Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Austrheim

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 169 37,0 335 33,9 504 35,3 -8,2 35,3 6 -2
H 114 24,9 237 24,0 351 24,6 0,4 24,6 4 0
SV 17 3,7 37 3,7 54 3,8 3,8 3,8 0 0
Sp 50 10,9 150 15,2 200 14,0 6,1 14,0 3 2
KrF 75 16,4 136 13,8 211 14,8 2,7 14,8 3 1
Andre (vis) 32 7,0 74 7,5 106 7,4 7,4 7,4 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
236 51,6 522 52,9 758 53,1 1,7 53,1 9 0
H+Frp+
KrF+V
189 41,4 373 37,8 562 39,4 3,1 39,4 7 1
Nærmest til å vinne mandat: SV (2 stemmer), tape mandat: Sp (5 stemmer)
Fremmøte: 64,4 % Stemmeberettigede: 2 256 Opptalte stemmer: 1 444
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
26/9 - 08:45 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
26/9 - 08:45 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
26/9 - 08:45 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
24/9 - 13:38 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
24/9 - 13:01 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
24/9 - 13:01 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
12/9 - 14:25 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
12/9 - 14:25 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4
10/9 - 22:00 35,3 24,6 0,0 3,8 14,0 14,8 0,0 0,0 0,0 7,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,5 (8) 24,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,9 (1) 12,1 (2) 9,9 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,0 (6) 21,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,5 (3) 9,0 (2) 7,3 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,0 (6) 21,9 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,7 (3) 9,1 (2) 6,1 (1) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,1 (6) 20,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 14,1 (3) 8,9 (2) 6,4 (1) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 55,7 (10) 41,0 (8) 39,1 (8) 41,0 (8) Ap, KrF
Borgerlige 46,2 (8) 37,3 (7) 37,1 (7) 35,8 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53,8 (9) 49,7 (10) 48,6 (10) 50,5 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,9 (5) 29,8 (6) 28,9 (6) 29,4 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 43,5 (8) 24,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,9 (1) 12,1 (2) 9,9 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 1 49 33
KrF 14 1 54 57
Sp 23 2 43 30
Ap 23 2 54 48
SV 7 1 48 86
Bygdelista i Austrheim 14 2 58 29
Sum 99 9 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 2 49 38
KrF 21 2 57 52
Venstre 21 1 54 52
Sp 20 1 47 30
Ap 23 2 55 52
Miljøpartiet Dei Grøne 14 2 37 57
Sum 120 10 51 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 0 40 50
Høyre 21 1 52 48
KrF 19 1 55 58
Venstre 23 3 53 39
Sp 15 1 51 27
Ap 23 2 50 52
Sum 111 8 51 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1264).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 811
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 369
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,5 %
F-2015 55,6 %
K-2015 62,9 %
S-2013 82,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Per Lerøy, Ap (2011-)
Ole Lysø, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,5 24,2 0,0 0,0 7,9 12,1 9,9 2,4 0,0 0,0
2011 38,0 27,7 6,2 0,0 4,1 11,8 12,2 0,0 0,0 0,0
2007 32,6 21,8 12,3 0,0 8,4 15,7 9,2 0,0 0,0 0,0
2003 28,1 15,1 9,9 0,0 9,2 15,0 5,4 0,0 0,0 17,3
1999 28,7 19,9 8,9 0,0 8,1 17,4 4,8 0,0 0,0 12,2
1995 30,8 20,2 0,0 0,0 10,9 15,7 6,6 0,0 0,0 15,8
1991 23,1 24,8 4,0 0,0 16,3 24,3 7,5 0,0 0,0 0,0
1987 24,5 23,1 7,8 0,0 7,3 29,7 7,6 0,0 0,0 0,0
1983 23,3 31,1 0,0 0,0 10,4 26,5 8,7 0,0 0,0 0,0
1979 23,0 39,8 0,0 0,0 6,0 17,6 0,0 0,0 0,0 13,6
1975 18,9 25,6 0,0 0,0 11,0 22,9 0,0 0,0 0,0 21,6
1971 21,7 19,3 0,0 0,0 13,6 16,2 29,2 0,0 0,0 0,0
1967 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0 15,5 26,4 0,0 0,0 40,1
1963 0,0 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 64,4
1959 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 78,8
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 81,3
1947 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 8,2 0,0 0,0 67,8
1945 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,9 22,3 10,1 1,2 6,8 11,3 5,1 3,2 0,3 1,8
2011 29,8 29,8 11,3 1,1 5,9 12,3 7,3 0,4 0,7 1,4
2007 30,2 19,3 18,7 1,7 7,4 13,9 5,2 0,5 0,8 2,3
2003 28,7 17,5 20,6 3,7 8,1 13,7 2,9 0,8 1,1 3,0
1999 25,9 28,5 11,8 2,3 10,1 15,3 3,5 0,0 1,3 1,1
1995 25,2 26,7 8,3 2,2 12,5 15,4 7,0 0,1 1,2 1,6
1991 20,9 23,9 6,4 6,2 15,4 19,0 6,6 0,3 0,6 0,7
1987 23,6 27,6 8,7 2,0 7,0 24,8 0,0 0,0 0,6 5,6
1983 22,4 33,5 5,8 1,6 7,0 23,4 5,0 0,0 0,4 1,0
1979 21,4 47,3 1,9 1,4 6,2 17,3 2,4 0,0 0,7 1,5
1975 19,8 34,7 0,6 0,7 10,5 22,2 1,6 0,0 0,2 9,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 20,3 33,5 19,0 3,1 9,8 8,4 2,6 1,5 0,5 1,2
2013 23,8 34,3 17,2 1,7 5,2 10,3 4,1 1,2 0,1 2,0
2009 27,0 22,3 26,5 1,4 5,9 11,4 3,5 0,1 1,0 0,9
2005 25,5 19,1 24,2 2,9 6,0 12,4 6,6 0,1 1,2 2,1
2001 16,6 25,6 16,9 6,0 4,5 21,3 3,7 0,3 1,3 3,9
1997 24,7 16,3 16,9 2,3 8,2 23,9 5,1 0,1 1,5 1,1
1993 25,6 21,4 5,3 3,2 20,5 15,4 7,3 0,1 0,2 1,0
1989 22,2 24,4 14,7 4,7 6,3 21,3 5,2 0,2 0,0 1,0
1985 24,7 31,7 3,9 2,0 6,4 27,0 3,2 0,0 0,1 1,1
1981 19,7 38,2 4,2 2,0 7,9 23,6 2,9 0,0 0,3 1,2
1977 21,3 30,2 1,8 0,7 7,1 32,1 1,8 0,0 0,0 5,0
1973 19,7 13,3 3,6 3,1 10,9 37,5 4,2 0,0 0,0 7,7
1969 20,3 15,5 0,0 0,2 13,8 27,5 22,7 0,0 0,0 0,1
1965 19,5 15,8 0,0 1,5 8,9 26,4 28,0 0,0 0,0 0,0
1961 24,1 7,6 0,0 0,7 10,9 32,6 23,9 0,0 0,0 0,1
1957 23,4 7,2 0,0 0,0 13,2 34,4 21,7 0,0 0,0 0,0
1953 20,8 11,7 0,0 0,0 8,1 40,3 19,0 0,0 0,0 0,0
1949 21,0 12,6 0,0 0,0 4,7 33,3 27,6 0,0 0,0 0,7
1945 14,7 13,1 0,0 0,0 0,0 48,7 21,2 0,0 0,0 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.8 22.8 0 0 6 13.3 9.5 2.8 0 0
Valgting 42,6 24,8 0,0 0,0 8,7 11,7 10,0 2,3 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned