Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Solund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 38 19,5 34 13,3 72 16,4 -3,0 16,4 2 -1
H 43 22,1 79 31,0 122 27,8 -6,2 27,8 4 -1
SV 11 5,6 8 3,1 19 4,3 -7,8 4,3 1 -1
Sp 103 52,8 123 48,2 226 51,5 17,0 51,5 8 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
152 77,9 165 64,7 317 72,2 6,2 72,2 11 1
H+Frp+
KrF+V
43 22,1 79 31,0 122 27,8 -6,2 27,8 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: SV (2 stemmer), tape mandat: Ap (5 stemmer)
Fremmøte: 69,8 % Stemmeberettigede: 650 Opptalte stemmer: 450
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:35 16,4 27,8 0,0 4,3 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,4 (3) 34,0 (5) 0,0 (0) 12,1 (2) 34,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 14,3 (2) 29,5 (4) 0,0 (0) 19,3 (2) 58,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,3 (2) 30,8 (3) 0,0 (0) 24,6 (3) 59,7 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 14,3 (2) 28,8 (3) 0,0 (0) 20,5 (2) 61,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (15) 122,0 (15) 128,4 (15) 125,4 (15) SV, Ap, Sp, H
Borgerlige 34,0 (5) 29,5 (4) 30,8 (3) 28,8 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 66,0 (10) 92,5 (11) 97,6 (12) 96,6 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 34,5 (5) 58,9 (7) 59,7 (7) 61,8 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,4 (3) 34,0 (5) 0,0 (0) 12,1 (2) 34,5 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 2 47 44
Sp 16 2 43 38
Ap 16 3 53 44
SV 8 3 51 63
Sum 58 10 48 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 0 49 39
Sp 17 0 40 47
Ap 12 3 50 33
SV 7 3 55 57
Sum 54 6 47 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 4 44 42
Høyre 17 1 47 41
Sp 21 2 44 43
Ap 13 1 49 31
SV 8 4 51 88
Politisk Uavhengig Liste i Solund 13 0 39 31
Sum 84 12 45 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1412).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 829
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 397
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,7 %
F-2015 57,1 %
K-2015 62,1 %
S-2013 78,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Gunn Åmdal Mongstad, Sp (2015-)
Ole Gunnar Krakhellen, H (2011-2015)
Gunn Åmdal Mongstad, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,4 34,0 0,0 12,1 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 10,9 33,7 13,3 3,4 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3
2007 15,6 16,4 27,6 6,3 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 8,4 31,9 12,3 11,2 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 31,9 50,7 0,0 5,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 43,4 27,7 0,0 5,4 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9
1991 29,7 30,6 0,0 0,0 23,7 8,9 7,1 0,0 0,0 0,0
1987 15,2 30,9 0,0 0,0 14,7 16,8 9,0 0,0 0,0 13,4
1983 18,7 21,0 0,0 0,0 14,7 23,8 13,5 0,0 0,0 8,2
1979 21,4 33,6 0,0 0,0 14,7 17,4 12,8 0,0 0,0 0,0
1975 15,3 26,5 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,9
1971 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 58,2
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 57,9
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0 47,7
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,2 0,0 0,0 52,8
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,6 0,0 0,0 48,4
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 0,0 0,0 45,1
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 13,4 38,6 3,3 3,0 29,3 3,8 0,5 4,4 1,1 2,5
2011 13,6 31,0 13,1 2,1 31,0 5,2 1,0 0,7 0,5 1,9
2007 15,1 19,3 17,7 2,8 37,6 2,8 1,6 0,2 0,9 2,1
2003 14,8 20,5 13,5 5,0 31,8 5,3 4,5 0,0 1,8 3,0
1999 16,3 36,9 15,5 2,2 19,3 3,9 4,7 0,0 1,2 0,0
1995 25,9 33,5 2,1 3,8 22,5 5,9 4,6 0,0 1,3 0,4
1991 22,2 29,4 2,3 4,0 22,0 11,4 8,5 0,0 0,4 0,0
1987 16,4 30,4 5,1 3,1 9,9 27,5 7,6 0,0 0,0 0,0
1983 17,7 30,0 2,4 2,6 11,7 26,4 7,8 0,0 0,4 0,9
1979 16,4 44,5 0,8 0,6 11,3 16,2 8,0 0,0 1,3 1,0
1975 11,3 24,2 0,0 1,5 16,2 32,0 7,6 0,0 0,0 7,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,6 32,1 9,5 2,7 27,2 3,1 0,7 2,2 1,1 0,9
2013 21,5 28,2 12,7 2,2 20,0 6,7 3,7 2,2 0,8 1,8
2009 20,1 18,4 23,7 3,8 24,6 6,2 2,4 0,0 0,4 0,4
2005 19,4 16,4 17,1 4,9 22,0 9,4 4,5 0,0 1,1 5,3
2001 11,8 21,6 13,2 5,9 11,0 17,7 4,3 0,0 0,2 14,3
1997 20,3 17,0 9,1 3,3 17,3 23,8 7,9 0,0 0,7 0,5
1993 21,9 18,7 2,0 6,2 34,1 12,6 3,7 0,0 0,2 0,5
1989 23,4 25,9 8,1 6,2 10,3 17,9 7,3 0,0 0,0 0,9
1985 27,3 31,7 2,2 3,0 13,4 18,1 4,2 0,0 0,2 0,0
1981 19,4 38,2 3,1 1,9 11,3 17,1 8,1 0,0 0,2 0,8
1977 19,6 29,2 1,6 1,8 15,9 25,0 2,9 0,0 0,3 3,8
1973 13,0 11,1 3,7 2,5 26,3 26,0 8,3 0,0 0,0 9,0
1969 16,6 15,7 0,0 1,3 14,1 18,4 33,9 0,0 0,0 0,0
1965 14,8 16,0 0,0 1,5 15,1 11,5 41,2 0,0 0,0 0,0
1961 17,5 23,4 0,0 0,0 5,5 9,5 44,1 0,0 0,0 0,0
1957 17,6 14,1 0,0 0,0 2,6 11,0 54,7 0,0 0,0 0,0
1953 16,7 24,9 0,0 0,0 3,1 11,4 44,0 0,0 0,0 0,0
1949 14,3 27,4 0,0 0,0 0,2 0,0 57,6 0,0 0,0 0,5
1945 13,1 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 45,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.3 26.9 0 12.6 38.3 0 0 0 0 0
Valgting 17,1 39,6 0,0 11,7 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned