Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hyllestad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 112 38,4 134 30,7 246 34,3 -3,4 34,3 6 0
H 50 17,1 74 16,9 124 17,3 -2,7 17,3 3 -1
Sp 111 38,0 185 42,3 296 41,2 6,0 41,2 7 1
KrF 19 6,5 33 7,6 52 7,2 0,1 7,2 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
223 76,4 319 73,0 542 75,5 2,6 75,5 13 1
H+Frp+
KrF+V
69 23,6 107 24,5 176 24,5 -2,6 24,5 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: KrF (16 stemmer), tape mandat: KrF (25 stemmer)
Fremmøte: 67,3 % Stemmeberettigede: 1 097 Opptalte stemmer: 729
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 18:36 34,3 17,3 0,0 0,0 41,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,6 (6) 19,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,3 (6) 7,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,7 (4) 17,3 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 60,2 (9) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,9 (4) 18,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 61,0 (9) 5,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,8 (4) 16,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 63,1 (9) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 27,1 (5) 22,6 (4) 23,5 (4) 22,2 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 72,9 (12) 87,9 (13) 86,9 (13) 90,9 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 42,4 (7) 65,5 (10) 66,4 (10) 68,4 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,6 (6) 19,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 35,3 (6) 7,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 2 52 25
KrF 8 2 56 75
Sp 17 2 46 47
Ap 15 2 51 40
Sum 56 8 50 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 3 49 38
KrF 10 2 54 40
Sp 15 3 43 47
Ap 16 2 52 44
Sum 57 10 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 3 50 35
Sp 14 0 50 43
Ap 11 2 48 36
Samlingslista 19 4 39 47
Sum 61 9 46 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1413).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 404
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 672
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,1 %
F-2015 52,2 %
K-2015 60,1 %
S-2013 76,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Morten Askvik, Sp (2015-)
Jan Olav Gjerde, Ap (2011-2015)
Tore Bråstad, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,6 19,9 0,0 0,0 35,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 31,9 15,0 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1
2007 26,7 12,5 0,0 0,0 32,5 10,3 0,0 0,0 0,0 17,9
2003 40,5 0,0 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
1999 30,7 0,0 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7
1995 27,1 0,0 0,0 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4
1991 22,7 9,3 0,0 0,0 56,5 7,5 0,0 0,0 0,0 4,0
1987 28,9 17,7 0,0 0,0 33,9 11,1 8,4 0,0 0,0 0,0
1983 29,2 18,5 0,0 0,0 26,1 11,2 15,0 0,0 0,0 0,0
1979 22,8 15,4 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 47,8
1975 22,0 0,0 0,0 0,0 32,6 22,9 0,0 0,0 0,0 22,5
1971 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1
1967 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,4
1963 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 51,3
1959 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 60,9
1955 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 56,9
1951 37,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 43,5
1947 28,2 0,0 0,0 0,0 13,9 0,0 11,0 0,0 0,0 46,9
1945 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 67,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,6 13,7 4,1 1,0 43,8 6,3 2,2 2,1 0,9 2,2
2011 25,5 13,9 4,0 1,0 41,3 9,3 2,7 0,8 0,8 0,8
2007 35,2 8,5 7,0 1,9 32,6 9,6 3,0 0,0 0,9 1,2
2003 38,1 5,1 5,4 4,9 35,5 6,4 2,2 0,0 0,8 1,5
1999 29,6 7,3 5,6 3,9 34,7 13,8 4,3 0,0 0,8 0,0
1995 34,3 6,9 2,3 3,1 37,0 10,8 4,2 0,0 1,1 0,5
1991 21,3 12,6 1,0 7,9 44,7 9,2 2,4 0,0 0,9 0,0
1987 27,9 17,8 2,2 3,9 30,8 10,4 6,0 0,0 1,0 0,0
1983 27,6 17,4 1,5 0,9 20,6 20,0 9,6 0,0 1,3 1,1
1979 22,6 18,3 0,4 1,1 13,1 29,9 11,3 0,0 1,4 1,8
1975 20,0 17,3 0,0 2,2 19,6 32,3 1,2 0,0 0,0 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,3 17,1 6,5 2,5 39,0 3,4 1,8 2,9 1,0 0,5
2013 33,0 16,2 8,6 2,0 23,9 8,7 2,8 2,0 0,1 2,7
2009 30,5 11,1 11,7 3,0 32,7 8,6 1,6 0,1 0,4 0,3
2005 31,6 6,1 11,9 5,1 31,1 9,7 3,3 0,0 0,7 0,6
2001 20,9 8,1 7,5 9,7 19,4 24,5 3,2 0,0 0,1 6,5
1997 30,3 6,4 4,8 4,7 27,1 22,0 4,2 0,0 0,4 0,1
1993 27,8 8,5 0,5 6,9 40,8 12,2 2,5 0,0 0,2 0,6
1989 30,5 14,7 4,3 6,4 22,7 15,9 4,9 0,0 0,0 0,6
1985 37,4 21,2 1,5 1,9 18,1 15,1 3,8 0,0 1,0 0,0
1981 29,2 29,5 1,0 1,7 12,6 18,3 6,1 0,0 0,6 1,1
1977 32,2 17,8 1,4 1,2 18,0 23,8 2,6 0,0 0,5 2,5
1973 30,9 3,9 1,9 1,6 29,5 24,8 3,7 0,0 0,4 3,3
1969 36,7 7,9 0,0 0,7 22,2 23,9 8,6 0,0 0,0 0,0
1965 32,2 5,5 0,0 1,8 29,6 16,1 14,8 0,0 0,0 0,0
1961 36,7 12,6 0,0 0,0 19,8 18,6 12,2 0,0 0,0 0,0
1957 36,0 6,9 0,0 0,0 19,1 22,9 15,1 0,0 0,0 0,0
1953 37,9 10,1 0,0 0,0 16,0 21,3 14,6 0,0 0,0 0,0
1949 40,3 9,5 0,0 0,0 22,0 0,0 28,1 0,0 0,0 0,2
1945 37,5 12,5 0,0 0,0 14,1 0,0 29,5 0,0 0,0 6,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 42.3 20.7 0 0 27.7 9.4 0 0 0 0
Valgting 35,5 19,6 0,0 0,0 38,8 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned