Poll of polls

Kommunestyrevalg: Øygarden

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 058 17,5 2 063 16,9 3 121 17,2 -10,8 17,2 8 -14
H 1 273 21,0 2 666 21,8 3 939 21,8 -1,3 21,8 10 -8
Frp 633 10,4 1 197 9,8 1 830 10,1 -2,3 10,1 4 -5
SV 306 5,1 631 5,2 937 5,2 2,1 5,2 2 -1
Sp 445 7,3 1 084 8,9 1 529 8,4 5,1 8,4 4 1
KrF 542 8,9 1 014 8,3 1 556 8,6 -0,5 8,6 4 -3
V 153 2,5 420 3,4 573 3,2 -0,6 3,2 1 -2
MDG 255 4,2 394 3,2 649 3,6 1,6 3,6 2 1
R 109 1,8 217 1,8 326 1,8 1,3 1,8 1 1
Andre (vis) 1 284 21,2 2 358 19,3 3 642 20,1 11,8 20,1 9 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 173 35,9 4 389 35,9 6 562 36,2 -0,7 36,2 17 -12
H+Frp+
KrF+V
2 601 42,9 5 297 43,3 7 898 43,7 -4,7 43,7 19 -18
Nærmest til å vinne mandat: Frp (36 stemmer), tape mandat: FNB (33 stemmer)
Fremmøte: 63,8 % Stemmeberettigede: 28 833 Opptalte stemmer: 18 278
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
26/9 - 08:45 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
26/9 - 08:45 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
26/9 - 08:45 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
24/9 - 13:38 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
24/9 - 13:01 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
24/9 - 13:01 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
12/9 - 14:25 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
12/9 - 14:25 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0
12/9 - 09:04 17,2 21,8 10,1 5,2 8,4 8,6 3,2 3,6 1,8 20,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 28,0 (12) 23,1 (10) 12,4 (6) 3,0 (1) 3,4 (2) 9,1 (4) 3,8 (2) 2,0 (1) 0,5 (0) 14,7 (7)
Poll of polls (brutt ned) 20,6 (9) 20,0 (9) 10,6 (5) 4,9 (2) 5,8 (3) 6,8 (3) 2,8 (1) 3,5 (2) 0,9 (0) 24,6 (11)
Siste lokale målings 20,9 (10) 23,0 (11) 10,3 (5) 7,2 (3) 5,0 (2) 6,7 (3) 1,5 (0) 4,0 (2) 2,5 (1) 18,9 (8)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,3 (9) 20,9 (10) 10,6 (5) 6,2 (3) 5,9 (3) 6,9 (3) 2,3 (1) 4,1 (2) 0,8 (0) 17,3 (9)
K-snitt september (brutt ned) 20,7 (10) 19,6 (9) 9,7 (4) 5,2 (2) 6,1 (3) 6,7 (3) 2,5 (1) 3,6 (2) 0,9 (0) 23,9 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 37 6 54 30
Høyre 47 6 49 38
KrF 45 3 55 38
Venstre 26 2 55 42
Sp 37 3 55 49
Ap 50 6 49 50
SV 26 3 58 65
Rødt 9 2 45 33
MDG 11 2 40 45
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 10 5 53 20
Partiet De Kristne 9 1 64 33
Sotralista 40 2 55 30
Sum 347 41 53 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Sund, Fjell og Øygarden kommuner.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / BA 27/8-2019 20,9 (10) 23,0 (11) 10,3 (5) 7,2 (3) 5,0 (2) 6,7 (3) 1,5 (0) 4,0 (2) 2,5 (1) 18,9 (8)
Respons / BT 26/8-2019 18,6 (9) 23,9 (11) 13,9 (6) 5,7 (3) 7,5 (3) 8,6 (4) 2,6 (1) 3,2 (1) 1,4 (0) 14,6 (7)
Respons / BT / V-N 30/5-2019 20,9 (10) 29,3 (14) 10,1 (5) 3,1 (1) 6,3 (3) 6,4 (3) 1,2 (0) 2,0 (1) 1,1 (0) 19,6 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,0 23,1 12,4 3,0 3,4 9,1 3,8 2,0 0,5 14,7
2011 22,9 29,3 16,2 2,3 3,1 8,1 4,0 0,0 0,5 13,6
2007 21,4 17,4 27,2 2,2 4,1 8,8 2,1 0,0 0,4 16,4
2003 22,7 14,1 23,2 6,4 3,0 9,5 1,3 0,0 0,4 19,4
1999 22,9 15,5 14,8 2,9 3,6 12,8 2,4 0,0 0,5 24,7
1995 23,7 14,2 11,5 3,0 9,5 13,0 2,7 0,0 0,0 22,5
1991 27,9 19,2 7,7 6,0 6,8 16,5 2,8 0,0 0,1 12,9
1987 31,0 20,6 11,9 3,1 4,7 17,6 2,7 0,0 0,2 8,2
1983 25,3 22,9 6,8 2,2 5,9 18,4 3,5 0,0 0,2 14,9
1979 17,8 26,1 2,3 1,9 6,4 20,6 3,5 0,0 0,0 21,5
1975 17,3 15,9 0,0 1,7 7,5 22,9 2,4 0,0 0,0 32,3
1971 18,9 8,7 0,0 0,0 6,9 14,9 8,9 0,0 0,0 41,7
1967 13,0 9,2 0,0 0,0 5,3 14,9 9,7 0,0 0,0 47,9
1963 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 4,9 0,0 0,0 70,0
1959 14,8 3,0 0,0 0,0 8,5 20,5 10,3 0,0 0,0 42,9
1955 24,0 3,8 0,0 0,0 4,7 15,0 13,7 0,0 0,0 38,7
1951 14,1 2,6 0,0 0,0 7,4 16,7 15,7 0,0 0,0 43,4
1947 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 15,8 0,0 0,0 48,1
1945 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 17,7 0,0 0,0 38,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,9 25,2 17,5 3,4 3,0 10,7 2,9 3,2 0,6 3,6
2011 24,2 30,2 20,5 2,9 2,7 12,0 3,6 0,8 0,7 2,4
2007 22,5 17,6 33,5 3,4 3,7 13,4 2,5 0,3 1,1 2,0
2003 22,0 15,1 32,0 8,1 3,3 13,4 1,8 0,2 1,1 3,0
1999 24,1 17,9 22,8 5,7 4,5 18,3 3,2 0,5 1,3 1,6
1995 25,8 16,3 15,5 3,8 9,3 16,5 8,3 0,2 0,8 3,4
1991 28,2 19,7 10,3 8,1 8,5 17,1 5,2 0,3 0,5 2,0
1987 27,8 23,3 14,7 3,3 4,1 18,8 0,0 0,0 0,5 7,5
1983 29,0 25,5 9,5 2,8 5,4 20,4 5,4 0,0 0,5 1,5
1979 22,2 33,6 3,7 2,1 6,2 23,3 5,4 0,0 0,4 3,1
1975 24,2 23,6 1,0 2,4 6,4 31,4 3,7 0,0 0,3 7,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,6 36,3 21,7 4,3 4,3 7,5 3,0 1,8 0,9 1,6
2013 20,9 36,2 21,5 2,4 2,0 9,6 3,2 1,7 0,3 2,2
2009 26,9 20,3 32,9 2,7 3,0 9,5 2,8 0,2 1,1 0,7
2005 24,1 16,7 30,9 4,9 3,0 12,0 5,2 0,1 1,6 1,6
2001 18,1 21,9 20,6 8,2 2,1 19,9 3,1 0,1 1,6 4,4
1997 30,1 12,8 20,2 3,2 4,0 21,8 5,3 0,2 1,4 1,1
1993 32,3 16,6 6,8 5,1 17,0 15,6 4,2 0,1 0,3 2,1
1989 27,8 23,8 18,0 5,9 3,2 17,3 2,8 0,3 0,0 1,0
1985 29,7 33,7 6,2 2,8 4,0 19,3 2,7 0,0 0,2 1,4
1981 23,3 35,0 8,0 2,4 4,0 22,4 3,2 0,0 0,3 1,4
1977 26,6 26,5 3,5 1,8 4,9 30,2 2,7 0,0 0,2 3,5
1973 22,5 13,6 6,2 4,3 7,6 35,7 3,3 0,0 0,2 6,6
1969 32,5 12,0 0,0 1,1 7,3 31,0 15,9 0,0 0,0 0,1
1965 28,2 14,4 0,0 2,1 4,5 31,2 19,4 0,0 0,0 0,2
1961 30,7 7,5 0,0 1,8 5,6 36,5 17,6 0,0 0,0 0,2
1957 33,5 6,8 0,0 0,0 4,0 37,6 18,1 0,0 0,0 0,1
1953 32,7 7,9 0,0 0,0 3,8 37,9 17,4 0,0 0,0 0,1
1949 31,1 7,4 0,0 0,0 2,7 36,2 21,8 0,0 0,0 0,9
1945 27,4 10,4 0,0 0,0 0,7 42,9 17,1 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.9 22.4 12.8 3.3 2.6 10 3.4 2.4 0.3 14.9
Valgting 28,0 23,3 12,3 3,0 3,6 8,8 3,9 1,9 0,5 14,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned