Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sogndal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 303 16,7 711 15,7 1 014 16,1 -15,1 16,1 6 -13
H 210 11,6 588 13,0 798 12,7 0,3 12,7 5 -2
Frp 72 4,0 150 3,3 222 3,5 -2,9 3,5 1 -1
SV 213 11,7 424 9,4 637 10,1 2,8 10,1 4 0
Sp 738 40,7 1 978 43,8 2 716 43,1 15,6 43,1 16 0
KrF 104 5,7 226 5,0 330 5,2 -0,4 5,2 2 -2
V 75 4,1 265 5,9 340 5,4 -4,0 5,4 2 -5
MDG 100 5,5 142 3,1 242 3,8 3,8 3,8 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 354 74,6 3 255 72,0 4 609 73,1 7,1 73,1 27 -12
H+Frp+
KrF+V
461 25,4 1 229 27,2 1 690 26,8 -7,0 26,8 10 -10
Nærmest til å vinne mandat: MDG (21 stemmer), tape mandat: H (58 stemmer)
Fremmøte: 70,1 % Stemmeberettigede: 9 095 Opptalte stemmer: 6 333
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 16,1 12,7 3,5 10,1 43,1 5,2 5,4 3,8 0,0 0,0
14:25 16,1 12,7 3,5 10,1 43,1 5,2 5,4 3,8 0,0 0,0
21:35 16,1 12,7 3,5 10,1 43,1 5,2 5,4 3,8 0,0 0,0
18:00 16,1 12,7 3,5 10,1 43,1 5,2 5,4 3,8 0,0 0,0
16:57 16,1 12,7 3,5 10,1 43,2 5,2 5,4 3,7 0,0 0,0
16:57 16,1 12,7 3,5 10,1 43,2 5,2 5,4 3,7 0,0 0,0
01:12 16,1 12,7 3,5 10,2 43,2 5,2 5,4 3,7 0,0 0,0
01:12 16,1 12,7 3,5 10,2 43,2 5,2 5,4 3,7 0,0 0,0
00:24 16,1 12,7 3,5 10,2 43,2 5,2 5,4 3,7 0,0 0,0
00:24 16,1 12,7 3,5 10,2 43,2 5,2 5,4 3,7 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 31,2 (12) 12,4 (5) 6,4 (2) 7,3 (3) 27,5 (10) 5,6 (2) 9,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,2 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,0 (8) 10,8 (4) 5,5 (2) 11,7 (4) 46,9 (16) 4,2 (1) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,3 (0)
Siste lokale målings 18,2 (7) 11,1 (4) 5,9 (2) 7,8 (3) 42,6 (16) 3,8 (1) 4,7 (2) 5,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,5 (7) 11,2 (4) 5,5 (2) 14,9 (5) 47,6 (16) 4,2 (1) 5,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,2 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,0 (8) 10,5 (4) 5,0 (2) 12,4 (4) 49,2 (16) 4,1 (1) 6,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,3 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 3 55 12
Høyre 31 3 52 35
KrF 23 1 50 48
Venstre 26 3 54 42
Sp 43 3 45 49
Ap 43 4 48 49
SV 35 4 48 63
MDG 10 1 46 50
Sum 236 22 49 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner.
Mandater i kommunestyret 37 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SA 1/6-2019 18,2 (7) 11,1 (4) 5,9 (2) 7,8 (3) 42,6 (16) 3,8 (1) 4,7 (2) 5,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,2 12,4 6,4 7,3 27,5 5,6 9,4 0,0 0,0 0,2
2011 34,8 14,7 9,0 7,4 17,8 6,1 10,1 0,0 0,0 0,0
2007 35,8 9,5 12,6 7,2 17,7 6,9 10,3 0,0 0,0 0,0
2003 31,5 7,9 9,2 10,5 24,9 7,3 8,6 0,0 0,0 0,0
1999 30,1 10,7 6,0 7,3 22,3 9,6 13,0 0,0 0,0 1,0
1995 30,0 10,2 5,7 6,3 27,2 9,2 10,2 0,0 0,0 1,2
1991 30,7 13,2 3,2 8,3 24,5 10,1 8,9 0,0 1,2 0,0
1987 36,8 19,2 0,0 4,5 18,0 10,9 10,7 0,0 0,0 0,0
1983 34,6 20,2 0,0 5,0 16,3 12,2 10,0 0,0 0,0 1,8
1979 26,7 20,7 0,0 2,0 17,0 11,5 10,9 0,0 0,0 11,1
1975 28,0 14,2 0,0 3,5 20,6 13,7 11,6 0,0 0,0 8,4
1971 28,1 14,0 0,0 0,0 24,9 12,7 15,0 0,0 0,0 5,2
1967 30,8 14,7 0,0 1,3 23,4 6,8 20,7 0,0 0,0 2,3
1963 30,4 15,0 0,0 1,9 23,6 7,4 20,8 0,0 0,0 1,1
1959 31,2 11,6 0,0 0,0 24,4 7,2 23,6 0,0 0,0 2,0
1955 33,2 9,7 0,0 0,0 21,1 7,4 26,9 0,0 0,0 1,8
1951 34,9 8,4 0,0 0,0 24,7 0,0 28,5 0,0 0,0 3,5
1947 33,3 6,2 0,0 0,0 13,8 0,0 24,1 0,0 0,0 22,6
1945 27,1 2,6 0,0 0,0 11,0 0,0 14,9 0,0 0,0 44,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,1 11,6 6,0 4,9 33,7 5,6 4,7 3,7 1,0 0,7
2011 30,5 14,6 8,8 6,4 24,6 6,5 6,1 0,7 1,2 0,7
2007 32,4 7,7 10,9 7,2 25,1 6,9 7,7 0,3 1,2 0,5
2003 27,8 6,6 9,6 8,3 33,7 6,2 5,7 0,0 1,8 0,3
1999 27,7 10,4 8,3 6,7 24,0 12,4 8,9 0,0 1,6 0,0
1995 29,9 12,1 4,6 6,4 26,9 9,7 8,0 0,0 1,9 0,6
1991 27,8 13,8 3,0 11,5 28,2 9,3 5,3 0,0 1,1 0,0
1987 32,0 16,3 6,6 5,0 17,0 11,5 10,6 0,0 1,0 0,0
1983 32,6 19,3 3,0 5,1 14,4 11,7 12,4 0,0 0,9 0,7
1979 25,8 19,4 1,0 3,8 16,6 11,7 18,9 0,0 0,5 2,1
1975 23,9 18,9 0,0 3,9 16,6 15,0 14,9 0,0 0,0 6,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,1 14,5 8,0 7,5 33,4 4,4 3,6 2,8 1,2 0,5
2013 30,2 16,7 9,2 5,3 22,6 7,2 5,1 1,9 0,6 1,1
2009 30,6 9,4 14,4 7,3 27,2 6,9 3,4 0,1 0,6 0,1
2005 29,5 6,5 14,6 10,3 23,3 8,7 5,9 0,0 0,6 0,7
2001 22,0 10,0 7,9 12,0 28,3 12,2 5,0 0,0 0,6 2,0
1997 35,2 9,2 7,1 6,9 16,4 16,5 7,3 0,1 1,0 0,3
1993 34,6 11,6 1,5 8,6 26,3 10,1 6,0 0,0 0,6 0,7
1989 34,0 15,3 4,7 9,1 16,0 13,6 6,3 0,0 0,0 0,9
1985 38,3 21,1 1,4 3,6 16,5 11,9 6,5 0,0 0,5 0,2
1981 31,9 26,0 1,5 3,8 12,6 15,9 7,1 0,0 0,4 0,7
1977 32,5 20,7 0,3 2,6 16,5 19,4 6,4 0,0 0,4 1,2
1973 29,1 9,6 2,7 4,5 22,9 18,7 5,1 0,0 0,2 7,1
1969 32,4 15,5 0,0 1,2 18,5 19,4 13,1 0,0 0,0 0,0
1965 31,2 13,4 0,0 2,2 24,2 10,8 18,3 0,0 0,0 0,0
1961 34,2 15,8 0,0 0,0 20,7 11,9 17,4 0,0 0,0 0,0
1957 33,8 15,9 0,0 0,0 19,6 11,7 19,0 0,0 0,0 0,0
1953 32,9 11,2 0,0 0,0 20,6 13,6 21,8 0,0 0,0 0,0
1949 33,4 12,2 0,0 0,0 23,1 0,0 30,6 0,0 0,0 0,7
1945 36,8 13,5 0,0 0,0 17,4 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32 11.5 5.2 11.2 23.6 6.4 9.9 0 0 0.2
Valgting 31,0 12,6 6,7 6,4 28,5 5,4 9,3 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned