Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 198 49,6 460 43,5 658 45,7 10,5 45,7 8 2
H 33 8,3 85 8,0 118 8,2 -4,7 8,2 1 -1
SV 23 5,8 42 4,0 65 4,5 1,6 4,5 1 1
Sp 145 36,3 455 43,0 600 41,6 11,7 41,6 7 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
366 91,7 957 90,5 1 323 91,8 23,8 91,8 16 5
H+Frp+
KrF+V
33 8,3 85 8,0 118 8,2 -4,7 8,2 1 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (14 stemmer), tape mandat: SV (9 stemmer)
Fremmøte: 70,2 % Stemmeberettigede: 2 095 Opptalte stemmer: 1 456
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:34 45,7 8,2 0,0 4,5 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,2 (6) 12,9 (2) 0,0 (0) 2,9 (0) 29,9 (5) 4,6 (1) 14,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,9 (4) 11,2 (2) 0,0 (0) 4,6 (1) 51,0 (8) 3,5 (0) 10,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,2 (4) 11,7 (2) 0,0 (0) 5,9 (1) 51,7 (9) 3,5 (0) 8,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,0 (4) 11,0 (2) 0,0 (0) 4,9 (1) 53,5 (9) 3,4 (0) 9,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,1 (17) 102,2 (16) 100,0 (16) 103,3 (16) Ap, Sp, V, KrF, H
Borgerlige 32,0 (6) 25,3 (4) 24,1 (3) 23,8 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,0 (11) 81,5 (13) 81,8 (14) 84,4 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 49,0 (9) 65,1 (10) 64,1 (10) 66,3 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 35,2 (6) 12,9 (2) 0,0 (0) 2,9 (0) 29,9 (5) 4,6 (1) 14,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 1 54 58
Sp 20 2 46 45
Ap 23 2 48 39
SV 8 2 58 75
Sum 63 7 50 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 1 58 41
KrF 8 1 53 63
Venstre 18 2 42 56
Sp 18 1 49 39
Ap 22 3 48 45
SV 13 2 51 69
Sum 96 10 50 50
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 20 1 56 45
KrF 8 1 52 63
Venstre 17 2 42 47
Sp 18 2 51 39
Ap 17 2 52 47
SV 13 3 52 54
Sum 93 11 51 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1417).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 719
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 355
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,2 %
F-2015 56,1 %
K-2015 64,0 %
S-2013 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Olav Turvoll, Sp (2015-)
Marta Finden Halset, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,2 12,9 0,0 2,9 29,9 4,6 14,5 0,0 0,0 0,0
2011 36,3 10,8 0,0 3,8 22,1 4,5 22,5 0,0 0,0 0,0
2007 35,0 6,7 7,1 4,5 30,2 4,6 11,9 0,0 0,0 0,0
2003 36,1 7,3 7,1 8,9 31,6 4,9 4,1 0,0 0,0 0,0
1999 30,6 8,9 0,0 6,9 35,3 10,6 7,7 0,0 0,0 0,0
1995 34,8 8,7 0,0 7,7 34,4 6,8 7,6 0,0 0,0 0,0
1991 33,5 13,1 0,0 8,3 37,3 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 37,6 16,8 0,0 0,0 36,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 37,5 19,6 0,0 0,0 32,8 9,3 0,0 0,0 0,0 0,8
1979 28,3 18,0 0,0 0,0 38,3 9,8 5,1 0,0 0,0 0,5
1975 26,4 7,7 0,0 0,0 46,9 10,2 4,0 0,0 0,0 4,7
1971 26,5 7,2 0,0 0,0 43,4 10,4 12,6 0,0 0,0 0,0
1967 28,3 6,7 0,0 0,0 38,3 8,5 18,1 0,0 0,0 0,0
1963 21,3 7,4 0,0 0,0 37,9 11,6 15,8 0,0 0,0 6,0
1959 18,4 5,9 0,0 0,0 46,0 11,5 18,2 0,0 0,0 0,0
1955 24,3 5,1 0,0 0,0 39,5 0,0 12,1 0,0 0,0 19,0
1951 24,9 5,0 0,0 0,0 33,2 0,0 15,3 0,0 0,0 21,5
1947 25,4 6,7 0,0 0,0 38,7 0,0 9,7 0,0 0,0 19,5
1945 27,5 5,9 0,0 0,0 35,1 0,0 12,8 0,0 0,0 18,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,8 11,3 1,9 3,3 47,2 4,5 4,4 2,4 0,2 1,0
2011 31,0 11,9 4,0 3,6 33,3 6,4 8,6 0,6 0,0 0,6
2007 29,0 5,7 8,5 4,7 41,7 5,2 4,2 0,3 0,3 0,2
2003 27,1 6,3 6,1 6,5 43,6 6,1 2,9 0,0 0,9 0,5
1999 31,9 6,4 3,2 4,3 36,8 10,8 6,1 0,0 0,6 0,0
1995 25,1 6,6 1,8 6,6 48,6 6,4 3,1 0,0 0,5 1,3
1991 17,0 15,6 1,0 9,8 47,9 7,1 1,0 0,0 0,4 0,0
1987 25,9 12,2 3,4 2,8 45,6 7,9 1,8 0,0 0,4 0,0
1983 31,6 18,6 1,1 2,4 32,7 9,8 2,2 0,0 0,6 1,0
1979 25,6 19,6 0,3 2,1 37,4 9,3 3,8 0,0 0,4 1,5
1975 24,8 8,1 0,0 1,8 41,9 9,3 2,1 0,0 0,0 11,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,4 11,8 8,7 2,5 48,5 2,8 1,4 1,0 0,5 0,4
2013 27,0 13,4 9,0 2,5 37,2 5,4 2,8 1,4 0,3 1,2
2009 24,4 7,2 13,2 3,8 43,3 4,4 2,7 0,2 0,4 0,4
2005 26,0 5,6 13,3 6,1 36,8 6,2 4,7 0,0 0,4 1,0
2001 18,7 7,4 8,8 8,0 39,4 12,4 3,2 0,0 0,2 1,8
1997 29,7 6,4 6,2 4,9 30,3 18,0 3,9 0,0 0,4 0,2
1993 26,2 8,0 1,7 7,6 44,3 9,2 2,3 0,0 0,1 0,6
1989 31,2 13,5 5,2 8,2 26,4 12,1 2,2 0,0 0,0 1,2
1985 37,1 20,9 1,3 2,5 25,2 10,1 2,4 0,0 0,3 0,2
1981 31,1 26,6 0,7 1,9 23,6 12,1 2,9 0,0 0,5 0,6
1977 29,8 19,6 0,5 1,1 30,2 15,2 2,5 0,0 0,2 0,8
1973 25,7 7,2 3,2 3,4 37,5 15,4 2,8 0,0 0,1 4,7
1969 30,7 16,8 0,0 0,7 29,5 13,8 8,4 0,0 0,0 0,0
1965 24,4 11,6 0,0 1,8 39,9 8,8 13,4 0,0 0,0 0,0
1961 25,2 11,0 0,0 0,0 43,0 9,5 11,4 0,0 0,0 0,0
1957 24,8 10,2 0,0 0,0 42,3 11,0 11,7 0,0 0,0 0,0
1953 23,2 8,1 0,0 0,0 42,2 13,4 13,0 0,0 0,0 0,0
1949 24,1 8,7 0,0 0,0 47,2 0,0 19,8 0,0 0,0 0,1
1945 24,3 13,2 0,0 0,0 45,9 0,0 16,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 33.9 18.1 0 2.8 29.9 6.7 8.7 0 0 0
Valgting 35,5 11,7 0,0 2,9 29,9 4,2 15,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned