Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Voss

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 943 32,3 1 619 30,1 2 562 31,1 -3,5 31,1 13 -5
H 334 11,4 561 10,4 895 10,9 -3,4 10,9 5 -3
Frp 113 3,9 196 3,6 309 3,7 -0,8 3,7 2 0
SV 232 8,0 304 5,6 536 6,5 0,4 6,5 3 0
Sp 822 28,2 1 911 35,5 2 733 33,1 11,1 33,1 14 0
KrF 117 4,0 189 3,5 306 3,7 -0,6 3,7 2 0
V 96 3,3 144 2,7 240 2,9 -4,9 2,9 1 -5
MDG 184 6,3 282 5,2 466 5,7 1,1 5,7 2 0
R 77 2,6 122 2,3 199 2,4 0,6 2,4 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 258 77,4 4 238 78,7 6 496 78,8 9,7 78,8 33 -5
H+Frp+
KrF+V
660 22,6 1 090 20,3 1 750 21,2 -9,7 21,2 10 -8
Nærmest til å vinne mandat: MDG (32 stemmer), tape mandat: KrF (22 stemmer)
Fremmøte: 68,1 % Stemmeberettigede: 12 288 Opptalte stemmer: 8 300
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 31,1 10,9 3,7 6,5 33,1 3,7 2,9 5,7 2,4 0,0
14:25 31,1 10,9 3,7 6,5 33,1 3,7 2,9 5,7 2,4 0,0
18:19 31,1 10,8 3,7 6,5 33,1 3,7 2,9 5,7 2,4 0,0
18:19 31,1 10,8 3,7 6,5 33,1 3,7 2,9 5,7 2,4 0,0
23:49 31,3 10,9 3,8 6,4 33,2 3,7 2,9 5,4 2,4 0,0
23:28 31,0 10,9 3,7 6,4 33,7 3,6 2,8 5,4 2,4 0,0
23:23 31,0 10,9 3,7 6,4 33,7 3,6 2,8 5,4 2,4 0,0
23:05 32,3 11,1 3,8 6,7 31,3 3,6 3,0 5,6 2,5 0,0
22:38 32,3 11,1 3,8 6,7 31,3 3,6 3,0 5,6 2,5 0,0
22:30 32,3 11,2 3,9 6,6 31,0 3,6 3,1 5,7 2,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 34,6 (15) 14,2 (6) 4,5 (2) 6,1 (3) 22,1 (9) 4,3 (2) 7,8 (3) 4,6 (2) 1,8 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25,5 (10) 12,3 (5) 3,9 (2) 9,7 (4) 37,6 (15) 3,2 (1) 5,8 (2) 7,9 (3) 3,8 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 25,0 (11) 11,4 (5) 4,5 (2) 7,4 (3) 30,5 (13) 5,5 (2) 3,0 (1) 9,3 (4) 3,4 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,8 (9) 12,9 (5) 3,9 (1) 12,3 (5) 38,2 (15) 3,2 (1) 4,8 (2) 9,4 (4) 3,3 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,5 (10) 12,0 (5) 3,5 (1) 10,2 (4) 39,5 (16) 3,1 (1) 5,1 (2) 8,2 (3) 3,6 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 3 55 18
Høyre 32 5 50 38
KrF 15 2 66 20
Venstre 24 2 51 42
Sp 29 3 47 41
Ap 44 4 50 50
SV 37 4 47 59
Rødt 25 3 48 36
MDG 15 3 50 53
Sum 243 29 51 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Granvin og Voss kommuner.
Mandater i kommunestyret 43 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Hordaland 28/8-2019 25,0 (11) 11,4 (5) 4,5 (2) 7,4 (3) 30,5 (13) 5,5 (2) 3,0 (1) 9,3 (4) 3,4 (2) 0,0 (0)
Norfakta / Hordaland 8/6-2019 29,4 (12) 11,8 (5) 3,6 (2) 7,4 (3) 31,9 (14) 3,9 (2) 3,2 (1) 5,1 (2) 3,6 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,6 14,2 4,5 6,1 22,1 4,3 7,8 4,6 1,8 0,0
2011 26,8 19,0 8,3 6,8 18,4 4,6 12,5 1,0 2,5 0,0
2007 32,1 8,3 11,3 7,8 23,5 5,5 7,8 0,0 3,8 0,0
2003 35,3 7,5 10,6 12,7 20,8 5,9 5,2 0,0 1,9 0,0
1999 37,8 10,5 6,1 6,6 21,4 7,5 7,0 0,0 3,1 0,0
1995 27,3 9,3 4,6 7,5 29,6 6,7 8,0 0,0 2,6 4,5
1991 13,6 7,6 3,8 0,9 32,7 5,8 8,2 0,0 4,1 23,2
1987 41,0 10,8 6,7 0,0 18,0 8,5 1,0 0,0 3,1 10,8
1983 38,0 15,1 3,8 3,7 19,0 9,2 7,7 0,0 0,4 3,2
1979 36,5 17,7 0,0 0,0 22,0 10,7 6,2 0,0 0,0 6,8
1975 38,0 9,1 0,0 4,6 27,5 11,7 3,5 0,0 0,0 5,5
1971 39,8 4,6 0,0 2,3 26,2 9,1 10,3 0,0 0,0 7,6
1967 42,0 6,3 0,0 2,3 27,8 7,9 13,7 0,0 0,0 0,0
1963 42,8 6,1 0,0 0,0 29,3 7,9 13,9 0,0 0,0 0,0
1959 45,3 6,0 0,0 0,0 26,5 8,4 13,8 0,0 0,0 0,0
1955 42,3 7,1 0,0 0,0 30,9 9,1 10,6 0,0 0,0 0,0
1951 38,9 6,0 0,0 0,0 24,2 11,0 12,3 0,0 0,0 7,7
1947 33,9 5,7 0,0 0,0 29,8 12,6 13,1 0,0 0,0 4,8
1945 31,3 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 16,9 0,0 0,0 26,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,1 13,3 6,3 4,9 24,1 4,5 6,1 5,6 1,8 1,4
2011 27,4 19,9 9,1 5,1 16,2 5,6 11,5 1,3 2,5 1,4
2007 28,3 8,2 12,9 7,0 25,9 6,0 5,7 0,8 3,4 1,7
2003 30,3 8,3 11,4 10,2 23,9 6,0 4,6 0,6 3,1 1,6
1999 31,2 10,4 6,2 6,2 27,4 8,2 5,9 0,7 2,9 0,9
1995 27,7 9,8 5,5 6,2 32,3 7,5 6,5 0,4 2,0 2,2
1991 24,8 9,0 5,2 9,3 36,4 7,2 4,8 0,3 1,7 1,2
1987 39,1 12,7 6,7 4,7 18,3 9,3 0,0 0,0 1,6 7,7
1983 38,6 16,2 3,6 4,0 18,0 10,4 6,7 0,0 0,7 1,8
1979 36,7 18,2 0,9 3,0 20,7 11,4 6,2 0,0 0,6 2,1
1975 39,0 9,3 0,6 3,9 26,8 12,5 2,9 0,0 0,3 4,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,5 18,3 9,6 5,6 29,7 3,4 3,7 3,3 1,9 0,9
2013 27,9 20,6 10,4 5,3 17,4 6,0 7,6 2,7 1,1 1,1
2009 34,7 10,7 15,4 5,9 19,4 4,9 5,2 0,2 2,9 0,7
2005 33,8 7,4 14,4 7,8 17,1 6,3 8,7 0,2 3,0 1,2
2001 24,0 11,5 9,9 11,3 14,4 14,4 8,3 0,2 3,4 2,5
1997 31,3 7,2 8,5 6,2 19,4 12,9 10,5 0,1 2,8 1,1
1993 32,5 7,8 2,7 8,0 33,1 7,1 6,0 0,1 0,8 2,0
1989 36,7 13,1 7,4 8,8 17,8 9,6 4,0 0,5 0,0 2,1
1985 41,0 18,1 2,0 4,2 14,8 10,0 4,7 0,0 0,3 4,7
1981 37,0 21,8 2,3 4,3 16,8 11,2 5,0 0,0 0,3 1,3
1977 39,4 14,1 1,1 3,0 19,7 15,8 3,8 0,0 0,5 2,6
1973 37,4 7,4 1,9 4,9 24,4 14,9 3,5 0,0 0,3 5,3
1969 41,9 7,3 0,0 1,8 24,6 12,3 12,0 0,0 0,0 0,2
1965 39,6 9,8 0,0 2,2 26,7 8,8 12,7 0,0 0,0 0,1
1961 44,4 5,9 0,0 1,6 25,4 9,1 13,3 0,0 0,0 0,3
1957 44,4 6,8 0,0 0,0 25,2 10,6 12,5 0,0 0,0 0,5
1953 42,2 7,8 0,0 0,0 25,4 12,1 11,3 0,0 0,0 1,2
1949 41,4 7,6 0,0 0,0 23,6 12,0 12,9 0,0 0,0 2,5
1945 32,2 8,5 0,0 0,0 19,9 15,3 16,8 0,0 0,0 7,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35 15.4 5 6.2 16.9 6.4 8 5.7 1.3 0
Valgting 34,5 13,8 4,4 6,0 23,7 3,6 7,8 4,2 2,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned