Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gulen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 70 17,6 132 14,9 202 15,8 3,3 15,8 4 1
H 121 30,4 251 28,3 372 29,1 6,8 29,1 6 1
Sp 164 41,2 418 47,1 582 45,5 3,4 45,5 9 0
KrF 25 6,3 51 5,7 76 5,9 -0,6 5,9 1 0
V 18 4,5 28 3,2 46 3,6 -10,6 3,6 1 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
234 58,8 550 62,0 784 61,3 6,7 61,3 13 1
H+Frp+
KrF+V
164 41,2 330 37,2 494 38,6 -4,4 38,6 8 -1
Nærmest til å vinne mandat: Ap (13 stemmer), tape mandat: V (6 stemmer)
Fremmøte: 70,5 % Stemmeberettigede: 1 825 Opptalte stemmer: 1 285
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0
10/9 - 18:51 15,8 29,1 0,0 0,0 45,5 5,9 3,6 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 12,5 (3) 22,4 (5) 2,3 (0) 0,0 (0) 42,1 (9) 6,6 (1) 14,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 9,2 (2) 19,4 (3) 1,9 (0) 0,0 (0) 71,8 (13) 4,9 (1) 10,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 8,6 (1) 20,3 (4) 1,9 (0) 0,0 (0) 72,9 (13) 5,0 (1) 8,8 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 9,2 (2) 19,0 (3) 1,8 (0) 0,0 (0) 75,4 (13) 4,9 (1) 9,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,7 (21) 115,7 (21) 115,6 (21) 117,7 (21) Ap, Sp, V, KrF, H
Borgerlige 45,4 (9) 36,6 (6) 36,0 (7) 34,9 (6) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 54,6 (12) 81,0 (15) 81,5 (14) 84,6 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 62,9 (13) 87,1 (16) 86,7 (16) 89,5 (16) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 12,5 (3) 22,4 (5) 2,3 (0) 0,0 (0) 42,1 (9) 6,6 (1) 14,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 26 0 50 42
KrF 14 0 52 71
Venstre 7 0 45 57
Sp 20 1 45 30
Ap 20 3 52 55
Sum 87 4 49 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 3 59 0
Høyre 23 2 49 48
KrF 16 0 46 56
Venstre 16 0 36 50
Sp 19 1 46 42
Ap 21 2 46 57
Sum 102 8 46 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 4 49 0
Høyre 27 1 45 48
KrF 20 3 48 60
Venstre 18 3 42 39
Sp 23 1 48 30
Ap 18 2 44 56
Sum 115 14 46 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1411).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 306
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 275
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,3 %
F-2015 61,3 %
K-2015 69,2 %
S-2013 81,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hallvard Oppedal, Sp (2011-)
Trude Brosvik, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 12,5 22,4 2,3 0,0 42,1 6,6 14,2 0,0 0,0 0,0
2011 10,0 22,8 3,5 0,0 41,3 9,2 13,3 0,0 0,0 0,0
2007 14,3 21,6 0,0 0,0 28,8 21,8 13,5 0,0 0,0 0,0
2003 20,4 19,0 0,0 0,0 25,7 20,4 14,5 0,0 0,0 0,0
1999 22,9 19,4 0,0 0,0 21,9 21,6 14,1 0,0 0,0 0,0
1995 16,5 11,0 2,6 0,0 43,7 12,9 13,3 0,0 0,0 0,0
1991 17,1 16,0 3,0 0,0 37,1 12,9 13,9 0,0 0,0 0,0
1987 25,7 20,9 0,0 0,0 27,7 12,4 13,3 0,0 0,0 0,0
1983 22,4 22,4 0,0 0,0 30,2 12,9 12,1 0,0 0,0 0,0
1979 15,3 25,8 0,0 0,0 29,8 12,7 0,0 0,0 0,0 16,4
1975 11,4 0,0 0,0 0,0 34,9 13,6 0,0 0,0 0,0 40,1
1971 23,1 0,0 0,0 0,0 30,8 17,2 23,5 0,0 0,0 5,4
1967 19,1 6,3 0,0 0,0 31,3 14,7 28,6 0,0 0,0 0,0
1963 18,8 0,0 0,0 0,0 28,7 0,0 25,3 0,0 0,0 27,1
1959 21,1 6,2 0,0 0,0 23,1 0,0 21,4 0,0 0,0 28,2
1955 24,0 4,7 0,0 0,0 27,9 0,0 22,7 0,0 0,0 20,6
1951 25,0 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0
1947 22,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0
1945 17,1 0,0 0,0 0,0 21,2 0,0 32,7 0,0 0,0 29,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 14,0 18,5 3,6 1,3 31,2 23,7 4,4 1,8 0,4 1,2
2011 11,4 24,3 5,4 2,1 33,0 16,4 5,1 0,7 0,9 0,8
2007 14,1 16,3 5,8 2,3 29,3 25,4 4,2 0,2 1,2 1,2
2003 17,5 13,7 7,0 7,7 34,3 11,8 5,7 0,0 0,9 1,3
1999 24,0 15,6 4,7 3,7 27,4 17,3 5,9 0,0 1,3 0,0
1995 20,3 8,7 3,4 3,5 30,8 28,7 3,3 0,0 0,6 0,7
1991 20,1 19,7 2,2 7,1 32,8 13,9 3,7 0,0 0,6 0,0
1987 27,1 22,5 4,4 3,5 20,3 15,3 6,6 0,0 0,3 0,0
1983 33,3 22,1 2,1 3,2 16,9 15,4 6,0 0,0 0,5 0,6
1979 33,6 24,5 0,7 1,3 15,6 15,7 2,2 0,0 0,4 5,9
1975 14,1 8,1 0,0 2,4 45,0 17,7 4,2 0,0 0,0 8,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,0 25,9 11,0 2,6 31,5 5,8 2,0 1,3 0,6 0,4
2013 22,5 23,1 10,5 1,8 22,7 12,1 4,7 1,4 0,3 1,0
2009 20,6 14,7 15,4 3,4 30,6 12,2 2,6 0,0 0,4 0,1
2005 23,4 8,4 15,2 6,2 26,7 12,4 5,5 0,0 0,4 1,8
2001 15,1 15,1 8,4 8,7 18,3 25,1 3,4 0,0 0,5 5,3
1997 22,4 8,9 8,4 3,7 24,2 25,2 6,5 0,3 0,2 0,3
1993 22,6 10,0 2,1 6,4 41,8 13,3 3,1 0,0 0,3 0,5
1989 24,8 17,5 8,1 7,2 20,4 17,2 4,1 0,0 0,0 0,6
1985 27,4 24,8 2,2 3,4 19,7 18,1 3,8 0,0 0,1 0,5
1981 21,9 32,3 2,1 3,0 16,4 19,5 3,8 0,0 0,4 0,6
1977 21,8 24,5 0,9 1,4 17,8 28,2 3,1 0,0 0,5 1,8
1973 17,6 7,4 2,9 2,3 26,8 29,8 4,1 0,0 0,1 9,0
1969 22,6 10,6 0,0 0,5 24,3 26,2 15,7 0,0 0,0 0,0
1965 21,8 10,0 0,0 1,6 25,7 20,3 20,7 0,0 0,0 0,0
1961 26,6 11,4 0,0 0,0 19,3 24,8 17,9 0,0 0,0 0,0
1957 27,2 8,0 0,0 0,0 18,3 26,8 19,6 0,0 0,0 0,0
1953 26,9 9,0 0,0 0,0 17,4 26,2 20,5 0,0 0,0 0,0
1949 28,6 11,9 0,0 0,0 24,0 0,0 34,4 0,0 0,0 1,0
1945 18,8 12,2 0,0 0,0 18,2 0,0 31,6 0,0 0,0 19,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.9 20.2 3.4 0 36.5 8.3 14.7 0 0 0
Valgting 11,0 23,1 1,9 0,0 44,0 6,0 14,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned