Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Eidfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 49 29,7 150 41,8 199 38,4 -4,4 38,4 6 -2
H 25 15,2 33 9,2 58 11,2 -0,8 11,2 2 0
SV 21 12,7 32 8,9 53 10,2 10,2 10,2 2 2
Sp 70 42,4 138 38,4 208 40,2 -1,3 40,2 7 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
140 84,8 320 89,1 460 88,8 4,5 88,8 15 0
H+Frp+
KrF+V
25 15,2 33 9,2 58 11,2 -0,8 11,2 2 0
Nærmest til å vinne mandat: Ap (9 stemmer), tape mandat: SV (8 stemmer)
Fremmøte: 72,7 % Stemmeberettigede: 725 Opptalte stemmer: 524
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 38,4 11,2 0,0 10,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 38,4 11,2 0,0 10,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 38,4 11,2 0,0 10,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 13:28 38,4 11,2 0,0 10,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 38,4 11,2 0,0 10,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 38,4 11,2 0,0 10,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:18 38,4 11,2 0,0 10,2 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 09:31 38,9 11,0 0,0 9,7 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 09:31 38,9 11,0 0,0 9,7 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 09:31 38,9 11,0 0,0 9,7 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,8 (8) 12,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,5 (7) 0,0 (0) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 31,5 (5) 10,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 70,7 (10) 0,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 28,0 (5) 17,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 46,2 (8) 0,0 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,2 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 29,5 (4) 10,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 71,8 (11) 0,0 (0) 2,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,6 (5) 10,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 74,2 (11) 0,0 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,5 (9) 81,1 (12) 63,6 (11) 82,7 (13) 84,4 (12) Sp, H
Borgerlige 15,7 (2) 13,1 (2) 22,6 (4) 13,2 (2) 12,6 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 84,3 (15) 102,2 (15) 74,2 (13) 101,3 (15) 105,8 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 45,2 (7) 73,4 (10) 51,4 (9) 74,1 (11) 76,6 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,8 (8) 12,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,5 (7) 0,0 (0) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 4 55 22
Sp 23 1 48 43
Ap 23 1 48 43
SV 10 4 42 70
Sum 74 10 49 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 15 3 51 20
Venstre 9 2 51 33
Sp 23 1 47 39
Ap 23 2 48 52
Sum 70 8 49 39
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 18 3 46 17
Venstre 8 2 46 50
Sp 23 2 47 43
Ap 23 2 47 61
Tverrpolitisk bygdeliste 13 0 55 62
Sum 85 9 48 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1232).
Fylke Vestland
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 947
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 516
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,3 %
F-2015 57,3 %
K-2015 67,6 %
S-2013 77,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Anved Johan Tveit, Sp (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H
Partier i posisjon 2007-2011 Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HF 2/9-2011 28,0 (5) 17,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 46,2 (8) 0,0 (0) 5,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 3,2 (0)
Norfakta / HF 17/9-2010 18,6 (3) 20,5 (4) 20,9 (4) 4,4 (1) 25,0 (4) 0,0 (0) 3,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,7 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,8 12,0 0,0 0,0 41,5 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
2011 29,3 16,2 0,0 0,0 42,8 0,0 5,2 0,0 0,0 6,5
2007 27,1 0,0 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1
2003 29,4 9,7 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7
1999 29,1 13,3 0,0 5,9 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7
1995 31,1 7,7 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5
1991 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9
1987 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 55,4
1983 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
1979 48,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8
1959 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
1955 35,5 10,4 0,0 0,0 27,9 0,0 26,2 0,0 0,0 0,0
1951 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8
1947 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,6
1945 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,6 18,5 7,1 2,3 25,9 2,3 2,5 5,9 0,7 3,2
2011 31,5 22,3 9,5 2,1 20,5 4,9 6,4 1,3 0,5 1,0
2007 22,4 10,5 15,0 2,2 40,7 3,3 1,3 0,2 2,2 2,2
2003 23,5 11,8 14,3 4,8 40,1 3,2 0,5 0,2 0,9 0,7
1999 37,7 12,6 6,0 4,9 31,9 4,5 0,2 0,4 1,2 0,6
1995 36,3 7,9 5,5 3,2 35,9 5,9 2,5 0,2 1,1 1,5
1991 40,8 10,8 4,9 4,2 30,1 4,7 3,0 0,3 0,3 0,9
1987 42,0 18,9 7,6 3,0 14,3 6,5 0,0 0,0 0,7 6,9
1983 42,8 23,5 6,9 2,1 13,3 7,1 3,8 0,0 0,4 0,2
1979 40,9 27,7 3,2 1,4 16,0 7,8 1,7 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,3 25,3 13,5 3,7 26,7 1,6 1,8 1,4 0,9 0,9
2013 29,7 26,2 14,0 2,5 15,1 3,0 4,5 1,6 0,9 2,5
2009 31,0 15,3 21,3 2,9 20,6 3,1 3,6 0,0 1,3 0,9
2005 31,1 20,5 18,9 3,3 13,7 4,4 5,7 0,0 1,1 1,3
2001 22,1 25,8 13,2 8,0 11,5 9,8 3,7 0,4 1,7 3,9
1997 28,9 13,7 15,3 3,3 17,7 8,9 8,4 0,2 2,1 1,4
1993 36,5 9,2 4,4 4,9 35,5 4,3 4,1 0,0 0,7 0,5
1989 43,5 15,7 12,9 5,3 12,2 5,3 3,2 0,4 0,0 1,5
1985 45,9 29,7 4,0 2,4 9,5 5,9 2,4 0,0 0,2 0,0
1981 37,4 34,3 3,9 2,1 10,8 8,9 1,3 0,0 0,3 0,9
1977 50,3 14,8 3,4 3,1 12,8 12,6 1,0 0,0 0,6 1,5
1961 50,3 12,7 0,0 3,0 23,0 6,9 4,1 0,0 0,0 0,0
1957 49,9 9,2 0,0 0,0 23,9 7,9 9,2 0,0 0,0 0,0
1953 46,5 16,8 0,0 0,0 17,3 11,2 8,1 0,0 0,0 0,0
1949 45,4 21,0 0,0 0,0 10,7 6,4 15,2 0,0 0,0 1,3
1945 47,4 17,3 0,0 0,0 5,0 3,4 22,7 0,0 0,0 4,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.1 14.2 0 0 42.5 0 5.2 0 0 0
Valgting 44,5 11,3 0,0 0,0 41,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned