Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lærdal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 282 52,8 364 55,5 646 54,9 6,0 9 1
H 55 10,3 32 4,9 87 7,4 -2,8 1 -1
SV 61 11,4 70 10,7 131 11,1 -1,3 2 0
Sp 136 25,5 176 26,8 312 26,5 -1,8 5 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
479 89,7 610 93,0 1 089 92,5 2,9 16 1
H+Frp+
KrF+V
55 10,3 32 4,9 87 7,4 -2,8 1 -1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (13 stemmer), tape mandat: Sp (6 stemmer)
Fremmøte: 70,2 % Stemmeberettigede: 1 696 Opptalte stemmer: 1 190
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27/11 - 21:39 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 54,9 7,4 0,0 11,1 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 49,0 (8) 10,2 (2) 0,0 (0) 12,5 (2) 28,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 41,0 (8) 13,4 (3) 0,0 (0) 16,0 (3) 14,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 42,9 (7) 17,3 (3) 0,0 (0) 12,0 (2) 27,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 42,3 (8) 14,0 (3) 0,0 (0) 13,1 (3) 15,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 41,2 (8) 13,0 (3) 0,0 (0) 15,8 (3) 15,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 53,8 (9) 8,4 (1) 0,0 (0) 14,7 (3) 22,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 1 43 50
Sp 21 1 40 48
Ap 23 2 51 43
SV 16 2 51 56
Sum 70 6 47 49
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1422).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 129
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 211
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 79,8 %
K-2019 70,0 %
F-2019 61,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Audun Mo, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / SA 21/8-2023 42,9 (7) 17,3 (3) 0,0 (0) 12,0 (2) 27,8 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / Porten 24/8-2019 39,5 (7) 12,2 (2) 0,0 (0) 10,4 (2) 37,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 49,0 10,2 0,0 12,5 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 30,1 11,3 0,0 6,6 46,4 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0
2011 25,3 18,1 0,0 14,4 28,7 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0
2007 41,5 10,8 0,0 10,0 29,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0
2003 47,4 0,0 5,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
1999 39,9 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4
1995 45,8 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,0
1991 39,6 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5
1987 49,6 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,1
1983 46,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
1979 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,2
1975 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,2
1971 51,5 10,4 0,0 0,0 29,6 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0
1967 53,9 8,7 0,0 0,0 26,9 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0
1963 49,7 12,0 0,0 0,0 27,9 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0
1959 41,7 9,4 0,0 0,0 33,6 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0
1955 38,8 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 35,5
1951 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 38,2
1947 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7
1945 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 45,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 31,9 8,8 4,1 4,4 39,5 0,7 1,4 2,3 4,2 2,7
2015 31,8 10,9 2,7 3,7 37,5 0,6 7,7 3,3 1,6 0,3
2011 30,6 11,5 5,4 6,3 27,4 1,5 14,1 0,8 1,5 0,8
2007 37,2 8,2 5,4 8,2 32,6 1,9 5,3 0,4 0,9 0,1
2003 38,2 4,8 7,4 10,1 32,6 1,7 3,9 0,0 1,2 0,2
1999 55,9 4,7 5,5 5,2 20,1 3,2 4,5 0,0 0,8 0,0
1995 54,4 5,1 2,7 5,7 25,5 2,6 3,4 0,0 0,3 0,3
1991 51,6 9,0 1,9 8,2 22,5 2,9 3,3 0,0 0,8 0,0
1987 44,5 15,7 4,9 6,3 19,7 3,3 4,3 0,0 1,4 0,0
1983 42,3 18,7 1,6 6,4 18,4 5,0 6,1 0,0 0,9 0,6
1979 37,7 12,2 0,7 4,0 31,4 6,7 5,2 0,0 1,0 1,2
1975 39,9 3,9 0,0 5,4 36,3 2,2 3,3 0,0 0,0 8,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 29,6 12,1 7,9 6,9 34,2 0,6 1,4 1,9 3,8 1,5
2017 27,3 13,4 10,2 5,3 36,9 0,6 2,5 1,5 2,1 0,3
2013 31,3 15,4 9,2 4,6 30,3 1,7 4,5 1,6 0,8 0,5
2009 33,8 7,1 13,5 6,4 34,5 0,7 2,9 0,3 0,7 0,1
2005 35,0 5,5 12,1 9,4 31,4 2,3 3,5 0,0 0,6 0,2
2001 30,0 7,4 10,3 10,5 30,6 6,3 3,0 0,0 0,4 1,4
1997 40,6 6,3 6,9 6,9 20,9 11,5 6,1 0,2 0,4 0,2
1993 41,8 7,4 1,9 10,1 28,5 4,8 4,4 0,0 0,5 0,5
1989 44,2 11,2 5,1 8,5 19,0 7,4 3,8 0,0 0,0 0,7
1985 45,7 18,0 0,9 5,4 19,2 5,5 4,9 0,0 0,2 0,2
1981 40,7 20,8 0,7 5,2 18,1 6,8 5,2 0,0 1,8 0,6
1977 44,0 14,1 0,2 3,5 22,7 8,8 4,4 0,0 0,6 1,6
1973 38,5 10,1 2,4 6,6 22,8 9,5 6,0 0,0 0,3 3,6
1969 45,5 12,3 0,0 1,3 23,4 7,8 9,5 0,0 0,0 0,0
1965 47,5 10,6 0,0 1,1 25,1 5,3 10,4 0,0 0,0 0,0
1961 49,0 10,5 0,0 0,0 25,1 5,4 10,0 0,0 0,0 0,0
1957 46,1 9,1 0,0 0,0 28,0 5,6 11,2 0,0 0,0 0,0
1953 42,8 8,8 0,0 0,0 29,3 7,3 11,8 0,0 0,0 0,0
1949 43,4 8,7 0,0 0,0 29,7 0,0 17,0 0,0 0,0 1,1
1945 41,4 8,1 0,0 0,0 30,5 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.2 12.4 0 12.9 32.3 0 0 0 0 0
Valgting 51,7 9,2 0,0 12,3 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned