Poll of polls

Kommunestyrevalg: Høyanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 249 45,6 663 39,3 912 41,1 -7,4 41,1 9 -2
H 55 10,1 164 9,7 219 9,9 0,8 9,9 2 0
SV 40 7,3 86 5,1 126 5,7 3,8 5,7 1 1
Sp 121 22,2 561 33,2 682 30,8 6,9 30,8 6 1
R 81 14,8 197 11,7 278 12,5 5,4 12,5 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
491 89,9 1 507 89,3 1 998 90,1 8,7 90,1 19 1
H+Frp+
KrF+V
55 10,1 164 9,7 219 9,9 0,8 9,9 2 0
Nærmest til å vinne mandat: Sp (16 stemmer), tape mandat: R (16 stemmer)
Fremmøte: 66,8 % Stemmeberettigede: 3 390 Opptalte stemmer: 2 234
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
26/9 - 08:45 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
26/9 - 08:45 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
26/9 - 08:45 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
26/9 - 08:45 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
26/9 - 08:45 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
24/9 - 13:38 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
24/9 - 13:01 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
24/9 - 13:01 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0
12/9 - 14:25 41,1 9,9 0,0 5,7 30,8 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 48,5 (11) 9,1 (2) 0,0 (0) 1,9 (0) 23,9 (5) 3,2 (1) 2,6 (0) 3,0 (0) 7,1 (2) 0,7 (0)
Poll of polls (brutt ned) 35,7 (7) 7,9 (2) 0,0 (0) 3,0 (0) 40,8 (8) 2,4 (0) 1,9 (0) 5,2 (1) 14,7 (3) 1,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,4 (7) 8,3 (2) 0,0 (0) 3,8 (1) 41,4 (8) 2,4 (0) 1,6 (0) 6,2 (1) 12,6 (2) 0,8 (0)
K-snitt september (brutt ned) 35,8 (7) 7,7 (2) 0,0 (0) 3,2 (0) 42,8 (8) 2,3 (0) 1,7 (0) 5,4 (1) 13,8 (3) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 91,8 (21) 101,5 (20) 98,1 (19) 102,4 (20) R, Ap, Sp, KrF, H
Borgerlige 14,9 (3) 12,2 (2) 12,3 (2) 11,7 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 84,4 (18) 99,4 (19) 97,4 (19) 101,0 (19) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,7 (6) 45,1 (8) 45,4 (8) 46,8 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 48,5 (11) 9,1 (2) 0,0 (0) 1,9 (0) 23,9 (5) 3,2 (1) 2,6 (0) 3,0 (0) 7,1 (2) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 1 53 33
Sp 22 3 39 41
Ap 27 4 46 52
SV 15 2 56 67
Rødt 27 4 55 52
Sum 103 14 49 50
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 1 48 50
KrF 12 1 62 50
Venstre 7 1 44 29
Sp 16 2 39 38
Ap 24 4 46 46
SV 16 1 52 63
Rødt 24 4 50 54
Kystpartiet 7 0 64 14
Miljøpartiet Dei Grøne 7 2 46 29
Sum 129 16 49 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 20 2 48 55
KrF 10 1 61 60
Venstre 7 1 41 57
Sp 19 2 38 42
Ap 24 4 42 50
SV 18 1 48 67
Rødt 24 4 46 42
Kystpartiet 7 0 64 29
Sum 129 15 47 50
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1416).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 225
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,7 %
F-2015 59,0 %
K-2015 64,5 %
S-2013 75,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Petter Sortland, Ap (2019-)
Petter Sortland, Ap (2011-2019)
Kjartan Longva, Ap (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2015-2019 R, Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 R, Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,5 9,1 0,0 1,9 23,9 3,2 2,6 3,0 7,1 0,7
2011 46,8 16,8 0,0 3,1 19,0 3,2 2,2 0,0 8,0 0,8
2007 46,0 18,5 0,0 4,2 14,7 4,2 0,0 0,0 11,4 1,0
2003 51,6 13,2 2,6 5,8 11,7 3,2 0,0 0,0 3,2 8,8
1999 36,4 27,7 3,3 6,5 12,6 5,7 0,0 0,0 7,9 0,0
1995 44,1 14,3 3,9 7,8 16,7 6,1 0,0 0,0 7,1 0,0
1991 40,5 12,1 2,1 12,1 13,6 6,2 0,0 0,0 5,9 7,4
1987 51,0 14,8 0,0 6,2 8,9 7,0 0,0 0,0 4,5 7,6
1983 44,6 13,5 0,0 8,0 7,5 7,3 4,8 0,0 4,9 9,4
1979 47,4 13,5 0,9 6,1 9,8 9,1 5,3 0,0 0,0 7,9
1975 37,9 0,0 0,0 7,1 10,2 8,9 0,0 0,0 0,0 36,0
1971 39,6 6,3 0,0 0,0 11,6 9,5 9,8 0,0 0,0 23,3
1967 39,7 6,8 0,0 11,9 9,2 6,9 13,1 0,0 0,0 12,4
1963 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 43,3
1959 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 41,2
1955 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 40,2
1951 49,5 8,9 0,0 0,0 11,4 9,9 7,0 0,0 0,0 13,3
1947 44,2 6,4 0,0 0,0 9,7 12,3 9,6 0,0 0,0 17,9
1945 62,8 3,7 0,0 0,0 10,5 12,1 8,0 0,0 0,0 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,4 6,3 3,2 2,0 29,3 3,3 2,1 3,0 5,1 1,2
2011 43,2 11,8 4,2 3,2 24,2 3,6 1,8 0,7 6,3 1,1
2007 45,5 10,2 5,7 5,2 21,3 4,4 1,6 0,4 4,8 1,1
2003 47,3 9,0 5,6 7,8 20,8 3,8 1,0 0,0 2,8 2,0
1999 35,9 19,3 4,2 6,7 18,6 7,2 3,0 0,0 5,1 0,0
1995 39,8 14,4 3,8 8,9 17,9 7,1 3,7 0,0 3,5 0,9
1991 41,0 15,2 2,7 13,4 16,2 6,7 2,3 0,0 2,6 0,0
1987 50,3 16,5 3,1 6,5 9,8 6,8 4,3 0,0 2,7 0,0
1983 38,0 15,3 1,8 20,1 7,8 8,5 4,4 0,0 3,4 0,8
1979 47,1 14,8 1,3 9,2 10,3 9,5 4,5 0,0 1,5 1,9
1975 44,9 3,8 0,0 9,1 9,5 8,1 2,0 0,0 0,0 22,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 38,3 15,7 7,9 2,8 24,3 2,4 2,1 1,5 4,1 0,8
2013 44,0 15,5 9,7 2,7 15,2 5,2 2,5 1,9 2,2 1,1
2009 43,6 9,1 15,3 4,6 19,2 4,3 1,1 0,2 2,3 0,4
2005 45,9 6,3 13,3 8,4 15,1 5,0 3,0 0,0 1,7 1,4
2001 32,3 12,0 9,9 14,1 12,4 12,4 2,3 0,0 1,1 3,4
1997 44,2 7,8 7,5 6,2 12,6 14,2 5,3 0,1 1,8 0,2
1993 47,8 9,8 2,1 9,7 18,6 7,9 2,9 0,0 0,7 0,5
1989 48,2 13,0 5,8 10,7 9,9 8,9 2,7 0,0 0,0 0,9
1985 53,4 18,5 1,3 5,3 9,4 7,2 3,1 0,0 1,3 0,5
1981 52,0 20,0 1,5 5,4 6,7 8,6 3,6 0,0 1,3 0,9
1977 54,3 13,7 0,7 3,5 9,8 12,8 2,4 0,0 0,8 1,9
1973 42,0 10,3 1,9 10,0 10,3 14,1 7,2 0,0 0,3 4,0
1969 53,3 10,1 0,0 3,9 11,2 11,0 10,4 0,0 0,0 0,0
1965 46,0 10,7 0,0 9,4 11,0 8,7 14,2 0,0 0,0 0,0
1961 61,9 9,9 0,0 0,0 9,3 9,5 9,4 0,0 0,0 0,0
1957 62,5 10,2 0,0 0,0 9,3 9,6 7,7 0,0 0,0 0,6
1953 61,2 9,6 0,0 0,0 9,6 9,5 10,1 0,0 0,0 0,0
1949 54,7 9,4 0,0 0,0 10,4 0,0 14,5 0,0 0,0 11,0
1945 62,9 9,9 0,0 0,0 9,8 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 56 9.8 0 2 17.1 4.5 1.3 2.5 6.3 0.5
Valgting 46,7 9,0 0,0 1,8 25,5 2,8 3,0 3,1 7,3 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned