Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Askøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 702 15,2 1 468 14,9 2 170 15,1 -16,1 15,1 5 -6
H 860 18,6 2 230 22,6 3 090 21,5 -2,4 21,5 8 0
Frp 579 12,5 1 158 11,7 1 737 12,1 -0,3 12,1 4 0
SV 217 4,7 603 6,1 820 5,7 1,5 5,7 2 0
Sp 165 3,6 567 5,7 732 5,1 4,3 5,1 2 2
KrF 157 3,4 315 3,2 472 3,3 -1,7 3,3 1 -1
V 99 2,1 243 2,5 342 2,4 -3,0 2,4 1 -1
MDG 213 4,6 392 4,0 605 4,2 1,0 4,2 1 0
R 170 3,7 263 2,7 433 3,0 0,7 3,0 1 0
Andre (vis) 1 465 31,7 2 502 25,4 3 967 27,6 19,8 27,6 10 7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 467 31,7 3 293 33,4 4 760 33,1 -8,6 33,1 11 -4
H+Frp+
KrF+V
1 695 36,6 3 946 40,0 5 641 39,3 -7,4 39,3 14 -2
Nærmest til å vinne mandat: MDG (13 stemmer), tape mandat: V (60 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 21 892 Opptalte stemmer: 14 496
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 15,1 21,5 12,1 5,7 5,1 3,3 2,4 4,2 3,0 27,6
18:26 15,1 21,5 12,1 5,7 5,1 3,3 2,4 4,2 3,0 27,6
18:26 15,1 21,5 12,1 5,7 5,1 3,3 2,4 4,2 3,0 27,6
04:05 15,1 21,6 12,2 5,6 5,1 3,3 2,3 4,0 3,0 27,9
04:00 15,1 21,6 12,3 5,6 5,1 3,3 2,3 4,0 3,0 27,8
03:08 15,1 21,6 12,3 5,6 5,1 3,3 2,3 4,0 3,0 27,8
02:31 15,1 21,6 12,3 5,6 5,1 3,3 2,3 4,0 3,0 27,8
02:09 15,1 21,6 12,3 5,6 5,1 3,3 2,3 4,0 3,0 27,8
01:04 15,1 21,6 12,3 5,6 5,1 3,3 2,3 4,0 3,0 27,8
00:33 15,5 21,7 11,1 5,2 4,6 3,4 2,4 4,2 3,0 28,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,2 (11) 23,9 (8) 12,4 (4) 4,2 (2) 0,8 (0) 5,0 (2) 5,4 (2) 3,2 (1) 2,3 (1) 11,5 (4)
Poll of polls (brutt ned) 23,0 (8) 20,7 (8) 10,6 (4) 6,8 (2) 1,4 (0) 3,7 (1) 4,0 (1) 5,6 (2) 4,8 (2) 19,3 (7)
Siste lokale målings 16,5 (6) 21,9 (8) 12,7 (4) 6,0 (2) 4,6 (2) 4,6 (2) 0,8 (0) 5,4 (2) 4,1 (1) 23,4 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,5 (8) 21,6 (8) 10,6 (4) 8,6 (3) 1,4 (0) 3,7 (1) 3,3 (1) 6,6 (3) 4,1 (2) 13,5 (5)
K-snitt september (brutt ned) 23,0 (8) 20,3 (7) 9,7 (4) 7,2 (3) 1,4 (0) 3,6 (1) 3,5 (1) 5,8 (2) 4,5 (2) 18,7 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 52,5 (19) 59,5 (21) 55,4 (19) 54,3 (21) 59,2 (22) R, SV, Ap, MDG, And
Borgerlige 46,7 (16) 39,0 (14) 40,0 (14) 39,2 (14) 37,1 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 41,8 (15) 41,6 (14) 36,6 (13) 42,2 (16) 41,9 (15) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,2 (4) 9,1 (2) 10,0 (4) 8,4 (2) 8,5 (2) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,2 (11) 23,9 (8) 12,4 (4) 4,2 (2) 0,8 (0) 5,0 (2) 5,4 (2) 3,2 (1) 2,3 (1) 11,5 (4)
Poll of polls Vestlandet (brutt ned) 25,4 (9) 21,4 (7) 12,2 (4) 6,8 (2) 1,1 (0) 3,9 (1) 3,8 (1) 4,1 (1) 9,3 (3) 20,5 (7)
Poll of polls kommuneklasse 5 (brutt ned) 26,4 (9) 20,7 (7) 12,7 (4) 6,8 (2) 1,2 (0) 3,5 (1) 3,8 (1) 4,0 (1) 9,6 (3) 23,1 (7)
Poll of polls over 25 000 innb. (brutt ned) 21,8 (7) 19,4 (6) 11,2 (4) 6,8 (2) 2,1 (0) 3,4 (1) 4,5 (1) 5,8 (2) 3,8 (1) 35,6 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 25 4 55 16
Høyre 36 4 47 39
KrF 18 1 56 44
Venstre 23 2 45 35
Sp 10 4 53 30
Ap 41 4 51 51
SV 41 3 43 61
Rødt 32 4 48 53
MDG 12 2 42 33
Askøylisten 41 3 52 32
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 25 1 59 44
Pensjonistpartiet 37 4 64 38
Sum 341 36 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 29 3 53 24
Høyre 34 5 46 29
KrF 19 1 52 42
Venstre 24 2 47 29
Sp 10 2 36 40
Ap 41 4 47 49
SV 29 2 45 52
Rødt 20 4 36 60
Askøylisten 38 2 50 32
Demokratene i Norge 25 3 61 36
Partiet De Kristne 7 1 67 71
Miljøpartiet De Grønne 15 2 45 40
Sum 291 31 48 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 32 3 51 25
Høyre 37 4 48 32
KrF 26 1 55 46
Venstre 38 2 47 26
Ap 41 6 46 49
SV 36 2 47 47
Rødt 12 2 38 67
Demokratene i Norge 41 3 55 37
Miljøpartiet De Grønne 9 2 33 33
Sum 272 25 49 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1247).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 27 123
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 12 386
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,1 %
F-2015 57,1 %
K-2015 60,6 %
S-2013 80,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Terje Mathiassen, Ap (2015-)
Siv Høgtun, H (2011-2015)
Knut Hanselmann, Frp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / BT / AV 28/8-2019 16,5 (6) 21,9 (8) 12,7 (4) 6,0 (2) 4,6 (2) 4,6 (2) 0,8 (0) 5,4 (2) 4,1 (1) 23,4 (8)
Sentio / BA 14/8-2019 19,1 (7) 17,4 (6) 9,7 (3) 5,5 (2) 6,2 (3) 3,8 (1) 2,4 (1) 4,2 (1) 4,7 (2) 27,0 (10)
Respons / BT / AV 5/6-2019 22,4 (8) 22,2 (8) 9,4 (4) 6,7 (3) 3,6 (1) 2,5 (1) 2,9 (1) 1,7 (0) 2,4 (1) 26,2 (8)
Respons / BT 3/9-2015 33,4 (12) 23,0 (8) 11,6 (4) 6,1 (2) 0,0 (0) 5,5 (2) 6,2 (2) 2,0 (0) 2,1 (1) 10,1 (4)
Sentio / Høyre 9/9-2011 30,4 (11) 30,2 (11) 18,3 (6) 4,1 (1) 0,2 (0) 4,0 (1) 4,7 (2) 0,0 (0) 1,0 (0) 7,2 (3)
Respons / BT / AV 19/8-2011 35,7 (13) 25,9 (9) 19,4 (7) 4,0 (1) 0,0 (0) 5,9 (2) 4,3 (2) 0,0 (0) 1,2 (0) 3,6 (1)
Norfakta / Frp 13/7-2011 24,9 (9) 34,2 (12) 20,7 (7) 4,9 (2) 0,0 (0) 5,2 (2) 5,6 (2) 0,0 (0) 1,6 (0) 2,8 (1)
InFact / AV 9/11-2010 30,3 (11) 28,6 (10) 23,4 (9) 5,2 (2) 0,7 (0) 5,4 (2) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,2 23,9 12,4 4,2 0,8 5,0 5,4 3,2 2,3 11,5
2011 30,0 32,3 16,3 3,1 0,0 6,1 5,2 1,1 1,7 4,2
2007 26,3 20,4 31,6 7,2 1,0 6,5 4,0 0,0 0,7 2,3
2003 32,4 14,2 25,6 12,2 1,0 6,7 2,5 0,0 0,7 4,7
1999 27,2 15,3 16,3 15,1 1,5 12,4 3,4 0,0 1,6 7,1
1995 31,3 14,9 10,8 5,6 3,4 15,4 8,0 0,0 0,0 10,5
1991 24,0 24,3 8,6 12,5 3,8 9,3 5,3 0,0 0,5 11,7
1987 30,4 18,8 15,0 7,6 0,0 11,0 7,4 0,0 0,5 9,4
1983 29,3 18,7 7,8 5,2 2,2 10,7 8,8 0,0 1,4 15,8
1979 26,4 27,4 0,0 4,0 2,6 12,1 19,3 0,0 0,0 8,2
1975 31,4 19,2 0,0 3,9 0,0 17,0 12,2 0,0 0,0 16,2
1971 43,0 10,7 0,0 0,0 0,0 16,2 24,0 0,0 0,0 6,2
1967 43,1 10,5 0,0 6,1 0,0 14,4 26,0 0,0 0,0 0,0
1963 46,0 9,6 0,0 3,6 0,0 13,9 20,3 0,0 0,0 6,5
1959 44,6 7,7 0,0 0,0 0,0 15,8 23,5 0,0 0,0 8,4
1955 44,3 11,3 0,0 0,0 0,0 9,5 18,8 0,0 0,0 16,1
1951 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 14,6 0,0 0,0 39,2
1947 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 13,0 0,0 0,0 49,5
1945 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 19,7 0,0 0,0 28,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,9 28,2 13,4 4,0 1,4 5,3 4,5 4,5 1,5 4,3
2011 29,6 34,3 15,5 3,1 1,2 6,3 4,8 1,2 1,3 2,6
2007 25,7 22,8 30,0 5,6 1,3 6,7 3,8 0,4 1,2 2,4
2003 27,0 19,0 26,9 11,5 1,5 7,2 2,5 0,4 1,4 2,6
1999 29,5 17,8 18,5 11,4 2,1 12,0 4,9 0,3 2,1 1,5
1995 32,9 17,9 11,9 5,7 5,1 14,1 7,5 0,3 1,3 3,3
1991 27,6 21,3 10,4 13,8 5,5 11,3 4,6 0,4 0,8 4,3
1987 32,2 21,1 16,7 8,3 0,9 11,3 0,0 0,0 0,6 8,8
1983 35,3 21,5 9,8 5,6 2,2 12,1 8,9 0,0 1,5 3,3
1979 29,7 29,2 3,0 3,8 2,5 12,9 15,3 0,0 0,7 2,8
1975 32,7 18,0 1,6 4,2 2,1 17,9 9,3 0,0 0,6 13,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 22,3 33,9 19,1 6,1 4,0 4,9 4,0 2,5 1,7 1,5
2013 27,2 33,1 17,9 3,7 1,6 6,6 5,1 2,3 0,9 1,7
2009 33,3 20,8 25,7 4,4 2,1 6,7 3,6 0,3 2,0 1,0
2005 30,1 16,1 26,4 7,1 2,2 8,2 5,9 0,1 2,1 1,7
2001 22,2 22,4 18,3 11,0 1,4 15,3 3,9 0,1 2,2 3,1
1997 35,8 13,0 16,9 4,4 3,2 16,7 6,8 0,1 2,0 1,0
1993 39,1 16,8 5,0 7,6 12,6 9,7 5,6 0,1 0,3 3,2
1989 33,4 20,4 16,2 12,6 1,6 10,6 3,7 0,4 0,0 1,1
1985 37,3 29,2 5,3 5,5 1,6 11,7 7,6 0,0 0,4 1,4
1981 30,9 31,6 6,2 4,1 1,3 11,8 12,5 0,0 0,7 0,8
1977 34,3 22,4 2,8 3,0 1,5 16,3 16,2 0,0 0,6 2,9
1973 31,8 12,8 9,2 8,8 3,8 21,5 4,6 0,0 0,4 7,2
1969 48,6 11,4 0,0 2,3 3,0 15,3 19,0 0,0 0,0 0,3
1965 41,2 13,1 0,0 6,7 2,3 15,6 20,8 0,0 0,0 0,4
1961 50,2 7,2 0,0 3,5 1,6 18,1 18,9 0,0 0,0 0,5
1957 54,9 7,7 0,0 0,0 1,4 19,4 16,1 0,0 0,0 0,5
1953 51,5 7,6 0,0 0,0 1,0 23,3 14,5 0,0 0,0 2,1
1949 50,0 6,5 0,0 0,0 0,7 22,6 17,0 0,0 0,0 3,3
1945 40,1 7,0 0,0 0,0 0,0 29,0 15,7 0,0 0,0 8,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.3 21.9 12.2 4.2 0.4 5 4.1 4.2 2.3 13.6
Valgting 30,9 24,4 12,5 4,3 0,9 5,0 5,8 3,0 2,3 10,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned