Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lærdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 167 42,8 426 50,9 593 49,0 18,9 49,0 8 3
H 48 12,3 76 9,1 124 10,2 -1,0 10,2 2 0
SV 50 12,8 101 12,1 151 12,5 5,9 12,5 2 1
Sp 125 32,1 218 26,0 343 28,3 -18,1 28,3 5 -3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
342 87,7 745 89,0 1 087 89,8 6,7 89,8 15 1
H+Frp+
KrF+V
48 12,3 76 9,1 124 10,2 -1,0 10,2 2 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (40 stemmer), tape mandat: H (20 stemmer)
Fremmøte: 71,0 % Stemmeberettigede: 1 731 Opptalte stemmer: 1 227
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 49,0 10,2 0,0 12,5 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14:25 49,0 10,2 0,0 12,5 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17:17 49,0 10,2 0,0 12,5 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17:17 49,0 10,2 0,0 12,5 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10:00 49,1 10,0 0,0 12,7 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10:00 49,1 10,0 0,0 12,7 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22:41 49,2 9,9 0,0 12,5 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22:41 49,2 9,9 0,0 12,5 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,1 (5) 11,3 (2) 0,0 (0) 6,6 (1) 46,4 (8) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,2 (3) 9,8 (1) 0,0 (0) 10,5 (2) 79,1 (11) 0,0 (0) 4,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 39,5 (7) 12,2 (2) 0,0 (0) 10,4 (2) 37,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,7 (3) 10,2 (1) 0,0 (0) 13,4 (2) 80,3 (11) 0,0 (0) 3,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,2 (3) 9,6 (1) 0,0 (0) 11,1 (2) 83,0 (11) 0,0 (0) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (17) 125,8 (17) 99,9 (17) 128,1 (17) 129,6 (17) SV, Ap, Sp, V, H
Borgerlige 17,0 (3) 14,0 (1) 12,2 (2) 13,7 (1) 13,3 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 83,0 (14) 111,8 (16) 87,7 (15) 114,4 (16) 116,3 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 52,1 (9) 83,3 (11) 37,8 (6) 83,8 (11) 86,7 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 30,1 (5) 11,3 (2) 0,0 (0) 6,6 (1) 46,4 (8) 0,0 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 2 52 36
Sp 23 1 41 48
Ap 22 2 49 50
SV 15 1 55 60
Sum 74 6 48 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 1 49 28
Venstre 13 2 52 38
Sp 23 2 39 43
Ap 20 2 49 45
SV 17 2 54 76
Sum 91 9 48 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 1 50 29
Venstre 11 1 48 45
Sp 18 1 38 39
Ap 17 2 51 47
SV 20 2 48 55
Sum 87 7 47 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1422).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 169
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 233
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,2 %
F-2015 60,5 %
K-2015 71,9 %
S-2013 78,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jan Geir Solheim, Sp (2011-)
Arne Sanden, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / Porten 24/8-2019 39,5 (7) 12,2 (2) 0,0 (0) 10,4 (2) 37,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,1 11,3 0,0 6,6 46,4 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
2011 25,3 18,1 0,0 14,4 28,7 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0
2007 41,5 10,8 0,0 10,0 29,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0
2003 47,4 0,0 5,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
1999 39,9 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4
1995 45,8 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
1991 39,6 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
1987 49,6 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
1983 46,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
1979 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2
1975 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,2
1971 51,5 10,4 0,0 0,0 29,6 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0
1967 53,9 8,7 0,0 0,0 26,9 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
1963 49,7 12,0 0,0 0,0 27,9 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0
1959 41,7 9,4 0,0 0,0 33,6 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0
1955 38,8 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 35,5
1951 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 38,2
1947 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7
1945 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 45,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,8 10,9 2,7 3,7 37,5 0,6 7,7 3,3 1,6 0,3
2011 30,6 11,5 5,4 6,3 27,4 1,5 14,1 0,8 1,5 0,8
2007 37,2 8,2 5,4 8,2 32,6 1,9 5,3 0,4 0,9 0,1
2003 38,2 4,8 7,4 10,1 32,6 1,7 3,9 0,0 1,2 0,2
1999 55,9 4,7 5,5 5,2 20,1 3,2 4,5 0,0 0,8 0,0
1995 54,4 5,1 2,7 5,7 25,5 2,6 3,4 0,0 0,3 0,3
1991 51,6 9,0 1,9 8,2 22,5 2,9 3,3 0,0 0,8 0,0
1987 44,5 15,7 4,9 6,3 19,7 3,3 4,3 0,0 1,4 0,0
1983 42,3 18,7 1,6 6,4 18,4 5,0 6,1 0,0 0,9 0,6
1979 37,7 12,2 0,7 4,0 31,4 6,7 5,2 0,0 1,0 1,2
1975 39,9 3,9 0,0 5,4 36,3 2,2 3,3 0,0 0,0 8,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,3 13,4 10,2 5,3 36,9 0,6 2,5 1,5 2,1 0,3
2013 31,3 15,4 9,2 4,6 30,3 1,7 4,5 1,6 0,8 0,5
2009 33,8 7,1 13,5 6,4 34,5 0,7 2,9 0,3 0,7 0,1
2005 35,0 5,5 12,1 9,4 31,4 2,3 3,5 0,0 0,6 0,2
2001 30,0 7,4 10,3 10,5 30,6 6,3 3,0 0,0 0,4 1,4
1997 40,6 6,3 6,9 6,9 20,9 11,5 6,1 0,2 0,4 0,2
1993 41,8 7,4 1,9 10,1 28,5 4,8 4,4 0,0 0,5 0,5
1989 44,2 11,2 5,1 8,5 19,0 7,4 3,8 0,0 0,0 0,7
1985 45,7 18,0 0,9 5,4 19,2 5,5 4,9 0,0 0,2 0,2
1981 40,7 20,8 0,7 5,2 18,1 6,8 5,2 0,0 1,8 0,6
1977 44,0 14,1 0,2 3,5 22,7 8,8 4,4 0,0 0,6 1,6
1973 38,5 10,1 2,4 6,6 22,8 9,5 6,0 0,0 0,3 3,6
1969 45,5 12,3 0,0 1,3 23,4 7,8 9,5 0,0 0,0 0,0
1965 47,5 10,6 0,0 1,1 25,1 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0
1961 49,0 10,5 0,0 0,0 25,1 5,4 10,0 0,0 0,0 0,0
1957 46,1 9,1 0,0 0,0 28,0 5,6 11,2 0,0 0,0 0,0
1953 42,8 8,8 0,0 0,0 29,3 7,3 11,8 0,0 0,0 0,0
1949 43,4 8,7 0,0 0,0 29,7 0,0 17,0 0,0 0,0 1,1
1945 41,4 8,1 0,0 0,0 30,5 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.5 12.1 0 9.3 40.9 0 4.3 0 0 0
Valgting 29,2 11,1 0,0 5,8 47,8 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned