Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Samnanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 65 17,3 190 19,6 255 19,2 -6,5 19,2 4 -1
H 31 8,2 56 5,8 87 6,5 -0,6 6,5 1 -1
Frp 43 11,4 115 11,9 158 11,9 -4,9 11,9 3 -1
Sp 32 8,5 118 12,2 150 11,3 0,2 11,3 2 0
KrF 20 5,3 56 5,8 76 5,7 -3,9 5,7 1 -1
MDG 39 10,4 58 6,0 97 7,3 1,4 7,3 2 1
Andre (vis) 146 38,8 360 37,1 506 38,1 14,3 38,1 8 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
136 36,2 366 37,7 502 37,8 -4,9 37,8 8 0
H+Frp+
KrF+V
94 25,0 227 23,4 321 24,1 -9,4 24,1 5 -3
Nærmest til å vinne mandat: H (8 stemmer), tape mandat: MDG (7 stemmer)
Fremmøte: 68,9 % Stemmeberettigede: 1 969 Opptalte stemmer: 1 346
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
26/9 - 08:45 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
26/9 - 08:45 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
26/9 - 08:45 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
24/9 - 13:38 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
24/9 - 13:01 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
24/9 - 13:01 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
12/9 - 14:25 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
12/9 - 14:25 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1
10/9 - 20:04 19,2 6,5 11,9 0,0 11,3 5,7 0,0 7,3 0,0 38,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,7 (5) 7,2 (2) 16,8 (4) 0,0 (0) 11,1 (2) 9,6 (2) 0,0 (0) 5,9 (1) 0,0 (0) 23,8 (5)
Poll of polls (brutt ned) 18,9 (3) 6,2 (1) 14,4 (3) 0,0 (0) 18,9 (4) 7,2 (1) 0,0 (0) 10,2 (2) 0,0 (0) 39,9 (7)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,7 (4) 6,5 (1) 14,4 (3) 0,0 (0) 19,1 (4) 7,2 (1) 0,0 (0) 12,1 (2) 0,0 (0) 28,1 (6)
K-snitt september (brutt ned) 19,0 (4) 6,1 (1) 13,1 (2) 0,0 (0) 19,8 (4) 7,1 (1) 0,0 (0) 10,5 (2) 0,0 (0) 38,7 (7)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,6 (11) 73,2 (14) 61,6 (13) 71,6 (13) Sp, Frp, And
Borgerlige 33,6 (8) 27,8 (5) 28,1 (5) 26,3 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 42,6 (8) 48,0 (9) 48,9 (10) 49,3 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,7 (4) 26,1 (5) 26,3 (5) 26,9 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 25,7 (5) 7,2 (2) 16,8 (4) 0,0 (0) 11,1 (2) 9,6 (2) 0,0 (0) 5,9 (1) 0,0 (0) 23,8 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 0 54 7
Høyre 8 2 51 13
KrF 8 1 52 38
Sp 13 2 46 38
Ap 15 4 49 53
MDG 8 1 42 38
Bygdalista 22 1 42 36
Sum 88 11 47 33
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 0 58 28
Høyre 7 3 61 29
KrF 7 3 59 43
Sp 14 2 53 50
Ap 17 1 52 47
Bygdalista 25 1 41 44
Miljøpartiet Dei Grøne 7 2 40 57
Sum 95 12 51 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 0 60 20
Høyre 12 0 47 50
KrF 12 3 50 50
Sp 12 0 47 42
Ap 15 2 53 47
Bygdalista 11 0 41 73
Sum 77 5 50 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1242).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 424
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 257
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,5 %
F-2015 53,9 %
K-2015 65,4 %
S-2013 81,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Knut Harald Frøland, A (2015-)
Marit A. Aase, KrF (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, KrF, H, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,7 7,2 16,8 0,0 11,1 9,6 0,0 5,9 0,0 23,8
2011 26,3 11,5 18,5 0,0 10,3 19,7 0,0 0,0 0,0 13,7
2007 28,0 8,0 16,3 0,0 8,5 25,0 0,0 0,0 0,0 14,1
2003 31,6 6,4 10,2 0,0 13,3 18,1 0,0 0,0 0,0 20,4
1999 31,9 7,6 6,6 0,0 11,4 22,6 0,0 0,0 0,0 19,9
1995 38,1 10,5 0,0 0,0 15,3 16,0 0,0 0,0 0,0 20,1
1991 41,1 10,3 7,4 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 20,6
1987 40,4 13,6 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0 24,1
1983 39,8 15,5 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 21,5
1979 34,2 19,0 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 25,1
1975 39,9 10,3 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 24,8
1971 48,7 7,2 0,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 23,0
1967 39,7 10,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 29,6
1963 30,1 8,5 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 0,0 38,6
1959 23,3 8,8 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 50,3
1955 40,4 6,4 0,0 0,0 12,7 14,8 15,8 0,0 0,0 9,8
1951 37,2 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2
1947 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,9
1945 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,3 11,0 18,9 1,1 13,4 9,3 1,1 10,1 0,6 2,2
2011 31,3 14,8 18,6 1,2 11,1 13,3 3,2 3,3 1,5 1,6
2007 30,4 8,8 22,1 3,3 14,1 14,3 2,9 1,0 1,1 2,0
2003 31,8 8,4 17,9 7,0 13,0 16,4 2,3 0,3 0,8 2,0
1999 32,0 9,5 10,1 5,0 12,7 23,9 3,8 0,3 1,0 1,8
1995 33,3 8,3 7,1 3,4 15,9 25,8 3,3 0,2 0,3 2,3
1991 33,6 9,5 5,9 8,9 14,7 23,4 2,1 0,5 0,3 1,4
1987 38,6 19,8 8,0 2,4 7,4 18,9 0,0 0,0 0,1 4,9
1983 39,9 21,0 4,5 2,4 7,9 19,7 3,6 0,0 0,4 0,5
1979 38,8 20,7 2,0 1,9 9,1 21,8 2,7 0,0 0,4 2,7
1975 42,2 9,5 0,3 2,2 12,0 26,1 1,8 0,0 0,3 5,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,2 21,9 17,9 3,4 15,0 7,3 1,4 3,8 1,0 1,9
2013 32,5 21,1 17,1 1,6 8,6 9,1 3,1 3,0 0,6 3,2
2009 37,2 13,6 21,9 2,4 9,5 10,2 2,4 0,4 1,5 0,9
2005 34,8 8,3 21,3 4,5 10,6 12,2 5,2 0,1 1,4 1,6
2001 27,1 12,3 16,2 8,0 8,1 18,6 4,1 0,1 1,3 4,2
1997 35,1 6,9 11,2 4,4 12,2 20,8 6,5 0,0 1,8 1,1
1993 37,4 8,5 3,3 6,1 25,2 15,6 2,5 0,0 0,1 1,4
1989 39,7 13,9 11,5 7,3 7,1 16,4 3,3 0,3 0,0 0,6
1985 42,5 23,1 4,0 2,9 7,3 16,2 2,5 0,0 0,4 1,1
1981 35,6 23,9 6,2 2,8 7,6 20,1 2,6 0,0 0,2 0,9
1977 39,0 14,0 2,8 1,6 9,1 27,4 2,8 0,0 0,2 3,2
1973 34,4 5,2 2,3 5,4 13,0 33,2 3,1 0,0 0,3 3,2
1969 45,9 7,2 0,0 1,9 11,3 21,6 12,0 0,0 0,0 0,2
1965 40,9 13,2 0,0 5,1 9,9 18,2 12,6 0,0 0,0 0,1
1961 42,7 6,4 0,0 4,0 11,5 23,9 11,1 0,0 0,0 0,4
1957 45,9 6,6 0,0 0,0 10,0 26,5 10,4 0,0 0,0 0,6
1953 45,2 7,2 0,0 0,0 10,0 27,9 9,0 0,0 0,0 0,7
1949 48,2 8,9 0,0 0,0 8,5 20,5 12,5 0,0 0,0 1,4
1945 35,4 7,6 0,0 0,0 4,5 32,0 14,8 0,0 0,0 5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.6 8 14 0 8.4 11.6 0 6.8 0 23.6
Valgting 25,2 7,0 17,5 0,0 11,7 9,1 0,0 5,7 0,0 23,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned