Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Aurland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 92 25,9 174 25,9 266 26,0 4,7 26,0 4 0
H 51 14,4 103 15,4 154 15,1 -18,1 15,1 3 -3
SV 7 2,0 11 1,6 18 1,8 1,8 1,8 0 0
Sp 152 42,8 301 44,9 453 44,3 17,6 44,3 8 4
V 17 4,8 19 2,8 36 3,5 -3,8 3,5 0 -1
MDG 36 10,1 60 8,9 96 9,4 -2,0 9,4 2 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
287 80,8 546 81,4 833 81,5 22,1 81,5 14 4
H+Frp+
KrF+V
68 19,2 122 18,2 190 18,6 -21,9 18,6 3 -4
Nærmest til å vinne mandat: Ap (6 stemmer), tape mandat: H (7 stemmer)
Fremmøte: 73,1 % Stemmeberettigede: 1 414 Opptalte stemmer: 1 026
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
26/9 - 08:45 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
26/9 - 08:45 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
26/9 - 08:45 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
24/9 - 13:38 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
24/9 - 13:01 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
12/9 - 14:25 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0
10/9 - 17:39 26,0 15,1 0,0 1,8 44,3 0,0 3,5 9,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,3 (4) 33,2 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,7 (4) 0,0 (0) 7,4 (1) 11,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 15,7 (2) 28,8 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 45,5 (7) 0,0 (0) 5,4 (1) 19,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,7 (2) 30,1 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 46,2 (7) 0,0 (0) 4,5 (0) 23,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 15,7 (2) 28,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 47,8 (7) 0,0 (0) 4,8 (1) 20,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 54,5 (10) 44,5 (6) 44,8 (7) 43,9 (6) Ap, H
Borgerlige 40,6 (7) 34,2 (5) 34,6 (5) 33,0 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 59,4 (10) 80,9 (12) 84,3 (12) 83,9 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 34,0 (5) 50,9 (8) 50,7 (7) 52,6 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,3 (4) 33,2 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,7 (4) 0,0 (0) 7,4 (1) 11,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 1 52 24
Venstre 10 2 53 30
Sp 21 1 41 48
Ap 12 2 49 42
SV 7 1 44 57
MDG 20 3 48 60
Sum 87 10 47 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 1 46 24
Venstre 23 1 48 39
Sp 14 2 39 36
Ap 14 2 42 43
Miljøpartiet Dei Grøne 19 2 47 53
Sum 87 8 45 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 23 0 45 30
Venstre 19 2 46 47
Sp 14 2 39 29
Ap 16 2 44 50
Miljøpartiet De Grønne 11 1 39 73
Sum 83 7 43 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1421).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 722
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 937
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,9 %
F-2015 60,9 %
K-2015 67,9 %
S-2013 76,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Noralv Distad, H (2011-)
Olav Ellingsen, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,3 33,2 0,0 0,0 26,7 0,0 7,4 11,4 0,0 0,0
2011 26,3 28,6 0,0 0,0 29,5 0,0 9,2 6,5 0,0 0,0
2007 28,3 21,5 0,0 0,0 43,6 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0
2003 25,4 22,5 0,0 9,3 32,3 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0
1999 24,8 19,5 0,0 9,0 40,9 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0
1995 34,4 15,0 0,0 7,0 35,3 0,0 8,2 0,0 0,0 0,0
1991 32,5 25,1 0,0 10,3 25,5 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0
1987 39,6 14,0 0,0 8,9 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
1983 37,8 17,7 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
1979 39,4 22,5 0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
1975 42,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6
1971 46,8 11,2 0,0 0,0 22,5 0,0 19,4 0,0 0,0 0,1
1967 41,2 12,9 0,0 0,0 24,7 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0
1963 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 33,9
1959 42,4 10,1 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
1955 41,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7
1951 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0
1947 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3
1945 46,2 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 17,8 0,0 0,0 25,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,8 27,7 3,9 2,5 26,3 1,3 4,9 10,4 0,4 0,8
2011 22,3 37,2 4,2 4,1 20,7 1,1 4,4 4,7 0,7 0,4
2007 32,0 14,9 9,2 6,1 27,3 1,7 6,5 0,5 1,5 0,3
2003 26,8 13,4 10,5 9,3 30,6 1,9 5,7 0,0 1,2 0,6
1999 27,2 12,3 5,5 6,9 27,5 3,4 16,3 0,0 0,9 0,0
1995 26,2 10,6 2,6 6,6 26,1 2,4 24,7 0,0 1,0 0,0
1991 20,7 18,1 1,0 8,0 23,0 2,1 26,5 0,0 0,6 0,0
1987 40,1 18,4 4,7 5,0 17,1 6,6 6,8 0,0 1,2 0,0
1983 35,9 30,1 3,2 4,1 13,7 6,3 4,4 0,0 1,8 0,5
1979 32,9 33,8 0,7 2,0 16,2 6,8 5,4 0,0 0,8 1,3
1975 51,2 10,7 0,0 1,7 21,2 8,1 3,2 0,0 0,0 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,8 18,8 10,0 3,3 29,6 1,4 3,8 4,9 0,9 0,6
2013 32,2 21,9 9,3 3,3 18,0 2,3 5,5 6,1 0,8 0,6
2009 33,3 14,2 13,6 6,3 23,5 2,6 3,6 2,3 0,5 0,0
2005 33,2 10,4 16,0 9,0 20,6 4,5 5,6 0,0 0,4 0,3
2001 24,6 17,5 9,3 10,8 22,0 9,4 3,9 0,0 0,2 2,2
1997 33,1 11,1 8,0 5,2 20,2 11,1 9,9 0,3 0,8 0,2
1993 34,2 12,8 1,5 7,3 27,6 5,4 10,6 0,0 0,5 0,3
1989 33,7 18,0 5,9 9,9 18,4 8,3 5,4 0,0 0,0 0,5
1985 43,4 21,3 1,8 3,3 16,7 7,7 4,3 0,0 1,0 0,4
1981 39,5 25,9 2,4 3,0 15,0 8,2 4,5 0,0 1,1 0,4
1977 41,7 17,7 1,1 1,7 21,0 11,6 3,5 0,0 0,3 1,4
1973 42,1 8,9 2,1 2,2 24,0 12,1 4,0 0,0 0,2 4,3
1969 43,3 12,4 0,0 0,2 22,0 9,0 13,1 0,0 0,0 0,0
1965 42,7 10,0 0,0 0,4 25,4 3,8 17,7 0,0 0,0 0,0
1961 45,8 10,8 0,0 0,0 18,9 4,8 19,6 0,0 0,0 0,0
1957 44,7 10,9 0,0 0,0 23,1 4,0 17,3 0,0 0,0 0,0
1953 43,7 8,8 0,0 0,0 23,0 6,4 18,1 0,0 0,0 0,0
1949 43,8 8,4 0,0 0,0 24,9 0,0 22,1 0,0 0,0 0,8
1945 42,2 6,7 0,0 0,0 27,2 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 20.2 29.3 0 0 23.2 0 6.1 21.2 0 0
Valgting 21,7 34,2 0,0 0,0 27,6 0,0 7,7 8,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned