Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Alver

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 728 15,6 1 622 14,8 2 350 15,1 -6,6 15,1 7 -11
H 525 11,3 1 381 12,6 1 906 12,3 -3,1 12,3 6 -8
Frp 235 5,0 663 6,0 898 5,8 -7,5 5,8 3 -8
SV 157 3,4 357 3,3 514 3,3 1,5 3,3 2 1
Sp 718 15,4 2 154 19,6 2 872 18,5 2,3 18,5 8 -8
KrF 671 14,4 1 604 14,6 2 275 14,6 -5,5 14,6 7 -7
V 95 2,0 207 1,9 302 1,9 -3,5 1,9 1 -4
MDG 187 4,0 349 3,2 536 3,5 -0,6 3,5 2 -1
R 96 2,1 208 1,9 304 2,0 2,0 2,0 1 1
Andre (vis) 1 244 26,7 2 330 21,2 3 574 23,0 22,2 23,0 10 10
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 886 40,5 4 690 42,7 6 576 42,4 -1,4 42,4 20 -18
H+Frp+
KrF+V
1 526 32,8 3 855 35,1 5 381 34,6 -19,6 34,6 17 -27
Nærmest til å vinne mandat: Sp (41 stemmer), tape mandat: SV (8 stemmer)
Fremmøte: 70,7 % Stemmeberettigede: 22 168 Opptalte stemmer: 15 631
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 15,1 12,3 5,8 3,3 18,5 14,6 1,9 3,5 2,0 23,0
14:25 15,1 12,3 5,8 3,3 18,5 14,6 1,9 3,5 2,0 23,0
18:30 15,1 12,3 5,8 3,3 18,5 14,6 1,9 3,5 2,0 23,0
19:22 15,1 12,3 5,8 3,3 18,5 14,6 1,9 3,5 2,0 23,0
18:48 15,1 12,3 5,8 3,3 18,6 14,7 1,9 3,4 2,0 23,1
18:48 15,1 12,3 5,8 3,3 18,6 14,7 1,9 3,4 2,0 23,1
03:21 15,1 12,3 5,8 3,3 18,6 14,7 1,9 3,4 2,0 23,1
02:56 15,1 12,3 5,8 3,3 18,6 14,7 1,9 3,4 2,0 23,1
02:56 15,1 12,3 5,8 3,3 18,6 14,7 1,9 3,4 2,0 23,1
22:50 15,1 12,3 5,8 3,2 18,6 14,7 1,9 3,4 2,0 23,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 21,8 (10) 15,4 (7) 13,3 (6) 1,8 (1) 16,2 (8) 20,2 (9) 5,4 (3) 4,0 (2) 0,0 (0) 2,0 (1)
Poll of polls (brutt ned) 16,0 (8) 13,3 (6) 11,4 (5) 2,9 (1) 27,6 (13) 15,0 (7) 4,0 (2) 6,9 (3) 0,0 (0) 3,3 (2)
Siste lokale målings 17,5 (8) 17,2 (8) 4,0 (2) 3,2 (2) 14,8 (7) 15,0 (7) 3,2 (1) 3,5 (2) 1,6 (1) 20,0 (9)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 15,0 (7) 13,9 (6) 11,4 (5) 3,7 (2) 28,0 (13) 15,2 (7) 3,3 (2) 8,2 (4) 0,0 (0) 2,4 (1)
K-snitt september (brutt ned) 16,1 (8) 13,0 (6) 10,3 (5) 3,1 (1) 28,9 (13) 14,9 (7) 3,5 (2) 7,2 (3) 0,0 (0) 3,3 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 35 5 53 23
Høyre 44 6 47 36
KrF 46 4 51 48
Venstre 16 1 54 19
Sp 53 6 53 51
Ap 46 6 53 50
SV 26 4 47 54
Rødt 16 3 52 50
MDG 22 3 51 59
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 28 4 51 21
Partiet De Kristne 11 2 64 27
Sum 343 44 52 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Meland, Radøy og Lindås kommuner.
Mandater i kommunestyret 47 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / BT / Strilen 22/8-2019 17,5 (8) 17,2 (8) 4,0 (2) 3,2 (2) 14,8 (7) 15,0 (7) 3,2 (1) 3,5 (2) 1,6 (1) 20,0 (9)
Sentio / BA 21/8-2019 20,0 (9) 10,3 (5) 5,3 (2) 1,5 (1) 14,3 (7) 14,5 (7) 1,8 (1) 4,2 (2) 2,8 (1) 25,3 (12)
Respons / BT / Strilen 20/5-2019 18,0 (8) 17,7 (8) 8,4 (4) 3,4 (2) 17,5 (8) 11,0 (5) 1,6 (1) 2,2 (1) 1,5 (1) 18,7 (9)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 21,8 15,4 13,3 1,8 16,2 20,2 5,4 4,0 0,0 2,0
2011 18,1 22,3 13,7 1,0 16,5 19,0 5,5 1,3 0,8 1,6
2007 17,1 15,6 23,4 1,7 19,5 12,8 5,5 0,0 0,8 3,6
2003 21,0 13,7 19,2 4,0 16,3 15,1 7,0 0,0 0,5 3,0
1999 20,0 17,4 11,9 3,9 16,8 19,2 9,0 0,0 1,0 0,8
1995 22,8 14,8 7,3 4,5 24,8 17,2 7,1 0,0 0,0 1,4
1991 21,7 15,9 5,2 5,1 24,6 19,4 6,3 0,0 0,0 1,8
1987 26,3 19,2 7,3 2,3 16,5 18,2 6,4 0,0 0,1 3,8
1983 25,8 19,4 3,6 2,7 17,7 20,2 6,6 0,0 0,1 3,8
1979 21,5 23,1 0,0 0,9 19,7 21,2 8,7 0,0 0,0 4,9
1975 22,6 13,9 0,0 0,6 27,7 25,9 4,9 0,0 0,0 4,3
1971 22,9 7,8 0,0 0,0 25,0 22,7 16,3 0,0 0,0 5,3
1967 23,7 6,5 0,0 0,0 24,8 22,7 19,5 0,0 0,0 2,8
1963 22,6 4,2 0,0 0,0 19,8 22,4 16,1 0,0 0,0 14,8
1959 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 92,0
1955 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 16,9 0,0 0,0 66,4
1951 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 88,3
1947 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 3,2 0,0 0,0 83,7
1945 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,4 16,7 14,0 2,5 14,2 16,6 3,6 4,3 0,9 2,9
2011 22,5 22,9 15,4 2,2 11,7 15,9 4,9 1,7 1,1 1,7
2007 20,3 14,2 24,7 3,4 15,1 13,7 4,9 0,4 1,4 1,9
2003 21,9 11,9 22,1 6,8 13,6 14,8 4,6 0,3 1,4 2,5
1999 21,8 15,7 13,2 4,9 15,5 19,7 6,0 0,4 1,7 1,1
1995 22,0 12,9 9,0 4,9 23,1 18,5 7,1 0,2 0,8 1,7
1991 20,3 16,3 6,6 8,9 23,6 17,9 4,2 0,2 0,4 1,6
1987 26,1 21,0 9,6 3,9 13,7 18,9 0,0 0,0 0,4 6,3
1983 25,5 20,7 5,4 3,1 15,1 21,2 5,8 0,0 0,6 2,8
1979 21,4 25,4 1,8 2,2 16,5 21,6 6,9 0,0 0,5 3,7
1975 21,0 13,8 0,9 2,0 22,8 29,6 3,5 0,0 0,3 6,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,8 28,9 16,4 4,2 12,1 10,5 2,8 2,3 1,2 1,8
2013 21,1 27,9 16,3 2,9 8,3 14,6 4,1 2,3 0,6 1,9
2009 25,6 17,3 25,1 3,4 10,1 12,2 3,5 0,3 1,5 0,9
2005 24,5 12,7 23,6 5,2 9,1 14,4 6,8 0,1 1,8 1,8
2001 17,0 16,1 16,7 7,8 7,7 24,5 4,7 0,1 1,9 3,7
1997 26,2 9,4 13,9 3,7 11,9 25,8 6,5 0,1 1,4 1,2
1993 25,7 11,7 3,7 6,1 29,8 15,2 5,1 0,1 0,3 2,3
1989 24,6 19,0 12,4 7,5 11,1 19,8 4,4 0,3 0,0 0,9
1985 28,6 26,4 3,5 3,5 11,2 20,4 4,4 0,0 0,2 1,8
1981 22,0 28,2 4,7 2,9 14,3 21,2 4,3 0,0 0,4 2,0
1977 24,0 19,1 2,7 1,9 16,9 28,0 3,7 0,0 0,2 3,5
1973 21,4 8,0 3,7 3,6 21,1 31,7 4,1 0,0 0,3 6,0
1969 27,3 6,9 0,0 1,1 23,5 27,1 14,1 0,0 0,0 0,1
1965 23,3 9,6 0,0 1,9 21,6 24,5 19,0 0,0 0,0 0,1
1961 24,0 3,8 0,0 1,9 21,4 33,8 14,9 0,0 0,0 0,3
1957 24,7 3,3 0,0 0,0 21,0 35,2 15,3 0,0 0,0 0,4
1953 24,7 4,1 0,0 0,0 17,0 39,7 14,1 0,0 0,0 0,3
1949 22,9 3,2 0,0 0,0 17,2 37,8 18,0 0,0 0,0 0,9
1945 18,2 4,9 0,0 0,0 9,4 46,4 18,4 0,0 0,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.8 14 12.9 2.4 13.2 21.5 4.1 5.4 0 2.8
Valgting 21,2 15,7 13,4 1,7 16,9 19,8 5,7 3,7 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned