Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bjørnafjorden

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 1 147 17,4 1 206 17,5 2 353 17,6 -3,2 6 -2
H 1 002 15,2 998 14,5 2 000 15,0 1,5 6 1
Frp 2 400 36,4 2 256 32,8 4 656 34,8 2,9 13 1
SV 275 4,2 285 4,1 560 4,2 1,2 2 1
Sp 392 5,9 480 7,0 872 6,5 -8,6 2 -3
KrF 231 3,5 240 3,5 471 3,5 -0,1 1 0
V 195 3,0 239 3,5 434 3,2 1,3 1 1
MDG 250 3,8 230 3,3 480 3,6 -5,5 1 -2
R 90 1,4 103 1,5 193 1,4 0,5 0 0
Andre (vis) 617 9,3 735 10,7 1 352 10,1 10,1 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 154 32,6 2 304 33,5 4 458 33,3 -15,6 11 -6
H+Frp+
KrF+V
3 828 58,0 3 733 54,3 7 561 56,5 5,6 21 3
Nærmest til å vinne mandat: Ap (11 stemmer), tape mandat: H (9 stemmer)
Fremmøte: 68,8 % Stemmeberettigede: 19 608 Opptalte stemmer: 13 478
Oppdatert: 27/11 kl 21:39:20 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
27/11 - 21:39 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
27/11 - 21:39 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
27/11 - 21:39 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
27/11 - 21:39 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
20/9 - 15:15 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
20/9 - 15:15 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
20/9 - 15:15 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
20/9 - 15:15 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
14/9 - 10:02 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1
14/9 - 10:02 17,6 15,0 34,8 4,2 6,5 3,5 3,2 3,6 1,4 10,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 20,8 (8) 13,5 (5) 31,9 (12) 3,0 (1) 15,1 (5) 3,7 (1) 1,9 (0) 9,1 (3) 1,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 17,4 (6) 17,7 (6) 41,7 (15) 3,8 (1) 7,9 (3) 3,8 (1) 2,6 (1) 6,5 (2) 1,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 15,1 (5) 16,1 (6) 33,7 (12) 5,1 (2) 7,0 (2) 4,1 (1) 3,6 (1) 4,6 (2) 2,2 (1) 8,3 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,0 (6) 18,4 (6) 45,0 (15) 3,1 (1) 8,4 (3) 2,7 (1) 2,6 (1) 5,3 (2) 0,9 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 17,5 (6) 17,1 (6) 42,3 (15) 3,8 (1) 8,2 (3) 3,9 (1) 2,6 (1) 6,3 (2) 1,1 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 22,9 (8) 11,1 (4) 25,9 (10) 3,5 (1) 12,2 (5) 3,4 (1) 1,9 (1) 13,6 (5) 1,1 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 41 6 52 29
Høyre 33 1 52 42
KrF 22 1 49 18
Venstre 26 2 50 38
Sp 40 3 53 33
Ap 41 6 50 51
SV 30 3 49 63
Rødt 18 2 53 50
MDG 30 4 49 33
Industri- og Næringspartiet 28 2 51 14
Konservativt 9 0 62 56
Sum 318 30 51 38
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Fusa og Os (Hord.) kommuner.
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 25 596
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 13 216
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 80,3 %
K-2019 70,7 %
F-2019 65,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Trine Lindborg, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp, KrF, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / BT 19/8-2023 15,1 (5) 16,1 (6) 33,7 (12) 5,1 (2) 7,0 (2) 4,1 (1) 3,6 (1) 4,6 (2) 2,2 (1) 8,3 (3)
Norfakta / OFP 29/4-2023 16,1 (6) 21,4 (7) 33,1 (11) 5,6 (2) 7,6 (3) 2,3 (1) 3,1 (1) 5,8 (2) 2,2 (1) 2,9 (1)
Norfakta / OFP 28/9-2022 18,1 (7) 17,9 (6) 35,4 (13) 3,8 (1) 7,7 (3) 3,7 (1) 2,6 (1) 4,5 (2) 3,3 (1) 2,9 (0)
Norfakta / OFP 1/9-2019 19,1 (7) 11,2 (4) 28,2 (10) 2,8 (1) 16,6 (6) 4,1 (1) 3,5 (1) 13,1 (5) 1,4 (0) 0,0 (0)
Respons / BT 20/8-2019 20,6 (7) 15,8 (6) 31,2 (11) 3,4 (1) 9,8 (4) 3,4 (1) 2,9 (1) 12,2 (4) 0,4 (0) 0,3 (0)
Sentio / BA 15/8-2019 23,1 (8) 14,2 (5) 27,3 (9) 2,4 (1) 10,6 (4) 4,3 (2) 4,2 (1) 13,3 (5) 0,6 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 20,8 13,5 31,9 3,0 15,1 3,7 1,9 9,1 1,0 0,0
2015 20,4 12,7 34,9 1,9 8,2 5,3 6,2 4,6 0,0 5,7
2011 18,8 15,5 34,8 2,1 7,8 6,7 5,1 0,8 0,3 8,0
2007 14,6 11,1 40,6 3,8 8,8 7,2 3,9 0,0 0,5 9,6
2003 12,3 9,5 38,5 9,8 7,7 9,2 3,2 0,0 0,4 9,4
1999 15,4 11,5 30,0 5,8 8,9 12,8 3,2 0,0 0,8 11,7
1995 18,7 10,8 14,3 5,0 11,6 11,1 5,2 0,0 0,0 23,2
1991 14,8 12,9 7,6 6,3 12,1 9,9 4,6 0,0 0,1 31,6
1987 24,5 17,1 10,6 0,0 9,3 10,2 7,6 0,0 0,5 20,3
1983 20,1 20,7 6,7 0,0 6,7 11,3 7,2 0,0 0,8 26,5
1979 19,8 27,4 2,4 0,0 9,1 13,4 9,1 0,0 0,0 18,9
1975 24,7 18,1 0,0 0,0 15,1 14,0 3,2 0,0 0,0 24,8
1971 28,8 9,6 0,0 0,0 17,0 14,6 16,2 0,0 0,0 13,7
1967 28,2 7,9 0,0 0,0 17,7 14,5 13,7 0,0 0,0 17,9
1963 23,4 6,7 0,0 0,0 5,7 7,7 9,0 0,0 0,0 47,3
1959 30,1 8,7 0,0 0,0 8,8 13,0 16,3 0,0 0,0 23,0
1955 13,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,5
1951 32,8 0,0 0,0 0,0 9,4 13,1 15,5 0,0 0,0 29,2
1947 30,1 0,0 0,0 0,0 9,5 13,0 17,1 0,0 0,0 30,4
1945 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 48,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 18,7 14,4 25,6 3,6 14,2 4,0 2,0 8,0 1,4 8,3
2015 24,0 16,3 29,7 2,4 7,3 6,3 4,7 6,0 0,6 2,5
2011 23,5 21,5 29,6 2,4 6,8 7,3 5,3 1,5 0,8 1,3
2007 17,5 13,4 39,2 5,7 8,6 8,0 4,5 0,5 1,2 1,4
2003 15,8 12,4 36,9 10,5 9,2 8,7 3,3 0,4 1,2 1,6
1999 19,3 15,2 27,4 6,5 10,6 13,9 4,5 0,3 1,5 0,8
1995 23,4 14,3 17,7 4,6 16,0 13,5 6,8 0,3 0,8 2,6
1991 23,5 18,8 10,0 9,3 19,1 12,0 4,7 0,5 0,5 1,7
1987 26,1 23,5 13,9 3,4 10,6 12,8 0,0 0,0 0,5 9,2
1983 24,7 28,3 9,4 2,9 10,1 15,6 6,8 0,0 0,6 1,6
1979 20,7 33,8 3,6 2,0 12,8 16,0 7,3 0,0 0,7 3,1
1975 24,8 23,0 1,7 1,5 17,2 19,7 4,2 0,0 0,5 7,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 19,8 24,7 20,5 6,3 11,8 4,1 3,3 3,3 3,1 3,2
2017 18,4 31,3 22,1 4,3 8,9 5,0 4,0 3,7 1,1 1,2
2013 19,8 32,3 20,6 3,1 6,3 7,7 5,4 2,9 0,6 1,4
2009 25,3 19,8 30,8 3,5 6,9 7,0 4,2 0,5 1,4 0,6
2005 22,7 15,9 29,0 5,5 6,7 9,0 7,9 0,2 1,7 1,4
2001 16,5 20,3 21,7 8,8 5,4 17,3 5,0 0,1 1,9 3,0
1997 27,3 11,5 20,6 4,0 7,6 18,7 7,2 0,1 1,9 1,0
1993 30,0 15,3 6,4 5,6 23,6 11,0 5,6 0,1 0,4 2,0
1989 27,3 22,3 16,2 6,9 9,1 12,9 3,9 0,3 0,0 1,0
1985 28,8 34,3 5,7 3,2 8,0 13,8 4,7 0,0 0,2 1,2
1981 22,9 37,2 7,4 2,9 7,3 15,1 5,4 0,0 0,3 1,5
1977 26,9 27,6 4,2 1,9 9,8 21,5 3,8 0,0 0,4 3,9
1973 26,9 12,4 7,9 4,1 13,9 22,8 3,8 0,0 0,2 8,0
1969 34,4 13,0 0,0 1,1 16,3 17,4 17,5 0,0 0,0 0,2
1965 29,6 16,5 0,0 3,0 14,3 15,7 20,6 0,0 0,0 0,3
1961 37,7 10,5 0,0 2,7 11,5 17,9 19,4 0,0 0,0 0,3
1957 39,7 8,7 0,0 0,0 12,6 19,8 18,7 0,0 0,0 0,5
1953 38,3 7,8 0,0 0,0 12,1 22,6 18,7 0,0 0,0 0,4
1949 38,5 7,3 0,0 0,0 10,8 20,4 21,5 0,0 0,0 1,5
1945 33,5 10,5 0,0 0,0 8,0 27,7 17,5 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.1 13.4 32.8 2.5 12.8 3.7 1.7 11.3 1.1 0
Valgting 20,7 13,5 31,4 3,2 16,6 3,6 2,0 7,7 0,9 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned