Poll of polls

Kommunestyrevalg: Austevoll

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 161 19,4 348 18,1 509 18,6 -5,6 18,6 4 -1
H 306 36,8 704 36,7 1 010 36,9 -0,9 36,9 8 0
Frp 167 20,1 430 22,4 597 21,8 1,1 21,8 5 0
SV 30 3,6 57 3,0 87 3,2 3,2 3,2 0 0
Sp 60 7,2 161 8,4 221 8,1 2,6 8,1 2 1
KrF 55 6,6 133 6,9 188 6,9 -0,9 6,9 1 -1
V 8 1,0 17 0,9 25 0,9 -0,7 0,9 0 0
MDG 44 5,3 54 2,8 98 3,6 1,2 3,6 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
295 35,5 620 32,3 915 33,5 1,4 33,5 7 1
H+Frp+
KrF+V
536 64,5 1 284 66,9 1 820 66,5 -1,4 66,5 14 -1
Nærmest til å vinne mandat: SV (6 stemmer), tape mandat: MDG (11 stemmer)
Fremmøte: 71,7 % Stemmeberettigede: 3 864 Opptalte stemmer: 2 751
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
26/9 - 08:45 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
24/9 - 13:38 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
24/9 - 13:01 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
24/9 - 13:01 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0
12/9 - 14:25 18,6 36,9 21,8 3,2 8,1 6,9 0,9 3,6 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,2 (5) 37,8 (8) 20,7 (5) 0,0 (0) 5,5 (1) 7,7 (2) 1,6 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 17,8 (5) 32,8 (8) 17,7 (4) 0,0 (0) 9,4 (2) 5,8 (1) 1,2 (0) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,7 (5) 32,7 (7) 15,1 (3) 6,0 (1) 8,6 (2) 7,1 (2) 0,8 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 16,6 (4) 34,3 (9) 17,7 (4) 0,0 (0) 9,6 (2) 5,8 (1) 1,0 (0) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,8 (4) 32,1 (8) 16,1 (4) 0,0 (0) 9,9 (3) 5,7 (1) 1,1 (0) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 96,0 (21) 83,5 (20) 88,2 (19) 84,0 (20) 81,6 (20) Ap, Sp, KrF, H, Frp
Borgerlige 67,9 (15) 57,5 (13) 55,7 (12) 58,8 (14) 55,0 (13) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 32,1 (6) 31,3 (8) 44,2 (9) 31,0 (7) 31,9 (8) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 14,9 (3) 16,4 (3) 16,5 (4) 16,4 (3) 16,7 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 24,2 (5) 37,8 (8) 20,7 (5) 0,0 (0) 5,5 (1) 7,7 (2) 1,6 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 1 55 22
Høyre 27 4 44 48
KrF 12 2 60 25
Venstre 7 1 45 29
Sp 20 2 50 30
Ap 22 3 46 64
SV 10 1 44 80
MDG 8 1 50 50
Sum 133 15 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 3 49 22
Høyre 27 3 44 33
KrF 15 0 51 33
Venstre 8 2 40 25
Sp 16 0 51 31
Ap 26 2 47 54
Miljøpartiet Dei Grøne 8 0 38 75
Sum 127 10 47 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 27 4 45 19
Høyre 27 2 42 48
KrF 15 1 53 40
Venstre 8 1 29 25
Sp 17 2 46 47
Ap 15 2 49 40
Sum 109 12 45 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1244).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 882
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 82,7 %
F-2015 59,9 %
K-2015 67,0 %
S-2013 82,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Morten Storebø, H (2019-)
Morten Storebø, H (2015-2019)
Renate Møgster Klepsvik, Frp (2013-2015)
Helge Andre Njåstad, Frp (2007-2013)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, H, Frp, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, KrF, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Marst 29/8-2019 24,7 (5) 32,7 (7) 15,1 (3) 6,0 (1) 8,6 (2) 7,1 (2) 0,8 (0) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Respons / Høyre 15/5-2019 20,6 (5) 37,9 (8) 18,6 (4) 3,2 (1) 7,9 (2) 6,0 (1) 0,4 (0) 3,0 (0) 1,4 (0) 1,0 (0)
Norfakta / Marst 7/2-2019 27,1 (6) 37,5 (8) 14,8 (3) 3,3 (1) 6,0 (1) 6,8 (2) 0,8 (0) 0,4 (0) 1,7 (0) 1,6 (0)
Norfakta / Marst 15/2-2018 27,8 (6) 34,1 (7) 20,8 (5) 0,0 (0) 4,8 (1) 7,2 (2) 2,0 (0) 1,7 (0) 0,7 (0) 0,4 (0)
Norfakta / Marst 10/10-2016 27,0 (6) 35,1 (8) 23,9 (5) 0,0 (0) 5,0 (1) 4,1 (1) 1,5 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,4 (0)
Norfakta / Marst 16/4-2015 20,9 (5) 40,9 (9) 20,7 (4) 0,0 (0) 4,6 (1) 7,2 (2) 2,9 (0) 1,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Marst 31/1-2014 9,3 (2) 45,2 (10) 32,5 (7) 0,0 (0) 6,4 (1) 5,2 (1) 1,4 (0) 0,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Marst 17/1-2013 9,8 (2) 45,0 (10) 35,3 (8) 0,0 (0) 2,7 (0) 4,5 (1) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Marst 23/2-2012 11,4 (3) 37,6 (8) 40,8 (9) 0,0 (0) 2,8 (0) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Marst 18/8-2011 14,8 (3) 31,0 (7) 37,2 (8) 0,0 (0) 7,0 (1) 8,6 (2) 1,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Frp 15/6-2011 11,6 (2) 29,5 (6) 42,4 (9) 0,0 (0) 6,1 (1) 7,0 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,2 37,8 20,7 0,0 5,5 7,7 1,6 2,3 0,0 0,0
2011 7,4 31,0 47,4 0,0 6,8 5,7 1,7 0,0 0,0 0,0
2007 14,7 19,6 43,7 0,0 10,1 10,0 1,9 0,0 0,0 0,0
2003 16,0 23,9 33,2 0,0 12,7 11,6 2,7 0,0 0,0 0,0
1999 14,1 35,3 13,5 0,0 12,6 17,9 0,0 0,0 0,0 6,6
1995 17,0 34,6 0,0 6,0 18,7 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 12,7 40,3 4,3 8,4 13,8 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 23,4 37,0 0,0 0,0 10,5 26,7 2,4 0,0 0,0 0,0
1983 19,2 32,4 0,0 0,0 14,5 27,9 4,3 0,0 0,0 1,7
1979 14,8 30,8 0,0 0,0 22,5 25,5 2,9 0,0 0,0 3,5
1975 12,9 12,8 0,0 0,0 15,9 27,8 0,0 0,0 0,0 30,6
1971 16,5 5,3 0,0 0,0 9,1 15,4 8,0 0,0 0,0 45,7
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 18,6 29,5 33,0 1,0 3,5 7,3 1,4 2,8 0,4 2,6
2011 12,7 20,9 49,9 1,2 3,3 6,9 2,8 0,4 0,5 1,5
2007 11,2 14,1 52,3 1,9 6,4 8,0 4,1 0,1 0,3 1,4
2003 10,2 11,4 50,7 3,3 10,6 9,6 2,2 0,1 0,6 1,5
1999 16,7 38,4 12,7 1,9 11,2 16,0 1,5 0,2 0,6 0,9
1995 10,0 48,8 7,1 3,2 12,7 14,4 1,8 0,1 0,5 1,4
1991 8,7 15,1 6,3 5,1 9,1 52,9 1,1 0,1 0,4 1,2
1987 20,6 29,3 7,7 1,7 5,7 31,8 0,0 0,0 0,4 2,8
1983 18,7 24,9 4,1 1,5 8,3 37,6 3,1 0,0 0,3 1,5
1979 13,8 38,3 1,1 1,2 15,8 23,9 3,1 0,0 0,2 2,6
1975 16,4 39,3 0,6 1,1 12,9 23,7 1,1 0,0 0,2 4,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 13,9 41,1 23,2 3,3 5,6 7,4 2,2 1,3 0,6 1,4
2013 16,6 37,4 25,1 1,6 2,9 10,6 2,6 1,2 0,2 1,8
2009 18,5 28,1 33,9 1,7 4,9 8,2 3,1 0,1 0,5 1,0
2005 16,7 23,3 28,6 3,0 4,7 13,0 6,8 0,1 1,0 2,8
2001 10,9 27,0 19,7 4,1 4,2 24,5 3,2 0,0 1,7 4,9
1997 22,9 15,2 16,0 2,1 6,8 30,1 4,6 0,1 0,9 1,3
1993 20,8 21,4 4,5 3,4 28,6 17,1 1,9 0,0 0,2 2,1
1989 15,9 22,1 12,4 3,7 24,6 18,1 2,1 0,2 0,0 0,8
1985 18,9 24,5 2,7 1,2 30,4 19,1 2,0 0,0 0,2 1,1
1981 17,6 37,4 2,8 1,3 9,9 25,8 3,6 0,0 0,3 1,4
1977 20,3 26,2 2,7 1,5 7,8 34,3 2,9 0,0 0,2 4,2
1973 17,2 14,8 4,3 2,3 10,6 39,4 3,2 0,0 0,2 7,9
1969 21,5 16,2 0,0 0,8 9,6 31,9 20,0 0,0 0,0 0,1
1965 16,2 18,0 0,0 3,3 4,0 32,2 26,2 0,0 0,0 0,1
1961 19,2 10,4 0,0 2,7 2,8 38,2 26,6 0,0 0,0 0,1
1957 22,7 14,4 0,0 0,0 0,9 38,1 23,5 0,0 0,0 0,3
1953 16,5 14,5 0,0 0,0 0,7 39,7 28,2 0,0 0,0 0,4
1949 18,4 11,3 0,0 0,0 0,3 34,8 33,4 0,0 0,0 1,8
1945 20,6 12,8 0,0 0,0 0,5 39,8 24,8 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.6 32.7 26 0 4.4 8 1.8 2.5 0 0
Valgting 24,1 39,3 19,2 0,0 5,8 7,7 1,6 2,3 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned