Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Osterøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 209 15,1 395 13,2 604 14,0 -14,6 14,0 4 -4
H 175 12,7 420 14,1 595 13,8 0,6 13,8 4 0
Frp 344 24,9 733 24,6 1 077 25,0 3,9 25,0 7 1
SV 105 7,6 189 6,3 294 6,8 4,9 6,8 2 2
Sp 258 18,7 611 20,5 869 20,1 11,7 20,1 5 3
KrF 154 11,1 326 10,9 480 11,1 -4,5 11,1 3 -1
V 64 4,6 151 5,1 215 5,0 1,0 5,0 1 0
MDG 73 5,3 106 3,6 179 4,2 -2,6 4,2 1 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
645 46,7 1 301 43,6 1 946 45,1 -0,6 45,1 12 0
H+Frp+
KrF+V
737 53,3 1 630 54,6 2 367 54,9 1,0 54,9 15 0
Nærmest til å vinne mandat: V (34 stemmer), tape mandat: H (42 stemmer)
Fremmøte: 70,1 % Stemmeberettigede: 6 269 Opptalte stemmer: 4 366
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 14,0 13,8 25,0 6,8 20,1 11,1 5,0 4,2 0,0 0,0
14:25 14,0 13,8 25,0 6,8 20,1 11,1 5,0 4,2 0,0 0,0
07:41 14,0 13,8 25,0 6,8 20,1 11,1 5,0 4,2 0,0 0,0
17:48 14,0 13,8 25,0 6,8 20,1 11,1 5,0 4,2 0,0 0,0
00:24 14,0 14,0 25,0 6,8 20,2 11,0 4,9 4,0 0,0 0,0
23:31 14,0 14,0 25,0 6,8 20,2 11,0 4,9 4,0 0,0 0,0
23:14 14,0 14,0 25,0 6,8 20,2 11,0 4,9 4,0 0,0 0,0
23:14 14,0 14,0 25,0 6,8 20,2 11,0 4,9 4,0 0,0 0,0
21:56 14,2 14,2 24,3 7,2 19,7 10,9 5,3 4,3 0,0 0,0
21:56 14,2 14,2 24,3 7,2 19,7 10,9 5,3 4,3 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,6 (8) 13,1 (4) 21,0 (6) 1,9 (0) 8,5 (2) 15,7 (4) 4,0 (1) 6,7 (2) 0,4 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 21,1 (6) 11,4 (3) 18,0 (5) 3,0 (1) 14,5 (4) 11,7 (4) 2,9 (1) 11,6 (3) 0,9 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 17,2 (5) 18,9 (5) 17,0 (5) 8,5 (2) 20,2 (6) 9,0 (2) 5,1 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,7 (6) 11,9 (3) 18,0 (5) 3,9 (1) 14,7 (4) 11,8 (3) 2,4 (1) 13,8 (4) 0,8 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 21,1 (6) 11,2 (3) 16,4 (5) 3,2 (1) 15,2 (4) 11,5 (3) 2,6 (1) 12,0 (4) 0,8 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 69,0 (19) 70,1 (20) 74,3 (20) 72,6 (20) 68,9 (20) Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Borgerlige 53,8 (15) 44,0 (13) 50,0 (13) 44,1 (12) 41,7 (12) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 46,2 (12) 51,1 (14) 50,0 (14) 52,9 (15) 52,3 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 28,1 (7) 29,1 (9) 34,3 (9) 28,9 (8) 29,3 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 28,6 (8) 13,1 (4) 21,0 (6) 1,9 (0) 8,5 (2) 15,7 (4) 4,0 (1) 6,7 (2) 0,4 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 32 4 46 31
Høyre 16 3 44 31
KrF 17 3 46 41
Venstre 15 2 48 53
Sp 16 2 55 38
Ap 25 2 48 40
SV 14 2 43 71
MDG 16 3 45 63
Sum 151 21 47 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 2 51 29
Høyre 21 3 48 38
KrF 10 2 55 50
Venstre 15 2 48 47
Sp 14 1 51 50
Ap 25 2 53 48
SV 10 2 49 60
Rødt 7 0 25 29
Miljøpartiet Dei Grøne 24 2 43 46
Sum 150 16 48 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 33 6 47 27
Høyre 18 2 48 33
KrF 13 2 52 54
Venstre 15 1 45 27
Sp 20 1 48 45
Ap 26 2 50 54
Rødt 9 2 25 11
Sum 134 16 47 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1253).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 695
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 932
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,8 %
F-2015 59,4 %
K-2015 65,8 %
S-2013 82,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jarle Skeidsvoll, KrF (2015-)
Kari Foseid Aakre, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, V, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Bygdan. 21/8-2019 17,2 (5) 18,9 (5) 17,0 (5) 8,5 (2) 20,2 (6) 9,0 (2) 5,1 (1) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Respons / Bygdan. 3/9-2015 31,4 (9) 16,4 (5) 14,8 (4) 4,6 (1) 7,3 (2) 9,1 (2) 5,1 (1) 10,0 (3) 1,3 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,6 13,1 21,0 1,9 8,5 15,7 4,0 6,7 0,4 0,0
2011 34,7 21,8 17,1 0,0 9,7 9,1 5,4 0,0 2,2 0,0
2007 27,7 14,5 33,0 4,7 7,8 7,0 5,2 0,0 0,0 0,0
2003 27,1 18,0 15,6 8,6 9,8 7,6 4,3 0,0 0,8 8,4
1999 22,4 10,7 5,6 6,3 5,4 15,0 6,0 0,0 0,0 28,6
1995 25,0 12,3 0,0 3,7 15,6 12,6 5,8 0,0 0,0 25,0
1991 21,7 9,5 3,6 5,2 16,8 10,7 4,8 0,0 0,0 27,7
1987 29,7 15,0 5,2 0,0 15,1 10,0 3,8 0,0 0,0 21,1
1983 31,2 15,2 9,2 0,0 18,1 15,0 8,9 0,0 0,0 2,2
1979 25,4 19,6 0,0 3,3 21,0 15,5 8,5 0,0 0,0 6,7
1975 29,3 11,5 0,0 4,0 25,1 18,3 5,0 0,0 0,0 6,8
1971 31,7 8,1 0,0 3,4 25,3 14,7 14,8 0,0 0,0 2,0
1967 34,5 9,4 0,0 4,1 22,5 15,3 14,2 0,0 0,0 0,0
1963 33,8 10,0 0,0 3,7 21,8 15,3 15,4 0,0 0,0 0,0
1959 38,5 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,2
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 36,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
1947 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,4
1945 37,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,7 14,9 20,8 2,3 8,6 10,6 2,6 10,2 0,9 2,4
2011 29,8 21,6 19,9 2,3 8,7 9,4 4,2 1,4 1,4 1,1
2007 23,1 14,0 32,3 3,8 10,3 9,3 4,2 0,5 1,2 1,3
2003 24,0 15,3 21,7 7,9 11,6 9,3 5,1 0,6 1,7 2,6
1999 23,6 14,3 14,6 7,4 10,3 19,2 6,4 0,7 2,0 1,5
1995 25,0 12,7 10,0 4,9 20,4 16,3 6,4 0,2 1,3 2,8
1991 26,4 12,7 8,7 10,1 22,4 12,8 4,2 0,5 0,5 1,8
1987 33,9 19,2 11,4 3,4 13,7 11,4 0,0 0,0 0,3 6,7
1983 29,6 15,4 8,6 2,7 19,9 16,1 5,3 0,0 0,4 1,9
1979 24,3 20,9 2,7 3,1 19,2 15,9 6,2 0,0 0,7 7,1
1975 31,0 9,5 1,7 3,8 24,8 18,1 3,6 0,0 0,6 6,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 19,9 27,4 18,7 4,2 13,1 7,6 2,7 2,8 1,7 1,8
2013 23,8 28,8 16,8 3,0 7,8 9,0 3,7 4,1 0,7 2,1
2009 29,4 16,1 26,7 3,7 9,7 8,1 3,3 0,3 1,8 1,0
2005 25,5 11,9 26,5 5,4 9,2 10,1 7,6 0,1 2,0 1,7
2001 19,8 15,6 17,8 7,7 6,4 21,6 5,3 0,1 1,8 4,0
1997 26,8 9,6 15,9 3,9 9,8 23,4 7,8 0,1 1,6 1,2
1993 29,6 10,1 5,4 5,8 30,0 11,6 5,0 0,1 0,3 2,1
1989 29,9 17,0 14,3 8,1 11,2 14,3 3,9 0,3 0,0 1,0
1985 33,4 24,6 5,1 3,7 12,4 15,0 3,6 0,0 0,2 2,0
1981 26,7 26,5 7,3 3,9 12,7 16,0 4,2 0,0 0,4 2,4
1977 30,6 15,9 3,3 3,1 16,6 21,5 4,6 0,0 0,4 4,0
1973 25,6 7,9 5,6 5,8 19,5 23,9 4,1 0,0 0,3 7,2
1969 35,4 8,7 0,0 2,2 20,2 18,8 14,5 0,0 0,0 0,2
1965 31,0 11,6 0,0 4,2 20,6 16,0 16,5 0,0 0,0 0,1
1961 34,6 8,0 0,0 1,8 11,2 26,2 18,2 0,0 0,0 0,0
1957 37,1 8,2 0,0 0,0 10,5 27,3 16,8 0,0 0,0 0,1
1953 35,4 10,0 0,0 0,0 8,3 31,7 14,3 0,0 0,0 0,2
1949 39,0 9,3 0,0 0,0 7,4 28,5 14,8 0,0 0,0 0,9
1945 32,1 5,8 0,0 0,0 6,6 34,7 20,2 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32 12.7 17.8 2.8 5.5 15.1 4.4 9 0.8 0
Valgting 27,8 13,3 21,8 1,7 9,2 15,8 3,9 6,2 0,3 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned