Poll of polls

Kommunestyrevalg: Masfjorden

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 81 19,6 135 23,8 216 22,3 1,2 22,3 4 0
H 178 43,1 223 39,3 401 41,4 3,1 41,4 7 0
Frp 31 7,5 27 4,8 58 6,0 -2,2 6,0 1 0
Sp 85 20,6 110 19,4 195 20,1 5,6 20,1 4 2
KrF 29 7,0 34 6,0 63 6,5 -2,6 6,5 1 -1
V 9 2,2 27 4,8 36 3,7 -1,2 3,7 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
166 40,2 245 43,2 411 42,4 6,8 42,4 8 2
H+Frp+
KrF+V
247 59,8 311 54,9 558 57,6 -2,9 57,6 9 -2
Nærmest til å vinne mandat: V (3 stemmer), tape mandat: Sp (8 stemmer)
Fremmøte: 74,1 % Stemmeberettigede: 1 326 Opptalte stemmer: 980
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis færre partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
26/9 - 08:45 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:04 22,3 41,4 6,0 0,0 20,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,1 (4) 38,2 (7) 8,2 (1) 0,0 (0) 14,5 (2) 9,1 (2) 4,9 (1) 4,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 15,5 (3) 33,1 (6) 7,0 (1) 0,0 (0) 24,8 (5) 6,8 (1) 3,6 (0) 6,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,5 (3) 34,7 (6) 7,0 (1) 0,0 (0) 25,1 (5) 6,9 (1) 3,0 (0) 8,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 15,6 (3) 32,4 (6) 6,4 (1) 0,0 (0) 26,0 (5) 6,7 (1) 3,2 (0) 7,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 60,4 (11) 50,5 (8) 51,6 (8) 48,7 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 39,6 (6) 47,2 (9) 47,8 (9) 48,8 (9) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 28,5 (5) 35,2 (6) 35,0 (6) 35,9 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 21,1 (4) 38,2 (7) 8,2 (1) 0,0 (0) 14,5 (2) 9,1 (2) 4,9 (1) 4,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 60 33
Høyre 21 1 46 38
KrF 15 2 45 53
Venstre 11 2 47 45
Sp 21 2 47 57
Ap 20 4 47 60
Sum 100 13 48 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 50 39
Høyre 21 1 44 33
KrF 22 2 45 59
Venstre 12 1 46 33
Sp 19 2 45 53
Ap 20 3 47 45
Miljøpartiet Dei Grøne 8 3 42 63
Sum 120 16 46 46
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 50 33
Høyre 23 1 43 48
KrF 18 3 48 61
Venstre 11 2 40 64
Sp 18 2 54 33
Ap 22 2 50 50
Sum 110 13 48 47
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1266).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 681
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 944
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 83,3 %
F-2015 62,6 %
K-2015 70,1 %
S-2013 82,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Karstein Totland, H (2011-)
Håkon Matre, H (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,1 38,2 8,2 0,0 14,5 9,1 4,9 4,0 0,0 0,0
2011 19,3 31,8 12,9 0,0 13,7 13,6 8,6 0,0 0,0 0,0
2007 26,9 26,8 10,8 0,0 10,5 14,6 10,4 0,0 0,0 0,0
2003 30,0 27,4 5,7 0,0 12,8 13,7 10,5 0,0 0,0 0,0
1999 33,5 23,0 8,9 0,0 10,3 17,9 6,4 0,0 0,0 0,0
1995 18,0 19,5 12,4 0,0 12,8 24,4 12,9 0,0 0,0 0,0
1991 23,2 21,9 5,5 0,0 23,6 17,3 8,6 0,0 0,0 0,0
1987 27,9 27,6 3,4 0,0 8,9 13,6 0,0 0,0 0,0 18,5
1983 29,3 29,2 0,0 0,0 11,7 16,0 6,0 0,0 0,0 7,8
1979 22,1 18,8 0,0 0,0 15,7 17,1 11,2 0,0 0,0 15,1
1975 17,9 0,0 0,0 0,0 20,3 25,6 0,0 0,0 0,0 36,3
1971 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2
1967 15,6 3,6 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 49,3
1963 17,0 8,5 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
1959 16,1 8,5 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 46,6
1955 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,8
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,7 19,7 12,0 2,4 18,1 11,6 4,6 3,0 0,2 1,7
2011 21,1 21,7 16,0 3,4 14,1 17,6 4,3 0,9 0,1 0,9
2007 29,5 12,0 18,2 2,5 15,9 12,8 6,2 0,6 0,8 1,6
2003 26,9 15,5 14,5 4,9 16,3 13,4 4,7 0,0 0,8 3,0
1999 30,6 14,4 8,4 2,7 19,7 16,8 5,8 0,2 0,3 1,2
1995 25,1 13,1 6,8 3,1 21,0 19,7 8,6 0,4 0,4 1,8
1991 19,7 20,5 8,0 6,5 23,8 15,2 2,8 0,1 0,3 3,0
1987 23,0 38,2 4,5 2,7 11,0 15,1 0,0 0,0 0,0 5,5
1983 25,4 21,1 7,4 2,5 19,1 16,7 6,5 0,0 0,3 0,9
1979 32,4 19,4 1,1 1,1 15,2 19,5 9,2 0,0 0,1 1,9
1975 18,2 4,4 0,8 1,5 28,0 35,2 9,6 0,0 0,6 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,3 28,4 13,3 2,4 23,7 5,8 2,8 1,7 0,3 1,3
2013 23,8 23,5 16,3 3,4 14,3 11,5 3,6 1,8 0,3 1,5
2009 27,3 14,7 21,7 3,2 19,3 10,2 2,1 0,1 1,0 0,5
2005 28,2 10,7 18,4 4,3 17,2 12,4 6,0 0,0 1,0 1,9
2001 15,7 15,6 12,2 6,5 12,9 26,3 5,4 0,0 0,9 4,4
1997 21,4 9,7 9,7 3,2 19,9 26,7 7,8 0,0 0,6 1,2
1993 20,6 10,7 2,9 4,6 37,0 15,1 6,8 0,1 0,2 2,0
1989 25,2 17,9 9,2 6,7 15,1 19,7 5,0 0,3 0,0 0,8
1985 24,6 27,7 4,1 3,2 12,3 23,1 4,3 0,0 0,2 0,5
1981 19,5 29,2 5,2 2,1 11,1 25,9 6,0 0,0 0,1 0,9
1977 21,9 15,7 3,1 1,9 12,4 38,1 4,1 0,0 0,1 2,7
1973 22,5 3,9 3,2 3,7 19,6 39,2 4,8 0,0 0,0 3,0
1969 27,8 6,6 0,0 1,2 25,3 27,9 11,0 0,0 0,0 0,2
1965 26,2 8,0 0,0 2,0 22,1 26,9 14,6 0,0 0,0 0,2
1961 27,9 4,7 0,0 2,1 23,3 28,4 13,4 0,0 0,0 0,2
1957 26,7 4,5 0,0 0,0 25,7 32,1 10,5 0,0 0,0 0,5
1953 20,3 6,8 0,0 0,0 22,4 38,6 11,1 0,0 0,0 0,9
1949 22,0 8,5 0,0 0,0 11,3 39,6 17,4 0,0 0,0 1,2
1945 18,4 10,3 0,0 0,0 4,8 45,6 19,3 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.2 37.2 8.5 0 12.8 13.7 6.8 4.7 0 0
Valgting 22,7 38,6 8,0 0,0 15,1 7,6 4,2 3,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned