1 (11) 8,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 34,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,3 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 53,4 5,0 0,0 0,0 35,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
2015 44,8 6,1 2,8 0,0 38,8 0,0 4,0 3,6 0,0 0,0
2011 74,7 6,9 4,3 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 77,5 4,3 4,9 6,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 70,2 0,0 9,5 10,3 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0
1995 71,3 7,5 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7
1991 66,3 8,4 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4
1987 72,1 10,7 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
1983 71,4 11,2 0,0 6,1 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 8,0
1979 68,9 12,3 0,0 6,4 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 8,3
1975 69,6 5,8 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
1971 75,0 6,8 0,0 0,0 0,0 4,6 13,6 0,0 0,0 0,0
1967 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 0,0 16,6
1963 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,8
1959 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3
1955 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8
1951 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6
1947 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2
1945 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 57,3 4,5 1,6 1,8 28,2 0,6 0,5 1,3 2,5 1,7
2015 58,0 5,2 3,4 1,2 26,0 0,6 2,1 2,3 0,6 0,5
2011 71,0 5,8 3,9 2,8 11,5 1,2 2,5 0,2 0,6 0,6
2007 76,5 3,5 5,6 4,3 6,2 1,6 1,1 0,2 0,5 0,5
2003 69,9 2,6 8,5 7,7 7,9 1,8 1,1 0,0 0,5 0,1
1999 68,7 4,2 5,2 11,4 4,7 3,6 1,6 0,0 0,7 0,0
1995 66,0 5,6 3,6 14,2 4,5 2,5 2,3 0,0 0,8 0,6
1991 68,7 7,4 2,0 13,1 4,3 3,2 1,0 0,0 0,4 0,0
1987 71,9 8,7 4,2 7,0 2,6 3,0 2,2 0,0 0,5 0,0
1983 72,8 10,3 1,4 5,2 2,1 3,4 2,8 0,0 0,8 1,1
1979 69,6 10,1 0,4 4,7 2,8 3,6 2,2 0,0 1,5 5,1
1975 68,5 6,0 0,0 6,5 4,9 4,6 2,4 0,0 0,0 7,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 58,0 7,2 4,4 2,9 19,3 0,4 1,2 1,3 3,5 1,6
2017 59,8 9,7 6,7 2,6 16,6 0,5 1,2 1,2 0,9 0,9
2013 62,7 12,7 8,1 2,1 9,1 1,3 2,0 1,0 0,3 0,7
2009 70,2 5,6 9,3 3,5 8,3 1,5 1,0 0,2 0,4 0,1
2005 72,4 3,4 9,0 6,1 4,7 2,1 1,7 0,0 0,3 0,3
2001 60,2 7,3 7,8 9,2 6,1 4,9 1,8 0,0 0,2 2,6
1997 71,6 5,3 6,7 4,5 3,2 5,9 2,2 0,0 0,2 0,3
1993 73,8 6,2 2,3 6,6 5,1 3,4 2,0 0,0 0,3 0,4
1989 65,9 8,0 6,2 11,1 2,1 3,9 2,0 0,0 0,0 0,7
1985 73,7 12,4 0,8 4,4 2,4 3,4 2,2 0,0 0,4 0,3
1981 70,4 13,4 1,3 4,2 2,6 4,2 2,4 0,0 0,9 0,6
1977 74,2 9,1 0,4 4,1 3,1 5,1 1,9 0,0 0,5 1,7
1973 66,9 6,0 1,5 9,8 4,1 5,4 2,5 0,0 0,2 3,6
1969 73,1 7,2 0,0 1,9 2,3 4,9 10,6 0,0 0,0 0,0
1965 72,0 5,5 0,0 4,7 2,7 3,2 11,9 0,0 0,0 0,0
1961 79,2 5,5 0,0 0,0 3,7 3,3 8,3 0,0 0,0 0,0
1957 78,4 6,3 0,0 0,0 3,4 3,4 8,4 0,0 0,0 0,0
1953 77,6 5,4 0,0 0,0 3,8 3,8 9,4 0,0 0,0 0,0
1949 72,2 4,6 0,0 0,0 5,2 0,0 12,8 0,0 0,0 5,1
1945 72,0 6,2 0,0 0,0 8,4 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 51.6 4.6 0 0 37.9 0 0 0 6 0
Valgting 54,0 5,1 0,0 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned