Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kvam

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 305 21,6 732 23,3 1 037 22,9 2,2 22,9 6 0
H 135 9,5 258 8,2 393 8,7 -1,8 8,7 2 -1
Frp 215 15,2 412 13,1 627 13,8 1,8 13,8 4 1
SV 76 5,4 106 3,4 182 4,0 0,3 4,0 1 0
Sp 359 25,4 961 30,5 1 320 29,1 -1,9 29,1 8 -1
KrF 137 9,7 308 9,8 445 9,8 -2,3 9,8 3 0
V 24 1,7 49 1,6 73 1,6 -3,2 1,6 0 -1
MDG 112 7,9 181 5,8 293 6,5 1,3 6,5 2 1
R 51 3,6 109 3,5 160 3,5 3,5 3,5 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
903 63,9 2 089 66,4 2 992 66,0 5,4 66,0 18 1
H+Frp+
KrF+V
511 36,1 1 027 32,6 1 538 33,9 -5,5 33,9 9 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (47 stemmer), tape mandat: KrF (47 stemmer)
Fremmøte: 69,7 % Stemmeberettigede: 6 600 Opptalte stemmer: 4 560
Oppdatert: 26/9 kl 08:45:00 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
26/9 - 08:45 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
26/9 - 08:45 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
26/9 - 08:45 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
26/9 - 08:45 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
24/9 - 13:38 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
24/9 - 13:01 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
24/9 - 13:01 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
12/9 - 14:25 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
12/9 - 14:25 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0
10/9 - 18:05 22,9 8,7 13,8 4,0 29,1 9,8 1,6 6,5 3,5 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,7 (6) 10,5 (3) 12,0 (3) 3,7 (1) 31,0 (9) 12,1 (3) 4,8 (1) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 15,2 (4) 9,1 (2) 10,3 (2) 6,0 (1) 52,9 (13) 9,0 (2) 3,5 (1) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 14,2 (3) 9,5 (2) 10,3 (2) 7,6 (2) 53,7 (13) 9,1 (2) 3,0 (1) 10,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 15,2 (4) 8,9 (2) 9,4 (2) 6,3 (1) 55,5 (13) 8,9 (2) 3,1 (1) 9,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,6 (15) 71,0 (17) 72,3 (17) 73,3 (17) Sp, KrF, H
Borgerlige 39,4 (10) 31,9 (7) 31,9 (7) 30,3 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 60,6 (17) 83,0 (20) 86,0 (20) 86,2 (20) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 48,0 (13) 65,4 (16) 65,8 (16) 67,5 (16) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 20,7 (6) 10,5 (3) 12,0 (3) 3,7 (1) 31,0 (9) 12,1 (3) 4,8 (1) 5,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 1 52 13
Høyre 15 2 53 20
KrF 11 3 42 55
Venstre 15 1 64 33
Sp 23 3 45 48
Ap 17 2 45 53
SV 14 2 49 50
Rødt 14 1 48 50
MDG 18 1 48 56
Sum 143 16 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 2 49 7
Høyre 13 1 51 15
KrF 16 2 49 56
Venstre 19 2 62 32
Sp 19 3 46 47
Ap 14 1 50 50
SV 11 2 55 36
Miljøpartiet Dei Grøne 20 4 48 35
Sum 126 17 51 36
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 1 40 25
Høyre 17 1 53 29
KrF 14 3 45 29
Venstre 20 1 55 40
Sp 20 4 44 40
Ap 11 1 47 55
SV 12 1 49 42
Rødt 12 1 41 50
Bygdeliste for Norheimsund 7 2 39 29
Kvam Tverrpolitiske liste 18 2 48 39
Sum 143 17 47 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1238).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 8 566
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 216
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,8 %
F-2015 56,2 %
K-2015 64,1 %
S-2013 80,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Jostein Ljones, Sp (2015-)
Asbjørn Tolo, H (2011-2015)
Astrid Farestveit Selsvold, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,7 10,5 12,0 3,7 31,0 12,1 4,8 5,1 0,0 0,0
2011 14,1 16,4 9,3 2,6 21,5 13,7 7,7 0,0 1,9 12,7
2007 20,4 12,7 8,2 2,5 20,1 11,0 12,0 0,0 1,3 11,8
2003 24,5 12,7 8,3 8,1 22,5 12,4 5,5 0,0 0,5 5,5
1999 20,5 14,2 7,2 5,7 20,8 16,4 5,7 0,0 0,0 9,6
1995 19,0 10,5 6,0 5,6 26,9 15,4 8,8 2,4 0,0 5,4
1991 20,8 16,6 4,8 10,2 27,7 15,5 4,5 0,0 0,0 0,0
1987 27,3 22,6 0,0 6,5 17,3 18,8 7,5 0,0 0,0 0,0
1983 25,9 24,1 0,0 5,8 16,6 20,9 6,7 0,0 0,0 0,0
1979 21,9 23,1 0,0 4,3 19,7 20,9 7,6 0,0 0,0 2,5
1975 23,7 12,5 0,0 4,4 24,4 23,7 4,4 0,0 0,0 6,9
1971 28,4 10,8 0,0 0,0 25,9 21,8 13,1 0,0 0,0 0,0
1967 30,5 13,5 0,0 0,0 19,6 19,0 17,4 0,0 0,0 0,0
1963 32,4 12,1 0,0 1,4 17,5 21,1 15,5 0,0 0,0 0,0
1959 34,9 7,6 0,0 0,0 20,6 22,6 14,3 0,0 0,0 0,0
1951 31,9 0,0 0,0 0,0 23,6 22,2 18,9 0,0 0,0 3,4
1947 25,2 0,0 0,0 0,0 15,1 9,6 20,0 0,0 0,0 30,1
1945 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 59,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,0 13,5 11,3 2,5 25,5 11,0 3,1 7,4 0,8 2,9
2011 21,1 15,0 12,3 2,4 21,9 14,5 7,8 1,4 1,8 1,6
2007 30,5 8,9 13,2 3,0 22,5 12,6 5,3 0,7 1,5 1,7
2003 20,9 11,2 12,3 8,3 23,4 13,4 5,5 1,5 0,8 2,6
1999 19,9 12,4 8,8 5,6 26,1 16,2 6,8 1,8 1,3 1,0
1995 20,1 9,8 6,4 5,5 30,1 16,3 7,5 2,5 0,4 1,4
1991 24,8 15,7 5,4 9,3 24,9 15,3 3,2 0,1 0,3 1,0
1987 25,7 19,6 7,6 5,6 15,8 18,7 0,0 0,0 0,6 6,4
1983 25,9 22,4 4,6 5,3 14,7 20,7 5,6 0,0 0,3 0,5
1979 21,9 22,8 1,8 3,9 16,6 22,4 7,9 0,0 0,4 2,4
1975 23,7 12,4 0,7 4,4 23,0 25,1 3,9 0,0 0,6 6,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 18,3 22,9 16,5 4,6 20,5 7,7 3,5 3,3 0,9 1,7
2013 20,7 25,8 15,0 3,0 13,8 10,7 5,4 3,2 0,6 2,0
2009 26,6 14,7 20,7 4,1 14,7 10,7 5,7 0,2 1,8 0,7
2005 23,3 10,2 19,2 6,1 14,1 12,8 10,6 0,2 2,1 1,6
2001 17,6 14,3 11,3 9,8 11,0 20,3 8,9 0,2 2,2 4,4
1997 24,1 9,1 11,1 4,2 14,3 21,8 12,2 0,3 1,5 1,3
1993 24,8 10,5 3,3 6,0 31,7 13,4 8,1 0,1 0,2 1,8
1989 25,3 18,1 10,4 7,0 14,5 18,3 5,1 0,3 0,0 0,8
1985 28,6 27,5 2,7 4,2 12,4 19,5 3,8 0,0 0,2 1,1
1981 23,7 28,9 2,9 4,0 12,7 21,4 4,8 0,0 0,3 1,3
1977 27,0 17,8 1,8 3,0 16,7 26,2 4,0 0,0 0,5 3,1
1973 22,9 9,9 2,7 7,0 20,4 27,6 4,2 0,0 0,3 5,1
1969 30,3 13,2 0,0 1,9 19,3 22,4 12,7 0,0 0,0 0,1
1965 26,2 17,0 0,0 3,4 18,3 18,1 16,8 0,0 0,0 0,2
1961 33,7 8,7 0,0 4,2 18,3 20,5 14,4 0,0 0,0 0,4
1957 35,9 7,3 0,0 0,0 19,5 22,1 14,3 0,0 0,0 0,9
1953 34,5 6,6 0,0 0,0 17,8 26,2 13,0 0,0 0,0 2,0
1949 31,1 5,1 0,0 0,0 17,7 24,0 18,7 0,0 0,0 3,3
1945 27,0 3,2 0,0 0,0 19,9 27,6 17,9 0,0 0,0 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.9 9.9 11.7 4.4 22.4 14.6 4.4 8.6 0 0
Valgting 19,6 10,6 12,1 3,5 33,8 11,3 4,9 4,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned